B03D 1/14

Spôsob penovej flotácie a zariadenie na extrakciu hodnotnej substancie z kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19740

Dátum: 03.06.2010

Autor: Bourke Peter

MPK: B03B 11/00, B03D 1/14

Značky: extrakciu, substancie, penovej, flotácie, zariadenie, hodnotnej, spôsob

Text:

...kruhového žľabu, ktorý má rad rozvádzacích otvorov na vonkajšom obvode žľabu,horizontálne nad penovou fázou, takže žľab je súosový s f|otačnou nádobou a uvedený kruhový žľab je otočný okolo jeho stredovej osi zostavenie stacionárnej vodnej rúry nad žľabom dodávanie čistej vody cez túto rúru do žľabu, zatiaľ čo sa žľab otáča a rozvádzanie premývacej vody pomocou gravitácie a odstredivej sily zo žľabu cez rozvádzacie výstupy do penovej...

Samočistiaca tryska pre flotačné čeriace nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12471

Dátum: 30.08.2008

Autor: Gobitto Giuseppe

MPK: B03D 1/14, F16K 1/54

Značky: nádrže, samočistiaca, čeriace, flotačně, tryska

Text:

...obsahuje usmerňovač toku 23, ktorý je usadený vo vntúri puzdra 21 tak, aby bol posuvný v pozdĺžnom smere.0016 Vstupný otvor 22 puzdra 21 je spojený s odtokovým potrubím rotačného čerpadla 24. 0017 Nasávacia strana rotačného čerpadla 24 je pomocou neznázorneného sacieho potrubia spojená s výstupným otvorom, umiesteným v dolnej časti nádrže, obsahujúcej potravinársku kvapalinu, určenú na čerenie.0018 Sacie potrubie obsahuje známym spôsobom...

Zariadenie na čistenie vody flotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2971

Dátum: 16.04.2003

Autori: Bosisio Marco, Beaule Christian, Marchand Jean

MPK: B01D 21/00, B03D 1/14, B01D 21/24...

Značky: flotáciou, čistenie, zariadenie

Text:

...perforáciami sa zväčšujú od začiatku smerom ku koncu, takže toto zariadenie vytvára asymetriu v odberovom zariadení 13, ktoré zabezpečuje rovnaký rovnomemý zhodný prúd čistenej vody na celom povrchu tlotačného zariadenia.Podľa predloženého vynálezu, táto komora pozostáva zo záchytných zariadení, ktoré sú umiestnené nad odberovým zariadením 13 a ich spodná časť sa nachádza v určitej vzdialenosti od tohto zariadenia. Táto vzdialenosť je...

Proudový flotátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245211

Dátum: 01.07.1988

Autori: Sodomka Miloslav, Lupínek Václav, Stod, Seichert Leopold, Ujcová Emma

MPK: B03D 1/14

Značky: proudový, flotátor

Text:

...sestává ze stojaté nádoby nejlépe vákcové, která může býti z části provedena ze skla- pro vizuadni kontrolu funkce. Ve spodní částí nádoby je Vstŕedem dna L přivšýena trubk u 1 zkoagulovaná šřáva. Vyúšiění této trubkydo nádoby proudovĺäo flotátoru jçj z.) . v o v 4 il ve vysi cca poloviny az ämžřu nadoby od dnaí/Ve dnu je. « dále instalovánd výtok § 19 ventilem, ktenym/se odpouští rezžnuální kapalina. K povrchu přívodní trubky 1 a kraji...

Způsob částečného nebo úplného oddělování kapalných a/nebo pevných látek z kapalin a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235100

Dátum: 15.02.1987

Autori: Niebling István, Molnár Sándor, Reviczky Ferenc, Bornemissza Endre, Sugár Mátyás, Korda Rudolf, Mezö Árpád, Réczey István

MPK: B03D 1/14

Značky: pevných, způsob, oddělování, způsobu, částečného, provádění, kapalin, úplného, zařízení, kapalných, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro částečné nebo úplné oddělování kapalných a/nebo pevných látek z kapalin pomocí gravitace a/nebo flotace. Vynález řeší zvýšení kvality čištění, zvýšení výkonu a snížení rozměrů zařízení. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se kapalina vede ve směru v podstatě kolmém na směr působení gravitace a oddělené látky se vedou příčně ke kapalině. Podstata zařízení podle vynálezu, opatřeného vstupním...

Zařízení na čištění odpadních vod, zejména s obsahem koncentrovaných pěnivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248300

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zachorževskaja Alla, Krasnov Boris, Netjuchajlo Nina, Čerňavskij Grigorij, Mezencev Jurij

MPK: C02F 1/24, B03D 1/14

Značky: zařízení, zejména, pěnivých, obsahem, koncentrovaných, látek, čištění, odpadních

Text:

...4 ouucTKy őonee súQexrnsnoñ. QBoononammnů norox 4 ycwanoanen non yrnom K ropusonrànn B npeenax dy 20 no 30 °, Bunonúen aapnpymmum, Hanpumep, ero ao HMEBT H 0 HePeHHe MGHH K 6 BBPXHHH Kp 0 MKa 17 KOTQPHX sarnywa BBBDX, a Humaxn - BHM 3. 3 T 0 cooöma GT CKODOCTI XHĽKOCTH, ,ĽKBHŠKYIIIGŘCH T 0 JTOTKY (I, coanaer paspememe, B pesynbrTare IBPO BOBJIYX sacacbmaerca B IIOTOK 4, PIHTGHCHBHO HEICbIIIIHífBOLIY .BOSAYXOM,HOBHEIaÍ-I PEM...

Flotační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233196

Dátum: 01.12.1986

Autor: Král Ladislav

MPK: B03D 1/14

Značky: zařízení, flotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru úpravy vod a týká se flotačního zařízení, jehož podstata spočívá v dokonalejším oddělení nátokové komory (2) a flotačního prostoru (3) od sběrného prostoru (6) vyčištěné kapaliny pomocí šikmé lamelové vestavby (4), což umožňuje zvýšit měrný výkon flotačního zařízení a účinnost vyčištění flotované kapaliny.

Flotační jednotka pro přetržitý provoz

Načítavanie...

Číslo patentu: 236568

Dátum: 15.11.1986

Autori: Neuman Petr, Rajdl Bohumil

MPK: B03D 1/14

Značky: přetržitý, flotační, provoz, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Flotační jednotka pro přetržitý provoz je univerzální zařízení pro odlučování emulgovaných i volných olejů při zneškodňování odpadních vod malých a středních množství. Protože u takových zařízení dochází k častému přerušována provozu, dochází při každém spuštění u klasických zařízení vlivem zvíření k výnosu kalových vloček na mechanický filtr. Flotační jednotka pro přetržitý provoz je tak uzpůsobena, aby k žádnému zvíření nedocházelo. Je toto...

Flotační reaktor, zejména na čištění odpadních vod, znečistěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234098

Dátum: 01.10.1986

Autori: Boček Jaroslav, Morávek Otakar, Dus Karel, Vondra Josef

MPK: B03D 1/14

Značky: oleji, znečištěných, jejich, flotační, disperzemi, zejména, odpadních, reaktor, emulzemi, tuky, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká flotačního reaktoru, zejména na čistění odpadních vod, znečištěných tuky, oleji, jejich emulzemi a disperzemi. Účelem vynálezu je zvýšit účinnost zařízení a rozšířit oblast jeho možného využití. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nádrž reaktoru je vestavbou rozdělena na navzájem propojené funkční prostory, a to homogenizační, uklidňovací, flotační, sestupný, případně sedimentační, přičemž homogenizační prostor, napojený na...

Zařízení pro odvádění vyflotovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233013

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rajdl Bohumil, Neuman Petr

MPK: B03D 1/14

Značky: odvádění, vyflotovaných, kalů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro provádění vyflotovaných kalů, pěn nebo plovoucích těles z hladiny flotačních jednotek, úpravárenských nebo jiných zařízení. Umožňuje dosáhnout vysoké účinnosti základního flotačního nebo úpravárenského procesu a přitom se do odváděné pěny nedostává voda z hladiny a neporušuje vrstvu plovoucích kalů, pěny nebo těles. Princip funkce zařízení spočívá v tom, že nejezdí lišty po celé hladině, ale pouze jediná lišta odebírá u...