B05B 13/06

Ovládacie zariadenie a technologický celok pre konzerváciu kovových konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19810

Dátum: 28.11.2013

Autor: Uerlings René

MPK: B05B 13/06, B05B 1/16, B05B 15/06...

Značky: celok, technologický, dielov, konštrukčných, konzerváciu, ovládacie, zariadenie, kovových

Text:

...dosahovať vzájomného prekrytia každého vstupného otvoru rozvádzacej rúrky s aspoň jedným vstupným priechodom rozvádzacieho hriadeľa.0010 Ak nie sú všetky vstupné otvory a vstupné priechody prívodného potrubia vzájomne axíálne oddialené v smere pozdĺžnych osí rozvádzacej rúrky a rozvádzacieho hriadeľa, mározvádzacia rúrka aspoň jeden vstupný otvor, zatiaľ čo rozvádzací hríadeľ má aspoň dva radiálne presadené vstupné priechody. Altematívne má...

Dýza pre aplikáciu výstelkového materiálu na vnútorný povrch rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18830

Dátum: 08.02.2012

Autor: Johansson Rolf

MPK: B01F 7/00, B05B 1/14, B05B 1/04...

Značky: vnútorný, aplikáciu, dýza, výstelkového, rúrky, povrch, materiálů

Text:

...alebo kvapky. Táto akcia rozbíjania robí dýzu vhodnú na použitie s výstelkovými materiálmi,ktoré majú relatívne vysokú viskozitu.0011 Každá z prvej a druhej výstupnej časti tvorl samostatný výstup. V každom prípade môže byt prvá výstupná časť väčšia ako druhá výstupná časť. Prvá výstupná časť môže mat napríklad priečny rozmer prekračujúci priečny rozmer druhej výstupnej časti. Vďaka tomu je možné riadiť tok výstelkového materiálu z...

Dýza na nanášanie náterového prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17857

Dátum: 17.08.2011

Autori: Engelhart Marc, Ströhlein Stefan

MPK: B05B 15/06, B05B 13/06

Značky: dýza, nátěrového, prostriedku, nanášanie

Text:

...bežnými dýzamipretiahnutú dutú kopiju, ktorá slúži aj na prívod nanášanéhonáterového prostriedku. V plášti kopije sa nachádza - taktiež V zhode so známymi dýzami - aspoň jeden otvor dýzy na dodávanie náterového prostriedku, pričom otvor dýzy dodáva náterový prostriedok bočne vzhľadom na pozdĺžnu os kopije. V protiklade k vyššie popisanej bežnej dýze je však otvor dýzy otáčavý okolo pozdĺžnej osi kopije, takže náterový prostriedoksa môže...

Zariadenie na aplikáciu vnútorného náteru v rúrach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12776

Dátum: 18.03.2009

Autor: Johansson Rolf

MPK: B05B 13/06, B05B 3/10

Značky: rúrach, zariadenie, vnútorného, nátěrů, aplikáciu

Text:

...s priechodným otvorom v ktorom je vložená predlžovacia flexibilná časť a ktoré má uvedenú trysku, rovnako ako uvedené zmiešavacie časti naň pripevnené, a na druhej strane doťahovaciuskrutku pre upevnenie predlžovacej časti k tomuto hriadelu.0007 Vďaka flexibilite predlžovacej časti, ktorou môže byť kovový drôt, bude možné presunúť trysku a zmiešavaciu komoru cez ohyby rúry/potrubia prerovnomerné aplikovanie vnútorného náteru tiež do...

Zariadenie na vnútorné poťahovanie rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282007

Dátum: 03.08.2001

Autor: Kreiselmaier Richard

MPK: B05B 13/06

Značky: poťahovanie, zariadenie, rúrok, vnútorné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je zariadenie na vnútorné poťahovanie rúrok umelou hmotou, hlavne rúrok pre chladiace médium kondenzátorov pary a výmenníkov tepla, skladajúce sa zo zásobovacej jednotky (V) na dodávku povlakového materiálu, aplikačnej jednotky (A) na nanášanie zásobovacou jednotkou (V) dodávaného povlakového materiálu a ovládacej jednotky na sledovanie a ovládanie zásobovania a nanášania povlakového materiálu na vnútorný povrch rúrok pričom aplikačná...

Zariadenie pre nanášanie vnútorných náterov spojov kovových rúr potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259221

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ivan Peter, Vieska Ján, Molnár Alexander, Havlík Antonín, Vraník František

MPK: B05B 13/06

Značky: potrubia, nanášanie, vnútorných, náterov, kovových, spojov, zariadenie

Text:

...pre nanášanie vnútorných náterov spojov kovových rúr potrubia umožnuje naniesť vnútorný náter na všetky nezaizolované spoje kovových rúr potrubia, takže izolácia je po celej dižke potrubia rovnaká, životnost potrubia je potom podstatne vyššia, lebo už je závislá len na kvalite izolácie, ktoré takto získava svoj pôvodný účel.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia zariadenia pre nanášanie vnútorných náterov spojov...

Striekacie zariadenie na povrchovú úpravu dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256721

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klimo Ján

MPK: B05B 13/06

Značky: striekacie, povrchovú, úpravu, zariadenie, dutin

Text:

...opatrený kompletačným krytom, ukončeným uťahovacowu skrutkou, tvoriacou čelný hrot.Striekacie zariadenie podľa vynálezu je výhodné hlavne na konzerváciu ťažko dostupných dutín rôznych priemerov. a rôznych hĺbok.Príklad prevedenia striekacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch. Na obr. 1 je schematlckyznázornená usporiadanie celého zariadenia,na obr. 2 je zobrazený pozdĺžny rez rozprašovacím nástavcom a dvojitou...

Polohovadlo pro nanášení žárových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240732

Dátum: 15.08.1987

Autor: Kúdela Zdenik

MPK: B05B 13/06

Značky: polohovadlo, nanášení, povlaků, žárových

Text:

...z čehož vyplýva vysoká produktivita prácea výhodná ekonomika provozu, stejně jako rovnoměrná kvalita nástřiku s možností ochlazování žárově nanášené plochy. Toto vše podstatné snižuje zmetkovitost. Polohovadlo pro nanášení žárových povla l«ů podle vynálezu je v příkladném prove dení znázorněno na priložených výkresech,kde na obr. 1 je řez jednoho z rámů v pracovní poloze nanášení povlaku do otvoru,na obr. 2 je půdorysný pohled na celé...