B08B 9/02

Zariadenie a spôsob na čistenie nápojových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6281

Dátum: 10.03.2005

Autori: Donnellan Clint, Moore Gregory

MPK: B08B 9/02, B67D 1/00

Značky: čistenie, spôsob, potrubí, zariadenie, nápojových

Text:

...sa uzatvára táto bočná vetva, a táto vetva obsahuje druhý ventil umiestnený za dopravným bodom odmemého čerpadla, pričom sacie potrubie je možné pripojit do nádoby s koncentrovaným detergentom. Ventily ako aj odmemé čerpadlo je možné riadiť elektricky, teda pomocou elektrickej časti, ktorú je možné pripojit na zdroj energie, pričom sem patri aj ovládač na voľbu programu, tlačidlový spínač, a elektrický zdrojna poháňanie odmerného čerpadla...

Dýzové zariadenie s vratným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2848

Dátum: 13.08.2004

Autor: Verstraeten Paul Francicus Marie

MPK: F28G 1/00, B08B 9/02, F28G 15/00...

Značky: pohybom, vratným, dýzové, zariadenie

Text:

...ventil 17 je otvorený, ovládací tlak bude dodávaný cez AND port 19 na ovládanie ventilov 6 tak, že motory 2 sú prepnuté do polohy B.0015 Pomocou reverzného ventilu 15, ktorým je aktivovaný ventil 16, prechádza ovládací tlak cez AND port 18 na stranuovládacieho Ventilu 6, ktorého pomocou. je zapnutý opačný smerrotácie A motorov 2. Vhodným využitím ventilu 15 teda môže byť dýza hnaná v smere tam a späť.0016 Keď reverzný ventil 10 je použitý tak,...

Spôsob spracovania vnútorného povrchu rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3613

Dátum: 24.02.2004

Autori: Harju Terho, Salminen Aleksi, Norén Timo

MPK: C22F 1/08, B08B 9/02

Značky: vnútorného, povrchu, rúrky, spracovania, spôsob

Text:

...Teraz sa čistiace spracovanie realizuje v podstate medzi krokom ťahania a krokom valcovania. Keď vnútorný povrch za tepla pretláčaného predvalku rúrky, tzn. pretlàčanárúrka, je čistená pred spracovaním rúrky na jej ñnálnu veľkost, je dosahovaný konečný rúrkový produkt s vynikajúcim obsahom uhlíka.0009 Podľa prednostného uskutočnenia vynálezu sa čistiace spracovanie realizuje mechanicky. Jedným spôsobom podľa vynálezu je to, že sa čistiace...

Usporiadanie na ošetrovanie vnútorného povrchu kovovej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3130

Dátum: 07.11.2003

Autor: Salminen Aleksi

MPK: C23C 18/31, B08B 9/02, C23C 2/36...

Značky: kovovej, povrchu, ošetrovanie, rúrky, usporiadanie, vnútorného

Text:

...sú navrhnuté tak, aby pri prietoku ošetrovacieho prípravku vznikal na konci každej práve ošetrovanej kovovej rúrky rovnako veľký pokles tlaku. Výhodne je zaistené. aby na vnútornom povrchu všetkých kovových rúrok prúdilo súčasne rovnaké množstvo ošetrovacieho prípravku.0008 Podľa tohto vynálezu obsahuje rozvodný element aspoň jeden kanál na kvapalinu, ktorým môže byť ošetrovací prípravok buď privádzaný do rozvodného elementu, alebo z neho...

Zariadenie a spôsob čistenia podzemných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3306

Dátum: 24.09.2003

Autor: Lesuisse Philippe

MPK: B09C 1/00, B01D 21/00, B08B 9/02...

Značky: spôsob, čistenia, podzemných, zariadenie

Text:

...hladín podzemných vôd kontaminovaných uhľovodíkmí, ktoré funguje aspoň čiastočne nasávaním a je usporiadané z aspoň jednej jednotky v ktorej sa udržuje vákuum a z prostriedku na odlučovanie, toto zariadenie sa vyznačuje tým, že je dalej vybavené aspoň jednou prechodovou komorou, a tým, že vzdialenosť medzi uvedenou prechodovou komorou a prostriedkom na odlučovanie a/alebo vzdialenosť medzi dvomi za sebou idúcimi prechodovými komorami...

Zariadenie na čistenie vnútra potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282605

Dátum: 20.09.2002

Autori: Zelenaj Anton, Kudláč Pavol, Šimko Pavol, Jarás Peter, Škarupa Peter

MPK: B08B 9/02, F16L 55/26, B08B 9/04...

Značky: zariadenie, potrubí, čistenie, vnútra

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvorí nosné teleso (1) vybavené prepúšťacím otvorom (1.1) vytvoreným v smere pohybu zariadenia, vyústeným do regulátora (2) rýchlosti posuvného pohybu umiestneného na štíte (1.2) zariadenia. Ďalej ho tvoria diely rozoberateľne pripevnené k nosnému telesu (1) na jeho vonkajšom obvode, z ktorých aspoň dva sú nosné a vodiace diely (3), aspoň jeden je tesniaci a stierací diel (4), jeden je kefovitý diel (6), jeden diel je hlavný magnet...

Zariadenie na okamžité uvoľnenie dávky tlakového plynu do technologického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278820

Dátum: 17.06.1992

Autor: Kvapil Josef

MPK: B08B 9/02, B65G 53/28

Značky: plynů, zariadenie, tlakového, uvolnenie, okamžité, zariadenia, dávky, technologického

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na okamžité uvoľnenie dávky tlakového plynu do časti technologického zariadenia pozostáva z tlakovej nádoby (1), na ktorú je pripojené aspoň jedno spúšťacie zariadenie (2) na uvoľnenie jednej dávky tlakového plynu, pozostávajúce z tlakovej skrine (24) napojenej na tlakovú nádobu (1) a z vrchnáka (6), medzi ktorými je upevnená membrána (5), a z výstupnej rúry (4), ktorej ústie uzatvára membrána (5), pričom tlaková nádoba (1) aj...

Zařízení k čištění vnitřních ploch trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259086

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kovářová Irena, Kintr Jiří, Rulfová Lenka, Novák Jan

MPK: B08B 9/02

Značky: zařízení, ploch, čištění, trubek, vnitřních

Text:

...pro pohon čerpadel do vrtů,který. pro svůj malý průměr umožňuje využít zařízení k čištění potru 2590863 bí od minimálních svčtlostí 150 mm. Obsluha zařízení podle vynálezu je nejen jednoduchá, ale i nenáročná na fysické úsilí obsluhujícího personálu,protože spočívá V pouhém zavedení čistící jednotky do čištčného potrubí, a V ovládání reverzace otéček motoru, tedy ve změně smyslu posuvu čisticí jednotkyv trubce. Dále toto zařízení...

Zapojenie hydraulického obvodu pre čistenie rúrok premývaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239210

Dátum: 01.08.1987

Autor: Strhák František

MPK: B08B 9/02

Značky: obvodů, rúrok, zapojenie, čistenie, premývaním, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia hydraulického obvodu pre čistenie rúrok premývaním v uzatvorenom okruhu. Uvedené zapojenie je určené pre čistenie trubiek premývaním hygienicky a požiarne nebezpečnými látkami tak, aby bol únik pracovného média pri manipulacií s premývanou rúrou minimálny. Zapojenie zabezpečuje zaplnenie celého prierezu premývanej rúry pracovným médiom a zahltenie odčerpávacieho hydrogenerátoru pred odčerpávaním. Vzduch je pri...

Způsob čištění ždímacích válců a ždímací válec a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245452

Dátum: 15.06.1987

Autori: Halle-neustadt, Werthmann Gerald, Kurth Wolfgang

MPK: D06B 23/30, B08B 9/02

Značky: způsobu, čištění, zařízení, válec, ždímacích, válců, provádění, ždímací, způsob

Text:

...8. IIOBGPXHOCTI mexpy cwepmHeam n raprmmrpoñ Baaxa. Hon namemaera ono IIDOXOMIT KamuumpHue Koncom rapmmypu 138.718. n npxí STOM IIPOIICXOJIIIT OTJIBJIBIMG n rpancnopr IIaKOIIJIGI-Iłłbü( IIOGTOPOI-HZDE upmneceñ Ha uapyvmoü noBepxHocwn rapmmypu Bena.Ormcmlzmaumoe opens-mo cornacno Izaoópeu-emm cocTon-r na CMÚCK pasamtałznc pactraopnmeasnwz Beząecwra 13 mmm II/ĽJIE reaąoodpasuom arperatraotw cca-mmm.ComacHo naoópemermno ouncmxca owznzmłm Banca...

Linka pro mytí a sušení hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234641

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kopeček Lubomír

MPK: B08B 9/02

Značky: sušení, mytí, hadíc, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení poměrně rychlé údržby, to je čištění a sušení hadic při odstranění namáhavé fyzické práce. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním rotační myčky (3) nad máčecí nádrž (2). Ve výchozí poloze zasahuje k rotační myčce (3) vidlice (8) ramena (4), které je připevněno k pojezdovému vozíku (5) v pojezdové dráze (18), pod níž jsou umístěny sušicí rošty (9). U jednoho konce sušicích roštů (9) je upevněn rozdělovač (10) tlakové...