B07B 13/00

Zariadenie na vytriedenie lepenkových zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15449

Dátum: 04.06.2009

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 1/52, B07B 1/15, B07B 13/00...

Značky: lepenkových, zložiek, zariadenie, vytriedenie

Text:

...1 A. Podľa vynálezu je podložka 5 vytvorená tak, že sa pri vopred danom silovom pôsobení poddá. Na poddanie potrebná sila je s výhodou nastavitelná variabilne. V znázornenom prlklade je použitý pružiaci nosník 7, na ktorom sú pripevnené pružiny 7 a, ktoré sú pri vopred zadanej sile na podložku 5 stláčané a tým vytvárajú pružnú vratnú silu, ktorá podložku pri odznení silového pôsobenia opäť zatlačí do pôvodnej polohy. Pre pružiny 7 a vopred...

Zariadenie na vytriedenie zložky lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11119

Dátum: 04.06.2009

Autor: Grumbach Udo

MPK: B07B 13/00, B07B 1/52, B07B 1/15...

Značky: vytriedenie, zariadenie, zložky, lepenky

Text:

...opatrené okrem tŕňov tiež výstupkami, ktoré sú na rozdiel od tŕňov pevné a nie sú pružné, takže tŕne sú medzi výstupkami pri styku s tvrdým predmetom týmito výstupkami chránené a nemôžu sa tak odlomiť. Zvlášť výhodné tiež je, ak podložka, na ktorej je zmes starého papiera k zachycovaciemu zariadeniu privádzaná a na ktoré sú zachycovacim zariadenímtriedené kusy lepenky, je tiež uskutočnené ako poddajná. Veľký predmet môže takto napr....

Spôsob a zariadenie na vytriedenie zložky lepenky zo zmesi starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1604

Dátum: 31.07.2002

Autor: Grumbach Udo

MPK: D21B 1/00, B07B 13/00

Značky: vytriedenie, zložky, lepenky, zariadenie, zmesí, papiera, spôsob, starého

Text:

...od transportného zariadenia.Ďalej je uvedená úloha v príslušnom zariadení vyriešené tým, že zložku papiera a zložku lepenky naplocho transportujúcim transportným zariadením, ktorékončí v tríediacej stanici a v koncovej oblasti je medzi oblasťami podpier a pod nimi-3 opatrenými volnými priestormi, vtriediacej stanici usporiadaným prenášaclm zariadením, ktoré je opatrené voľne vystupujúcimi bodcami a ktoré sa pohybuje synchrónne s...

Způsob úpravy méněhodnotných bentonitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267451

Dátum: 12.02.1990

Autori: Shrbená Božena, Rambousek Jiří, Babůrek Jiří, Švorc Zdeněk, Vaněk Jiří

MPK: B07B 13/00

Značky: bentonitu, způsob, méněhodnotných, úpravy

Text:

...bentonit, přičemž méně jemné kameny a zpevněná kusy hornín jsou rozdrceny, čímž dochází ke snižování kvality bentonitu. Pro uvedené nedostatky nelze proto dosud ložiska méněhodnotných bentonitü využívat, např. pro slévářenské účely. Tím se i zvyšují náklady na další skrývky. To má za následek snížení bilaćních zásob a tím i životnosti ložisek bentonitu.Výše uvedené nevýhody Jsou do značné míry odstraněny způsobem úpravy méněhodnotných...

Podtlakové zariadenie pre stacionárne i mobilné rozdružovadlá zemiakov alebo iných plodín od tažších prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266134

Dátum: 14.11.1989

Autor: Dvorožňák Jozef

MPK: B07B 13/00

Značky: iných, příměsí, stacionárne, zemiakov, mobilné, rozdružovadlá, ťažších, zariadenie, podtlakově, plodin

Text:

...klapku z vrchnej strany a snaží sa ju samotnú střhnut do výfuku podtlakového zariadenia. Nakoľko sa nad ňou nachádzajú zemiaky alebo ine plodíny strháva podtlak ich a to pri oveľa menšom objeme i podtlaku vzduchu ako u iných zariadení. Podtlaková klapka je v danom prípade základňou, od ktorej sa získava spomínaný dokonalý efekt podtlakového účinku priamo v podtlakovej komore, zatiaľ čo u iných zariadení sa táto základňa presúva mimo...

Zařízení na třídění součástí válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265644

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brnušák František, Beneš Stanislav

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, tvaru, válcového, součástí, zařízení

Text:

...jehož vstup pro první polohu je napojen na výstup ll zadní dotekové plochy ll a vstup pro druhou polohu je napojen na výstup gg přední dotekové plochy lg. Propojení mezi dotekovým čidlem l a spínačem ll servomotorug se zapojení výklopného žlábku g není pro svoji jednoduchost na výkrese vyznačeno.Jak zřejmo z obr. 3 zařízení podle vynálezu je upevněno ve výřezu ve stěně spirálovéhovibračního podavače lg tak, aby vynášecí článek spirálového...

Zařízení k čistění a třídění štěpky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263060

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plášil Jaroslav, Šorna Václav, Srbek Jaroslav, Pátek Zdeněk, Hippman Zdeněk, Šíp Josef, Bělohoubek Bohuslav

MPK: B07B 13/00

Značky: čištění, třídění, zařízení, štěpky

Text:

...3 üsobníku §§ Pro důkledná promíchání přeâ dälzími oper. chocí zásobník §§ opatřen dvěma rctačními míchači Qčásti je pro udržování hladiny navršené štěpky opotřen regulačnímembrânou žâ. Na Spodní kuželovou část míchicího zásobníku ěê jenepojen pcdeveč 39 zásobníku, který dodává çromíchenou štěpku dorozdružovecí kclcny gł. V rozdružovací kolonà 41 se oddělí jehli či çd štěpky prouñem vzduchu od šroubového Vent 1 u přes šikmýi. I rošt,...

Regulační vzduchová dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: 263059

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hippman Zdeněk, Šíp Josef, Bělohoubek Bohuslav, Pátek Zdeněk, Šorna Václav, Srbek Jaroslav, Plášil Jaroslav

MPK: B07B 13/00

Značky: vzduchová, regulační, dýza

Text:

...při průmyslové přípravě štěpkůpro výrobu dřevotřískových desek nebo pro papirenský průmysl.Příkledné provedení regulační vzduchové dýzy podle vynálezu je znšzmměno na výkresu, kde představuje obr l podélný řez telesem dyzy s přívodním hrdlom e přívodním pctrubim, obr 2 příčný řez rovinou A-A z obr, l a obr, 3 příčný řez přívodním hrdlom rovinou B-B z obro l, Regulační vzduchové dýza je uložena mezi levou a pravou stěnou l, 2 třídící komory....

Vzduchový pulsátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263058

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pátek Zdeněk, Šorna Václav, Šíp Josef, Bělohoubek Bohuslav, Hippman Zdeněk, Srbek Jaroslav, Plášil Jaroslav

MPK: B07B 13/00

Značky: pulsátor, vzduchový

Text:

...9 vytříüění.Příklad provedení vzduchovéno pulsátoru podle vynálezu je známoněn na výkresu, kde znázorňuje obr. 1 podélný řez A~A pulsátorem podle obr. 2, který je příčným řezem strojeVzduchový pulsátor se skládá z plášt pulfátoru kruhového průřezu e z předního E zadního víka §, 3, ktoré jsou k plášti 1 připevněny např. šrouby. Na vnějších stranách víka jsou připevněny ložís kové Skříně ý s ložisky pro uložení hřídele Ž rotorů, m(V...

Zařízení k třídění obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262599

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kolář Karel, Kůr Jan, Bolek Pavel, Kirchner Stanislav

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, zařízení, obrobků

Text:

...mezistěny jsou otočné uchycany třídicí klapky.Třídicí zařízení podle vynúlezu dovoluje dokonalé vytřídění ohrobkü podle změřených rozměrů. Je to zařízení velmi jednoduché, výrobné nenáročné a javí se jako optimální zejména pro miniaturní valivá ložiska. Je vhodné zejména pro malé a lehké součástí.Zařízení je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 sohematický nárysný průřez a na obr. 2 boční pohled na jeho provedení. VNa vrchní části...

Zařízení k třídění sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258881

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zíta Josef

MPK: B07B 13/00

Značky: sypkého, třídění, zařízení, materiálů

Text:

...válcem, ktorý je umístön nad prooházejícimAeypkýmÁñąteriálem..«Jého ýnitřní süěny šerdotýká-ŕřeoí př 1 oükąVkťeý je ukotvene če novodurovým vá 1 oemą procháàvÁ zejícímvsypkým materiálem je hori 5 ontálnävedeh prod vzduchur Zàřiâeni kbřídčni«sypkćhomateriáĺú za pomoci e 1 ektroetotic~Apři výrobě óveených 9 v 1 oček umožňuje čištŘníhotQVéhÓVýrÓbku V. tnéhovýchozíhomaterie, takové míře,gže i při použití ménč hodnoľálu je zaručene vysoká...

Zařízení pro gravitační třídění hranatých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238312

Dátum: 01.10.1987

Autor: Glíž Miloslav

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, hranatých, gravitační, předmětů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro třídění a to rozměrové třídění řeziva v dřevařském průmyslu. Proti známým zařízením řeší nově dopravu předmětu k jednotlivým zásobníkům a to tvarovými unašeči na dopravním řetězu, které podepírají předmět na hraně odvrácené od směru dopadu při vytřídění. Toto uložení zajišťuje lepší funkci propadu a to nezávisle na sklonů a šířce předmětu. Vynález může být využit pro jakékoliv rozměrové třídění hranatých předmětů podle...

Zařízení pro elektromagnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 241197

Dátum: 15.08.1987

Autori: Málek Jaroslav, Šilhavý Poemysl, Hájek Milan

MPK: B07B 13/00

Značky: elektromagnetickou, zařízení, separaci

Text:

...vlastního procesu magnetické separace. Velikost přítažné síly F, působící na těleso v Inagnetickétn poli, závisí na magnetickém momentu tělesa M a gradientuintenzity magnetického pole H a je dana vztahem F IvLgrad H. Další úpravou tohoto vztahu pro přitažnou silu plati rovniceD demagnetizační faktor závísející na tvaru tělesaFeromagnetický předmět nacházející se v nehomogennim inagnetlckém poli je tedy jednak natáčen do polohy nejmenšiho...

Zapojení pro ovládání propadové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237662

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kolačný František, Leskota Jiří

MPK: B07B 13/00

Značky: zapojení, trysky, propadové, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro ovládání propadové trysky třídicí komory vícekomorového třídiče zrnitých materiálů. Při ostrém třídění zrnitých materiálů je přesnost třídění závislá na přesnosti udržování předepsané hustoty vířicí vrstvy tříděné suroviny žádaného zrnitostního složení v dané komoře. Hustota vířicí vrstvy je udržována vypouštěním nahromaděné vytříděné suroviny z třídicí komory propadovou tryskou. Měření hustoty je v uváděném případě...

Bubnový regulační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 237284

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lichnovský Petr, Bula Lumír

MPK: B07B 13/00

Značky: bubnový, regulační, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení regulace optimalního průběhu třídění. Uvedeného účelu se dosáhne suvným uspořádáním třídicích vidlic (21) na dvojice svorníků (3), jež spojují nosné čelo (1) s nejméně jedním opěrným čelem (2). Tato opěrná čela jsou uložena na opěrných a hnaných válečcích (7, 8). Ke krajní třídicí vidlici (21) je připevněna matice (35) jíž prochází pohybový šroub spojeny se svým hnacím mechanismem (36). Mezi přídicími vidlicemi (21)...

Zařízení pro rozdružování zrnitých směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mucha Pavel, Dědek František, Špaček František, Glogar Petr, Volšický Zdeněk

MPK: B07B 13/00

Značky: rozdružování, zrnitých, zařízení, směsi

Text:

...obsahu ze značné části potlačen.Při rozdružování za mokra dochází k rozvolňování méně pevných součástí zpracovávaného drobnozrnného materiálu do vodního prostředí ve formě suspenzí a koloidních roztoků. Čištění a regenerace vody je v takových případech mimořádně obtížně technic~ ky řešitelné, kromě dlouhodobé sedimentace V sedimentačních jímkách a rybnících, které jsou málo účinné a značně znehodnoeují životní prostředí.Největší...

Meracie a triediace zariadenie podľa vonkajšieho priemeru súčiastok najmä krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234164

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bočej Peter

MPK: B07B 13/00

Značky: meracie, najmä, priemeru, krúžkov, vonkajšieho, triediace, súčiastok, podľa, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie a triediace zariadenie je určené pre meranie a triedenie súčiastok, najmä krúžkov masovo vyrábaných valivých ložísk, podľa vonkajšieho priemeru. Zariadenie pozostáva zo vstupného žľabu, kolíkového elevátora, meracej sondy, vyhodnocovacieho zariadenia a odvádzacieho žľabu. Zhora otvorený vstupný žľab s priečným dorazom je pripevnený ku spodnej časti kolíkového elevátora, opatreným v hornej časti výsuvným pružným elementom s vertikálnou...

Zařízení pro oddělování a dávkování kuliček ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231372

Dátum: 01.03.1987

Autor: Lexa Stanislav

MPK: B07B 13/00

Značky: zásobníku, dávkování, kuliček, zařízení, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit dávkování kuliček do dalšího technologického zařízení, jako jsou lisy na zátkování otvorů pomocí kuliček z plastického materiálu nebo montážní stroje. Tohoto účelu se dosáhne zařízením, ve kterém je k zásobníku kuliček připojeno horní vedení, mající v podélné ose uspořádáno několik vodicích otvorů kuliček, k jeho spodní části je připojeno spodní vedení s vyváděcími otvory, přesunutými proti hornímu vedení. V horním...

Zařízení k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231284

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Kolář Karel, Kůr Jan

MPK: B07B 13/00

Značky: obrobků, kruhových, zařízení, skladování, operačnímu, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno k třídění a operačnímu skladování kruhových obrobků, například ložiskových kroužků nebo i sestavených valivých ložisek. K základnímu rámu zařízení je přichycena jednak valivá plocha pro tříděné obrobky, jednak přímočará vedení pro lištu procházející otvorem ve valivé ploše, pro podávač obrobků do operačního zásobníku a pro pružinou zatěžovaný doraz. Posuv lišty i podavače obstarává ovládací mechanismus,...