B09B 5/00

Spôsob spracovania skeletov kovových odpadov, najmä automobilových karosérií, polotovar a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5665

Dátum: 04.03.2011

Autori: Mačej Ervín, Krajník Blažej, Šooš Ĺubomír

MPK: B09B 5/00, B09B 3/00, B60S 13/00...

Značky: karoserií, skeletov, spracovania, zariadenie, odpadov, automobilových, spôsob, polotovar, kovových, najmä

Text:

...s pozdĺžne deliacimi valcami, za ktorými sú umiestnené priečne nožnice. Medzi pozdĺžne deliacimi valcami a príečnymi nožnicami sa nachádza prítlačný mechanizmus.Vertikálny lis, posuvné valce, posuvný mechanizmus, pozdĺžne deliace valce, priečne nožnice a prítlačný mechanizmus sú uložené v strojnom ráme. Do strojného rámu zasahuje aj reťazový dopravník s posuvnou reťazou.Výhody spôsobu spracovania skeletov kovových odpadov najmä...

Systém na likvidáciu priesakovej kvapaliny v skládke odparovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287520

Dátum: 25.11.2010

Autor: Výboh Dušan

MPK: B09B 1/00, B09B 5/00

Značky: systém, priesakovej, odpařováním, skládke, likvidáciu, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na likvidáciu priesakovej kvapaliny v skládke odparovaním pozostávajúci z primárneho kolektora, ktorý je vytvorený z kapilárnych rohoží alebo HDP hadíc, kde tento primárny kolektor je spojený so sekundárnym kolektorom, ktorý je vyhotovený z kapilárnych rohoží a je uložený v retenčných nádržiach na plavákoch tesne pod hladinou priesakovej vody, pričom prepojenie primárneho kolektora a sekundárneho kolektora je vyhotovené potrubím a takto...

Spôsob zberu, manipulácie a prepravy odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5301

Dátum: 05.11.2009

Autor: Vojček Lorant

MPK: B65F 5/00, B09B 5/00

Značky: zberu, spôsob, prepravy, odpadů, manipulácie

Text:

...V tom, že u aspoň jedného zákazníka sa na transportný prostriedok do prepravného kontajnera s meracím zariadením po analýze vzorky odpadu uloží triedený odpad jedného druhu. Po odobratí odpadu alebo vyvážení transportného prostriedku sa transportný prostriedok prepraví k vlakovej súprave, kde sa z transportného prostriedku preloží prepravný kontajner na vagón vlakovej súpravy. Vlaková súprava sa prepraví na ďalšie miesto odberu...

Systém na zistenie a odstránenie priesakov cez fóliové alebo iné tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4594

Dátum: 05.10.2006

Autori: Pavlíková Anna, Sýkora Pavel

MPK: B09B 5/00

Značky: fóliové, odstránenie, priesakov, systém, zistenie, tesnenie

Text:

...jednotlivo vyvedené z pod fólie do kontrolnej šachty. Rúrky sú očíslované, aby bolo zrejme podľa pôdorysného plánu kde sú pod plochou fólie položené.V pripade poruchy tesnenia dna skládky kvapalina zo skládky je drénovaná perforovanou časťou rúrky a je odvedená do kontrolnej šachty, kde odkvapkáva/alebo vyteká/ do kanalizácie presiaklych kvapalín zo skládky. Utesnenie porušenej fólie sa likviduje injektážou cez rúrku, z ktorej kvapalina...

Uplatnenie injektáže v izolácii skládky odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4557

Dátum: 07.09.2006

Autori: Sýkora Pavel, Pavlíková Anna

MPK: B09B 5/00

Značky: izolácii, uplatnenie, injektáže, odpadov, skládky

Text:

...vieme dosiahnut pri jemnozmných materiáloch dobrú vodotesnosť. Nevýhodou tohto riešenia je však možnost ich vyplavovania vplyvom prúdenia podzemných vôd.Snáď za najoptimálnejšie môžeme považovať cemento - ílové injekcie, ktoré predstavujú priememe riešenie obidvoch predchádzajúcich popísaných metód. Môžeme nimi utesnit podstatne jemnejšie trhliny ako cementovým mliekom. Spevnenie, ktoré dosiahneme je sice menšie, ale pre naše potreby...

Systém zachytávania skládkového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4547

Dátum: 03.08.2006

Autori: Pavlíková Anna, Sýkora Pavel

MPK: B09B 5/00

Značky: plynů, zachytávania, systém, skládkového

Text:

...cca 25 cm. Oproti predchádzajúcemu riešeniu navrhované nové riešenie je výhodné v operatívnom nadvyšovaní studne manuálne bez potreby prítorrmosti žeriava, pretože armokoše nepresahujú hmotnost cca 62 kg.2. Odvádzanie skládkového plynu z priestorov pod vrstvami zakrytia skládky kde doteraz praktizovanú odplyñovaciu vrstvu z triedeného kameniva s hr. 50 cm čiastko vo, alebo úplne nahradia odplyňovacie rebrá s protispádom smerom k odplyňovacej...

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných použitých výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280608

Dátum: 11.07.1995

Autor: Lindermann Walter

MPK: H01M 10/54, B09B 5/00

Značky: batérií, spôsob, predovšetkým, výrobkov, akumulátorov, surovin, použitých, predtriedených, elektrochemických, zobraných, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných, upotrebených výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov, pri ktorom sa výrobok (10) najskôr mechanicky spracuje a rozdelí aspoň na hrubú a jemnú frakciu (15, 16), ktoré sa spracovávajú oddelene jedna od druhej. Regenerované látky sa v mokrom chemickom spracovaní z jemnej frakcie (16) postupne vylúhujú prvým a druhým rozpúšťadlom, a potom sa postupne jednotlivo...

Zariadenie na zber, triedenie a likvidáciu separovaného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 67

Dátum: 07.07.1993

Autor: Macalík Libor

MPK: B09B 5/00

Značky: triedenie, zariadenie, likvidáciu, zběr, separovaného, odpadů

Text:

...vysokáknncetrace obyvatel na sídliätích a pmdmbně.uvedene nevýhmdy jemu do značne míry odstraneny zařízením.ktere tvari alespoň jeden vstupní zásobník 5 Prindjitelnüu5 düprnvníľ onaľřüüŕ plnľinnn, priřpmř na dopravní Iu|n.|..l n- rI~ľ-(--~r 1.-- un.u--.|-Iu. I. l Ina 12-21 Lrvcrnj i I -r- I na nur-tri Iní r 1 rlz.i u. , pon-r. je napojon na valkoohjomový kontojnar.Ja výhodné, když do třídící linky je vraaen vstupní zaaobník. jelikož toto...

Prípravok na biologické odbúranie ropného znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 277881

Dátum: 13.08.1991

Autori: Lehocký Ján, Šanta Michal, Tarr Július, Hrivňák Ján

MPK: B09B 5/00, B09B 3/00, A01B 79/00...

Značky: prípravok, znečistenia, odbúranie, biologické, ropného

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok je vhodný na odbúranie ropných látok z pôdy a zo skládok tuhého odpadu. Obsahuje zmes účinných látok, v 100 hmotnostných dieloch je maštaľný hnoj z chovu hovädzieho dobytka v množstve 20 až 30 hmotnostných dielov, obohatený v rámci tohto celkového množstva prípadne prídavkom biokompostu, v množstve od 0,1 do 5 hmotnostných dielov rašelina v množstve 20 až 30 hmotnostných dielov granulované viaczložkové hnojivo NPK v množstve 1 až 5...

Způsob likvidace odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 273578

Dátum: 12.03.1991

Autor: Weiss Miloš

MPK: B09B 5/00, B09B 3/00

Značky: odpadů, likvidace, způsob