B04C 7/00

Mokrý tangenciální odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 257954

Dátum: 15.07.1988

Autori: Olšan Ladislav, Ševčík Vladimír

MPK: B04C 7/00

Značky: mokrý, tangenciální, odlučovač

Text:

...odlučovače je cyklônový odlučovač s tanqanoiálním vstuupen l do válce/víte části l odluěovače, na nichž je napojena dole kuželavá část l, která je ve spodní části ukončena kapalínovýln uzávězen g uloženým kapalinou ve shěmé nádrži 10 suspense usazenin. Ve víku odlučovače se nacházejí trysky É skloněné ve směru rotace plynu a axiálně směrem ke sběrné nádrži lg,která je napojena potrubím ll, ll a čerpadlem lg na usazovací nádrž lg, která je...

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 240495

Dátum: 15.08.1987

Autor: Greiner Alfred

MPK: B04C 7/00

Značky: dvojstupňový, práškových, hmot, odlučovač

Text:

...filtračný odlučovací diel je vložená medzikuruhová vložka, ktorej vnútorný priemer V pomere k priemeru filtračného dielu je v rozmedzí od 0,6 do 0,9.Výhodou odlučovača práškových hmôtspojení obidvoch jeho dielcov., filtračnéh-oi t-angenciálneho odlučovacieho dielu, dosahuje sa podiel odlúčeného prášku už v prvom, tangenciálnom odlučovacom stupni,,takmer taký veľký, ako sa dosahuje vtedy, keď je tangenciálny odlučovaci diel samostatný, t. j....

Trojitý vírovo-filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 237900

Dátum: 15.03.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 35/12, B04C 7/00

Značky: trojitý, hmot, práškových, vírovo-filtračný, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Trojitý vírovo-filtračný odlučovač práškových hmôt, pozostávajúci z troch dvojstupňových odlučovacích jednotiek, napojených na spoločné vstupné hrdlo a spoločné výstupné hrdlo, kde prvý stupeň týchto jednotiek je tvorený vírovým dielom s tangenciálnym vstupom a druhý stupeň, umiestnený nad prvým stupňom, je tvorený filtračným dielom s regeneračným ústrojenstvom filtračnej plochy. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie odlučovača, u...

Třístupňový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236039

Dátum: 01.02.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bureš Zdeněk

MPK: B04C 7/00

Značky: třístupňový, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání třístupňového odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu. Při zachování vysoké účinností je podstatně snížena jeho hmotnost a dosažena nízká tlaková ztráta vzhledem k jednoduchosti zařízení. Použití je pro výrobu odlučovačů, např. pro tranzitní plynovod, ale i v jiných průmyslových odvětvích, popř. v chemii.