B05D 1/28

Spôsob výroby panela s dekorom a trojrozmernou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18653

Dátum: 06.06.2011

Autori: Wiegelmann Andre, Dürnberger Johann

MPK: B05D 5/02, B05D 5/06, B05D 1/28...

Značky: trojrozměrnou, výroby, strukturou, dekorom, panela, spôsob

Text:

...nanáša kompletný dekor.0006 Dokument EP 2 108 524 A 1 zverejňuje spôsob výroby potiahnutých panelov, ktoré sa majú používať najmä ako podlahové panely. Pri tom sa na doskovitý podklad nanáša dekoračná vrchná vrstva, ktorá je vytvorená z niekoľkých tlačených vrstiev, a to 2 jednej dekoračnej tlačenej vrstvy a z niekoľkých vypuklých tlačených vrstiev vytvárajúcich trojrozmernú štruktúru. Natlačenie tlačených vrstiev vytvárajúcich štruktúru sa...

Zariadenie a spôsob farbenia elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19519

Dátum: 19.12.2008

Autori: Kamata Takeshi, Sugimura Keigo

MPK: B05C 1/08, B05B 13/02, B05B 12/14...

Značky: kábla, zariadenie, elektrického, spôsob, farbenia

Text:

...Patentový Dokument l Japonská publikovaná patentová prihláška č. 2004-134371Patentový Dokument 2 Japonská publikovaná patentová prihláška č. 2003-303524V Japonskej patentovej prihláške 08-184901 je zverejnená značkovacia metóda pre elektrický kábel na realizáciu značkovania na povrchu kábla V pozdĺžnom smere. Je poskytnutý vytlačovací stroj na vytláčanie hmoty izolujúcej kábel na povrch káblového vodiča, zatiaľ čo za vytlačovacím strojom...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne povlečenie najmenej jedného substrátu s najmenej jedným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2586

Dátum: 25.09.2003

Autori: Garrigues Laurence, Etienne Pascal, Volon Erwin, Gailly Eric, Jacob Luc

MPK: B05D 1/28

Značky: filmom, substrátů, povlečenie, kontinuálně, najmenej, jedného, zariadenie, spôsob, jedným

Text:

...uvedených technologických procesov zavedením takého postupu kontinuálnej povrchovej úpravy pások, ktorý umožní nanášať filmy z prípravkov o širokej škále viskozity. Cieľom vynálezu je tiež zaviesť proces, ktorý vyžaduje len málo regulácie na to, aby bolo možné získať film kontrolovanej hrúbky pri širokej škále hrúbok, ktorý vytvára pekný vzhľad povrchu a to aj keď sa páska posúva veľkou rýchlosťou.Za týmto účelom je prvým cieľom...

Zariadenie na mechanické nanášanie tekutých látok na pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242199

Dátum: 15.09.1987

Autori: Svoboda Emanuel, Dvooák Vladimír, Králaeek Jaroslav, Frimlová Blanka

MPK: B05D 1/28

Značky: pásy, látok, nanášanie, mechanické, tekutých, zariadenie

Text:

...11, ktorých synchronizácia je zabezpečená prevodom 8. Nanášací kotúč 2, ktorý je svojou spodnou časťou ponorený do nanášaného roztoku vo vaničke, do ktorej sa roztok priebežne dopĺňa zo zásobníka 1 U. Na nanášací kotúč 2 dolieha pritláčacia klapka 7. žľab 4 ústí do šikmého žľabu, opatre 4ného fotoelektrickým snímačom 13 spojeným s počítadlom 1 s predvoľbou, a elektromagnetickou zâklopkou 14 na Vyprázdňovanie zásobníka 15. Celé zariadenie je...

Zařízení k nanášení podglazurových dekorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243890

Dátum: 15.06.1987

Autori: Cyrus Pavel, Urik Josef

MPK: B05D 1/28

Značky: zařízení, podglazurových, nanášení, dekoru

Text:

...stanice.Příkladné provedení vynálezu je popsáno níže a schematicky je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je nárysný osový řez zařízením ve snímací a přenášecí stanici a na obr. 2 je nárysný osový řez zařízením, včetně potiskcvací stanice.Zařízení má snĺmací a přenášecí stanici l (obr. 1) a potiskovací stanici 3 (obr. 2). Ve snímací a přenášecí stanici l je umístěno pružné lůžka Ä pro výrobek 1 a nosič § lůžka 3,ve kterých...