B08B 3/02

Zariadenie dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13579

Dátum: 21.04.2011

Autori: Struck Hans Joachim, Fabiny Lutz

MPK: D21F 1/34, B05B 15/06, B08B 3/02...

Značky: zariadenie, dýzy

Text:

...dýzy usporiadané otočne okolo svojej pozdĺžnej osi0008 Pretože je na zariadeni dýzy usporiadaných viac kanálov dýzy a/alebo prvkov dýzy, tieto môžu mať menší priemer, čo poprvé zredukuje objemový prietok samotný, dva prvky dýzyspotrebujú približne 60 objemu prvku dýzy, ktorého priemer zodpovedá súčtu dvoch prvkov dýzy, pri troch lúčoch sa 40 priemeru väčšieho lúča je redukcia objemového prietoku určená na0009 Navyše sa spotreba vody zníži...

Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14286

Dátum: 08.09.2010

Autor: Cacciotti Angelo

MPK: B08B 3/08, B08B 3/02

Značky: stavu, viacúčelové, povrchu, vyčistenia, bezpečného, zjazdného, obnovenie, cesty, automobilových, vozovky, prostredníctvom, nehodách, vozidlo

Text:

...nahlásenie ukončenia činností zásahu auloženic technických afotograñckých dokumentov týkajúcich sa nehody- oznámenie aktuálnej geografickej pozície vozidla operačnému stredisku, ktorú je možné vizuálne znázomiť na každom termínáli alebo na hlavnej obrazovke,a priebežné aktualizovanie prevádzkovej situácie V špecifickej národnej oblastia je vybavené nasledovnými dodatočnými funkciami- poskytnutie dohľadu a kontroly alebo diaľkového riadenia...

Zariadenie na čistenie valca valcovacej stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15600

Dátum: 27.06.2008

Autor: Anglade Pierre

MPK: B08B 3/02, B21B 28/02

Značky: čistenie, zariadenie, válcovacej, valca, stolice

Text:

...počet trysiek N 0 s paralelným rozprašovaním, pričom uvedené tryskysú usporiadané kolmo na os valca, prvý počet N/2 trysiek je upevnený na prvom ramenenosiča a druhý počet N/2 trysiek je upevnený na druhom ramene nosiča, uvedený nosič je spojený s orgánom pre premiestenie, napr. skrutkovým zdvihákom, ktorého dráha sa rovná najmenej l/N dĺžky valca.Tieto význaky sú najmä defmované v patentovom nároku 1.Dráha skrutkového zdviháka je značne...

Spôsob generovania tlakových pulzácií a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8808

Dátum: 13.03.2006

Autori: Švehla Branislav, Foldyna Josef

MPK: B08B 3/12, B08B 3/02, B05B 17/06...

Značky: pulzácií, spôsob, generovania, tohto, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, tlakových

Text:

...prenos pulzačnej energie od generátora k dýze alebo k sústave dýz sa využíva stlačiteľnosť kvapaliny a naladenie akustickej sústavy tvorenej akustickým budičom, akustickou komorou, mechanickým zosilňovačom pulzácií akvapalinovým vlnovodom. Akustická sústava môže byt ešte doplnená o laditeľnúrezonančnú komoru, umožňujúcu rezonančne naladenie akustickej sústavy.Na rozdiel od ultrazvukovej dýzy (M. M. Vijay Ultrasonically generated cavitating...

Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2154

Dátum: 07.05.1999

Autori: Chocholouš Jozef, Turanský Marian, Bešinova Oľga, Katuščák Svetozár

MPK: B08B 3/02

Značky: pomocný, válcových, priemyselný, lepidla, nanášačiek, čistenie, prostriedok

Text:

...pomocný priemyselný prostriedok pre výrobu lepených výrobkov zveľkoplošných materialov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 0,1 až 45 Z hmot. zložky tvorenej 2 R 1-CD-R 2, kde R 1, R 3 je -NHg, - NHCH, NHCHEDH - N(CH 2 DH)g a/alebo z močovinoformaldehydového polyméru s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 95 až 230 a s parametrom polydisperzity Mw/Mn menším ako 1,3 a/alebo z fenolformaldehýdovej živice,0,1 až 2 Z hmot....

Tryska rozstřikovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266638

Dátum: 12.01.1990

Autori: Volech Josef, Mareš Radim, Budín Lubomír

MPK: B08B 3/02, B05B 1/00

Značky: rozstřikovače, tryska

Text:

...poruchové a zjistit poruchu během použití rozstřikovače uvnitř nádoby 1 je zpravidla obtížné.Jsou známy i trysky s tangenciálním vstupem kapaliny do komůrky, dále konstrukčně kcmplikované trysky, které jsou pro své poměrně velké rozměry technicky a ekonomicky náročné. Uvedené nedostatky odstraňuje tryska rozstřikovače, opatřená otvorem, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v tom, že na výstupní stěně trysky, vyduté proti proudu...

Zařízení pro snížení ztrát chemikálií a kovů v provozech chemických a elektrochemických úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259903

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr, Laudát Dalimil

MPK: B08B 3/02

Značky: provozech, ztrát, elektrochemických, kovů, snížení, chemických, zařízení, úprav, chemikálií

Text:

...To má za následok snížení strojních investic na vlastní oplachový systém při současné úspoře stavebního prostoru.zjednodušením oplachcvého systému dojde ke snížení spotřeby oplachových vod a následně ke zmenšení rozměrů zneškodňovací stanice. Z toho plynou další úspory strojních a stavebních investic a provozních nákladů zahrnující zneškodňovací chemikálie s elektrickou energií pro pohon míchadel a čerpacích zařízení. IEkonomická výhodnost...

Spôsob čistenia železničných cisterien

Načítavanie...

Číslo patentu: 239358

Dátum: 15.06.1987

Autori: Thoma Oskár, Šmigura Ján, Šimo Jozef, Miea Martin, Tilesch Juraj, Thoma Karol

MPK: B08B 9/08, B08B 3/02

Značky: cisterien, spôsob, železničných, čistenia

Text:

...ramená kyvných trysiek sú v kľude, tedy V dvoch krajných polohách. Uvedeným spôsobom sa dosiahne toho, že prúd čistiaceho média pôsobí len na sediment, a nestráca sa jeho energia na miestach, kde nie je sediment,čim sa zvyšuje celkový účinok čistenia. Tým,že prúd čistiaceho media sa prerušuje práve na čas potrebný k odtoku zmesi kysel.iny iosforečnej a Iosfosadry z cisterny, sa dosiahne vyššieho účinku vyčistenia, pretože sa kyselina...

Čistiace zariadenie s kyvným pohybom rozstrekovacích trysiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239357

Dátum: 15.06.1987

Autori: Farkaš Jozef, Eupka Vladimír, Šutka Marián, Jankech 1ubomír, Chovanec Ján, Jele Imrich

MPK: B08B 9/08, B08B 3/02

Značky: kyvným, trysiek, rozstrekovacích, pohybom, čistiace, zariadenie

Text:

...efektu prúdu kvapaliny, oproti zariadeniam, kde čistiace médium sa rozstrekuje do všetkých smerov priestoru, a tým čistiaci prúd dopadá aj na miesta, ktoré nevyžadujú čistenie. Vyššie účinku sa dosahuje zariadením podľa vynálezu pri čistení značne znečistených cisterien oproti známým zariadeniam v tom, že vychylovací mechanizmus zabezpečí bez nutnosti ľudského zásahu,prácu trysiek v rôzných vychýlených polohách, čím sa zvýši záber prúdu...

Zariadenie na čistenie cisterien a nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239355

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: B08B 9/08, B08B 3/02

Značky: zariadenie, nádob, cisterien, čistenie

Text:

...kde sa nachádza usadenina, čim sa dosiahne vyššia účinnost využitia čistiaceho efektu prúdu kvapaliny, oproti zariadeniam, kde čistiace médium sa rozstrekuje do všetkých smerov priestoru, a tým čistiaci prúddopadá aj namiesta, ktoré nevyžadujú čistenie. Skutočnosť, že pomocou zariadenia podľa vynálezu sa s vyššou účinnosťou využije čistiaci,prúd média umožňuje pracovat s nižšímitlakmi 0,2-2,5 MPa než sú potrebné u vysokotlakých systémov...