B21C 47/24

Spôsob zalepovania spoja pásov lepiacou páskou a aplikátor lepiacej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5003

Dátum: 08.07.2006

Autor: Noé Andreas

MPK: B21B 15/00, B21C 47/24, F16B 11/00...

Značky: lepiacou, pásky, spôsob, páskou, pásov, spoja, zalepovania, aplikátor, lepiacej

Text:

...voči teplote. Pritom sazačiatok tejto lepiacej pásky pritlačí k jednémumiestu spoja pásov, lepiaca páska sa odvinie zozvitku, ovinie spoj pásov a nakoniec sa lepiacapáska odreže na oddelenie od zvitku lepiacejpásky. Šírka zalepenia sa zvolí taká, že obidva konce pásov sa prelepia, takže nevystupujú žiadne ostrapy alebo častice a nie sú prilipnuté na valcoch výrobnej linky. V prípade koncov dvoch pásov s rozdielnou šírkou pásu je...

Zariadenie na dopravu zvitkov kovového pásu na paletách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3486

Dátum: 10.01.2006

Autori: Dreisbach Günther, Peschke Jürgen, Fingerle Bernd-uwe, Büdenbender Bernd, Klein Bernd

MPK: B21B 39/00, B21C 47/24

Značky: dopravu, pásu, zvitkov, zariadenie, kovového, paletách

Text:

...usporiadaný podľa vynálezu výhodne jeden medzi opornými stranami v päte nosného sedla pre zvitok nad pozdĺžnym nosníkom,cez šírku palety sa rozkladajúci protitepelný štít, ako i doplnkovo aleboalternatívne od čelných koncov palety nastavený proti oporným stranámnosného sedla pre zvitok, tiež cez šírku palety sa rozkladajúci protitepelný štít,pritom zabraňujú sálavému teplu prenikat nadmerne ďaleko, čím sa výrazneznižuje deformačný vplyv...

Navíjačka s otočným nosným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283914

Dátum: 27.04.2004

Autori: Perret Jean, Perenon Rémi, Chevet Michel

MPK: B21C 47/24

Značky: otočným, nosným, navíjačka, rámom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je navíjacie zariadenie s otočným nosným rámom na navíjanie pásových produktov, ktoré pozostáva z otočného nosného rámu (1), usporiadaného otočne okolo stredovej osi (10), a aspoň dvoch navíjacích vretien (21), z ktorých každé je súosovo napevno vložené do voľného konca rotačného hriadeľa (5), uloženého otočne v dvoch od seba navzájom vzdialených oporných ložiskách (51, 52), pričom každé vreteno (21) je spriahnuté s motorom (3), ktorý...

Transportný vozík pre kovové zväzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1282

Dátum: 30.10.2003

Autori: De Kock Peter, Zug Josef

MPK: B21C 47/24, B65H 19/12

Značky: zväzky, vozík, kovové, transportný

Text:

...vedenia na koľajniciach nad základovou jamouobr. 4 v bočnom pohľade kompletné dopravné zariadenie s transportným vozíkom pre zväzky adopravnú trasu so skladišťom zväzkov, valčekovou stanicou a vážiacou stanicouobr. 4 a dopravné zariadenie podľa obr. 4 v pohľade zhoraobr. 5 principíálny náčrtok uskutočnenia s dvoma valcami pre mimoriadne veľké výšky zdvihu obr. 6 usporiadanie valcov podľa obr. 5 v bočnom pohľade a zväčšenom...

Zapojení pro řízení transportu svitku ve vstupním úseku spojité válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 270771

Dátum: 12.07.1990

Autori: Randa Jiří, Jirkovský Jiří

MPK: B21C 47/24

Značky: svitku, tratě, transportu, úseků, vstupním, válcovací, spojité, zapojení, řízení

Text:

...bloky l až lg jsou zapojeny tak, že na první informační vstup 31 prvního pamětověho bloku 5 je zapojen výstup nezakresleného spouštěcího bloku, který Spouští posuv zavážecího trnu, na dru hý informační vstup gz výstup třetího čidla l polohy, na třetí informační vstup 33 výstupprvního čidla l polohy, na čtvrtý informační vstup 34 výstup druhého čidla l polohy, na pátý informační vstup 35 výstup štvrtého čidla lg polohy, ne šestý informační...

Zapojení pro vystředění svitku do osy rozvíjedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270767

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jirkovský Jiří, Randa Jiří

MPK: B21C 47/24

Značky: rozvíjedla, zapojení, vystředění, svitku

Text:

...displeji včetně dekodáru signálu v binárně dekadickěm kődu. Jednotlivé bloky l až lg jsou potom zapojeny tak, že výstupy prvního čidla l polohy a druhého čidla g polohy jsou připojone na odpovídající informační vstupy bl, bg prvního psmätového bloku 3, jehož inioieční vstup 3 je připojen k výstupu nezekreslenćho technologického zařízení přísunu svitku do vstupního úseku. Výstup prvního pamětového bloku g je potom zapojen na první datový vstup...

Zapojení pro symetrické polohování mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269850

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mýtina Zdeněk, Jirkovský Jiří, Hercik Petr

MPK: B21C 47/24, G05D 3/00, G05B 19/19...

Značky: polohování, zapojení, symetrické, mechanismu

Text:

...bloku 1 je spojen se zápisovým vstupom u pamětového bloku 2, nastavovací výstup 9 s logickým vstupom g čítačováho bloku 5 a výběrový výstup g s přepínacím vstupem 5 přepjnacího bloku g, jehož inkrementální vstup j je připojen k výstupu nezakresleného čidla po~ babu mechanismuo ľmpulaní výstupy i ie přepínaoího bloku g jsou pak zapojeny na odpovídaJÍCÍ inf 0 Tm 8 čnÍ VBĚUPY łł 2 prvního upravovacího bloku 3, k jehož výstupu je připojen...

Podavač svitků do rozvíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266634

Dátum: 12.01.1990

Autori: Forejt Jiří, Brožek Vladimír

MPK: B21C 47/24, B65G 25/08

Značky: rozvíjecího, svitku, zařízení, podávač

Text:

...vynálezu sestává z výsuvného segmentu, jehož závěsné rameno, spojené pohybově s ovládacím prvkem, je natáčivě uloženo na čepu nosného rámu a tlačné rameno, opatřené obložením, je uspořadáno volně prostupně v mezeře, vytvořené mezi ukládacími válečky. Nosný rám, uspořádaný pod dopravní úrovní svitku, je pak přiřazen dopravními válečky k podávacím válcům rozvíjecí ho zařízení.Výhodou podavače svitku podle vynálezu je jeho jednoduchost, funkční...

Zařízení pro přechodné vytváření zásoby kruhových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263858

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dušek Josef, Jurča Milan, Martínek Petr

MPK: B21C 47/24

Značky: zásoby, vytváření, elementů, přechodné, kruhových, zařízení

Text:

...vysoká. V těžkém hutním provozu není vyloučena jeho zvýšená poruchovost. Navíc jeho konstrukce s hákem je vhodná spíš pro kratší délku kruhových elementů. Pro neUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro přechodné vytváření zásoby kruhových elementů, zejména svitků drátu a pro manipulací s nimi, jehož podstata spočívá v tom,že sestává z nosných ramen, uspořádaných výškově přestavitelně .a otočně kolem svislé osy sloupu a že je opatřeno...

Zařízení pro vytváření přechodné zásoby kruhových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263857

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jurča Milan, Dušek Josef, Vincenec Jiří

MPK: B21C 47/24

Značky: kruhových, zásoby, přechodné, elementů, zařízení, vytváření

Text:

...zejména svitků -drátu a pro manipulaci s nimi, obsahující dopravník,sklopný stůl a otočný zásobník, jehož podstata spočíva V tom, že na dopravník navazuje sklopný stůl, proti kterému je upraveno jedno z ramen otočného zásobníku, ustavených výkyvně ve svislé rovině. sklopný stůl může být vybaven prízmatíckým dorazem. Výhodné je uspořádání stojanu otočného zásobníku jako výškově přestaviteclné.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchá...

Zařízení pro zvedání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 255915

Dátum: 15.03.1988

Autori: Růžička Jiří, Hrdý Alois, Hudeček Milan

MPK: B21C 47/24

Značky: zařízení, břemen, zvedání

Text:

...At 5- Zařízení podle vynálezuosestává z noonáho rámu ła v jehož nstřední části Ja vytvořena radiusová dráha łš, navazujici v zadni kčáàti na vodiči p 1 ocñy§gzav přední části na přimoą dráhu łg.- . Dále pak sestává 2 voziku 3 a jehož předn 1 část 1 je pevně spojen ..unášeoi šrn łg a ktorý je přednimi koly §, otočné uloženými načepechg, pojezdně uložen na př 1 m 6 dráze łg. Na zadní části vozikú~g.opątřená zarážkou ł§a náraznikem łz....

Zařízení pro přepravu svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242394

Dátum: 01.12.1987

Autor: Fiala Josef

MPK: B21C 47/24

Značky: svitku, zařízení, prepravu

Text:

...svitkem je sklopeno do vodorovné polohy a svitek spo-ą čívá na plošinovém příčníku.Základní částí zařízení pro přepravu svitků je housenicový podvozek l s plošinovým příčníkem g. Na přední části lg plošinového příčníku Q je pomocí vodorovných čepů Q výkyvně ve směru pddélné osy housenicového podvozku l upevněno lože 5. V prostoru nad vodorovnými čepy Q je lože gspojeno s naklápěcími pístními tyčemi ll předních silových válců-glzakotvených na...

Zařízení pro dopravu svitků a navíjecích cívek mezi válcovací tratí a převíjecím úsekem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234535

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kropík Jan, Jonák Jan

MPK: B21B 39/00, B21C 47/24

Značky: dopravu, převíjecím, tratí, zařízení, válcovací, cívek, svitku, navíjecích, úsekem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je přemísťovat svitky a prázdné navíjecí cívky mezi válcovací tratí a převíjecím úsekem stále v osách navíjedla a rozvíjedla, při současném zajištění závitů svitků proti jejich uvolnění a shodné orientaci povrchu pásu jak na navíjedle, tak i rozvíjedle. Uvedeného účelu se dosáhne přiřazením visuté dopravní dráhy s vozíkem kolmo k navíjecím cívkám navíjedla a rozvíjedla.Vozík je pak opatřen zdvihacím prvkem, se...