B08B 9/00

Čistiaci stroj pre malé vodné elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7403

Dátum: 01.04.2016

Autor: Kramárik Anton

MPK: E02B 5/08, B08B 9/00

Značky: čistiaci, vodné, elektrárne, stroj, malé

Text:

...dráhe, s možnosťou dopravy vyťaženej naplaveniny pomocou reverzného dopravníkového pásu do kontajnera, resp. na tento účel prispôsobenú skládku. Súčasťou čistiaceho stroja je hydraulický agregát, ktorý zabezpečuje dodávku tlakovej kvapaliny do hydraulického systému na ovládanie ramien čistiaceho stroja do požadovanej polohy koncového bodu škrabky, ovládanie pojazdu do požadovanej polohy, aretáciu čistiaceho stroja V požadovanej polohe....

Spôsob a zariadenie na odvzdušnenie a sanitáciu tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 288301

Dátum: 29.07.2015

Autor: Vaško Štefan

MPK: B08B 9/00, B65D 88/00

Značky: tlakových, sanitáciu, nádob, spôsob, zariadenie, odvzdušnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na meranie vibrácií v pracovných strojoch s optoelektronickým prenosom údajov pozostávajúci minimálne z jednej meracej plochy (3) pripevnenej ku kontaktnému nosiču (2) snímačov (4), (5) a (6) vibrácií aspoň na jednom mieste pracovného stroja (1). Súčasne na každom kontaktnom nosiči (2) snímačov(4), (5) a (6) vibrácií je pripojený jeden z uvedených snímačov vibrácií. Každý z nich je spojený spojovacími tienenými káblami (7) s blokom...

Podpora smerového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20652

Dátum: 25.02.2011

Autori: Hanson Matthew, Fandrei Philip

MPK: F02M 35/10, F02M 25/00, B08B 9/00...

Značky: směrového, vedenia, podpora

Text:

...čistenie týchto neželaných usadenín a zvyškov z valcov, hlávpiestov, sacích potrubí a vstrekovačov paliva. Kvapalné čistiace prostriedky sa môžu naliať do benzínovej nádrže vozidla, V ktorej sa zmieša s benzínom. Eventuálne čistiaca tekutina dosiahne vstrekovače paliva, sacie potrubia, hlavy piestov a valce motora cirkuláciou benzínu cez palivový systém vozidla. Avšak potreba predchádzať korózii gumových hadíc medzi palivovou nádržou...

Spôsob a zariadenie na automatické vykonávanie servisu hlavy horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14502

Dátum: 18.06.2008

Autori: Schlumpp Günter, Keim Karl-heinrich, Kok Douwe

MPK: B08B 5/02, B08B 7/02, B08B 9/00...

Značky: zariadenie, automatické, hlavy, spôsob, horáka, vykonávanie, servisu

Text:

...hlavy horáka v obehovom potrubí zo zásobníka a do zásobníka ošetrovacieho činidla hlavy horáka, napríklad každé dve hodiny na približne päť minút.0019 Aby sa zabránilo znečisteniu zváracieho zariadenia kvôli prestreku ošetrovacieho činidla hlavy horáka, počas striekania možno ošetrovaciemu činidlu hlavy horáka vystaviť len dýzu a najmenej jeden kontaktný hrot hlavy horáka, pričom zvyšok hlavy horáka proti prestreku chráni kryt.0020 Ak sa...

Spôsob, zariadenie a systém na čistenie presných komponentov, na báze dvoch rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17884

Dátum: 28.10.2005

Autori: Bergman Frederick, Barrett William, Manchester Russell, Mouser Wayne

MPK: B08B 9/00

Značky: zariadenie, spôsob, dvoch, rozpúšťadiel, čistenie, báze, systém, komponentov, přesných

Text:

...rozpúšťadla.0007 V niektorých reprezentatívnych uskutočneniach zverejnenie opisuje čistiaci systém na báze dvoch rozpúšťadiel na čistenie presných komponentov, zatial čo zaisťuje rekuperáciu a/alebo likvidáciu oboch rozpúšťadiel.0008 V niektorých reprezentatívnych uskutočneniach zverejnenie opisuje zariadenie na čistenie obsahujúce nádrže a priradené inštalácie na uľahčenie čistenia presných komponentov čistiacim systémom na báze dvoch...

Automatizované zariadenie na regeneráciu endoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 368

Dátum: 04.04.2003

Autori: Nicole Maxime, Kaiser Herbert, Halstead Eric, Trachy Michel, Angers Christian, Cantin Eugene, Coulombe Serge

MPK: A61L 2/18, A61B 1/12, A61L 2/26...

Značky: zariadenie, regeneráciu, automatizované, endoskopu

Text:

...trubica endoskopu je vedená cez potrubie, spojené s otvorom v stene tlakovej komory.V patentovom spise US A 5 288 467 je opísané čistiace a dezinfekčné zariadenie pre lekárske vybavenie. Čistiaca nádoba je vybavená stojanom, ktorý nesie dve podobné tlakové komory, z ktorých každá je vybavená vrchnákom, ktorý môže byťotvorený a ktorý zaisťuje utesnenie tlakovej komory, pokiaľAle V dôsledku rôznych veľkostí priemeru vkladacej trubice...

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280944

Dátum: 12.03.1999

Autori: Kubal Peter, Lederer Jaromír, Svoboda Karel, Nečesaný František

MPK: C09K 3/32, B08B 9/00, B08B 3/04...

Značky: uhľovodíkov, zvyškov, činidlo, zmesí, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí z potrubí, nádrží, zásobníkov, technologických zariadení a ich príslušenstiev, ktorého podstatu tvorí dispergovaný aktívny uhlík. Ten je charakterizovaný veľkosťou časticových zhlukov 10 nm až 2 mm, veľkosťou merného povrchu s hodnotou jódovej adsorpcie 500 až 1500 mg jódu/g aktívneho uhlíka a/alebo hodnotou adsorpcie dibutylftalátu 2,5 až 5,5 ml dibutylftalátu na 1 g aktívneho uhlíka....

Hygienický oplachovač pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 275

Dátum: 09.09.1993

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B08B 9/00

Značky: oplachovač, hygienický, pohárov

Text:

...łł. V pätke je Ěalej umiestnený mosadzný drát,ktorý je ukončený kuželovou gumičkou,ktorý drót dalej prechádza novodurovou trubičkou A polyamidovou upchúvkou o prečnieva na hornej časti cca o 10 mm a je ukončená mosadzným krúžkom. Na prietokovú trubičku gg pätky je nasadená e svierkou łj upevnené gumové hadice gg je prevlečená otvorom v boč nej stene nádržky Q smerom von.Gumové hadice lg je ukončená uchytkou go zo zévitom,čím sa...

Zariadenie na čistenie laboratórnych nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 269530

Dátum: 11.04.1990

Autor: Beinrohr Ernest

MPK: B08B 9/00

Značky: zariadenie, laboratórných, čistenie, nádob

Text:

...podla vynálezu umožňuje dosiahnutie vyššieho účinku čistenia tým, že vplyvom vzduěnáho chladenia sa pary čistiacej kvapaliny neustále skondenzujú na vnútorných stenách čistcných nádob a nečistoty sa zmyjů so stále čistým horúcim kondenzátom. Navyše horúce pary otupujú adsorpčné centrá na stenách nádoby. kedze sa čistí len tá časť nádob, ktorá prichádza do styku s roztokmi, čistiaca kvspalina sa skontominuje ovela pomalšie.Výhodou...

Tekutinový oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236940

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ionov Lev Pavlovič

MPK: B08B 9/00

Značky: tekutinový, oscilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutinového oscilátoru pro čištění dutých předmětů, zejména pro promývání vnitřních ploch potrubí od různých náletů, úsad a produktů koroze. Cílem vynálezu je rozšíření funkčních možností agregátu a zvýšení účinnosti čištění. Tohoto cíle se dosahuje tak, že tekutinový oscilátor je opatřen hnací vrtulí, která je umístěna nad pracovním členem souose s ním a těleso agregátu je opatřeno pomocným nátrubkem pro přívod pracího roztoku.