B05D 1/04

Spôsob poťahovania povrchových plôch časticami a použitie povlakov vytvorených takým postupom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20153

Dátum: 06.11.2009

Autori: Schwamb Michael, Wasserfallen Daniel, Ettrich Cindy

MPK: B05D 1/18, B05D 1/00, B05D 1/04...

Značky: postupom, časticami, použitie, vytvořených, ploch, povlakov, poťahovania, spôsob, takým, povrchových

Text:

...častíc vždy vytvorí na povrchových plochách určených na potiahnutie vrstva s priemernou hrúbkou väčšieho počtu priemernej veľkosti nanesených častíc, a jedna alebo každá vrstva častíc sa následne prípadne vytvaruje do formy filmu a/alebo zosieťuje, pričom sa na povrchových plochách potiahnutých časticami vytvoria v podstate uzavreté alebo uzavreté povlaky s hrúbkou vrstvy V rozsahu od 100 nm do 15 m.0013 Výhodne sa častice nanesú na určenú...

Spôsob prevádzkového riadenia elektrostatického zariadenia na nanášanie povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280705

Dátum: 12.06.2000

Autori: Schneider Rolf, Henger Peter, Luderer Manfred

MPK: B05D 1/04, B05B 12/08

Značky: nanášanie, spôsob, elektrostatického, riadenia, zariadenia, povlaků, prevádzkového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prevádzkového riadenia elektrostatického zariadenia na nanášanie povlaku, kde sa náterová hmota, rozprášená rozprašovacím mechanizmom, nabíja korónovým výbojom pomocou elektród, ktoré sú pripojené na generátor vysokého napätia s premenným napätím na vodivé náterové hmoty, uzemnené počas striekania, pričom sa meria prevádzkový prúd, zodpovedajúci korónovému výboju, sa uskutočňuje tak, že počas prevádzky nanášacieho zariadenia sa...

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239152

Dátum: 15.05.1987

Autori: Frýdlant Nad Ostravicí, Pernecký Gustáv, Moravčík Alfonz, Mohyla Miroslav

MPK: B05D 1/04

Značky: smaltovaných, strany, spôsob, vykonávanie, práškovaním, spôsobu, povlakov, vnútornej, kovových, zariadenie, vytvárania, elektrickom, rúrkách, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu. Riešeným problémom je eliminácia Faradayovho efektu pri nanášaní prášku, čo sa dosahuje tým, že častice prášku sa nabíjajú mimo priestoru kovovej rúrky a dopravujú sa podávacou hubicou do nanášaného priestoru, z ktorého sa podávacia hubica počas nanášania plynulým pohybom vysúva od jednej...

Způsob nanášení povlaků na výrobky v elektrostatickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248254

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kümmel Herbert, Auerbach Diter, Bauch Helmut, Muster Gerhard, Friedrich Renate, Kleber Wolfram

MPK: B05D 1/04

Značky: povlaků, elektrostatickém, nanášení, výrobky, způsob

Text:

...BQEMMX HETHHHX, uarowonnenuux H 3 HSOHHĽHOHHOPO MaTepHana, çoaaewca SHEKTpocTaTuuecKu nonynpononman HOBEpXHOCTb, a sareu ocymecrnnnercn HaneceHme xnxowexyuero neuecrna c HOMDMBW npuöopoa Ann Haneceua noxpmruu, xo~ Topme pa 5 o 7 amT no npnnuuúy anexwpokuneruqecxoü sapnnxn Hnn cosnamr pyruuCHOCOÓOM OÓHBKO BHEKTPHWECKH sapnxeumux QQCTHH PQCHBMXEMOPO HOKPMTHH, HCH TH He conepmamee armocmepnux HOHOB.Kax anexrpocrarnuecxn nonynpononman...

Způsob chemické úpravy práškových anorganických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234070

Dátum: 01.10.1986

Autori: Turinský Karel, Faldyna Antonín

MPK: B05D 1/04

Značky: látek, způsob, úpravy, chemické, práškových, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob chemické úpravy povrchů anorganických látek určených pro nanášení v elektrickém poli. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se povrch částic práškových anorganických látek impregnuje acetylacetonátem hlinitým v množství 0,1 až 15 % hmot. vztaženo na hmotnost prášku.