B21C 49/00

Zásobník lanka navíjacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3638

Dátum: 07.10.2003

Autori: Purgat Pavel, Benko Emil, Chudý Jozef, Jamrich Tibor, Tomek Ľuboslav

MPK: B21C 49/00, B29D 30/06

Značky: lanka, zariadenia, navíjacieho, zásobník

Text:

...pohľad na zásobník lanka s naznačeným smerom jeho postupu medzi zásobovacou cievkou a navíjacím zariadením,obr. 2 znázorňuje detailný pohľad na mechanické návestie snímača,obr. 3 znázorňuje detailný pohľad na lapač.Konštrukcia zásobníka 1 lanka 2 (podľa obr. l) pozostáva z rámu ll, na ktorom je pevne uložený súbor homých kladiek 12 a posuvne vertikálne uložený súbor dolných kladiek 13.Na priečnych ramenách 112 rámu ll sú napevno umiestnené...

Zařízení pro ukládání materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242204

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bálek Boris, Hula Bedoich

MPK: B21C 49/00

Značky: zařízení, materiálů, ukládání

Text:

...ploch, se vyznačují nákladným hýdraulickým nebo pneumatickým zařízením, případně mechanickými převodý pro ovládání dna nebo bočnice kapsy, přičemž je nutná sýnchronízace pohybů, elektronická kontrola funkce zařízení apod.Výše uvedene nedostatky odstraňuje zařízení pro ukládání materiálu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvo 4řeno ramenem, na němž jsou zavěšeny tlumicí pásy, které jsou položený na kaskádě, upevnené na...

Upevnění třecích plechů u strojů na zpracování kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242799

Dátum: 15.05.1987

Autor: Thorovský Zdenik

MPK: B21C 49/00, B09B 3/00

Značky: zpracování, upevnění, třecích, kovového, odpadů, strojů, plechů

Text:

...stranách mezera minimálně 2 mm, a další podstatou je, že v tlačce neho stěně a vložce je v místě svaru vybrání.Tímto způsobem prevedené upevnění třecích plechu umožňuje přesně ustředění matice podle otvoru pro hlavu upevňovacího šroubu ve třecím plechu a vylučuje namáhání dříku šroubu tlakem. Kuželovitě se rozšiřující otvor v matici usnadňuje ustředění matice podle upevñovacího šroubu, opření hrany matice o bok drážky ve vložce zabrání...

Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250036

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bačík Jozef, Kollár Ladislav

MPK: B21C 49/00

Značky: šesťhranu, tvarovanie, zariadenie, zväzku, kruhových, tvaru, predmetov, univerzálne

Text:

...posuvné rameno sú ,pri zdvihu vylkl-opeané d-o strán.Pohyby jposuvného dvojra-mena a posuvného ramena sú vzájomne viazané tak, že ich činné plochu spolu s činnou plochou pevného »dvojrarmena V každej polohe vytvárajú obrys ,pravidelného hore otvoreného šesťvhxrtanu. Zariadenie podľa vynálezu je u 4niverzállne, odpadá používanie množstva tvarovacích šaJblón .pre rôzne priemery predmetov.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad Ibľrevewdenia...

Samosvorné zariadenie pre viazanie rúr do balíka kruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248935

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hríbik František

MPK: B21C 49/00

Značky: zariadenie, viazanie, samosvorné, kruhového, tvaru, balíka

Text:

...pozostáva z pevného stojanu, na ktorom je upevnené dvojica výkyvných ramien s protizávažím, ktorých volné konce sú navzájom prepojené lanom.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je uloženie a sformovanie rúr do balíka bez akéhokoľvek zásahu obsluhy a bez akejkoľvek energie. Uvedené zariadenie umožňuje rýchlejšiu a bezpečnejŠiu manipuláciu so zväzovaným balíkom, čim sa šetrí pracovný ćas a predchádza sa úrazom obsluhy.zariadenie podľa vynálezu...

Zariadenie pre ukladanie a presun plochých alebo profiľovaných tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 233654

Dátum: 01.07.1986

Autor: Handžák Štefan

MPK: B65G 37/00, B21C 49/00

Značky: tabúľ, ukladanie, plochých, přesun, zariadenie, profilovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa týka ukladania a presunu plochých alebo profilovaných tabúľ a rieši problém úplnej mechanizácie odberu uložených hromád z línky. Pozostáva z presunovej dráhy, ktorá je postupne spádovaná a po ktorej sa presúva vozík s tabuľami. Pomocou spádovania presunovej dráhy sa hrany tabúľ preložia na valčeky pozdĺžneho odsunového dopravníka a uvolnený vozík sa protizávažím stiahne naspäť do p(vodnej polohy.