B05C 1/08

Spôsob nepriameho natierania tenkej vrstvy a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286673

Dátum: 18.02.2009

Autori: Simon Jean-yves, Dao Viet Dung, Houba Gabriel

MPK: B05C 1/08

Značky: spôsob, natierania, vykonávanie, nepriameho, zariadenie, tenkej, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nepriameho natierania tenkej vrstvy na široký podklad pomocou gravírovaného nanášacieho valca, čiastočne ponoreného v nádobe alebo v zásobníku s náterovou hmotou, obsahuje rad špirálovito vedených žliabkov určených na prijímanie náterovej hmoty, pri ktorom má získaná tenká vrstva jednotnú hrúbku v suchom stave na podklade v rozpätí 5 až 70um, šírka podkladu je do 4 metrov, náterová hmota má abrazívne vlastnosti a pri výstupe z nádoby...

Zariadenie a spôsob farbenia elektrického kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19519

Dátum: 19.12.2008

Autori: Kamata Takeshi, Sugimura Keigo

MPK: B05B 13/02, B05B 12/14, B05C 1/08...

Značky: spôsob, elektrického, kábla, farbenia, zariadenie

Text:

...Patentový Dokument l Japonská publikovaná patentová prihláška č. 2004-134371Patentový Dokument 2 Japonská publikovaná patentová prihláška č. 2003-303524V Japonskej patentovej prihláške 08-184901 je zverejnená značkovacia metóda pre elektrický kábel na realizáciu značkovania na povrchu kábla V pozdĺžnom smere. Je poskytnutý vytlačovací stroj na vytláčanie hmoty izolujúcej kábel na povrch káblového vodiča, zatiaľ čo za vytlačovacím strojom...

Dávkovacie zariadenie a zariadenie na nanášanie lepidiel na najmenej jeden pás substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3365

Dátum: 04.11.2004

Autori: Kiener Waldemar, Rein Johann

MPK: B05C 1/08, B05C 11/02

Značky: zariadenie, dávkovacie, nanášanie, lepidiel, najmenej, substrátů

Text:

...riešenie spočívajúce vtom, že otáčaním dávkovacieho zariadenia, s výhodou okolo jeho pozdĺžnej osi, možno volitelne nastavit a k dávkovacej štrbine priradiť najmenej dve oblasti. Tým sa umožní rýchle prezbrojenie. Toto otočné usporiadanie dávkovacieho zariadenia sa môže uskutočniť ako nezávislé na nastavenie dávkovacej štrbiny medzi dávkovacím zariadením a nanášacim valcom. Je výhodné, ak sa navzájom zlaďuje tak šírka dávkovacej štrbiny,...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového pásu flexibilného materiálu, ako je papier a netkaný textil a viacvrstvový materiál a výrobok vyrobený uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2307

Dátum: 26.02.2003

Autori: Andersson Anders, Saarväli Eva-li

MPK: D21H 27/30, B31F 5/00, B05C 1/08...

Značky: netkaný, flexibilného, papier, viacvrstvový, uvedeným, spôsob, textil, spôsobom, viacvrstvového, pásu, materiálů, vyrobený, výrobok, zariadenie, výrobu, materiál

Text:

...vzorom pozostávajúcim zo striedavých vyvýšených a prehĺbených častí dokontaktu so zariadením na nanášanie lepidla, ktoré nanáša lepidlo na flexibilný materiál voforme pásu v prvej štrbine medzi valcami vo vzoroch, ktoré zodpovedajú usporiadaniu vrcholov vyvýšených častí, pričom usporiadanie vzoru prvého vzorovaeieho valca sa zvolí tak, aby sa lepidlo nanrášalo na uvedený prvý flexibilný materiál vo forme pásu na miesta lepenia pokrývajúce...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového súvislého pásu z pružného materiálu ako je papier a netkaný materiál, a viacvrstvový materiál vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 475

Dátum: 26.02.2003

Autori: Andersson Anders, Saarväli Eva-li

MPK: B05C 1/08, B31F 5/00, D21H 27/30...

Značky: materiál, viacvrstvový, viacvrstvového, netkaný, pružného, spôsobom, vyrobený, spôsob, zariadenie, týmto, pásu, výrobu, papier, súvislého, materiálů

Text:

...vrstvy s lepidlom. Dve vrstvy majú počas procesu vrstvenia rôznu kvalitu pevnosti, takže sa získaprešívaný alebo vankúšovitý produkt.Predmetom predkladaného vynálezu. je poskytnúť spôsob výroby viacvrstvového súvislého pásu z pružného materiálu, ako je papier a netkaný materiál a ich kombinácia, pričom sa navzájom pomocou lepenia vrstvia najmenej dve vrstvy pružného materiálu. Vrstvenie by malo byť vzhľadom na materiál šetrné, tak, že...

Spôsob zmiešavania a nanášania lepidla a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278917

Dátum: 06.04.1994

Autor: Vesterlund Lennart

MPK: B05C 1/08, B05C 9/06, B29B 7/56...

Značky: spôsobu, nanášania, tohto, lepidla, spôsob, zmiešavania, uskutočňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zmiešavania a nanášania lepidla obsahujúceho aspoň dva komponenty sa uskutočňuje tak, že tieto komponenty sa privádzajú na hladkú zmiešavaciu časť (10) nanášacieho valca (1), kde sa zmiešavajú. Zmes sa potom prenáša do drážkovanej nanášacej časti (11) nanášacieho valca (1), odkiaľ sa potom prenáša na určený predmet (8). Zariadenie je v podstate tvorené otočným nanášacím valcom (1) vybaveným zmiešavacou časťou (10) a drážkovanou nanášacou...

Zariadenie na olepovanie hrán nábytkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277685

Dátum: 09.03.1994

Autor: Dragančík Jindřich

MPK: B27D 1/00, B27G 11/00, B05C 1/08...

Značky: nábytkových, zariadenie, dielov, olepovanie, hrán

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanický olepovací prípravok sa skladá z pracovných stolov (16, 17) a vyhrievanej nádoby (1) pre tavné lepidlo, z lisovacieho valčeka (12), vodiča pásky (13), nanášacieho valčeka (5) s horizontálnou osou otáčania, zaveseného na kyvnom ramene (8) a z pravítka (19) kolmého na os otáčania nanášacieho valčeka (5).

Zariadenie na voskovanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 334

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gúčik Ján, Synak Fedor

MPK: B05C 1/08

Značky: zariadenie, voskovanie, plechov

Text:

...pozostávajúce zo sústavy valcov, valca nanášacieho a hnacieho,otoćne umiestnených vo vlastnom telese zariadenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že zariadenie je okrem toho opatrene valcom z tuhého vosku, ktorý je pritláćacim elementom (tažné pružiny, guma) pritláčaný na nanášací valec.Nanášaci a hnaci valec môžu byt plstené alebo kovové, opatrene textilným savým povlakom.Výhoda predmetného zariadenia na voskovanie plechov spoćiva...

Zařízení pro nanášení oleje na dno polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251827

Dátum: 13.08.1987

Autori: Gregor Antonín, Jankovský Josef

MPK: B05C 1/08

Značky: oleje, zařízení, polotovarů, nanášení

Text:

...vjleěku 1 (obr. I). Stírací 441.-. ček 3 je duty a je přeetavítelnč uloñen ne břídeli 1. Přeetavení etíracího vňlečku j je mozna ve smeru eey hřídele g, to enemená, va vodorovnlm smeru. zajištění stíracího valodku J v požadované poloee se provádí zajiltovacími črouby L 6, ktore jeou ralroubovany v nabojích etíraoího válečku j. ~I-lřídel 4 jo otočně uloisn v kuličkových lołiekich 21. Kuliěková loliska LL jsou uložena v pousdrech 11, která...

Zařízení k nanášení lepidla na plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245296

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štol Miroslav, Adam Milan, Jatš Oldoich, Richtr Josef

MPK: B05C 1/08

Značky: plechy, zařízení, lepidla, nanášení

Text:

...Haiconernmnaman Emma.maxim 7 Bnuonaenu na anrnqwpnmmounoro MaTGpEaJJB,nanpnmep, óponan, ycmanomenu czsodomo na xonyoxme nanoHamm 6 n nonammamwca zc mopnam zaazmnon non Jxeücmnneu cn.uu mmxecm. B pesynmame cosnaerca HGOÓXOIIBMOS ynnomeane n npemmpamaemcs nnwenanne mes.Bpameaue Baumax 4 nepenaemca or npmaona Iepes mn 9, mecmepnn IO 14 II. nenomanxume B ocesom nanpazmennn BaJLH I 2 n I 3 c ouopamn B Bnne uenmpon 2 n nonomm I 4, yama Honnennue na...

Zariadenie na laboratórnu prípravu impregnovaných papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239834

Dátum: 15.06.1987

Autor: Chotiborský Václav

MPK: B05C 1/08

Značky: zariadenie, přípravu, laboratórnu, papierov, impregnovaných

Text:

...roztok termosetu je možne regulovať v rozsahu 80 až 160 -0/0 hmotnostných zo sušiny papiera,ak je k dispozíc-ii približne 50 ,°/o-ný roztok,a to voľbou nanášacích valcov odlišujúcich sa priemerom drôtu navinutého na nosnej tyčke v rozpätí 0,4 .až 1,0 mm a použitím viacerých nánosov.Teplotu a ~čas sušenie v komorovej sušiarni je možné ľubovoľne regulovať v závislosti od typu impregnačného termoeetíckého roztoku a požadovaných...