B09B 1/00

Pyrolýzny komplex s nepriamym ohrevom a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6436

Dátum: 03.05.2013

Autori: Buday Jozef, Drška Rastislav, Kučera Milan, Buriánek Juraj, Kuchta Jozef, Jurnečka Alexander, Gerek Igor

MPK: F23D 1/02, B09B 1/00

Značky: komplex, spôsob, pyrolýzny, nepriamym, využitia, ohrevom

Text:

...vývod Q tuhých a kvapalných produktov pyrolýznej kolóny je privedený do pyrolýznej kolóny Q s nepriamym ohrevom. Odvod Q spalín nepriameho ohrevu je privedený do výmcnníka Q tepla, vybaveného odvodom Q schladených spalín nepriameho ohrevu, privodom Q studeného vzduchu v a privodom 62 ohriateho vzduchu v. Splynovací reaktor Q cez komunikačnú linku u, pyrolýzna kolóna Q s nepriamym ohrevom cez komunikačnú linku Q, výmenník Q tepla cez...

Systém na likvidáciu priesakovej kvapaliny v skládke odparovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 287520

Dátum: 25.11.2010

Autor: Výboh Dušan

MPK: B09B 1/00, B09B 5/00

Značky: skládke, odpařováním, priesakovej, systém, kvapaliny, likvidáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na likvidáciu priesakovej kvapaliny v skládke odparovaním pozostávajúci z primárneho kolektora, ktorý je vytvorený z kapilárnych rohoží alebo HDP hadíc, kde tento primárny kolektor je spojený so sekundárnym kolektorom, ktorý je vyhotovený z kapilárnych rohoží a je uložený v retenčných nádržiach na plavákoch tesne pod hladinou priesakovej vody, pričom prepojenie primárneho kolektora a sekundárneho kolektora je vyhotovené potrubím a takto...

Systém na likvidáciu priesakovej kvapaliny v skládke odparovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5120

Dátum: 05.03.2009

Autor: Výboh Dušan

MPK: B09B 1/00

Značky: systém, kvapaliny, odpařováním, skládke, priesakovej, likvidáciu

Text:

...pod hladinou priesakovej vody. Tento sekundámy kolektor zabezpečuje ohrev horných vrstiev preisakovej vody v retenčnej nádrži a zabezpečuje zvýšené odparovanie. Prepojenie primárneho kolektora a sekundámeho kolektora je vyhotovené potrubim a takto uzatvorený okruh je naplnený kvapalinou ako teplonosným médiom medzi oboma kolektormi. Na zabezpečenie dokonalej cirkulácie je v okruhu zaradené obehové čerpadlo.Alternatívnwn riešením je, že sú...

Skládka rádioaktívne kontaminovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286337

Dátum: 07.07.2008

Autori: Plško Július, Senko Dušan, Emrich Jozef, Matušek Ivan

MPK: B09B 1/00, G21F 9/00, B09B 3/00...

Značky: materiálov, skládka, radioaktivně, kontaminovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skládky rádioaktívne kontaminovaných materiálov, pri ktorej je riešený tesniaci súbor vrstiev (6), obsahujúci minimálne jednu hlavnú drenážnu a sorpčnú vrstvu (62), pozostávajúcu z lignitovej drviny mladého modifikovaného lignitu s obsahom humínových kyselín vo forme vápenatých a horečnatých solí.

Konštrukcia izolácie skládky odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6225

Dátum: 25.11.2005

Autor: Frisoli Ciro

MPK: B09B 1/00, E02D 31/00

Značky: skládky, izolácie, konštrukcia, odpadov

Text:

...vody, spojený s drenážnou vrstvou Q medzi základovou vrstvou z a vonkajšou časťou 19. Konkrétnejšie, drenážna vrstva lg má odtokovú hranu umiestnenú nad záchytným kanálom 13, obklopujúcirn vonkajšok konštrukcie 1.Vonkajšia časť 19 tiež zahrnuje druhý sektor 15 na odvádzanie bioplynu,orientovaný k vnútornej časti 11. Konkrétnej šie, časť vonkajšej časti 10 medzi prvým drenážnym sektorom 12 a druhým drenážnym sektorom 15 je vyrobená z ílu....

Spôsob likvidácie skládok a ukladania komunálneho a/alebo priemyselného odpadu do betónových síl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8149

Dátum: 22.07.2004

Autori: Dobrzanski Andrzej, Rzepka Jerzy, Dobrzanski Henryk, Dobrzanski Przemyslaw

MPK: B09B 1/00, B65D 90/02

Značky: priemyselného, odpadů, ukladania, komunálneho, likvidácie, spôsob, skládok, betonových

Text:

...sa nutnosť budovania úložných jám a výsypov, ktoré zaberajú značnú plochu a znemožňujú tak plné hospodárske využívanie terénu. Okrem toho sa tiež eliminuje vyplavovanie toxických látok z týchto výsypov atmosférickými zrážkami po dlhú dobu do okamihu úplnej rekultivácie terénu.0010 Vďaka baníckym metódam a zariadeniam použitým v tomto vynáleze na zhotovovanie výkopov pre silo nie je potrebné používať veľký počet konvenčných stavebných...

Systém distribúcie filtrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12316

Dátum: 27.01.2004

Autori: Hardin Kristen, Ramsey Boyd

MPK: B09B 1/00

Značky: filtrátu, distribúcie, systém

Text:

...účel horná plocha masy skládky odpadu obsahuje vertikálne Vodotesné bariéry na rozčlenenie priestoru na separátne parcely plochy, z ktorých každá je pokrytá vodou preinfiltráciu do skládky odpadu.0006 DE 31 09 120 A 1 opisuje metódu na extrakciu horľavého plynu zo skládky odpadu a separáciu oxidu uhličitého 2 tohto horľavého plynu pomocou čistenia vodou. Následne je odtiaľ vodaprivedená do skládky odpadu.0007 Predkladaný vynálezu smeruje k...

Zostava skládky odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281981

Dátum: 23.07.2001

Autori: Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav

MPK: B09B 1/00

Značky: zostava, odpadů, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava skládky odpadov je navrhnutá na princípe separácie komunálneho odpadu na frakcie kategorizované rovnako ako v katalógu odpadov. Každá frakcia je objemovo aj toxicky oddelene uložená v samostatnej kazete (4, 8, 9, 10) s uzatvoreným okruhom priesakových vôd kumulovaných v samostatných šachtách na kontamináty, izolovaných v zmysle požiadaviek príslušnej environmentálnej bezpečnostnej triedy skládky. Separácia odpadov sa môže vykonávať...

Ochranný plášť skládky odpadov s hydrotechnickou ochranou lokality

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2254

Dátum: 06.08.1999

Autori: Tomková Darina, Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav, Tomeš Milan

MPK: B09B 1/00

Značky: odpadov, lokality, ochranný, plášť, skládky, ochranou, hydrotechnickou

Text:

...vodivosť zvodného prostredia, ako je známe, je neporovnateľne vyššia u nasýtenej zóny než u nenasýtenej zóny. Preto prípadné havarijné priesaky pri porušení fóliovej ochrany skládky v tejto nasýtenej zóne spľahlivo zaznamenáme v neporovnateľne kratšom čase ako v nenasýtenej zóne. V prípade havárie zapríčinenej porušením fólie priesaky pomerne jednoducho odstránime/ prepláchnutím / vo väzbe na odstránenie porušenej fólie.Závlahová zvodnená...

Skládkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280977

Dátum: 07.06.1995

Autor: Hübl Friedrich

MPK: B09B 1/00, B65F 1/14

Značky: zariadenie, skládkové

Zhrnutie / Anotácia:

Skládkové zariadenie (1) na ukladanie odpadov vykazuje veľký počet pri sebe usporiadaných nádrží (2). Nádrže (2) skládkového zariadenia (1) sú dopravné nádrže a v každej z týchto nádrží (2) je usporiadané kontrolné zariadenie zachycujúce prítomnosť voľnej kvapaliny, prípadne vlhkosti v nádrži (2), ktoré je spojené s indikačným zariadením usporiadaným zvonku. Nádrže (2) sú vybavené vyložením z materiálu odolného voči korózii, ktoré je vytvorené...

Podzemná bariéra proti šíreniu nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279924

Dátum: 06.07.1994

Autor: Bouchelaghem Abdelkrim

MPK: E02D 19/18, B09B 1/00

Značky: proti, bariera, nečistot, šíreniu, podzemná

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka podzemnej bariéry alebo clony proti šíreniu nečistôt, typu pozostávajúceho zo steny liatej do zeminy, ktorej hĺbka dosahuje tesnú vrstvu zeme. Liata strana (3) obsahuje po sebe nasledujúce oblasti opatrené prostriedkom (6) zaisťujúcim priečnu tesnosť steny, pričom tieto oblasti (6) sú spojené medzi sebou zvislými dutinami, do ktorých sa ukladá aspoň jeden materiál výhodne vo forme granulátu, ktorý má schopnosť zadržiavať...

Prvok k utesneniu a kontrole telesa, najmä deponia odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279859

Dátum: 06.04.1994

Autori: Günther Klaus, Jax Peter, Ruthrof Klaus, Bode Karl-heinz

MPK: E02D 31/00, B09B 1/00, G01M 3/02...

Značky: deponia, odpadů, najmä, utesneniu, tělesa, kontrole, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prvku na utesňovanie a kontrolu telesa (1). Je usporiadaný tak, že dve utesnenia (4, 5) sú usporiadané vzájomne oddelene opornými prvkami (6). Pritom zostáva medzi opornými prvkami (6) najmenej jeden kanál (7) voľný. Na jeho výstupných otvoroch je usporiadaný jeden alebo viac senzorov (18). Utesnenia (4, 5) sú spolu spojené na svojich okrajoch. Oporné prvky (6) pozostávajú z materiálu prepúšťajúceho prúdenie, ale zabraňujúceho...

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279921

Dátum: 16.09.1992

Autori: Hartmann Volker, Poschenrieder Manfred

MPK: B09B 1/00, B03B 9/00, B09B 3/00...

Značky: kontaminovaných, sedimentov, spôsob, vodných, zdrojov, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov na deponovateľný materiál z ekologického hľadiska neškodný alebo na stavebný materiál z ekologického hľadiska neškodný, najmä na tesniace vrstvy. Spôsob spočíva v tom, že sa kontaminovaný sediment odvodní na obsah vody najviac 140 % hmotn., vztiahnuté na sušinu sedimentu, odvodnený sediment sa homogénne drví a rozdrvený sediment sa homogénne premieša so 4 až 15 % hmotn. kaolinitickej...

Tesniaca hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 281108

Dátum: 13.05.1992

Autori: Poschenrieder Manfred, Hartmann Volekr, Lauf Gerhard

MPK: C04B 28/26, B09B 1/00, C04B 14/14...

Značky: hmota, tesniaca

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaca hmota obsahuje kombináciu zmesi z podielu mletého ílu až do 12 % hmotn., s výhodnou zrnitosťou 0 až 0,09 mm, z podielu nerastov alebo hornín až do 85 % hmotn. a s výhodnou zrnitosťou optimálne 0 až 8 mm, 0 až 32 mm alebo maximálne 0 až 63 mm a z hydrogélu plniaceho póry v 3 % hmotn. podľa voľby podielu nerastov alebo hornín, najmä ako výlevná hornina, silno chudobná na uhličitany. Je určená na utesnenie dna a stien skládok na smeti a...

Způsob výroby vodotěsné jímky pro deponie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukas Walter, Wirsching Franz

MPK: C04B 7/26, B09B 1/00, E02D 31/00...

Značky: vodotěsné, deponie, způsob, jímky, výroby

Text:

...s alespoň 3 0/0 hmot. volného oxidu vápenatého vznikají zejména při suchém ondsiřování kouřových plynů podle suché aditívní .met-ody. Takovéto popílky obsahující oxid vapenatý jsou velmi agresivuí a působí značné problémy při dalším zpracování. Pokud ale byly přeměněny podle shora zmíněné metody v suchý, práškovitý derivát, mohou se vynikajícím způsobem, bez dalších přísad, smíšeny s vodou, používat k výroćbě vodotěsné vany, popřípadě...