B21D 22/20

Spôsob a tvárniaci nástroj na tvárnenie za tepla a lisovania spojeného so zakaľovaním polotovarov z oceľového plechu, najmä pozinkovaných polotovarov z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20877

Dátum: 16.10.2012

Autori: Sikora Sascha, Banik Janko, Struppek Thomas, Köyer Maria

MPK: B21D 37/16, C21D 1/673, B21D 22/20...

Značky: spojeného, spôsob, ocelového, plechů, polotovarov, lisovania, najmä, tvárniaci, zakaľovaním, tepla, tvárnenie, pozinkovaných, nástroj

Text:

...k trhlinkám v povrchovej vrstve, napríklad vo vrstve zinku. So zvyšujúcou sahrúbkou plechu a v závislosti na zložitosti geometrie vyrábaného konštrukčného dielu sa môžuvytvárať rozdielne hĺbky trhliniek, ktoré sa môžu šíriť až do plechu konštrukčného dielu0010 Podľa vynálezu je materiál vykazujúci relatívne malú tepelnú vodivosť nanesený napríklad vytváraním povrchovej vrstvy v oblasti ťažných hrán, resp. tam usporiadaný vložený diel,...

Spôsob tvárnenia predvlekov z ocelí vyšších a najvyšších pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6693

Dátum: 24.04.2007

Autori: Lenze Franz-josef, Sikora Sascha

MPK: B21D 22/20, B21D 22/00, B21D 37/00...

Značky: vyšších, predvlekov, oceli, najvyšších, tvárnenia, spôsob, pevnosti

Text:

...°C, docieli sa V tejto oblasti maximálnej medze prieťažnosti a pevnosti. V ťahu pri zníženej hodnote pretihnutia pri pretrhnutí.0012 Ďalší parameter na ovplyvnenie štruktúry predvalku počas tvárnenia je možné poskytnúť tak, že sa nastaví priebeh ochladzovania predvalku minimálne čiastočne prostrednictvom merných tlakov tvárniaceho nástroja. Najmä V oblastiach nižších teplôt V tvárniacom nástroji, teda V oblastiach s teplotou nižšou než 200 °C,...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby takto karboxylovaného plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9270

Dátum: 20.12.2006

Autori: Derule Hervé, Steinmetz Jean, Rocca Emmanuel, Rachiele Lydia, Jacques Sophie, Genet Nicole

MPK: C10M 173/02, C23C 22/48, B21D 22/20...

Značky: použitie, korózii, výroby, takto, tohto, proti, dočasnú, karboxylovaného, karboxyláciou, povrchov, kovových, spôsob, spracovania, plechů, ochranu, spôsobu

Text:

...pomocou činidla chemickej oxidácie kovu, ktorý je vložený do roztoku na spracovanie a/alebo elektrickou polarizáciou povrchu tým, že sa vystaví pôsobeniu roztoku na0006 Okrem prípadného oxidačneho činidla obsahuje kúpeľ na premenu V zásade anióny a katióny schopne vytvoriť zlúčeniny, ktoré sú nerozpustné s rozpusteným kovom povrchu. Základné spôsoby spracovania na premenu,aplikované na oceli sú preto spracovanie prostredníctvom nanášania...

Spôsob spracovania kovových povrchov karboxyláciou, použitie tohto spôsobu na dočasnú ochranu proti korózii a spôsob výroby tvarovaného plechu týmto spôsobom karboxylovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5240

Dátum: 22.12.2005

Autori: Rachiele Lydia, Jacques Sophie, Derule Hervé, Rocca Emmanuel, Genet Nicole, Steinmetz Jean

MPK: C23C 22/05, B21D 22/20, C10M 173/02...

Značky: kovových, plechů, dočasnú, spôsob, spôsobom, karboxylovaného, tohto, výroby, spracovania, týmto, spôsobu, tvarovaného, ochranu, korózii, karboxyláciou, povrchov, použitie, proti

Text:

...môže samé o sebe byť predchádzané predbežným spracovaním, spočivajúcom všeobecne vodmasteni a predbežnom oplachovanim povrchu, ktoré sú nasledované operáciou nazývanou añnácia, ktoráje uskutočňované s pomocou roztoku na predbežné spracovanie upraveným navytvorenie a/alebo uľahčenie vytvorenia zárodočných miest na povrchu určenom na ošetrenie.0010 K uvedenému účelu sa obvykle používa aplikácia añnačného roztoku na pozinkované povrchy, soli...

Zariadenie na tvarovanie lisovaním, spôsob tvarovania lisovaním, počítačový program, a záznamové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6537

Dátum: 10.11.2004

Autori: Niwa Toshiyuki, Suzuki Noriyuki, Kuriyama Yukihisa, Uenishi Akihiro, Kuwayama Takuya, Yamagata Mitsuharu

MPK: B21D 22/20, B21D 24/00, G05B 19/00...

Značky: tvarovania, tvarovanie, záznamové, počítačový, zariadenie, spôsob, médium, lisováním, program

Text:

...na povrchu,napríklad takými, ako je množstvo oleja alebo podobne, vopred, pričom zodpovedajúcou silou na pridržiavanie polotovaru je sila, na základe ktorej sazíska predpísané kvalita lisovania a určovanie zodpovedajúcej sily napridržiavanie polotovaru podľa skutočných fyzikálnych veličín ne základe vyššie opísanej závislosti. 0007 V patentových dokumentoch 2 e 3 sú zverejnené prostriedky, prostredníctvom ktorých se nestavujú podmienky...

Způsob tvarování profilovaných okrajů dutých polotovarů z plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267673

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rochlitzer Gottfried, Albert Karl

MPK: B21D 22/20

Značky: dutých, plechů, tvarování, způsob, okrajů, profilovaných, polotovarů

Text:

...paanepu HPGHBGPHTGHLHO H 9 ľOTBnHBBGHHX CHOCO 60 H PDTňHHDHHOľ 0 Bunaenuaannn G yrouanuen nonux nauenuů onpeÁenanrca a nepayn buepenb unemmunncn KOHCTPYKTHBHHHH u Texuonoruqecxunn ycnosuanu H He acerua COOTBBTCTBVDT a nonnoü mape TP 960 BaHMHH. npensaanaenun K Hx nanbueňmeň ospaaorxe.Hpu npunaueuuu OGHHHDFO cnocosa IOPHHPOBGHHH- Kpaeaoro Kourypa y npenaapuwenbuo HGŤOTOBHGHHHX M 3 HHGTDBOFO HGTGHHR PDTCUHOHHHH CUOGOGOH OGPHGDTKH...

Zařízení pro mazání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264386

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bureš Petr, Eršil Jiří

MPK: B21D 22/20

Značky: mazání, plechů, zařízení

Text:

...za studena znázorněné na priložených výkresoch je tvořeno dvěma bočnicemi 1 připevněnými k základové desce lg, v nichž je uložen hnacíválec Q a hnaný válec g. Hnaný válec g je opatřen v uložení posuvnými držáky lg, přitlačovanými do Funkční polohy prostřednictvím pružin 55, čímž je umožněno vkládání plechú łä mezi hnací válec 3v důsledku opotřebení povrchových ploch válcú v průběhu provozu. Hnací válec § a hnaný válec g jsou opatřeny ozubenými...

Nástroj pro sloučené hydromechanické tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264078

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bauer Milan, Tomášek Jiří

MPK: B21D 22/20

Značky: hlubokých, sloučené, výtažků, tažení, nástroj, hydromechanické

Text:

...bývá operace taüe~ aťzwágcbem ąyrabít nelze. Při hvŤrcnccaníckém tažení oistup 0 ovených vjtažä V näsírcjĺch známtrh 1 rv neba VĺT 5vedené nevýhcñg â 39 âmího stavu techniky do znsčné u . Clušv že ňezí teloskepícky usçořáê ý první a druh tažník je suvně5 nlubgzjgh vga žgů gggle vŕnálezu, jehož poístata spočívá V tom,3~ . f - - . caou na vnltrní sgzcni QTVĽLAO unhu a na vnlttažníku - - ě a tvar pouzdra odpovídá vn 1 Lřníroz~,n i z v....

Nástroj pre hlboké tahanie dutých súčiastok s aplikáciou prídavnej tlakovej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262612

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jakovlev Sergej, Donič Tibor, Jaššo Albín, Valjev Sadyk, Paur Vladimír, Korotkov Viktor

MPK: B21D 22/20

Značky: aplikáciou, hlboké, dutých, prídavnej, ťahanie, tlakovej, nástroj, súčiastok

Text:

...sú odstránené nástrojom pre hlboké tahanie dutých súčiastok s aplikáciou pridavnej tlakovej sily, pozostávajúcim z dvoch proti sebe uložených dosák, vrchnej a spodnej,s tažnickou upevnenou na spodnej doske, ktorého podstatou je, že na vrchne doske je súose upevnená redukčné matrica s kalibračným otvorom rovnakého priemeru. ako je vonkajší priemer súoso umiestneného tlačného elementu, ktorého osou prechádza tažnik, pričom medzi...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232014

Dátum: 01.04.1987

Autori: Smrček Václav, Tomášek Jiří, Voda Karel, Špaček Jindřich

MPK: B21D 22/20

Značky: zařízení, provádění, hydromechanického, způsob, výtažků, tohoto, způsobu, hlubokých, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků v tlakové komoře prostřednictvím vzájemně různě spolupůsobících teleskopických průtažníků, kde se nejprve plechový přístřih prostým tažením vtáhne teleskopickými průtažníky do tlakové komory, až dno vzniklého výtažku utěsní kapalnou náplň ve spodku tlakové komory, načež se dále působí na dno vzniklého výtažku jen vnitřním průtažníkem za spolupůsobení kapalné náplně, až se výtažek z prostého...

Způsob výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247803

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 22/20

Značky: vzduchový, vzduchové, prohoz, tkacím, výroby, trysky, stroji, útku, tělesa, způsob

Text:

...trysky a zajistit maximální kvalitu vnitřního povrchu dutin, zejména s délkou nad 25 průměrů a zároveň přispět k dalšímu zlepšení funkce.Je toho dosaženo způsobm výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že silnostěnná trubice o menším průměru se protlačuje za studena do tvaru Lavalovy dýzy a potm se k silnostěnné trubici souose pripojí vstupní trubice tělesa vzduchové...

Způsob tažení trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233773

Dátum: 15.08.1986

Autori: Wiesner Hubert, Tolnay Marián, Petruželka Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21D 22/20

Značky: způsob, trubek, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tažení trubek na trnu, při kterém je vnitřní povrch trubky tvářen v ultrazvukovém poli a v režimu hydrodynamického mazání vyvozeného ozvučeným trnem. V okamžiku kdy tažné zařízení zatahuje trubku, připravenou pro tažení, do záběru s nástroji, se do tažného hydrodynamického trnu přivede ultrazvuková energie.

Kombinovaný tažný trn pro tažení s ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230924

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petruželka Jiří, Staněk Břetislav, Zglobicki Edward, Stárek Jiří, Prajsnar Tadeusz

MPK: B21D 22/20

Značky: tažný, kombinovaný, ultrazvukem, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tažení polotovarů zejména trubek za použití ultrazvuku. Pro tažení je použit kombinovaný tažný trn, který se skládá z pracovní části i tlakového nástavce, vzájemně spojených. Tlakový nástavec je na svém obvodu opatřen alespoň jednou tlakovou komorou tvaru prstencového zápichu. S výhodou lze tlakovou komoru vytvořit osazením čela tlakového nástavce přiléhajícího k pracovní části nástroje nebo osazením opačného konce tlakového...

Tažný trn pro tažení trubek s ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229316

Dátum: 01.03.1986

Autori: Petruželka Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21D 22/20

Značky: ultrazvukem, tažení, trubek, tažný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tažný trn pro tažení trubek s ultrazvukem, jehož pracovní část 1 je umístěna v uzlu nebo poblíž uzlu výchylky podélné vlny. Tažný trn má pracovní část 1 a nástavec 2 spojené čepem 3 s osazením na straně pracovní části 1 která se o toto osazení 4 opírá. Čep prochází středem obou částí trnu a pomoci závitu 5 je na straně nástavce 2 spojen s vlnovodem. Tažný trn je vhodný pro tažné stolice vybavené zdrojem ultrazvukových vln k...