B03C 7/00

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 284122

Dátum: 23.08.2004

Autori: Hlavín Jan, Szingert Jan, Štverák Petr, Kdolský Václav, Podzimek Václav

MPK: B03C 7/00, B03C 7/08

Značky: elektroda, najmä, usadzovacia, odlučovače, elektrostatické

Zhrnutie / Anotácia:

Usadzovacia elektróda, najmä pre elektrostatické odlučovače je vytvorená tak, že kolmá vzdialenosť (1) medzi rovnobežnými úsekmi (13) je 0,16- až 0,04-násobkom osovej vzdialenosti (3) medzi strednými rovinami (4) susedných plechových pásov (5), pričom rovnobežné úseky (13) majú šírku (7) rovnajúcu sa 0,025- až 0,075-násobku strednej vzdialenosti (6) dvoch za sebou nasledujúcich rovnobežných úsekov (13) v jednej rovine, medzera (8) prehnutia (9)...

Zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3331

Dátum: 06.11.2002

Autori: Kdolský Václav, Hlavín Jan, Szingert Jan, Podzimek Václav

MPK: B03C 7/00

Značky: usadzovacích, zariadenie, elektrod, zavesenie

Text:

...spojenie usadzovacej elektródy so závesným oklepávacim trámom, na obr. 3 je uvedený príklad zavesenia vodiaceho trámu na spodný koniec usadzovacích elektród a na obr. 4 je znázornený príklad vedenia vodiaceho trámu.V príkladnom uskutočnení je zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród podľa úžitkového vzoru vytvorené tak,že V hornej časti skrine § elektrického odlučovača sú cez závesné zariadenie lg zavesené jednotlivé oklepávacie trámy g...

Výstužný spoj usadzovacej elektródy s oklepávacím trámom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3330

Dátum: 06.11.2002

Autori: Szingert Jan, Kdolský Václav

MPK: B03C 7/00

Značky: výstužný, usadzovacej, oklepávacím, elektrody, trámom

Text:

...vedľa dištančných podložiek ešte pružné podložky. Rozmery výstužných plechov sú Volené tak, aby nebolo narušené elektrické pole vytvárané medzi vysokonapäťovým a usadzovacím systémom. Týmto technickým riešením je možné vystužovať najviac namáhané spojenia a tým predlžovať životnosť celého usadzovacieho systému. Uvedené riešenie je možné použiť aj na opravu poškodených elektród, kde sa zovretim poškodenej elektródy medzi dvojicu výstužných...

Geometrické usporiadanie vnútorného uloženia elektrického odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2459

Dátum: 16.05.2000

Autori: Štverák Petr, Szingert Jan

MPK: B03C 7/02, B03C 7/00

Značky: uloženia, odlučovača, elektrického, vnútorného, geometrické, usporiadanie

Text:

...350 mm až 400 mm sú medzi usadzovacie elektródy vložené vysokonapäťové elektródy, ich počet je rovný trom.Pre rozstup 2 R V rozmedzí 400 mm až 500 mm sú medzi usadzovacie elektródy vložené vysokonapäťové elektródy, ich počet je rovný trom alebo dvom. Nakoniec pre rozstup 2 R rovných 500 mm sú medzi usadzovacie elektródy vložené vysokonapäťové elektródy, ich počet je rovný dvom. Nájdením vhodnej stavebnej šírky B usadzovacej elektródy je...

Kompaktné zariadenie oklepávacieho systému usadzovacích elektród elektrického odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2458

Dátum: 16.05.2000

Autori: Štverák Petr, Szingert Jan

MPK: B03C 7/00, B03C 7/02

Značky: odlučovača, systému, oklepávacieho, zariadenie, elektrického, elektrod, kompaktné, usadzovacích

Text:

...uložená vnútorná plošina, Na vonkajšej strane druhého nosníka je upevnený spodný cloniaci plech a na prvok s oklepávacim rá mom je uložený horný cloniaci plech.Uvedené riešenie združuje oklepávacie zariadenia usadzovacích elektród pomocou prepadávacích kladív, dištančný hrebeň oklepávacích trámov usadzovacích elektród, cloniace plechya vnútorné plošiny do jedného celku.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je podrobnejšie...

Zostava vysokonapäťových elektród v elektrickom odlučovači

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2457

Dátum: 16.05.2000

Autori: Szingert Jan, Štverák Petr

MPK: B03C 7/02, B03C 7/00

Značky: zostava, elektrickom, odlučovací, vysokonapäťových, elektrod

Text:

...z každej strany horného rámu a spodného rámu, pričom pri šírke rámu do 4 m je oklepávacie zariadenie len z jednej strany hor ného rámu a dolného rámu.Touto zostávou vysokonapáťových elektród v elektrickom odlućovači je zaistené dostatočné zrýchlenie aj pri použití rozmerných rámov vysokonápäťových elektród a to tak, že rámy sú oklepávané na viacerých miestach a vysoké rámy je možné deliť na niekoľko samostatne zavesených a oklepávaných častí...

Spôsob oddeľovania jedného zo zmesi plastov rôznych typov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279157

Dátum: 11.08.1993

Autori: Hollstein Axel, Neitzel Ulrich, Geisler Iring, Kleine-klefmann Ulrich, Stahl Ingo

MPK: B29B 17/02, B03C 7/00

Značky: spôsob, oddeľovania, zmesí, jedného, rôznych, plastov, typov

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovanie jedného podielu plastu zo zmesi plastov s podobnou hustotou, napríklad polyetylén a polypropylén, sa vykoná elektrostatickým postupom, pričom zmes sa pred triboelektrickým nabitím podrobí spracovaniu povrchu minerálnymi kyselinami alebo alkalickými hydroxidmi, čím sa dosiahne vysoký stupeň čistoty frakcie. Pred vlastným spracovaním sa zmes rozdrví na veľkosť častíc pod 10 mm, čistí sa, odvodňuje sa a tepelne spracúva pri teplote 70...

Spôsob oddeľovania podielov plastických hmôt zo zmesi plastických hmôt rozdielneho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279837

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kleine-klefmann Ulrich, Stahl Ingo, Geisler Iring, Hollstein Axel, Neitzel Ulrich

MPK: B29B 17/02, B03C 7/00, B03C 7/12...

Značky: rozdielneho, hmot, spôsob, zmesí, plastických, oddeľovania, podielov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi plastických hmôt, najmä podobnej hustoty ako polyetyléntereftalát a polyvinylchlorid, sa oddeľujú elektrostatickou cestou, pričom sa zmes na triboelektrické nabíjanie podrobí tepelnému spracovaniu pri teplote 70 až 100 °C počas aspoň 5 min.

Spôsob oddeľovania viacerých komponentov zo zmesi plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279756

Dátum: 11.08.1993

Autori: Neitzel Ulrich, Kleine-klefmann Ulrich, Geisler Iring, Hollstein Axel, Stahl Ingo

MPK: B29B 17/02, B03B 5/28, B03C 7/00...

Značky: plastických, oddeľovania, zmesí, komponentov, hmot, spôsob, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa zmes oddeľuje v dvoch krokoch, pričom v prvom kroku sa pôsobením oddeľovacej tekutiny navzájom oddelia častice plastickej hmoty, ktoré majú rozdielnu hustotu, a v druhom kroku sa častice plastickej hmoty z prvého kroku oddeľovaním so zhodnou hustotou povrchovo spracujú, triboelektricky sa nabijú a nasledovne sa elektrostaticky oddelia pri voľnom páde.

Kaskádový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242036

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smrž Rudolf

MPK: B03C 7/00

Značky: kaskádový, separátor

Text:

...hmot, jako například tuhého domovního odpadu, stříhaných kabelů, drcených elektrospotřeblčů l zrnitých a práškových keramických hmot, které je třeba zbavit kovových a elektricky vodivých složek.Kaskádový separátor podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněn na Výkresu, kde na obr. 1 je podélný řez separátorem a na obr. 2 kolmý pohled shora s vyznačením směru pohybu elektricky nevedivých částic dlouhými čárkami a směru pohybu...