B21B 21/00

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 265103

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hamerle Robert, Tausk Pavel, Střeska Emil, Tomeš Miloň, Jebas Jiří

MPK: B21B 21/00

Značky: trubek, oceli, chromniklové, výroby, vysokolegované, bezešvých, způsob

Text:

...1 070 OC. Dále se bezešvá trubka žíhá při teplotě 1 060 až 1 090 °C po dobu 10 až 30 minut s následným prudkým ochlazením.výhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vyaokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní struktura materiálu těchto trubek se zrny, jejichž velikost a tvar jsou ve většině případü srovnatelné. Podstatné vyšší jsou dosažené hodnoty mechanických vlastností materiálu trubek. Zvýšily se užitné vlastnosti trubek a...

Zařízení pro sevření ložiskových těles pracovních válců poutní stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 256224

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svačina Eduard, Lukáš Josef

MPK: B21B 21/00

Značky: stolice, sevření, pracovních, těles, zařízení, ložiskových, válců, poutní

Text:

...obr. 4 je řez s uchycením siloválce.zařízení pro sevření ložiskových těles v příkladném provedení podle vynálezu sestává ze dvou svislých ložiskových líšt 3 a to z přítlačné lišty g ložiskového tělesa gł horního pracovního válce l a z přítlačné lišty § ložiskového tělesa gl dolního pracovního válce g. O jednu i druhou přítlačnou lištu § přilehlou k boční ploše příslušného ložiskového tělesa gl, jsou opřeny svým čelom dvě vodorovné tyče 1,...

Způsob výroby výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255610

Dátum: 15.03.1988

Autori: Habuda Rudolf, Hahn Oldřich

MPK: B21J 1/00, B21B 21/00

Značky: způsob, výkovků, výroby

Text:

...požadavky na předkovek. Odpadní zátka vzniká v první fázi výtlačného lisováni trub, kdy ohřátá vsázka, napěchovaná razníkem v kontejneru, je prorážena trnem. Při tomto prorážení vytlačí čelo trnu část materiálu otvorem V matrici ven. Tento proces vzniku odpadní zátky je technologicky srovnatelný s procesem kovâní (lisováni) v uzavřené zápustce s plným bočním tlakem,při kterém se dosáhne nejvyšších hodnot tvárnosti a přípustného...

Způsob válcování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Ivan, Repeák Miroslav, Oravec Viliam

MPK: B21B 21/00

Značky: válcování, trubek, způsob

Text:

...posuvu, začínajícim výhradně v úvrati výběhu přibližně DOllOIVJÍČaÍĚ rozděli pro následný zpetný zdvih valcovacího ústrojí a pak následný dopředný zdvih váloovacilro ústnojí.Způsob váloování podle vynálezu, při němž se převážný ploidĺl válcovací prace válCovacího materiálu využije na dopředný zdvih a menší podíl na zpětnýpzclvih, přináší s sebou optimální zvýšení výkouuvůči způsobu poutnickeho válcování za studena,jelikož jak...

Trnová tyč sestávající z dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238492

Dátum: 01.10.1987

Autori: Huták Ivan, Ručková Hana, Bembenek Zdeněk, Petruželka Jiří, Lička Stanislav, Wiesner Hubert

MPK: B21B 25/00, B21B 21/00

Značky: trnová, dílů, sestávající

Zhrnutie / Anotácia:

Konce spojovacích trubek 1 jsou opatřeny po vnitřním průměru závitem odpovídajícím závitu válcového tělesa 3 umístěného stejným dílem v konci jedné i druhé spojovací trubky l, z nichž každá je současně opatřena průchozím otvorem pro manipulační čep 2, vytvořeným ve směru kolmém na podélnou osu spojovacích trubek l. Využití se předpokládá u válcovacích stolic pro válcování trub, zejména poutnických válcovacích stolic pro válcování trub za...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 252216

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kordula Miroslav, Tomeš Miloň, Hodina Jaroslav, Holeček Petr, Pačák Jan

MPK: B21B 21/00

Značky: výroby, bezešvých, oceli, vysokolegované, chromniklové, způsob, trubek

Text:

...zařízení. Nejnižší docílená mez pevnosti u bezešvých trubek zpracovaných dle vynálezu se zvýšila na hodnotu 480 MPa, nejnižší mez kluzu se zvýšila na hodnotu 180 MPa. zvýšila se bezporuchovost zařízení a tím i produktivita výroby chemických produktů.Polotovar z vysokolegované oceli s hmotnostním složením 0,065 uhlíku, 0,55 křemíku,1,2 manganu, 21,3 chromu, 32,5 niklu, 0,45 titanu, 0,3 hliníku, 0,025 8 fosforu,0,012 síry a...

Trnová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 240129

Dátum: 15.06.1987

Autori: Provazník Josef, Sadílek Miloš

MPK: B21B 21/00

Značky: trnová

Text:

...povlakovaných trhových tyčí odstraňuje tr nová tyč válcovací stolice pro válcovánítrub, zejména pro poutnické válcovací sto lice k válcování trub za studena, opatřená krycí vrstvou a tvořená trnovým nastavcem, 4llpĺľlaCĺ části a koncovkou, které jsou spojeny spojovacími trubkovými částml podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trnový nástavec, upínací část jakož i spojovacI-trubkové části jsou na povrchu opatřeny vrstvou...

Trnová tyč válcovacích stolic pro válcováni trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 238687

Dátum: 15.01.1987

Autori: Petruželka Jiří, Ručková Hana, Bembenek Zdeněk, Lička Stanislav, Huták Ivan, Wiesner Hubert

MPK: B21B 25/00, B21B 21/00

Značky: trnová, válcování, stolic, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Trnová tyč sestává z trnového nástavce upínací části koncovky souose umístěnými a spojenými spojovacími trubkami. Na spojovaných koncích jednotlivých dílů jsou umístěny vodicí nástavce, jejichž vnější průměr odpovídá vnitřnímu průměru spojovacích trubek.

Zařízení k brzdění pohybujících se hmot na podavači poutnické válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 230357

Dátum: 15.11.1986

Autor: Gocal Jaroslav

MPK: B21B 21/04, B21B 21/00

Značky: stolice, poutnické, brzdění, válcovací, podávací, pohybujících, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k brždění pohybujících se hmot na podavači poutnické válcovací stolice s hydraulickou komorou, v níž je umístěna pístnice, v kteréžto hydraulické komoře je případně vestavěno brzdicí pouzdro se škrticími otvory, vyznačující se tím, že hydraulická komora (5) je propojena přes regulátor (6) a vodní uzávěr s okolní atmosférou.

Válcovací nástroje pro výrobu přesných bezešvých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231236

Dátum: 15.06.1986

Autori: Huták Ivan, Stárek Jiří, Křeček Ivan, Bembenek Zdeněk, Schenk Ferdinand, Weisner Hubert, Petruželka Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21B 21/00, B21B 21/02

Značky: trubek, válcovací, bezešvých, nástroje, výrobu, přesných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcovacích nástrojů, tj. válců a válcovacího trnu pro výrobu přesných bezešvých trubek válcováním za studena a řeší problém zajištění přesně definovaného rozdělení celkové deformace na deformaci v průměru a deformaci tloušťky stěny za účelem dosažení maximální kvality vnitřního povrchu. Účelu je dosaženo úpravou pracovních částí válců a válcovacího trnu, přičemž optimalizačním prvkem je rozdělení celkové deformace po celé délce...

Zařízení k měření a řízení počtu rázů válců poutnické stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 229643

Dátum: 01.11.1984

Autori: Mannesmann Aktiengesellschaft, Von Borcke Wulf-eckhard

MPK: B21B 21/00

Značky: měření, rázů, válců, poutnické, stolice, řízení, zařízení, počtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hutnictví, hutního strojírenství a měřicí techniky. Vynález řeší problém rychlého a přesného nastavení otáček válců poutnické stolice tak, aby počet rázů poutnických válců byl optimální. Problém je řešen tím, že v pevné vzdálenosti (y) od os poutnických válců (4), ve směru válcovací dráhy je uspořádána měřicí dráha (x1), vymezená předním měřicím článkem (l) a zadním měřicím článkem (2), jež jsou napojeny na počítač (5)...