B21D 1/00

Zariadenie na narovnávanie deformovaných elektrolýznych vaní, predovšetkým na elektrolýzu hliníkovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10935

Dátum: 03.04.2009

Autor: Nagel Hardy

MPK: C25C 3/08, B21D 1/00

Značky: narovnávanie, deformovaných, vaní, predovšetkým, taveniny, zariadenie, elektrolýzu, hliníkovej, elektrolýznych

Text:

...nosník, ktorý môže natiahnuť svoju dĺžku cez medzeru, dosahujúc niekoľko metrov, medzi dvoma oproti sebe ležiacimi dlhými bočnýmistenami Vane, pretože dlhé bočné steny sú zvlášť ohrozené deformáciou, ako je vyklenutie von.Tento narovnávajúci nosník má na každej zo svojich dvoch koncových oblasti narovnávajúcučeľusť, ktorá V každom prípade má priechodný otvor tvaru U-proñlu otvorený k spodnej strane čeľuste. Pomocou pohyblivého zdvíhacieho...

Zariadenie na kontinuálne ťahové preťahovanie kovového pásu a spôsob prevádzkovania takého zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4285

Dátum: 19.09.2005

Autori: Hartung Hans-georg, Gramer Andreas, Häusler Jan Christoph, Luckmann Fritz, Behrens Holger

MPK: B21D 1/00

Značky: kovového, takého, prevádzkovania, spôsob, preťahovanie, tahové, zariadenia, kontinuálně, zariadenie, pásu

Text:

...vyznačuje tým, že aspoň v smere dopravy pásu druhá S-valčeková jednotka zariadenia naťahové preťahovanie má dva valčeky, ktorých priemer je rôzne veľký, pričom v smere dopravy pásu nasledujúci valček druhej S-valčekovej jednotky má väčší priemer a pričom v priemere väčší valček S-vaIčekovej jednotky má aspoň 1,25 násobný priemer v priemere menšieho valčeku.0012 Výhodne je navrhnuté, že v priemere väčší valček S-valčekovej jednotky má...

Spôsob na vyrovnávanie kovového pásu a vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3877

Dátum: 16.08.2005

Autori: Gramer Andreas, Falkenhahn Bodo, De Kock Peter, Sohl Ralf-hartmut, Hartung Hans-georg

MPK: B21D 1/00

Značky: pásu, stroj, vyrovnávanie, kovového, vyrovnávací, spôsob

Text:

...koeficientov zistia cielové koeficienty. Napokon sa cieľovékoeticienty presadia do polohových riadiacich veličín pre vyrovnávaciu kladku.0009 DE 38 40 016 A 1 ukazuje postup na vyrovnávanie kovových pásov,pričom vyrovnávacie sily sa merajú prinajmenšom na jednej z vyrovnávacích kladiek kladkového vyrovnávacieho stroja a v závislosti od nameraných hodnôt sa prestavujú polohy vyrovnávacích kladiek. Tu sa predpokladá, že každá kolmo na otočné osi...

Valcová rovnačka s premennou osovou vzdialenosťou valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4044

Dátum: 01.03.2005

Autori: Kircher Dominique, Bourgon Jacques-yves

MPK: B21D 1/00

Značky: rovnačka, vzdialenosťou, valcov, premennou, válcová, osovou

Text:

...jedna z osových vzdialenosti Ex s 5 S x S n-4 je taká, že 0,80 S R/Ex S 0,90 a 0,75 S R/E(x 1) S 0,85 a pre k (x 2) až n, 0,70 S R/Ek S 0,80.Predmetom vynálezu je tiež spôsob rovnania kovového pása, najmä oceľového pása,pri ktorom sa použije rovnačka so stupňom plastifikácie vyšším alebo rovným 60 alebo niž ším alebo rovným 90.Ako bude zrejmé, vynález spočíva v navrhnutí rovnačky, v ktorej aspoň prvých päť valcov od vstupu rovnačky má pomer...

Ohýbací stroj a metóda ohýbania pásu materiálu na vytvorenie strižnej matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4471

Dátum: 08.07.2004

Autori: De La Merced Marcus, Scott Wesley, Slovak Alois

MPK: B21D 1/00, B21D 53/00, B21D 37/20...

Značky: metoda, ohýbania, matrice, ohýbací, materiálů, pásu, stroj, vytvorenie, strižnej

Text:

...tak, aby mohol priviesť materiál z kotúča.0015 Konkrétne je vyrovnávací stroj tvorený radom predných azadných valčekov, každý zo zadných valčekov je inštalovaný na vložke, pričom vzdialenosť medzi prednými azadnými valčekmi je nastaviteľná pomocou upínacej matice namontovanej na vložke.0016 .le najlepšie, ak je vyrovnávacie zariadenie tvorené vyklápacím vekom,pričom otvorením tohto veka sa zabezpečí prístup kpredným azadným valčekom, otvorenie...

Zariadenie a spôsob na kalibráciu valcovej rovnačky inštrumentačnou tyčou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3420

Dátum: 03.03.2004

Autori: Petig Gilbert, Wallendorf Philippe, Madelaine-dupuich Olivier, Rossi Stéphane, Fouratier Alain, Kircher Dominique, Bourgon Jacques-yves, Hoff Christian, Vasseur Eric, Tondo Fabrice

MPK: B21D 1/00

Značky: zariadenie, kalibráciu, valcovej, tyčou, rovnačky, spôsob, inštrumentačnou

Text:

...modifikácie vzájomného zanorenia valcov, najmä v závislosti od charakteristík pásu, ktorý je určený na vyrovnanie.Obr. 3 schematicky znázorňuje klasickú rovnačku v čelnom pohľade, na ktorom súzjavné prostriedky, ktorými rovnačka disponuje na kompenzovanie priehybu valcov podzaťažením. Reakčné sily pôsobiace pri rovnaní pásu sa totiž prejavujú deformáciami valcov.Aby sa tieto deformácie kompenzovali, sú rovnacíe valce podopreté valcovými...

Řídicí zařízení zdvihu pro hydraulické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261242

Dátum: 12.01.1989

Autor: Csortos Károly

MPK: B21D 1/00

Značky: zdvihu, hydraulické, zařízení, řídící

Text:

...budou výstižněji objasněny za pomoci dalších obrázků.Kromě vyjmenovaných elementů vykazuje hydraulický lis znázorněný na obr. 1 tlačítko lgzpětného chodu a tlačítko ll odvzdušnění, jejich funkce budou rovněž vysvětleny poněkud později.obrázek 2 ukazuje schéma zapojení hydraulického ovládacího systému lisu vybaveného řídicím zařízením zdvihu podle vynálezu, přičemž tento systém obsahuje převážně běžně známá řešení. Hydraulický pracovní...