B21B 37/00

Elektromagnetické zariadenie na stabilizáciu a zmenšenie deformácie pásu vyrobeného z feromagnetického materiálu a súvisiaci proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18419

Dátum: 21.02.2012

Autori: Minen Michele, Guastini Fabio

MPK: B05C 13/02, B21B 37/00, B65G 43/00...

Značky: feromagnetického, stabilizáciu, zmenšenie, proces, pásu, elektromagnetické, deformácie, zariadenie, súvisiaci, vyrobeného, materiálů

Text:

...uviesť, že v prípade procesu na obrázku 2 kvalitu povlaku negatívne ovplyvňuje aj vystrekovanie tekutého kovu cez vstupný otvor 9 vane l 11. Takéto vystreknutia sa v skutočnosti zachytávajú na aktívovanom povrchu kovového pásu 4, s ktorým okamžite reagujú ešte pred vstupom do kovového kúpeľa 7. Takýto jav vytvára na povrchu kovového pásu4 oblasti s odlišným zložením zliatiny, čo zhoršuje kvalitu kovového pásu 4.0008 Z vyššie uvedených...

Systém na tlmenie vibrácií pre valcovaciu stolicu s prvým a druhým pasívnym hydraulickým prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18543

Dátum: 07.10.2011

Autori: Vignolo Luciano, Tonoli Andrea, Romeo Giuseppe, De Luca Andrea, Nobile Matteo, Amati Nicola, Pristera' Carmine

MPK: B21B 37/00, F16F 15/023, B21B 33/00...

Značky: pasívnym, valcovaciu, stolicu, systém, hydraulickým, vibrácií, druhým, tlmenie, prvým, prvkom

Text:

...hrúbke a tvrdostio zmenami trenia valcovacej medzery, najmä pri maximálnych rýchlostiach, dokoncas rizikom dočasného prerušenia mazacej vrstvy o defektmi spôsobenýrni valcami pri operáciách nastavovaniao nevhodným stavom mechaniky klietky, napríklad opotrebovaním, interakciami medzio valcovaním tvrdého materiálu V kombinácii so značným znížením hrúbky a vysokou0014 Valcovacie klietky, ako všetky mechanické súčasti, majú svoje vlastné...

Spôsob výroby liateho pásu s malou drsnosťou povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18715

Dátum: 27.02.2007

Autori: Blejde Walter, Ondrovic Jay Jon

MPK: B21B 1/26, B21B 27/10, B21B 1/46...

Značky: pásu, liateho, spôsob, drsnosťou, výroby, povrchu, malou

Text:

...odlievacím strojom. Pri smere valcovania zľava doprava ukazuje mikrograf zreteľne zvlnenie (angl. Iapping) na povrchu pásu (20 až 30 m hlboko). Dôvod alebo dôvody pre takú drsnosť povrchu môžu byt deformácie šmykom na povrchu pásu spôsobené navarovaním pásu na pracovný povrch valca, otlačením textúry pracovného povrchu valca na povrch pásu a/alebo inými faktormi. Okrem toho bolo zistené,že mikrotrhliny na povrchu odliateho pásu sú problém....

Spôsob dodávania mazacieho oleja pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9571

Dátum: 17.11.2005

Autori: Takahama Yoshiki, Ogawa Shigeru, Hauret Guy, Vanel Luc, Shiraishi Toshiyuki

MPK: B21B 27/10, B21B 37/00, B21B 45/02...

Značky: válcování, mazacieho, studena, spôsob, oleja, dodávania

Text:

...emulzie, koncentrácie emul zie, dĺžky pre roztečenie, teploty emulzie, šírky valcovaného materiálu alebo dĺžky bubnavalca, valcovacieho zaťaženia, typu valcovaného materiálu a typu mazacieho oleja, takžemazanie sa môže riadiť s vysokou presnosťou.Vysokou presnosťou riadenia mazania sa vytvára vhodná hrúbka olejového filmu bez nadbytku alebo nedostatku priamo pod miestom záberu valca a trecí koeficient medzi valcovaným materiálom a...

Spôsob dodávania mazacieho oleja pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14804

Dátum: 17.11.2005

Autori: Shiraishi Toshiyuki, Ogawa Shigeru, Takahama Yoshiki, Vanel Luc, Hauret Guy

MPK: B21B 37/00, B21B 45/02, B21B 27/10...

Značky: studena, dodávania, spôsob, válcování, oleja, mazacieho

Text:

...zovretiu valcovaného materiálu a vykonávanie stabilného valcovania. Ďalej je možné znížiť náklady navalcovania a zlepšiť kvalitu produktu. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0013 Obr. 1 je pohľad na jeden priklad vzťahu medzi rýchlosťou valcovania a účinnosťou dodávania keď sa ako parametre používajú dodávka emulzie a koncentrácia emulzie. 0014 Obr. 2 je pohľad, ktorý schematicky znázorňuje jeden príklad valcovacieho zariadenia nauskutočňovanie...

Spôsob dodávania mazacieho oleja pri valcovaní za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14788

Dátum: 17.11.2005

Autori: Ogawa Shigeru, Shiraishi Toshiyuki, Hauret Guy, Takahama Yoshiki, Vanel Luc

MPK: B21B 27/10, B21B 45/02, B21B 37/00...

Značky: studena, spôsob, válcování, dodávania, mazacieho, oleja

Text:

...a vykonávanie stabilnćho valcovania. Ďalej je možné znížiť náklady navalcovanie a zlepšiť kvalitu produktu. PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0013 Obr. 1 je pohľad na jeden priklad vzťahu medzi rýchlosťou valcovania a účinnosťou dodávania keď sa ako parametre používajú dodávka emulzíe a koncentrácia emulzíe. 0014 Obr. 2 je pohľad, ktorý schematicky znázorňuje jeden príklad valcovacieho zariadenia nauskutočňovanie spôsobu dodávania mazacieho oleja...

Spôsob a zariadenie na zabránenie kmitania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3852

Dátum: 18.02.2004

Autori: Schlacher Kurt, Holl Johann-martin, Keintzel Georg, Mayrhofer Karl, Eisenköck Norman

MPK: B21B 37/00

Značky: kmitania, zabránenie, spôsob, zariadenie

Text:

...zabránilo vertikálnym kmitaniam valcov. Opísané riešenie vychádza pri tom však stále z existujúceho kmitania, ktoré sa používa ako základ pre protiopatrenia. Vo valcovniach nestačí toto riešenie, pretože nazáklade meniacich sa prevádzkových stavov i cez protiopatrenia môžu navalcovanom materiáli vznikať defekty. Obzvlášť pre kmitania s narastajúcou amplitúdou, ktoré sú charakterizované negatívnym tlmením, nemôže bytpomocou vynálezu opísaného v...

Spôsob a výrobná linka na výrobu veľmi tenkých za tepla valcovaných pásov, založené na technológii tenkej bramy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1207

Dátum: 28.08.2003

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: B21B 1/46, B21B 1/26, B21B 37/00...

Značky: velmi, založené, technologii, výrobu, válcovaných, spôsob, pásov, tenkých, bramy, linka, tenkej, výrobňa, tepla

Text:

...detekčných bodoch pozdlž odlievaciehozariadenia uskutočňuje dynamická regulácia celkového zásobovania a/alebo rozloženia hustoty ochladzovania pozdlž odlievacieho zariadenia. Je známe, že teploty môžu byť vtomto smere ovplyvnené množstvom parametrov ako napriklad rýchlosťou odlievania, teplotou odlievania tekutej ocele, podstatou výmeny tepla vo fonne a chemickým zložením odlievanej ocele. Predpokladané povrchové teploty bramy sa vypočítavajú...

Zařízení pro průběžné určování optimální korekce výstupní tloušťky pásu při válcování v zadaném tolerančním pásmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264595

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ovsjannikov Vladimír, Oplová Galina, Hick Zdeněk

MPK: B21B 37/00

Značky: tolerančním, pásmu, zařízení, válcování, průběžné, zadaném, korekce, tloušťky, optimální, výstupní, určování, pásu

Text:

...jednak na logický vstup prvého bloku výpočtu statistik a jednak na logický vstup druhého bloku výpočtu statistik. Výstup bloku vyhodnocení ofsetu je připojen na prvý hodnotový vstup součtovéo ho bloku, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru tlouštky pásu.Zařízení podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody oproti dřívějším zařízením. Hlavní výhodou je skutečnost, že zařízení umožňuje průběžně určovst korekci výstupní tlouštky pásu při...

Zařízení pro zastavování pásu na konci navíjeného svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259958

Dátum: 15.11.1988

Autori: Němeček Václav, Macek Jan

MPK: B21B 37/00

Značky: zařízení, pásu, konci, svitku, zastavování, navíjeného

Text:

...informačního-bloku §, ktoré jsou tvořeny bez kontaktními spínacími prvky, ovládacího bloku 2, což je tyristorovýměnič s ovládací elektronikou a druhého zadávecího bloku lg, realizovaného analogočíslioovými převodníky. Jednotllvě b 1 okýł až lg jsou pak zapojený tak, že výstupy tří čidel Q, g, Q délky pásu lg, wktéré jsou mechanicky spojený s příslušným navíjedlem lg, rozvíjed~Ainformační vstupy 5, g,g.bloku.ł čítačů, jehož výstup je spojens...

Zařízení k zadávání technologických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258069

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hercik Petr, Mulač Petr, Ježek Jan

MPK: B21B 37/00, G05D 27/00

Značky: zadávání, veličin, technologických, zařízení

Text:

...dekodéremvo impedačním přizpůaobením pro indikační blok g. Dá 1 e.zařízení pod le výnálozu sestává ze dvou.programovacIch bloků §,g, sestavenýoh z operačních analogových zesilovačů a pasivníoh prvků, logickéhobloku Q, což je kombinace logických obvodů, komparačního bloku Q,2580693 tvořeného diskrétními prvky nebo mikropočítačem, výběrového bloku lg, což Jsou opět/diskrétní pamětové prvky, případně univerzální operační paměti...

Zařízení k rekonstrukci ztrát v navíjecích a odvíjecích mechanizmech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244068

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jíša Miloslav, Matijka Josef, Kooínek Stanislav, Tokar Oldoich

MPK: B21B 37/00

Značky: navíjecích, rekonstrukci, mechanizmech, zařízení, odvíječích, ztrát

Text:

...spojení s děličkou ve vícevstupovém uspořádání, definičního bloku lg, což je soubor logických členů, čídla ll úhlové rychlosti mechanizmu lg a čídla gg rychlosti pásu lä, což jsou V daném případě taohodynama, přičemž čidlo lg rychlosti pásu lg je mechanicky spojeno s převáděcím válečkem li a čidlo ll úhlo vé rychlosti s mechanizmem lg. Jednotlivé bloky gaž gg jsou pak zapojeny tak, že výstup čídla ll úhlové rychlosti mechanizmu lg244 usa je...

Zařízení pro zamezení prokluzu pracovního válce hladící stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244061

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koepelka Jan, Kropáeek Jaroslav, Urban Pavel

MPK: B21B 37/00

Značky: stolice, hladicí, válce, zařízení, prokluzu, zamezení, pracovního

Text:

...rychlosti, bloku zrychlení a bloku derivace zrychlení a povelový vstup Q k ovladači v nezakresleném ovládacím pultu. Výstup regulátoru lg tlouštky pásu 5 je pak připojen na korekční vstup k druhého nastavovacího bloku 6 ~4-, s jehož derivačním vstupem j je spojen druhý informační výstup g3 244. 031 řídícího bloku ll, jehož první informační výstup É je zapojen na rychlostní vstup 5 prvního nastavovacího bloku Ž. Druhý řídící výstup i...

Zařízení ke korekci rychlosti řídícího pohonu válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244060

Dátum: 01.06.1988

Autori: Formánek Jan, Bošina Bohuš, Gorgoo Oldoich

MPK: B21B 37/00, H02P 5/46

Značky: řídicího, tratě, pohonů, válcovací, korekcí, rychlostí, zařízení

Text:

...zadávacího bloku 3, přičemž informační výstupy g, g jsou spojený s odpovídajícími řídícími vstupy 3, j ovládacího bloku §. Výstup ovládacího bloku §je zapojen na řídící vstup k korekčního bloku Q, jehož výstup je3 244 usa paralelně připojen na zpětnovazební vstup g řídícího bloku 1 a na řídící vstup l výkonového bloku gg.Funkce zařízení podle vynálezu je následující. V druhém zadávacím bloku Q se provede volba řízení korekce rychlosti,...

Zařízení k selekčnímu výběru přenášených dat z pracovního souboru technologického regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257695

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kopřiva Václav, Hercik Petr

MPK: B21B 37/00

Značky: technologického, souboru, zařízení, výběru, regulátoru, přenášených, pracovního, selekčnímu

Text:

...galvaníckého oddělení Dále zařízení podlehvynálezu seatává z přepínacího bloku §. realizovanéhc např. tvarovacim a přepínacím členem, řídícího bloku g což je např, programovací technologický regulátor a zadévacího bloku gg, seetaveného z ovládacích a zadávacích zařízení v ovládacím pultu.Jednotlivá čidla gâłp šàł. gůł, ââł a bloky Q až łg jsou pakzapojeny náeledovně. Výstup čidla gàł polohy rozvíjedla 3 jespojen e ínformačním...

Zařízení k řízení válcovací tratě při vyjíždění pásu ze stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256497

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mýtina Zdeněk, Voch Jiří, Hercik Petr, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/00

Značky: vyjíždění, zařízení, válcovací, pásu, tratě, stolice, řízení

Text:

...3 a výstupy nezakreslených pomocných mechanismů s prvním identiŕĺĺačním vstupem 11 identifikačního bloku.í, jehož první logioký výstup kg je iapojen na3 25 s 497 první signalizační vstup ji ovládacího bloku Š a druhý logický výstup äê ha třetí logický vstup E 2 prvního řídícího bloku g.K prvnímu logickému výstupu gš prvního řídícího bloku Q je připoJen logický vstup Q druhého řídíoího bloku 2, jehož první řídící výstup gí je spojen s...

Zařízení k řízení válcovací tratě při svinování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255473

Dátum: 15.03.1988

Autori: Voch Jiří, Hercik Petr, Brejcha Josef

MPK: G05D 13/62, B21B 37/00

Značky: svinování, řízení, pásu, tratě, válcovací, zařízení

Text:

...řídící výstup hl druhého řídicího bloku lg je spojen s ovládacímvvstupem 5 přítlačného prvku lg podávacích válečků 1 druhé svinovačky 3, druhý řídicí výstup hl s ovládacím vstupem 5 přítlačného prvku ll druhých podávacích válečků A válcovací stolice á, a třetí řídící výstup hl s ovládacím vstupem 3 pohonu gg druhých podávacích válečků 3 válcovací stolice §, čtvrtý řídící výstup hl s ovládacím vstupem 3 přítlačného prvku gg prvních...

Zařízení pro ovládání posunu materiálu do pracovního mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254764

Dátum: 15.02.1988

Autori: Větrovec Jindřich, Wanka Jindřich

MPK: B21B 37/00, B23D 33/02

Značky: pracovního, ovládání, materiálů, mechanismu, posunu, zařízení

Text:

...la a nulovacího bloku L 3, tvořených v obou případech logickými a monostabilnzími obvody. Dále zařízení podle vynálezu ještě sestává ze aoučtového bloku lg, realizovanéhoobvody logického součtu, indikačního bloku li, což jsou v daném případě sedmisegmentové jednot.ký s převodníky kődu, ze dvou spínacích bloků .LQ,ZLI a řídícího bloku l 8, realizovaných bezkontaktnímí výkonovými spínači a kontaktními spínacími prvky. Jednotlivé bloky I až...

Zařízení pro rekonstrukci stavu zejména tahových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244225

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jahoda Václav, First Antonín, Šebela Jioí

MPK: B21B 37/00, G05B 11/06

Značky: zařízení, mechanismu, rekonstrukci, ťahových, zejména, stavu

Text:

...např. optoelektrickými převodníky B operečními zesilovači. Jednotlivé bloky l až 2 jsou puk zapojeny tak, že výstup třetího bloku §, jehož ovládací vstup g je připojen k výstupu nezakresleného řídicího mikropočítače, je spojen se změnovým vstupem j druhého upravovacího bloku 5, jehož výstup je zepojen na vstup nezakresleného tahového reguletoru.K řídícímu vstupu 3 druhého upravovecího bloku 2, je pak zapojen jednak výstup druhého...

Zařízení pro řízení změn rychlosti mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253372

Dátum: 12.11.1987

Autori: Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav, Blaha Miroslav

MPK: H02P 5/00, B21B 37/00

Značky: mechanismu, změn, zařízení, řízení, rychlostí

Text:

...ze zadávacího bloku 1, korekčního bloku 3 řídíoího bloku Q a upravovacího bloku 5, realizovaných operečními zesilovači, integrovanými násobičkemi, spíneoími prvky e posivními elektronickými prvky. Jednotlivé bloky 1 až 3 jsou zapojeny.tak, že první zadávací vstup g zadávacího bloku L je spojeu e ovladačem v nezakresleném ovládacím pultu, druhý zadávecí vstup 3 s výstupom nezakresleného mikropočítače a logický.vstup g.s...

Zařízení pro zastavování konce pásu před navíjením a válcovací stolicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Němeček Václav, Macek Jan

MPK: B21B 37/00

Značky: zastavování, navíjením, před, zařízení, válcovací, pásu, konce, stolici

Text:

...zepojeny tak. že výstupyprvního a třetího čidla g. gg rychlostí jsou připojeny na první rychloetní vstup g a výstup druhého čídla lg rychlosti. na druhý rychlostní vstup g výkonového bloku lg. Tahový výstup g, klidový výstup 5 a směrový výstup gtvýkonováho bloku łâ jsou zapojeny na odpovídající tahový cstup u. klidový vstupra směrový vstup 3 shromažőovacího bloku §,na jehož spouštěcí vstup 5 jsou přípojeny výstupy čidel łg, gg. polohy pásu 5...

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvooáeek Lubomír, Toman Václav

MPK: B21B 37/00, B21B 35/14

Značky: aretaci, kloubových, stolic, vřeten, zařízení, válcovacích

Text:

...a to i pro konatrukční provedení uložení válců, vyzadující velká vyložení nosné části sady operných kladek aretačního zařízení.Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovaoích stolic podle vynálezu je příkladně schematiclcy znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. l je bokorysny pohled na celkové uspořádání pohonu válcovaoí stolice, obr. 2 je klimatické schéma aretačního zařízení podle vynálezu v nárysnám pohledu a na obr. J je...

Zařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tloušťky válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246988

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kolliner René, Uhlío Karel, Mattausch Pavel, Coufal Mojmír

MPK: B21B 37/00, B21B 37/02

Značky: využití, zařízení, optimalizaci, tolerančního, valcovaného, pásu, tloušťky, minusového

Text:

...pro obsluhu trati, sledovaných ŕídícím systémem s sledovaných uživatelemZařízení pro optimalizaci využití minusového tolerančního pole tlouštlcy válcovanáho pásu je příkladně schematicw znázorněno blokovým schšmatem na připojenám výkresu.Zařízení podle vynálezu sestává z měřících bloku l, g, což jsou odohylkové tlouäĺko-v měry a měřicích bloku 2, g, což jsou v daněm případě impulsní vysílače včetně vyhodnoconí elektroniky. Dále zařízení...

Zařízení pro úpravu digitální stavové veličiny pro řízení elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240599

Dátum: 15.08.1987

Autori: Solovjev Valentin Gennadjevie, Sarancev Kir Borisovie

MPK: B21B 37/00, H02P 7/00

Značky: zařízení, řízení, elektrického, veličiny, digitální, pohonů, stavové, úpravu

Text:

...5, tvořeného operačním a integračním zesilovačem, třetího řídícího bloku 6, sestaveného z výkonového zesilovače, relé a hradla,napájecího bloku 7, což je v daném případě tyristorový měnič, poháněcího motoru 8 a čidla 9 otáček, což je například tachodynamo. Nedilnou součástí zařízení podle vynálezu je též blok 10 programátora tloušťky pásu, což je například mikropočítač a čtvrtý, pátý a šestý řídící blok 11, 12, 13, realizované operačními...

Čidlo polohy žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252157

Dátum: 13.08.1987

Autor: Peroutka Martin

MPK: B21B 37/00, B21C 15/00

Značky: materiálů, čidlo, žhavého, polohy

Text:

...přičemž ve druhém víku je upravena štěrbina kolmá ke žhavému materiálu i k mezeře mezi snímači záření. Mezera mezi snímači záření je zakryta bezotvorovou clonou.Výhodou čidla polohy žhavého materiálu podle vynálezu je především skutečnost, že neobsahuje žádnou pohyblivou součást, čímž je dosaženo vyšší snímaní rychlosti než u snimačů dosud známých. Další výhodou jevelmi úzké snímací zorné pole, více odolné proti rušívým světelným zdrojům a...

Zařízení pro vyhodnocování tloušťky pásu válcovaného za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 238249

Dátum: 01.06.1987

Autori: Baráček Miroslav, Šíp František, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/00, B21B 37/02

Značky: pásu, studena, tloušťky, valcovaného, vyhodnocování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zpřesnit seřizování regulačních vlastností jednotlivých regulačních obvodů válcovací trati a tím zvýšit stabilitu tvářecího procesu při snížení tolerančního odchylkového pole, čímž se zvýší výtěžnost válcovaného pásu v nejvyšších kvalitativních třídách. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává ze tři informačních bloků, dvou měřících bloků, tři transformačních bloků, dvou...

Zařízení, zejména pro vratné nastavení požadované polohy výstupního hřídele mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macek Jan, Němeček Václav, Nechlebová Eva

MPK: B21B 37/00, H02P 3/00

Značky: nastavení, hřídele, polohy, zařízení, vratné, mechanismu, zejména, požadované, výstupního

Text:

...1, v 2. Ciudlo 3 polohy, -namontované .na výstunpním hřídeli lmechanísmu, je připojeno na informační vstup y vyhodnocovacího bloku 5. Tento informační kanál nese tří nezávislé informace.Prve dvě informace jsou rovnoměrně naotá-čku rozložené ímpulsy, vzájemné o 90 ° elektrlckých posunutá, třetí informace je na otáčku jeden krátký, tzv. nulovací ,puls. Čízdlo 3 polohy .se na hřídeli musí aretovat tak, aby v požadované poloze byal jim indikován...

Zařízení pro regulaci rychlosti a zrychlení spolupracujících pohonů válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250313

Dátum: 15.04.1987

Autori: Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav

MPK: B21B 37/00

Značky: spolupracujících, rychlostí, tratě, pohonů, zrychlení, válcovací, zařízení, regulaci

Text:

...zařízení podle vy-naíezu je těíž .p-oháněcí motor 12 horního válce 118 stolice, poháněcí motortlíł spoiníhoväüce 19 stolice, poháněcí rnotor 14 navíjedlallö a poháněcí motor 15 rozvíjexdla 17, včetně jejích buidící-ch vinutí -12.1, 13.1, 14.1,15.1.~ Mezi -válvci .V 18, 19, stolice je ještě v ndaném jnřípandě USPOŤĚJÓČH vložený válecl 20, který tak s hornim vol-cem 18 tvoří pracovní válce stolice, zpracovávající příslušnýwkovový pás 21....

Zařízení pro řízení technologického procesu při válcování pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237498

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smejkal Jan, Šíp František, Žák František

MPK: B21B 37/00

Značky: zařízení, technologického, válcování, procesu, řízení, pásu, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přiblížit a usnadnit obsluze válcovací trati styk s výpočetním systémem a předat jí zkratkové informace při rozhodování o převzetí doporučovaných technologických parametrů válcování. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává ze tří zobrazovacích bloků, výkonového bloku, informačního bloku, čtyř transformačních bloků, signalizačního bloku, dvou ovládacích bloků, výpočtového...

Zařízení pro určování technologických parametrů při válcování pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237497

Dátum: 15.01.1987

Autori: Žák František, Šíp František, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/00

Značky: studena, určování, zařízení, válcování, technologických, parametrů, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit obsluze jak vizuální seznámení s doporučovaným úběrovým plánem, tak semigrafické znázornění vypočtených a skutečně dosažených technologických parametrů při válcování pásů za studena a na základě těchto údajů vkládat lidské rozhodnutí a zkušenosti do řízení při kritických stavech válcování. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením jednotlivých bloků zařízení podle vynálezu, které sestává ze dvou informačních bloků,...

Způsob časového využití převaděče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247759

Dátum: 15.01.1987

Autor: Paroutka Martin

MPK: B21B 37/00, B21C 51/00

Značky: časového, způsob, převaděče, využití

Text:

...odstraňuje způsob časového využití převadeče podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že zařazená druhá fotonka po vyběhnutí konce vývalku 2 jejího zorného pole působí na epuätění převaděče dolů ještě než konec vývalku dojde do jeho prostoru,který se zavírá, takže další vývalek může postupovat do převaděče za vývalkem prvním v mini málně možném časověm odstupu.výhoda způsobu časového využití převaděče dle vynálezu spočívá v tom, že...

Způsob řízení převaděče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247758

Dátum: 15.01.1987

Autor: Peroutka Martin

MPK: B21C 51/00, B21B 37/00

Značky: řízení, způsob, převaděče

Text:

...ćesovací obvod odčesuje e zvedne převaděö do horní polohy v době,kdy začátek vývalku je již ve válcích válcovací stolice, která je za fotonkou.Nevýhodou tohoto způsobu řízení převaděče je především to, že velikost česovecí doby se nastavuje odhadem, takže převeděč se zvedá do horní polohy brzy, takže vývelek neprojde až do válcovecí stolice, nebo se zvedá pozdě, což způeebuje zbytečné mechanické nemáhání a opotřebení převaděče. Navíc...

Zařízení pro zobrazení rozložení měrných tahů v pásu u válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233993

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šíp František, Brož Jan, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/06, B21B 37/00

Značky: ťahu, válcovací, zobrazení, měrných, zařízení, pásu, stolice, rozložení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušit průběžné zobrazování základního rozložení měrných tahů napříč vstupujícího i vystupujícího pasu, válcovaného válcovací stolicí a zajistit bezprostřední sledování vlivu ručních zásahů při regulaci rovinnosti pásu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení podle vynálezu, které sestává z paměťového bloku, výpočtového bloku, transformačního bloku, zpracovacího bloku a dvou zobrazovacích bloků.

Zařízení pro měření rozložení tahového napětí v příčném profilu válcovaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233047

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Ladislav, Pařízek Jan

MPK: B21B 37/06, B21B 37/00

Značky: profilů, rozložení, pásu, tahového, zařízení, příčném, valcovaného, měření, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit co nejjednodušším zařízením, při vyhovující přesnosti měření, požadovanou rovinnost pásu, při jeho válcování na stolicích kvarto, duo, a pod. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, kde převáděcí váleček, tvořený dvěma částmi, je přilehlými konci uložen otočně na ložiskách hřídele a vnějšími konci na ložiskách dutých čepů, pevně spojených s držákem. Hřídel, který je volně centricky uspořádán v otvorech...

Způsob ovládání spojitého pořadí válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 229742

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kocourek Jan, Kroc Jiří

MPK: B21B 1/24, B21B 37/00

Značky: ovládání, tratě, pořadí, spojitého, válcovací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález spočívá v porovnávání zadaného mezního času a skutečného času mezi uchopením provalku dvěma sousedními válcovacími stolicemi spojitého pořadí, pokud skutečný čas překročí zadaný mezní čas spojité pořadí sníží rychlost na minimální přípustnou, v závislosti na válcovaném profilu, při zachování vzájemného poměru otáček mezi stolicemi a nůžky před spojitým pořadím začnou šrotovat přicházející provalek. Vynález zvyšuje bezpečnost práce...

Zařízení pro regulaci tloušťky pasu při válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 229042

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bouchner Bohuslav, Ženíšek Josef

MPK: B21B 37/00, B21B 37/02

Značky: tloušťky, regulaci, zařízení, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno alespoň jedním regulačním členem, tvořícím model celkové pružnosti poddajnosti válcovací stolice ve směru kolmém k rovině pasu. Zařízení je určeno pro válcovací stolice na válcování plechu a pasů, zejména za studena.