B05B 15/06

Zariadenie na kvapkové hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7357

Dátum: 02.02.2016

Autori: Bleho Henrich, Jobbágy Ján, Findura Pavol

MPK: B05B 15/06, A01G 25/02, A01G 25/06...

Značky: zariadenie, kvapkové, hadice

Text:

...na prívod vody. Zariadenie pozostáva z dvoch hlavných častí, zo závesnej konštrukcie pre kvapkové hadice (max. 3 ks) a aparatúry pre prívod vody. Závesná konštrukcia je teda tvorená z dvoch stojok, na ktorých sú umiestnené výškovo nastaviteľné príchytky, o ktoré sú pripevnené tri oceľové lanká. Výška nastavenia závisí od veľkosti zrážkomerných nádob a od potrebnej manipulačnej plochy. Zrážkomerné nádoby sa musia pri meraniach umiestniť...

Výškovo nastaviteľná testovacia konzola pre mikropostrekovače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7330

Dátum: 07.01.2016

Autori: Jobbágy Ján, Bleho Henrich

MPK: A01G 25/06, A01G 25/02, B05B 15/06...

Značky: testovacia, mikropostrekovače, konzola, nastaviteľná, výškovo

Text:

...konzola pre mikropostrekovače sa môže použiť na overenie kvality práce akéhokoľvek mikropostrekovača. Zariadenie pozostáva z niekoľkých hlavných častí, a to z dvoch výškovo nastaviteľných stojok pre konzolu, na ktorej sú umiestnené všetky ostatné konštrukčné súčasti. Výškový rozsah nastavenia osadeného potrubia je v rozpätí 0,5 až 1,5 m nad rovinou pôvodného terénu, nastavuje sa podľa výšky stojanov pre zrážkomerné nádoby. Zariadenie...

Ovládacie zariadenie a technologický celok pre konzerváciu kovových konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19810

Dátum: 28.11.2013

Autor: Uerlings René

MPK: B05B 15/06, B05B 13/06, B05B 1/16...

Značky: konštrukčných, ovládacie, zariadenie, celok, dielov, technologický, kovových, konzerváciu

Text:

...dosahovať vzájomného prekrytia každého vstupného otvoru rozvádzacej rúrky s aspoň jedným vstupným priechodom rozvádzacieho hriadeľa.0010 Ak nie sú všetky vstupné otvory a vstupné priechody prívodného potrubia vzájomne axíálne oddialené v smere pozdĺžnych osí rozvádzacej rúrky a rozvádzacieho hriadeľa, mározvádzacia rúrka aspoň jeden vstupný otvor, zatiaľ čo rozvádzací hríadeľ má aspoň dva radiálne presadené vstupné priechody. Altematívne má...

Dýza na nanášanie náterového prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17857

Dátum: 17.08.2011

Autori: Ströhlein Stefan, Engelhart Marc

MPK: B05B 13/06, B05B 15/06

Značky: dýza, prostriedku, nanášanie, nátěrového

Text:

...bežnými dýzamipretiahnutú dutú kopiju, ktorá slúži aj na prívod nanášanéhonáterového prostriedku. V plášti kopije sa nachádza - taktiež V zhode so známymi dýzami - aspoň jeden otvor dýzy na dodávanie náterového prostriedku, pričom otvor dýzy dodáva náterový prostriedok bočne vzhľadom na pozdĺžnu os kopije. V protiklade k vyššie popisanej bežnej dýze je však otvor dýzy otáčavý okolo pozdĺžnej osi kopije, takže náterový prostriedoksa môže...

Zariadenie dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13579

Dátum: 21.04.2011

Autori: Struck Hans Joachim, Fabiny Lutz

MPK: B08B 3/02, D21F 1/34, B05B 15/06...

Značky: dýzy, zariadenie

Text:

...dýzy usporiadané otočne okolo svojej pozdĺžnej osi0008 Pretože je na zariadeni dýzy usporiadaných viac kanálov dýzy a/alebo prvkov dýzy, tieto môžu mať menší priemer, čo poprvé zredukuje objemový prietok samotný, dva prvky dýzyspotrebujú približne 60 objemu prvku dýzy, ktorého priemer zodpovedá súčtu dvoch prvkov dýzy, pri troch lúčoch sa 40 priemeru väčšieho lúča je redukcia objemového prietoku určená na0009 Navyše sa spotreba vody zníži...

Rýchlovýmenný adaptér a striekacie zariadenie na montáž na rýchlovýmenný adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17378

Dátum: 16.04.2007

Autor: Weidmann Thomas

MPK: B05B 7/08, B05B 15/06, F16B 21/02...

Značky: zariadenie, rychlovýměnný, adaptér, striekacie, montáž

Text:

...ktorý je menší ako polomer zakrivenia RD vaícovej vonkajšej plochy svornika.Výhodne má excentrická páka v oblasti excentrického úseku vybranie. Pridržný prvok v prvom otvore môže na základe tohto vybrania pri zasúvani excentrickú páku minúť. otáčaním excentrickej páky zaberá excentrický úsek do pridržného prvku, ktorý má tiež vybranie, do ktorého môže zaberať excentrický úsek.Výhodne je stred Mg voči stredu MD tak posunuto usporiadaný, že...

Membránový dvojitý držák trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265976

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Petr, Léblová Jaroslava, Bareš Pavel

MPK: B05B 15/06

Značky: dvojitý, držák, trysky, membránový

Text:

...poruše. U výše uvedených řešení je upevnění na nosnou trubku provedeno pomocí ocelových šroubd a třmenů, což negativně ovlivñuje rozebiratelnost spojů sníženou následkem koroze. Při nestejnosměrném utažení dochází i k destrukci upínacích třmenů zhotovených zpravidla z plastických hmot.Uvedené nedostatky odstraňuje membránový dvojitý držák trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obě tělesa držáku jsou upevněna z vnější strany...

Vzduchová stříkací pistole pro povrchové úpravy úzkých spár a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235780

Dátum: 01.12.1986

Autor: Meruňka Vladimír

MPK: B05B 15/06

Značky: úzkých, povrchové, úpravy, dutin, pistole, spár, vzduchová, stříkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení vzduchové stříkací pistole pro možnost provádění povrchových úprav úzkých spár a dutin tekutou nátěrovou nebo konzervační hmotou. Za tím účelem je opatřena nástavcem, který sestává z vnější rozprašovací trubičky a z vnitřní dopravní trubičky nátěrové hmoty. Úpravu podle vynálezu lze provést u všech vzduchových stříkacích pistolí.