B05B 5/02

Způsob elektrického napájení zařízení na nanášení práškových hmot v elektrickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 261133

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chvátal Petr, Tokarčík Miroslav, Černák Mirko, Mokroš Martin

MPK: B05B 5/02

Značky: nanášení, napájení, elektrického, zařízení, práškových, elektrickém, způsob

Text:

...s větším poloměrem »křivosti čistým vzduchem. Tato metoda však komplikuje mechanickou konstrukcí zařízení, vyžaduje zvýšenou rychlost proudění vzduchu v zařízení, což vede ke SÁIIÍŽBHÍ účinnosti nanášení práškových .hmot, a na ielektrodě. o větším potloměru křivosti umožňuje pouze zpomaulení tvorby vrstvy, ne však úplné za-mezení jejího vzniku.Byly navrženy i komplikovaná met-ody,Ipři nichž se tvorba vrstvy na elektr-odě ztěžuje jejím...

Elektronický vysokonapěťový zdroj pro elektrostatické rozprašovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259528

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zylka Hans-joachim

MPK: B05B 5/02

Značky: elektrostatické, zdroj, prístroje, rozprašovací, elektronický, vysokonapěťový

Text:

...skutečně hodnoty proudu primární strany transformátoru 10 a po odpovídající úpravě jsou předávány jako informační data mikropočítači 15. Zapojení obou obvodových jednotek 17, 18 je zřejmě z výkresu, přičemž Obvodová jednotka 18 je zapojená na nízkoohmový odpor 19. Kromě toho jsou mikropočítači 15 dodávaný informace, resp. informační data o velikosti okamžitého rozprašovacího proudu, tedy proudu mezi vysokonepěťovou elektrodou a uzemněným...

Elektrostatická influenční hlavice k postřikovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 254284

Dátum: 15.01.1988

Autori: Furman Jaroslav, Polívka Jaroslav, Buriánek Václav, Ulbert Karel

MPK: B05B 5/02

Značky: influenční, elektrostatická, postřikovací, hlavice

Text:

...jednotku času a při stejném výkonu ventilátoru snížení potřebného provozního napětí o 30 až 50 a zvýšení nabíjecí účinnosti o 20 až 30 3, a to změnou tvarování hrdla trysky v blízkosti ústí a změnou rozměru a případně i tvaru trysek. Tyto změny respektují zákonyaerodynamiky a nijak nemění charakter proudění V hlavici. Změny jsou poměrně malé a dovolujíplně zachovat dosavadní způsob výroby hlavice.Podstata vynálezu bude ozřejměna na...

Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240134

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lacko Ivan, Masárová 1ubomíra

MPK: B05B 5/02

Značky: ionizační, soustava, elektródou, rozprašování, hydropneumatické, trysková

Text:

...otvory ve spodním okraji a v horní části Výčnělklł .je vložena dutá elektroda, po obvodu opatřená axiálnimi drážkami ústícimi do mezikruží vytvořeného otvoremv pouzdru a ionízační hranou elektrody, přičemž je v dutině elektro dy. vložena rozprašovacímtryska, kteráje-zajištěna trnem opatřeným diskovým kontaktem pro přívedení velmi vysokého napětí na hranu elektrody. j Hlavníyyhody uspořádání tryskové soustavy podle tohoto vynálezu spočívají,...

Odmontovatelná nádržka pro elektrostaticky rozprašovanou kapalinu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 239925

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jioíeek Václaav

MPK: B05B 5/02

Značky: elektrostaticky, nádržka, kapalinu, odmontovatelná, rozprašovanou

Text:

...podle vynálezu navráoeny k výrobci pro opětnó neplnění.Nädržky mohou být zhotoveny z Jednoho nebo několika plastických materiálů, například vstřikovacím litím nebo tlakovým litím, nebo kombinací obou těchto postupů. Vodivé členy těchto nádržek (tryske, elektroda, kontakty nebo spoje) mohou být provedeny kovovými vložkami, nebo (pro všechny součástky s výjimkou kontaktů) nanesením vodivých kovových povlaků nebo nátěrů na povrch nádržky, nebo...

Držák pro nasazení nádržky pro elektrostaticky rozprašovanou kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239924

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gloser František

MPK: B05B 5/02

Značky: elektrostaticky, nádržky, kapalinu, nasazení, držák, rozprašovanou

Text:

...kolem trysky a odní izolovenou, jsou trysks a elektroda elektricłq epojerw přes kontakty na úložnćm prstenoi ke svorkám opsüná polarity gsnerátoru vysokého napětí, když je nádržko umístěná na drláku, avšak někdy je výhodné, aby taková elektroda neho tryska nebo obě byly umístěny na drlákm Príklad provedení vynálezu bude popsán v souvislosti s výkresy, kde na obr. l je nárys drláku podle vynálezu s na obr. 2 je schćma elektrického...

Zariadenie pre elektrostatické nanášanie práškového smaltu, najmä na vnútorné plochy kúpacích vaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 250791

Dátum: 14.05.1987

Autori: Polák Vladimír, Gliba Gejza

MPK: B05B 5/02

Značky: kúpacích, smaltu, práškového, najmä, nanášanie, elektrostatické, vaní, zariadenie, plochy, vnútorné

Text:

...do kabiny cez jej čelnú stenu má svoju výh-odu v storm, že gpre toto rameno postačuje len úzka zvislá štrbina,ktorá nemá podstatný vplyv na vytváranie netesn-osti kabĺny.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom je nakreslený schemati-cký nárysný pohľad na zariadenie ako celok.Zariadenie pre velektrostatioké nanášanie práškového smaltu na vnútorné plochy kúpacích vaní pozostáva z...

Nádržka pro elektrostatické rozprašování kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235081

Dátum: 15.02.1987

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: B05B 5/02

Značky: nádržka, rozprašování, elektrostatické, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší nádržku, vhodnou k použití u přístroje pro elektrostatické rozprašování kapaliny, nebo kapalné směsi, uložitelnou na držáku, nesoucím generátor vysokého napětí. Nádržka je opatřena rozprašovací tryskou, jejíž alespoň část povrchu je elektricky vodivá a která má otvor pro dodávání kapaliny, dále je opatřena úložným ústrojím pro její uložení na držáku, od trysky probíhá elektrický spoj ke kontaktu na úložném ústrojí, umístěném tak,...

Přístroj pro rozprašování pesticidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233702

Dátum: 15.08.1986

Autor: Coffee Ronald Alan

MPK: B05B 5/02

Značky: pesticidů, prístroj, rozprašování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrostatický rozprašovací přístroj obsahuje nádržku s pescitidem dodávaným k otvoru v rozprašovací hlavě, která je alespoň částečně elektricky vodivá. U rozprašovací hlavy je stranou umístěna intenzifikační elektroda pro zesílení elektrického pole na rozprašovací hlavě. Tato intenzifikační elektroda je udržována na potenciálu země nebo blízko něho zemnicím spojem. Kromě toho může být za otvorem rozprašovací hlavy umístěna nabitá odchylovací...