B21D 11/20

Lisovací nástroj pro výrobu ohýbaných součástí z drátu nebo pásoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261126

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hejtmánek Jan

MPK: B21D 11/20

Značky: výrobu, lisovací, ohýbaných, drátu, nástroj, pásoviny, součástí

Text:

...nebo několik svislých hnacích klínů 4, 4, z -nichž každý prochází otvorem jednoho- vodorovného tvářecího klínu 5 ležícího na základní desce 1 a suvně procházející-ho pod vodící deskou 8 připevněnou na vodicích lištách 7 klínů 5.Na výkrese je zházorněn pouze jeden vodorovný tvářecí klín 5 a pouze jedna vodící lišta 7. Vodlcí lišty 7 jsou přiłpevněny k základní desce 1. Vodicí deskou 6 suvně prochází jádro 8, které se svým rozšírením 9 opirá...

Ohýbacia čeľusť hýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244995

Dátum: 15.11.1987

Autori: Höhne Friedrich, Šilalnikas Vitautas Jonovie, Stalerajtis Kastitis Kestutovie

MPK: B21D 11/20

Značky: zariadením, plech, proti, ohýbacia, hýbacieho, čeľusť, preťaženiu, stroja

Text:

...ohýhacej sily sa na kulise vytvára krútiaci moment. Kulisa je opatrená výrezom,do ktorého zasahuje koniec výkyvne uloženej páky držanej v rovno-váhe predpätým pružným silovým členom.Zariadenie podľa vynálezu zabraňuje pretaženiu pri malých výrobných nákladoch.Príklad vyhotovenia čeluste ohýbaciehuo stroja na plech so zariadením proti preta 4ženiu podla predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 predstavuje...

Rebro plechového plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 243925

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kuhn Jan, Fleško Ervín, Straka Václav Plzeo

MPK: B21D 11/20

Značky: plechového, rebro, plášťa

Text:

...minimálne o hodnotu 20 0/0, t. j. dvojnásobok hrúbky plechu, v skutočnosti však až o 40 0/0, .pretože vonkajší polomer ohybu plechu býva obyčajne dvojnásobok hrúbky plechu.Uvedený nedostatok je odstránený u rebra tvárneného plechového plášťa podla vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že medzera v »oblasti päty rebra má v radiál 243925nej rovine kolmej na pozdĺžnu os rebra maximálnu šírku menšiu než.1,8 násoboEk hrúbky steny rebra, s...

Spôsob výroby rebrovaného plechového plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253413

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rudenko Ivan, Linhardt Peter, Hamrla Jiří, Reiter Juraj, Jakeš Jiří

MPK: B21D 11/20

Značky: rebrovaného, plášťa, plechového, výroby, spôsob

Text:

...zväzku do plášťa a tým aj chladenie elektrického stroja točivého. vUvedené nedostatky sú odstránené spôsobom výroby podľa vynálezu, ktorého podst-ata spočíva v tom, že časť rebrovaného plechovéłro plášťa medzi susednými rebramisa pretvární do oblého ohybu, a potom sa zakružuje alebo nabaluje na tŕň s polomerom väčším ako je jedna štvrtina priemeru statoro-vého zväzku a menším ako 0,499 .násobok priemeru statoronvého zväzku, pričom kolmá...

Pružný rebrovaný plechový plášť, najmä kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 240487

Dátum: 15.08.1987

Autori: Nagy Mihály, Magyari István, Inczédy Péter, Kertész Marianna

MPK: B21D 11/20

Značky: plášť, pružný, najmä, plechový, točivého, kostra, rebrovaný, elektrického, stroja

Text:

...rebra medzi zvarom a pätou rebra na celkovej potrebnej detormácii plechového rebnovaného plášte pri nalisovani statorovéh-o zväzku do kostry. Podstata vynález-u spočíva v tom, že vnútorné steny rebier plechového rebrovaného plášte sú navzájom spojené odporovým zvanom, ktorého zvarová šñovka másvoj najbližší bod ku povrchu zväzku, na ktorom je nalisovaný pružný rebrovaný plášť, vo vzdialenosti danéjwzťahoms hrúbku steny rebra . b ~...

Zařízení na dotvarování dutých válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 236845

Dátum: 15.03.1987

Autori: Čížek Mojmír, Kocman Gustav, Václavek Antonín

MPK: B21D 11/20

Značky: zařízení, dotvarování, válců, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že na rovné konce válcové části dutého válce působí prostřednictvím zvoleného tlaku válcová část neuzavřeného dutého válce, jehož konce válcové části jsou šikmé, která během jedné otáčky horního ocelového válce dotvaruje rovné konce válcové části dutého válce tak, aby dutý válec měl po celé délce požadovaný kruhový průřez.