B03D 1/02

Spôsob flotácie uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279033

Dátum: 07.08.1996

Autori: Rendko Tibor, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

MPK: B03D 1/006, B03D 1/008, B03D 1/00...

Značky: uhlia, flotácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Flotácia uhlia, najmä koksovateľného, sa po rozomletí uskutočňuje vo vodnom rmute za prefukovania vzduchom a spolupôsobenia flotačného činidla na báze uhľovodíkov a/alebo rastlinných olejov a kyslíkatých organických zlúčenín. Pritom na 100 hmotn. častí uhlia sa pôsobí 0,1 až 1,1 hmotn. časťami flotačného činidla, pozostávajúceho z peniča a zberača. Penič v množstve 15 až 85 % hmotn. flotačného činidla je parciálne zmydelnený a/alebo parciálne...

Flotačné činidlo na flotáciu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 254

Dátum: 09.09.1993

Autori: Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Rendko Tibor, Jureček Ľudovít

MPK: B03D 1/02, B03D 1/008

Značky: činidlo, flotáciu, flotačně, uhlia

Text:

...kyseliny, soká flotačná účinnost a tak minimálna spotreba flotačného ćinidla,čo sa priaznivo prejavuje nielen v priamych nákladoch, ale aj v oveľa menšom znečisteni, a tým aj v ľahšej rafinácii odpadových vôd z úpravni uhlia. Ďalej veľmi dobrá biologická odbúrateľnost komponentov flotačného ćinidla, pričom navyše tieto komponenty účinne plnia nielen funkcie peničov a zberačov, ale aj regulátorov (aktivátorov, depresorov) a...

Způsob flotace magnezitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 272124

Dátum: 15.01.1991

Autori: Fečko Petr, Raclavská Helena

MPK: B03D 1/02

Značky: magnezitu, způsob, flotace

Spôsob flotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246419

Dátum: 15.12.1987

Autori: Duda Jaroslav, Florovie Stanislav, Kalaš Addej, Ochec Jaroslav, Forró Juraj, Rabara Viliam

MPK: B03D 1/02

Značky: spôsob, flotácie

Text:

...zlúčeniny,hlavne cyklohexanol a cyklohexandiol. Zmes vyššievrúciwoh látok má teplotu varu vyššiu ako 120 C pri tlaku 1,3 kPa a ma takúto chemickú charakteristiku číslo ky-slasti 1 až 70 mg KOH. g 1 číslo zmydelnenia 200 až 600 -mg KOH.g 1 číslo brómowé 10 až 45 g Br. 100 g 1 obsah ihydroxylo ĺsłšždlřšvých skupín OH - ,5 až 6 hmota hustota pri 20 C 1 50 až 150 kg. m 3 teplota tuhnutia - ~ 25 až ~i 8 °C.Táto zmes sa použije na flotáciu...

Flotačné činidlo a-alebo komponent flotačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252896

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rendko Tibor, Šaffa František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Šnyta Bohumír, Kopecký Ivan

MPK: B03D 1/02

Značky: komponent, flotačně, činidlo, flotačného, a-alebo, činidla

Text:

...osvedčenia 205 769 a 203 716. Ich ilotačný účinok však jednak sotva dostanhttje účinnosti .kvalitných komerčných .prostriedkov a jednak ich zdroje sú limitované.Tieto problemy však v značnej vmiere rieši ilotačne činidlo a/alelbo komponent flo~ tačnéshvo ~činivdla, či činidiel predovšetlkýínita báze -kysliíkatých organických zlúčertí-n po dla tohto vynálezu, ktoré pozostáva z 15 až 100 hmot vča-stí najmenej »trojzložkového vystripovaného...

Flotačný zberač pre flotáciu nesulfidických minerálov a rúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 252715

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lazar Ľubomír, Glončák Štefan, Nagy Peter, Koreňová Magda, Bubanec Ján, Spoková Anna Csc

MPK: B03D 1/02

Značky: minerálov, nesulfidických, flotáciu, flotačný, zberač

Text:

...skupin s kovovými iónami. ~ Výhoda. uvedených rozpúšťadiel je, že umožňujú manipuláciu so zberačom podľa vynálezu do 230 až 250 K.Využitie tohto zberača v rôznych kombináciach jeho zložiek umožňuje podľa potreby regulovat flotačný výnos cennej zložky rudy, čo ukazuje na mnohostrannost navrhnutých foriem zberača.Výhodou navrhovaného zberača je, že v pripade nedostatku doteraz používanej kyseliny olejovej túto nahrádza za dosiahnutia...

Sposob flotačného rozdružovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 252016

Dátum: 13.08.1987

Autori: Demečko Pavol, Piroch Peter, Pačnár Ambróz

MPK: B03D 1/02

Značky: rozdružovania, flotačného, spôsob

Text:

...olejovej. Kvapalným médiom bola voda,teplota rozdružovanej suspenzie činila 12 stupňov Celsia. Rozdružovaná suspenzie s prídavným-i flotačnými prísadami bola agitovana B 0 s. Do takto pripravenej rozdružovanej suspenzie bol privádzaný vzduch. Pre overenie a porovnanie boli. uskutočnené flotačné rozdružovanie s magnetickou úpravou vzduchu pred vstupom do rozdružovanej suspenzie a bez magnetickej úpravy vzduchu pred vstupom do rozdružovanej...

Flotační sběrač pro flotaci oxidických cínových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 251219

Dátum: 11.06.1987

Autori: Püchner Klaus, Seidel Heinz, Becker Martin, Voigt Beate, Neuber Christian, Mosch Ekkehard, Lehmann Karl, Rosenbaum Alexander

MPK: B03D 1/02

Značky: sběrač, oxidických, flotační, cínových, flotací

Text:

...ůoc moHonoüxncnoTm~önaronpnnrcrnyer Taxxe oxpane. npuponm. Ho 3 mmaeTcn raxme aàąmexwnhuocrb npouecca Hsuenbqeunu, Tax Kax B cnnsu c 5 oaMoxHocTbm mnoTauuH öoneê xpynuoň mpakuuá noammaercu Hnmunü npeen neoöxonnnoň ronxocru usnenbnenna.Hnme nsoöpewenue ñonee nonpoöno noncnàewcn na npnuepe acnonneuun napHaHTa. Hpuuep Hčnonuenna aapuanraHeoöxonnuü nan Konnexropnoü cuecu öuonnnnnnañ axcrpaxr nouyuamr Kax.no-I öoqnmň npoyxr or sxcrpaxunonnoü...

Flotačné činidlo a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 250016

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ambrož František, Kavala Miroslav, Lichvár Milan, Tobičík Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor, Šnyta Bohumír

MPK: B03D 1/02

Značky: činidlo, komponent, flotačně

Text:

...kolóny po oddelení časti vody .o hustote .pri 20 °C 1 U 10 až l 115 kg.hydroxylových skupín 3,5 až 7,5 0 x 0 límot. a 5 až 50 lhmot. častí -prevdného alkoholiokého vedľajšieho produktu iz-oflovaného z rektitikácie prevažne cyklohexanol~cyklohex-anónovej zmesi, charafxterizovJanéh-o číslom kyslosti 0,01 až 5 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 10 .až 60 mg KOH/g, bromovým číslom 8 až 38 mg KOH/g, rhydroxylových skupín 8 až 22 hmot. a ikarbonylo-vých...

Prostředek pro flotaci při rozdružování nerostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249967

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek František, Šebor Gustav, Buryan Petr, Kořený Jaroslav

MPK: B03D 1/02

Značky: nerostu, flotací, rozdružování, prostředek

Text:

...a polymeračních reakcí. současně při tomto procesu dochází k oddělení převážně níževroucích látek vzniklých uvedenými reakcemi, případně níževroucích podílů smoly.Průběh vytvrzování smoly je řízen sledovaním zvyšující se teploty bodu měknutí smoly z původních 50 až 80 OC /dle KS/ na 130 až 150 OC /dle KS/.výhodu prostředku při rozdružování nerastných či uhelných částic lze charakterizovat vysokou kvantitativní výtěžností při...

Spôsob odželezenia segregačne praženého magnezitu flotačným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234838

Dátum: 15.01.1987

Autori: Michalíková Františka, Špaldon František Člen Korešpodent Sav

MPK: B03D 1/02

Značky: magnezitu, flotačným, segregačne, praženého, odželezenia, spôsob, spôsobom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru hutníctva a úpravníctva. Rieši spôsob odželezenia segregačne praženého magnezitu flotačným spôsobom, pri ktorom sa magnezitová surovina s obsahom železa od 2,8 do 7,0 % hmotnosti a o zrnitosti 0 až 0,3 mm počas doby 3 až 10 minút intenzívne premiešava s 1,0 až 3,5 kilogramu . t-1 koncentrovaného roztoku vodného skla a 0,7 až 2,0 kg . t-1 hexametafosforečnanu sodného vo forme 10 až 20 perc. roztoku, ďalej sa pridá 100 až...