B05B 7/24

Spôsob a zariadenie na nanášanie povlaku na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16880

Dátum: 04.10.2010

Autor: Scott Hamish

MPK: B05B 7/08, B05B 7/14, B05B 1/00...

Značky: nanášanie, povlaků, zariadenie, spôsob, povrch

Text:

...z prvého dávkovacieho zariadenia na povrch, ktorý má byť vybavený povlakom, že sa poskytuje časticovité médium obsahujúce jedno zo skupiny zahrňujúcej pryžovú drť,piesok alebo jemný štrk, že sa poskytuje druhé dávkovacie zariadenie zahŕňajúee fúkaciu hubicu, že sa súčasne vypudzuje spojivo z prvého dávkovacieho zariadenia a časticovité médium z druhého dávkovacieho zariadenia, vyznačujúci sa tým, že sa časticovité médium vypudzuje do...

Rozprašovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285592

Dátum: 19.03.2007

Autor: Styne James

MPK: B05B 7/02, B05B 7/24

Značky: rozprašovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovacie zariadenie na miešanie prvej tekutiny s druhou tekutinou pred dávkovaním do vonkajšieho prostredia. Rozprašovacie zariadenie zahŕňa rozprašovaciu hlavicu (10) pripojenú na nádobku (14) s náplňou. Kryt (12) kryje pripojenie rozprašovacej hlavice (10) na nádobku (14) s náplňou. Chemikálie ostávajú v uzatvorenom systéme aj potom, keď bola nádobka (14) s náplňou pripojená na rozprašovaciu hlavicu (10). Unikátny systém s ozubeniami...

Rozprašovacia dýza, rozprašovacie usporiadanie a spôsob prevádzkovania rozprašovacej dýzy a rozprašovacieho usporiadania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15250

Dátum: 05.05.2006

Autor: Wurz Dieter

MPK: B05B 7/24, B05B 7/04

Značky: spôsob, prevádzkovania, rozprašovacieho, rozprašovacie, usporiadanie, rozprašovacia, rozprašovacej, usporiadania, dýzy, dýza

Text:

...usporiadaní bez údržbového zásahu.0006 Podľa vynálezu je k tomu navrhnuté rozprašovacie usporiadanie so znakmi0007 Pomocou rozprašovacieho usporiadania je vzniku usadenín na priechodoch bránené tým, že sú bud vytvorené ako samočistiace alebo že sú použité prídavné zariadenia na čistenie najmenej jedného z priechodov. K samočisteniu pritom dochádza počas rozprašovacej prevádzky a zariadenia na čistenie odstraňujú eventuálne usadeniny v...

Nádoba pre jedno použitie určená na namontovanie na rozstrekovaciu pištoľ za účelom preparácie, aplikácie a uchovania náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5138

Dátum: 26.08.2004

Autori: Camilleri Michel, Guarino Joseph

MPK: B05B 7/24

Značky: namontovanie, pištoľ, účelom, náterovej, určená, aplikácie, použitie, jedno, preparácie, rozstrekovaciu, nádoba, hmoty, uchovania

Text:

...dutá nádoba na plochej horizontálnej podpere. V dne (3) je vytvorený vzduchový otvor (6), ktorý umožňuje, aby vstupoval vzduch určený na premiestnenie používanej náterovej hmoty a náterová hmota tiekla. Tento vzduchový otvor (6) pre priechod vzduchu môže byť umiestnený stredove, alebo inak, ako je znázornené na obrázkoch. Tento vzduchový otvor je V súlade sosúčasným vynálezom vybavený uzavierateľným odvodným zariadenímBočná strana (2) je...

Zariadenie, spôsob a systém na aplikáciu látok do krmiva, zrna alebo úžitkových rastlín pred zberom alebo po zbere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 729

Dátum: 27.07.2004

Autori: Oepping James, Roberts Jeffrey, Lebeda Joseph

MPK: A01F 15/00, A01M 7/00, A01D 43/00...

Značky: krmiva, zberom, látok, zbere, rastlín, užitkových, zariadenie, spôsob, systém, aplikáciu

Text:

...pozberanú úžitkovú plodinu. Je nepohodlné a časovo náročné miešať, prenášať adoplňovať takvelký objem. Môže tiež viesť k plytvaniu očkovacou látkou, ktorá je biologickyaktívna a nie je lacná. Pred použitím musí dôjsť kdôkladnému premiešaniu. Musí byť použitý dostatočný výkon a množstvo paliva na manipuláciu s nádržou takej veľkosti a hmotnosti. Ak nie je použitá plná nádrž zmesi, zvyšok obvykle musí byť vyhodený. Neexistuje žiadny praktický...

Spôsob výroby výliskov obsahujúcich polyuretánovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2884

Dátum: 23.06.2004

Autori: Willems Jan, De Winter Hugo, Stalpaert Gert

MPK: B05B 7/02, B05B 7/00, B05B 7/24...

Značky: spôsob, výliskov, výroby, vrstvu, polyuretánovú, obsahujúcich

Text:

...zmes akceleruje, aby tak nenastávali problémy s0005 Riešenie tohto problému navrhnuté v predmetnom vynálezepozostáva z toho, že prietok reakčnej zmesi prechádza kanálomalebo kanálmi, v ktorých je reakčná zmes akcelerovaná minimálnym prierezom S mmz, kde hodnota S je menšia než 1,0 a najvýhodnejšie menšia než 0,9, dalej v tom, že reakčná zmes je z dýzy rozprášená rýchlosťou prietoku W 7 rozsahu 10 x S a 80 x S g/s,ďalej v tom, že na...

Uzatvárací vrchnák kartridža, kartridž na dávkovanie aerosólov a minitableta ako nosič účinnej látky na dávkované aerosóly

Načítavanie...

Číslo patentu: 283704

Dátum: 18.11.2003

Autor: Hochrainer Dieter

MPK: A61J 1/00, B05B 7/24

Značky: nosič, minitableta, kartridža, látky, kartridž, účinnej, dávkované, dávkovanie, uzatvárací, aerosóly, vrchnák, aerosolov

Zhrnutie / Anotácia:

Kartridž na dávkovanie aerosólov bez hnacieho plynu, pozostávajúci z nádoby (4) na naplnenie kvapalinou a z uzatváracieho vrchnáka (3). Uvedený kartridž je vybavený zariadením (nátrubkom (5)), ktoré v priebehu nasunutia uzatváracieho vrchnáka (3) na hrdlo nádoby (4) vytisne časť obsahu nádoby kartridž je charakteristický tým, že uzatvárací vrchnák (3) obsahuje najmenej jednu komôrku (2). Uvedená komôrka (2) je pritom od vonkajšieho prostredia,...

Zdokonalené zariadenie na rozprašovanie častíc kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282038

Dátum: 21.08.2001

Autor: Bolton Terence William

MPK: B05B 7/24

Značky: zdokonalené, částic, zariadenie, kvapaliny, rozprašovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozprašovanie častíc kvapaliny zahrnuje duté trubicové puzdro (1), ktorého vnútorný prierez je vybavený aspoň jednou opornou plochou. V tomto puzdre (1) je umiestnený trubicový zdroj (2) kvapaliny, pričom oporná plocha, ktorá je v tesnom kontakte s vonkajším povrchom zdroja (2) kvapaliny, tvorí oporu tohto zdroja. Puzdro (1) potom ďalej zahrnuje kanál na prechod prúdu vzduchu z náustku (3), umiestneného na jednom konci tohto...

Zařízení ke stejnosměrnému dávkování a nanášení tekutě formovaných ochranných látek, zejména mořidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261876

Dátum: 10.02.1989

Autori: Messner Erich, Harold Franz

MPK: B05B 7/24, B05B 1/00

Značky: nanášení, ochranných, dávkování, mořidel, zejména, stejnosměrnému, formovaných, látek, tekuté, zařízení

Text:

...puovely dávkovacímu čerpadlo.Dávkovací čerpadlo vysává z nádrže, opatřené míchadlem, předem daná množství tekutého mořidla a tlačí je do systému trubkových trysek podle vynálezu pomocí stlačeného vzduchu, je níanoínetrem. Na konci potrubí je tvořen podtlak, čímž se nachází kapalinové potrubí pod permanentním podtlakem. Vlivem vytvořeného podtlaku v kapalinovém potrubí je vyrovnáivací trubkou zamontovanou v kapalinovém potrubí plynule...

Generátor aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243442

Dátum: 14.08.1987

Autor: Winderlich Hans-georg

MPK: B05B 7/24

Značky: generátor, aerosolů

Text:

...oaoktor, Jahod oont .jo v pracovni prootoru, .do ktorom toto rosproIovod. o touto průtok plynu olouli oorovoñ k dopravo přowtoouo kopoliw o tohoto prootoro oplt do oooobníku kopolirv.Joktor Jo konotrukčnl uopdoobon tok, alu doprovovol sxuolnt nolotví kopoluu bu ohlodu no kvalitu rooprolovont. Oblh kopoliw nospotiobovsno ns výrobu oarosolu, ool činí 99,5 o 99.9 i protoěnoho Inolotvi kopallw proohooojtci rospralovooi trýokou, .io takuaavłan,...