B07B 1/42

Rám sita pre ultrazvukové sito a ultrazvukové sito

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19962

Dátum: 03.07.2012

Autori: Bajric Semir, Kising Jürgen

MPK: B06B 3/00, B07B 1/42, B07B 1/06...

Značky: ultrazvukové

Text:

...zároveň obsiahlo a funkčne. Čiastočné oddelenievyplýva z toho, že pri plánovaní obvodovej drážky v zmysle vyhĺbenia alebo vybrania v rámesita, ktorej začiatok a ktorej koniec prechádzajú navzájom do seba, V oblastí rámu sita, v ktorej je drážka usporiadaná, môže byť ultrazvuk prenášaný už len cez vložku komplementámu s drážkou. Komplementámy pritom znamená, že hrúbka vložky ahĺbka drážky, merané zakaždým v smere od vrchnej strany rámu sita...

Zariadenie na nastavovanie chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286230

Dátum: 07.05.2008

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/28, B07B 1/00, B07B 1/42...

Značky: chodu, nastavovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadením sa nastavuje chod kruhového sitového triediča pomocou zmeny polohy jeho výstupného hriadeľa (5), spojeného s hornou doskou (4), vzhľadom na polohu jeho vstupného hriadeľa (1), spojeného s dolnou doskou (2). Dolná doska (2) je spojená so strednou doskou (3) pomocou dolných skrutiek (7) v dolných drážkach (21) dolnej dosky (2), umožňujúcich vzájomné posúvanie dolnej dosky (2) a strednej dosky (3). Horná doska (4) je so strednou doskou...

Spôsob a zariadenie pre ultrazvukovú excitáciu štruktúr ľubovoľnej geometrie za účelom zníženia trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12643

Dátum: 10.08.2007

Autor: Kising Jürgen

MPK: B65G 27/00, B07B 1/42

Značky: ultrazvukovú, zariadenie, struktur, excitáciu, účelom, zníženia, ľubovoľnej, geometrie, trenia, spôsob

Text:

...kmitaníKeď aj napriek tomu často nastávajú problémy pri prevádzke systémov budených ultrazvukom, ktoré nie sú sladené s frekvenciou ultrazvukcvého konvertora, je to dôsledkom doposiaľ použivanej technológie generátora ultrazvuku, u ktorej sa pre regulovaniegenerátora používa fázový uhol.Tento princíp regulácie funguje tým lepšie, čím presnejšie môže byt určený priechod nulou pri zmene znamienka fázy, to znamená najmä u rezonančných systémov...

Presievacie usporiadanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18150

Dátum: 18.10.2006

Autor: Malmberg Mats

MPK: B07B 1/42, B07B 1/46

Značky: usporiadanie, presievacie

Text:

...z Obr. 4, Obr. 6 je schematický perspektivny rozložený pohľad presievacieho usporiadania majúceho vonkajšiu prívodnú skriňu, Obr. 7 je prehľad alternatívnych usporiadaní smerovaclch prostriedkov. aObr. 8 je perspektívny pohľad na usporiadanie smerovacích prostriedkov napresievacom usporiadaní podľa tohto vynálezu. Opis výhodných uskutočnení0010 Obr. 1 schematicky ukazuje presievacie usporiadanie 100 pre vibračné sito na presievanie...

Úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 256816

Dátum: 15.04.1988

Autori: Heřmánek Pavel, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/42

Značky: vibračního, skříň, třídiče, vibrátorů, úchyt

Text:

...rozvedení trakčních sil vibrátoru do bočníce, avšak« kritickým místem zůstává čelo profilu směrem dovnitř plochy ~bočnice a to bez ohledu na to, je-li výše uvedená kolmá pří ložka na čele tohoto profilu přívařena k bočnici či nikolív,nebot V každém případě v tomto místě dochází opět k vytvoření vrubu a konoentraci napětí V místě blízkém ke šroubu.Uvedené nedostatky odstraňuje úchyt vibrátoru na skříň vibračního třídíče sypkých látek,...

Víceplošný vibrační třídič pro velmi jemné třídění zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240876

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lukovský Leo, Topol Vladimír

MPK: B07B 1/42

Značky: vibrační, materiálů, víceplošný, velmi, zrnitých, třídič, třídění, jemné

Text:

...xp, lg, id, 13, většinou trojdílných, pouze horní dvě sady 33, 1 jsou dvojdílnéo Podćlné okrajová vodicí opory 33, ąg, lg, lg, je jsou na svých níže položených koncích zesíleny úhelníky łgj Ag, ig, 5 g 53,uchycenými kolmo k podálným stěnám skříně l třídičeo Mezi jednotlivé díly podélných vodicích opor 13, ąg, lg, 3 §,g jsou v řadách nad sebou uspořádány příčné opory 23 ip, 23, žg, 23,uchycené svými konci v podálných stěnách skříně l...

Zařízení pro pohon sítového systému, zejména pro zemědělské plodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248530

Dátum: 12.02.1987

Autori: Czernyanszký Štefan, Rásocha Lubomír

MPK: B07B 1/42

Značky: pohon, plodiny, zejména, systému, zařízení, síťového, zemědělské

Text:

...s hnacími těhlicemi, z nichž první hnací těhlice je skloubena s vnějším nosným rámem vnějších sít a druhá hnací těhlice s vnitřním nosným rámom vnitřních sít, kteréžto oba nosné rámy jsou prostřednictvím dvou párů nosných kyvných pák uloženy na základním rámu.Zařízení pro pohon sítového systému, zejména pro zemědělské plodiny, podle vynálezu umožňuje pohon sítových systémů s dobrým vzájemným vyvážením silových setrvačných účinků, čímž...

Vibrační zařízení pro třídění a dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233182

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/42

Značky: zařízení, vibrační, materiálů, třídění, sypkých, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační zařízení pro třídění a dopravu sypkých materiálů, u kterého je dopravní rychlost sypkého materiálu na dopravní nebo třídicí ploše rovnoměrná od jejího počátku až k jejímu konci a u kterého nedochází k nalepování sypkého materiálu na této ploše. Za tímto účelem je vibrátor spojen s přesazenými částmi bočnic skříně vůči dopravní nebo třídicí ploše ve směru dopravy sypkých materiálů. Osa zřídele s nevývažky...