B05C 5/02

Zariadenie na prípravu aspoň jedného okna predtým, ako je namontované do vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16425

Dátum: 01.12.2010

Autor: Stetina Peter

MPK: B05B 13/02, B05C 5/02

Značky: predtým, vozidla, přípravu, jedného, namontované, zariadenie, aspoň

Text:

...spojené s doskou, ktoré umožňujú na jednej strane vycentrovať okno na doske a na druhej strane vycentrovať vodidlo vzhľadom na dosku v aktívnej polohe zariadenia.Ďalšie ciele, charakteristiky avýhody tohto vynálezu sa ozrejmia na základe nasledujúceho opisu viacerých spôsobov uskutočnenia, ktoré sa uvádzajú ako nelimítatívne príklady s odkazom na priložené obrázky.- obrázok 1 čiastkový perspektívny trojštvrťový pohľad na zariadeniena prípravu...

Nanášacie zariadenie pre nanášanie povlaku kvapalnej vrstvy na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16854

Dátum: 14.08.2009

Autori: Durst Franz, Ünsal Bülent

MPK: B05C 5/02, B29C 47/02, B29C 47/00...

Značky: nanášanie, vrstvy, podklad, zariadenie, kvapalnej, povlaků, nanášacie

Text:

...kanálikov sú ohraničené steny prebiehajúce v podstate kolmo na štrbinovú dýzu. Pritom steny môžu vykazovaťvýšku v rozmedzí od 3 do 5 mm. Tieto steny prebiehajú v tomto uskutočnení plošne zvedenia v smere štrbinovej dýzy. Steny sú účelným spôsobom usporiadané symetricky voči kolmej rovine symetrie prebiehajúcej štrbinovou dýzou a vedením. Steny sa rozprestierajú účelným spôsobom od rozvádzacieho priestoru ohraničeného prednou doskou...

Zariadenie a spôsob dávkovania napenených hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18314

Dátum: 22.01.2008

Autori: Walt Daniel, Knobel Alex

MPK: B05C 5/02, B05C 9/06

Značky: hmot, zariadenie, dávkovania, spôsob, napěněných

Text:

...spojky, ktorá bud mechanicky, elektromechanicky, alebo magnetický spája hnací motor sčerpacou jednotkou. Hnací motor môže byt sčerpacou jednotkou spojený tiež napevno. Vtakom prípade je krútiaci moment riadený elektronicky. Je tiež možné použit vzduchový alebo hydraulický motor a nastavit tak krútiaci moment tlakom vzduchu alebo oleja. Krútiaci moment čerpacej jednotky je nastavený tak, že požadovaný tlak v hmote počas a po skončení procesu...

Zariadenie a spôsob nanášania lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285998

Dátum: 12.12.2007

Autor: Vesterlund Lennart

MPK: B05C 9/00, B32B 7/14, B05C 5/02...

Značky: zariadenie, nanášania, spôsob, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nanášanie lepidla pozostávajúceho aspoň z dvoch zložiek, ako napríklad zo živičnej zložky a vytvrdzovacej zložky, zahŕňajúce jednotku pozostávajúcu aspoň z dvoch dutých členov (1, 2, 3, 4), aspoň jedného na každú zložku, vybavených množstvom otvorov (6, 6a, 6b) umiestnených na nanášanie príslušnej zložky na substrát (8) pod dutými členmi na vytváranie vlákien (10a, 10b, 10c, 10d), pričom duté členy sú umiestnené nad rovinou...

Zariadenie na nanášanie viskóznej zmesi na plochu a tiež spôsob na výrobu izolačného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12520

Dátum: 07.08.2007

Autor: Van Der Meer Antonius Cornelis Johannes Maria

MPK: B29C 44/46, B05C 5/02

Značky: výrobu, viskóznej, tiež, zmesí, plochu, nanášanie, zariadenie, prvků, izolačného, spôsob

Text:

...jednotnú distribúciu peny na podkladovejvrstve, ktorá sa pod nimi pohybuje, pokiaľ sú ako rýchlosť plošného pásu, tak aj takzvaná podávacia rýchlosť lejárskych hrabli presne vzájomne zladené, čo je veľmi obťažné a prácne(0010) Preto je cieľom predkladaného vynálezu poskytnúť zariadenie na nanášanie viskózneho materiálu na plochu pomocou niekoľkých výstupných otvorov, pričom hmotnostná distribúcia viskóznej zmesi nanášanej na plochu, je...

Aplikačná hlava na vytvorenie fólie z kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8448

Dátum: 13.04.2005

Autori: Kraft Bernd, Eisenhardt Tilo, Rademacher Lothar

MPK: B05B 1/14, B05C 5/02

Značky: aplikačná, hlava, vytvorenie, fólie, kvapaliny

Text:

...by na povrchu vytváral povrchové vady. Mikropóry však majú iba veľmi malý prierez otvoru, takže táto známa aplikačná hlava je vhodná iba na aplikáciunizkoviskóznych kvapalín. Pri aplikácii fólie zkvapaliny je však aplikované médium spodstatne vyššou viskozitou, takže táto Známa aplikačná hlava nie je vhodná na aplikáciu fólie z kvapaliny, pretožemíkropóry by sa týmto vysokoviskóznym médiom upchávali.Úlohou vynálezu preto je zodpovedajúcim...

Spôsob nanášania materiálu na substrát a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284172

Dátum: 08.09.2004

Autori: Scott Robert, Cutright Edwin, Vogt Howard

MPK: B05D 5/00, B05C 5/02

Značky: materiálů, nanášania, substrát, spôsob, zariadenie, vykonanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe nanášania materiálu na substrát (2) sa substrát (2) pohybuje pozdĺž prvej dráhy, materiál je na substrát nanášaný aspoň jedným otvorom (29) v pohyblivom páse (9), otvor sa pohybuje v prvom a druhom smere vzhľadom na substrát (2) pozdĺž druhej dráhy, ktorá je vytvorená ako nekonečná dráha a pozdĺž ktorej sa otvory (29) nepretržite premiestňujú. Časti druhej dráhy sa križujú s prvou dráhou a materiál sa do otvoru (29) dodáva v čase,...

Spôsob a zariadenie na rovnomerné nanášanie suspenzie na nosič suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281644

Dátum: 14.04.2001

Autori: Hagedorn Olaf, Schiele Ulrich

MPK: A61L 15/32, A61L 15/00, B05C 11/10...

Značky: nosič, nanášanie, rovnoměrné, suspenzie, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na rovnomerné nanášanie suspenzie na nosič suspenzie na výrobu materiálu na obväzovanie a hojenie rán. Spôsob zahŕňa nasledujúce kroky: a) napĺňanie suspenzie do predĺženej nádoby, ktorá má základný rám a dve plochy s otvormi zahŕňajúce hornú plochu a dolnú plochu, pričom horná plocha je pohyblivá vzhľadom na dolnú plochu, b) posúvanie nosiča suspenzie pod predĺženou nádobou v smere transportu a c)...

Zařízení k přerušovanému nanášení lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245779

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kubieka Rudolf

MPK: B05C 5/02

Značky: přerušovanému, lepidla, nanášení, zařízení

Text:

...způsobem se nezabrání vytváření vláJken lepidla.Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení k přerušovanému nanášení lepidla na pohybující se materiál, zejména obalový materiál, a uzavíratelnou tryskou pro lepidlo,za níž je uspořáudáno stu-pňové vybrání, jež by spolehlivě zabránilo nežádoucímu polepování přířezů obaloveho materiálu.Úloha je řešena vytvořením uvedeného zařízení, jež se -od známých provedení podle vynálezu liší v podstatě tím, že ve...

Způsob kontinuálního nanášení kapalných médií, zejména konzervačních prostředků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252154

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jára Karel, Vaňásek Jan, Hlaváčik Anton, Jensenová Anastázie, Tůma Miroslav, Hess Jaroslav

MPK: B05C 5/02

Značky: konzervačních, tohoto, prostředků, způsob, provádění, zejména, nanášení, kontinuálního, médií, kapalných, způsobu, zařízení

Text:

...kapalných médií,zejména na pásy a plechy, je znázorneno na připojených výkresoch.Obr. 1 uvádí schematicky způsob a zařízení jednostranné konzervace, kde plochou smáčeiíoií nanášeným konzervačním prostředkem je rvotující válec, obr. 2 uvádí schematicky stejný případ, kde plochou je pevná deska, obr. 3 a 4 uvádí schematicky možnosti oboustraiíného nanášení ve vertikální a horiz-ontální rovíně, obr. 5 uvádí schematicky jednostrannou...

Zařízení na hermetizaci výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236926

Dátum: 15.11.1986

Autori: Galočkin Jevgenij Andrejevič, Bobkov Gennadij Alexandrovič, Putov Vladimír Michajlovič, Machaňkov Vladimir Trofimovič

MPK: B05C 5/02

Značky: hermetizaci, zařízení, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti mikroelektroniky. Cílem vynálezu je zvýšení jakosti výrobků vytvářením hermetické dutiny na výrobky. Cíl se dosahuje tím, že v zařízení pro hermetizaci výrobků, rozmístěné na hlavici pro posun hermetizačního materiálu je válcové jádro, nastavené s mezerou ve výstupním otvoru hlavice, držák výrobků a poháněcí mechanismus, držák výrobků je umístěn a možností otáčení a postupného posunu podél osy výstupního otvoru hlavice...