B05C 5/04

Zariadenie na modifikáciu celulózových materiálov a spôsob modifikácie celulózových materiálov týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 288231

Dátum: 29.10.2014

Autori: Jablonský Michal, Hubáček Zdeněk, Katuščák Svetozár

MPK: B05C 5/04, D21H 25/02, D21H 25/18...

Značky: modifikáciu, zariadením, zariadenie, modifikácie, celulózových, materiálov, týmto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z modifikačnej konzoly (1), ku ktorej je pripojený najmenej jeden mobilný modifikačný kontajner (2) vybavený prívodom (3) a odvodom (4) modifikačnej látky, prívodom (5) a odvodom (6) plynného média na sušenie celulózového materiálu, na modifikáciu pomocou modifikačnej látky a na odstránenie prebytku modifikačnej látky a rozpúšťadla. Ďalej sa opisuje aj spôsob modifikácie celulózových materiálov v tomto zariadení.

Hořák pro práškové navařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247140

Dátum: 28.09.1987

Autori: Gut Ivan, Hátle Karel, Plíva Jioí, Makovieka Jan

MPK: B05C 5/04, F23D 14/38

Značky: práškové, navařování, horák

Text:

...B xauepe 1 upoHcxonnr cuemenne xncnopoa c.nopomKoM. Cuecn Hs xauepu 1 nocwynaeTqepe 3 Buxonuoe ornepcrue 2 B nuxonuoň yuacrok ropenxn, re nponcxour nepeuemnsaune yxaaanuoů cMecH c ropmunn rasou. Bareu cuecb ra 3 a,.KHcnopona H nopomxa cropaer Ha nuxone Hs ropenxu H pacnnasnennuů nopomox noKpunaeT nonepxuocrboöpaőawmnaeuoň eranu. Bunonnenne CMECHTBHBHOĚ Kauepu 1 n Bane unnuHnpanpHsonar K oöpasoaauum ononuurenbnoro ecwuoro conpornnnenux B sone...