B05B 13/04

Zariadenie a spôsob na nanášanie farby na sklenenú dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19878

Dátum: 08.05.2013

Autor: Haselsteiner Hubert

MPK: B05B 13/04, B05C 13/02, B05C 1/02...

Značky: spôsob, zariadenie, dosku, farby, sklenenú, nanášanie

Text:

...málo centimetrov široký okraj sklenenej dosky vybavovaný farbou. Tým vzniká nechtiac vysoká spotreba farby, pretože veľká časť použitého množstva farby po nanášaní farby nie je nanesená na skle, ale zostáva na dlhom nanášacom valci, resp. spomenutej fólii, ktorá zasa musí byť časovo náročne a pri znižovaní kvality odstraňovaná. K tomu pristupuje, že pri výmene farby musí byť nanášací valec v celej svojej šírke časovo náročne a s veľkou...

Striekacia kabína na nanášanie polymérnych kvapalných zmesí na kovové plošné polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6373

Dátum: 04.02.2013

Autori: Velecký Milan, Velecký Pavel, Velecký Libor, Horňáková Marta

MPK: B05B 13/04, B05B 7/02, B05B 15/12...

Značky: zmesí, nanášanie, kovové, kabina, kvapalných, plošné, striekacia, polymérnych, polotovary

Text:

...do vnútomého priestoru striekacej kabíny cez štrbinu vedenú pozdĺžne strechou striekacej kabíny, pričom štrbina je utesnená pohyblivým lanom. Ku striekacej pištoli sú cez štrbinu privedené flexibilné prívody materiálu a stlačeného vzduchu, pričom štrbina je mimo dráhu pohybu striekacej pištole a flexibilných privodov utesnená pohyblivým lanom. Výhodné vyhotovenie druhého pohyblivého celku obsahuje kovový podstavec, na ktorom je...

Stanica na čistenie/plnenie prostriedkov pre nástrek náterovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19862

Dátum: 05.07.2012

Autor: Tarantini Joseph

MPK: B05B 15/02, B05B 12/14, B05B 13/04...

Značky: prostriedkov, hmoty, náterovej, stanica, nástrek

Text:

...pohybu dopravnika X-X. Priečka 5 kabiny C sa rozkladá v blízkosti robota 1. rovnobežne so smerom X-X.-3 0012 Rameno 6 robota 1 je nesené rámom 4 a obsahuje viac segmentov Sa, 6 b a 6 c, ktoré sú vzájomne kĺbovo spojené. Rám 4 je tiež tvorený časťami 4 a a 4 b, ktoré sú vzájomne kĺbovo spojené okolo osi Z, ktorá je v podstate zvislá.0013 Segment 6 c ramena 6 nesie podzostavu 7, obsahujúcu zásobník 8 náterovej hmoty a rozprašovač 9. Rozprašovač...

Spôsob nanášania a nanášacie zariadenie s dynamickou adaptáciou počtu otáčok rozprašovača a vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20353

Dátum: 02.11.2010

Autor: Herre Frank

MPK: B05B 15/12, B05B 13/04, B05B 12/12...

Značky: nanášania, rozprašovača, počtu, adaptáciou, dynamickou, nanášacie, zariadenie, otáčok, vysokého, spôsob, napätia

Text:

...napätie a/alebo počet otáčok, obvykle vpriebehu lakovania alebo poťahovania, to znamená V rámci nanášacej dráhy, určenej riadením programu nanášacieho zariadenia, pozdĺž ktorej je obvykle vedený rotačný rozprašovač natieracím alebo nanášacím robotom v priebehu aplikácie na povrchovú plochu konštrukčného dielu. Na tejto nanášacej dráhe ležia známym spôsobom vopred určené body dráhy, definované programovým riadením napríklad vo výukovom...

Lakovací robot a príslušný prevádzkový postup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19204

Dátum: 06.03.2009

Autori: Herre Frank, Michelfelder Manfred, Erhardt Markus, Baumann Michael, Melcher Rainer, Buck Thomas

MPK: B05B 13/04

Značky: postup, lakovací, robot, prevádzkový, príslušný

Text:

...plochy osi ramena,v ostatných prípadoch do minimálne 500 mm. V svojej zadnej oblasti môže byť rameno širšie,napríklad pre bočný výstup hadice, a z konštrukčných dôvodov tiež vyššie.0014 Také štíhle robotické ramená sú pre vnútorné pakovanie karosérií o sebe známe, avšak neboli dosiaľ z priestorových dôvodov k dispozícii pre konštrukčné diely, požadované pre aplikáciu, ako sú výmenníky farieb, dávkovacie čerpadlá, regulatory tlaku, atd., a...

Lakovacie zariadenie a príslušný spôsob prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15734

Dátum: 04.07.2007

Autori: Benkiser Jürgen, Ansorge Helmut, Eckardt Olaf, Esslinger Stefan

MPK: B05B 13/04

Značky: lakovacie, zariadenie, spôsob, prevádzky, príslušný

Text:

...pre lakovanie nárazníkov motorových vozidiel spočíva vtom, že nárazníky motorových vozidiel sa musia po lakovani natočiť a usporiadať kolmo k smeru dopravy, aby sa vnasledujúcej sušiacej stanici zmenšíla konštrukčné dĺžka tejto sušiacej stanice. Natočenie nárazníkov motorových vozidiel medzi lakovaním a následným sušenim však vyžaduje použitie nákladných otáčacich staníc a spomaľuje proces lakovania, pretože natočeníenárazníka...

Spôsob farbenia elektrických vodičov a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9945

Dátum: 08.11.2006

Autori: Kinezuka Kenji, Osada Tatsuo, Agata Masahiko, Ichikawa Hiroaki, Yanagawa Naoki

MPK: B05B 13/04, H01B 13/34

Značky: spôsob, spôsobu, elektrických, zariadenie, farbenia, vodičov, uskutočňovanie, tohto

Text:

...kolmom napozdĺžny smer elektrického vodiča tak, aby zafarbilo každý celý vonkajší povrch veľkého počtu 2 jeho farbených úsekovprislúchajúcich dekoračnému vzoru vo forme pruhu.kontinuálne vkladanie rozstrekovateľného materiálu.0011 Predmetom predloženého vynálezu je spôsob farbenia elektrického vodiča na zlepšenie jeho viditeľnosti a vzoru azariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.0012 Podľa predloženého vynálezu sa poskytuje zariadenie na...

Spôsob povliekania a príslušné povliekacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10860

Dátum: 06.06.2006

Autori: Laufer Rainer, Herre Frank

MPK: B05B 13/04, B05B 13/02, B25J 21/00...

Značky: zariadenie, povliekacie, povliekania, příslušné, spôsob

Text:

...je priebežná prevádzka), aby bolo dosiahnuté dobréhoOkrem toho musí byť lakovacia kabína u známych lakovacích zariadení veľmi Veľká, aby bolo zabránené znečisteniu kabínových stien prostredníctvom, takzvaného postreku. Ďalšou nevýhodou je ohraničene usporiadaný priestor V lakovacomvzniká aj V pomerne krátkej dobe po inovácií robota na základe stále sa meniacich požiadaviek zákaznikov a aplikačnej techniky. Disponibilný inštalačný priestor je...

Způsob žárového stříkání povlaků na válcové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260970

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jefimenko Alexandr, Pedenko Pavel, Merkin Valentin, Ostilovskij Oleg, Gnatěnko Dmitrij, Kovalenko Vjačeslav

MPK: B05B 13/04

Značky: válcové, způsob, výrobky, stříkání, žárového, povlaků

Text:

...öoxonoü rpaau peőpa, rpa.Bennunay paccwoannx h perynnpymw nepeMemeHneM ynopa 7 n ynopa 13, QnxcnpyeMoro raüKaMn 14 n 15.TaKuM.o 5 pa 3 oM HaHOCHTCH Heoőxonnnoe Kanuuecwno cnoes Hanmnaemoro Màrepnadia.nocne oxonqaunx Hanmneuna cpaöawmsaer nHeBMouunnHnp 2,OTBORH ropenxy I B ncxónnoe nonoxenne. -Hahmneune, BHHOHHHEMOE na onncannoň ycranoaxe, oőecneqnaaer paBHOMepH 0 e řxauecmseunoe noKpmTne uunuunpnuecxux nsnenuň c npoonbnmmn pe 6 paMm Ha...