B03C 1/02

Obrábací nástroj zahŕňajúci zariadenie na prenos čiastočiek magnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6481

Dátum: 08.07.2004

Autor: Blangé Jan-jette

MPK: B03C 1/02, B65G 54/00, E21B 21/00...

Značky: zariadenie, obrábací, nástroj, prenos, čiastočiek, zahŕňajúci, materiálů, magnetického

Text:

...reťazcovmagnetických čiastočiek cez gradientovú zónu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz ilustrovaný na príkladoch s odkazmi na pripojenéobr. 1 schematicky predstavuje prierez časti nástroja na hĺbenie objektuobr. 2 schematicky predstavuje povrchovú mapu usporiadania povrchuobr. 3 (časti a až c) predstavuje fotograñe nástroja z obrázka 1, na ktorom jezachytené narastajúce množstvo oceľových brokov na nosnej plocheobr. 4 (časti...

Zariadenie a spôsob na spracovanie magnetických častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1443

Dátum: 07.11.2002

Autor: Á Brassard Lothar

MPK: G01N 33/543, B03C 1/02, G01N 35/00...

Značky: magnetických, spracovanie, částic, spôsob, zariadenie

Text:

...supematant, napríklad odsatím alebo dekantovaním. Pretože magnetické častice sú imobilizované uvedeným spôsobom, je takV ďalekosiahlej miere zabránené, aby boli tieto častice so zvyškom odstránené.0008 Po tomto väzbovom kroku spravidla nasleduje jeden alebo viac premývacích krokov,pričom je peleta magnetických častíc znovu suspendovaná vo vhodnej premývacej kvapaline a s ňou premiešaná. Premývacia kvapalina a podmienky premývania sú volené...

Bubnový magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1212

Dátum: 07.08.1996

Autor: Kašina Ivo

MPK: B03C 1/12, B03C 1/02, B03C 1/03...

Značky: bubnový, magnetický, separátor

Text:

...odpad. Na výstupnej časti lg je triediaci bubon g opásaný s výhodou dvoma vedľa seba usporiadanými valčekovými reťazami §, medzi ktorými sú uložené trvalé magnetické unášače łł. Vo výstupnej časti lg triediaceho bubna g je umiestnený sklz lg na vytriedené Železné predmety li. Pod výstupnou časťou Lg triediaceho bubna g je usporiadanývynášací dopravník li nemagnetických odpadov li.Funkcia bubnového magnetického separátora podľa...

Přídavné odlučovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269250

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiálek Otakar, Slivko Emil

MPK: B03C 1/02

Značky: přídavné, zařízení, odlučovací

Text:

...chrání drahe roztřískovecí zařízení před zničením.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na připojenem výkreeu, který schematicky znázorňuje náeypku stroje.Přídavné odlučovecí zařízení v náeypce roztřískoveče lg seatává z kovových líšt 13, 14, 15 ktoré jsou připevněny na dolní hreně magnetického Půlu odlučovacích magnetů 10. ll, 12 dolního ekluzu, přičemž tyto lišty 13. 14. 15 zesahují celým svým profilom do vnitřního profilu...

Způsob magnetického vyvažování sestavy matric a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260054

Dátum: 15.11.1988

Autor: Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: tohoto, zařízení, způsobu, vyvažování, matric, magnetického, sestavy, provádění, způsob

Text:

...připojeny na webermetr g. Na sestavě matric ł jsou prostory pro umístcvání magnetických vývažků 3. V tomto případě jsou levý a pravý snímač łł a lg spojeny vně sestavy matric ł pevným třmenem lg.1 Pomocí komutátoru 1 se přivede z napéjecího zdroje § proud do levé a pravé budicí cívky g a 3 levého a pravého snímače ll a lg. Tím se uzavře elektrický obvod a vyvolá se změna proudu z nulová hodnoty na maximální hodnotu. Tato změna proudu...

Magnetický bubnový separátor feromagnetických nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258853

Dátum: 16.09.1988

Autori: Malý Miroslav, Kundrata Arnošt

MPK: B03C 1/02

Značky: bubnový, nečistot, feromagnetických, separátor, magnetický

Text:

...požedevku je provedeno řešení podlesetaven 1 toroidnich pernanentnich no§netů,un 1 stěnýh sooseuv kolem nemngnetickó hřidete a magnetický obvod je tvořen ěetyA 4jseu spojene 3 pőtovýniAnàstevc 1,rovno 6 čžnýni 3 hřideti separátoru.Při funkci sepertforu 2 pőlových nàstąvců vychází uagneàtickb pole,kterýe.js 9 uÁferouagnefické nečistety př 1 tahovàny.253853 Výhody vynálezu spočivají zejnćnn vo-snadné výrohošsestaven 1.m|gnetfckého separàtoru...

Elektromagnetický separátor kovových feromagnetických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244288

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mitro Ján, Kmec Jozef, Scheber Pavol, Leška Štefan, Arvaj Daniel

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, separátor, kovových, feromagnetických, předmětů

Text:

...nástavce. Magnetické pole elektromagnetického separátoru podle vynálezu je optimálně přizpůsobeno technologicko-fyzikálním podmínkám separace kovových feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného nebo přesypávaného sypkého materiálu. Tim je zajištěna vysoká separační účinnost a řada dalších faktorů včetně optimálního využití přiváděné elektrické energie do separátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení...

Magnetický rozdružovač s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 256153

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ondáš Milan, Kolář Oto, Fait Alexej Ing, Konček Ivan, Beňa Vojtech, Petrek Martin

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetmi, permanentnými, magnetický, rozdružovač

Text:

...spodný - stabilný, je celý orientovaný súhlasne, t. j. plus alebo mínus. Druhý magnetický systém je p-ohyblivý, výhodne rotačný, a bloky magnetického systému sú orientované v smere radiálnom súhlasne, kým orientácia blokov magnetického systému v axiálnom smere je striedavá.Výhodou tohoto zariadenia je, že zachytáva aj nemagnetioké častice obalujúce mag 4netiokě častice. Tým pracuje toto zariadenie s velkou člstiacou účinnosťou.Medzi...

Supravodivý magnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256048

Dátum: 15.04.1988

Autori: Máša Jaroslav, Galaš Jiří

MPK: B03C 1/02

Značky: supravodivý, magnetický, separátor

Text:

...břitu pro zlepšení radiálního gradientu magnetického pole.U suprevodivého magnetického eeparátoru podle vynálezu eex umistěnim limoe z magnetického vodívého materiálu ve tvaru kru hu před mezeru, do které se nemají dostat nežádouci předměty nebo čáetice, zejistí, že náhodné přítažené čáetice rozptylovým polem civky budou zachyceny magnetickými silami na kruhu a nedostanou se do mezery. využívá se zde sílového působení mezi dvěma...

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255623

Dátum: 15.03.1988

Autori: Žák Pavel, Galaš Jiří, Madry Ferdinand

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, elektromagnetický

Text:

...toku získaného výpočtem i experimentem vychází volba nejmenšího průřezu na začátku středního pölu o hodnotě 0,5 až 0,7 plného prúřezu. Tento průřez postupně, například lineárně, narůstá na plný průřez ve výšce, která je v poměru k výšce středního pőlu v hodnotě 0,38 až 0,42.Za těchto podmínek se docílí, že magnetický materiál je optimálně využít, tzn., že se střední hodnota magnetické indukce ve středním pôlu pohybuje V okolí kolena...

Separátor železa na výtoku z bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246817

Dátum: 01.03.1988

Autor: Jirsák Oldoich

MPK: B03C 1/02

Značky: bubnových, železa, separátor, mlýnů, výtoku

Text:

...odstrení veškeré železo vznikající v procesu mletí, at už z vyložení mlýnu nebo z mlecí náplně, čímž se docílí vysoké čistoty mletého materiálu, což má velký význam například při zpracování kaolinu. V závislosti na druhu provozu dochází k úspoře používaných chemikálií, například kyseliny sírové. Á Na přiloženém výkresu je schematicky zobrazen separátor železa podle vynálezu. Obr. 1 představuje boční pohled v řezu,na obr. 2 je znázorněn...

Elektromagnetický pásový separátor kovových feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242078

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pavlíeek Jindoich, Czerný Jioí, Dostál Ludik, Neuhäusl Emil

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, sypkých, předmětů, separátor, pásový, materiálů, feromagnetických, kovových

Text:

...odtransportování z místa působeníefektivního magnetického pole, čímž se zvyšuje odolnost proti poškození a abrazi a zvyšuje se životnost nekončitého poddejného pásu. Uohycením tyčí nebo tru~ bek na lanech je zajištěne dobrá poddajnost ochranného lože při ohybech nekončitého poddejného pásu kolem vodícíoh válců při relativní tuhosti v rovinné oblasti,a to v místech přitahování a dopedu kovových feromegnetic~ kých předmětů na toto ochranné lože,...

Elektromagnetický pásový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242066

Dátum: 01.02.1988

Autori: Seidl Pavel, Krueek Zdenik, Vleek Pavel

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, pásový, elektromagnetický

Text:

...vzhledem k tomu, že tento pás není dělený, je nutno jej při výměně a opravách nasunovat na separátor a s něj vysunovat v bočním směru paralelně s osami rotace válců. Vzhledem k tomu, že elektromagnetický pásový separátor je zpravidla na okolní nosné konstrukcí zavěšen pomocí lan ve svých čtyřech rozích, je při uvedené výměně nekončitého poddajného pásu nutno separátor úplně nebo zčásti z místa instalace demontovat, anebo je nutno realizovat-...

Způsob regenerace matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239989

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kudrna Václav, Vydra Miloslav

MPK: B03C 1/02

Značky: zařízení, separačních, regenerace, separátoru, vysokogradientního, způsob, provádění, magnetického, komor, způsobu, matric

Text:

...síly působící na supravodivé vinutí. Tím se komplikuje konstrukční provedení kryostatu supravodivého vinutí a zvyšují se nároky na dimenzování zařízení pro přesouvání separačních komor z prostoru, kde probíhá separace, do vymývacího zařízení a naopak.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob regenerace matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že při přesouvání Jedné ze...

Zařízení na elektromagnetickou separaci kaolinu Vynález se týká zařízení na bělení kaolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243288

Dátum: 15.11.1987

Autori: Voddášek Otakar, Žídek Artur, Maixner Václav, Moravec Zdenik, Krátký Lubomír

MPK: B03C 1/02

Značky: vynález, týká, kaolinu, zařízení, bělění, elektromagnetickou, separaci

Text:

...sběrná hlava s otvory končícími V otvorech sběrné desky. Mezi přírubou horního víka a přírubou spodního víka, těsněnou v nákružku tělesa elektromagnetu, je těsnění.Zařízením podle vynálezu se zmenší hluché prostory a současně i ztráty užitečné frakce při vypírání. Zmenší se celková výška elektromagnetu a zlepší se jeho utěsně 4ní jak při provozu, tak i při čištění zařízení,a zvýši se životnost cívky elektromagnetu.Praktické provedení předmětu...

Separátor neferomagnetických kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hájek Karel, Hireš Jaroslav, Husák Jioa, Bandžuch Jan

MPK: B03C 1/02

Značky: kovových, neferomagnetických, separátor, předmětů

Text:

...a to vlivem vysoké specifické hmotnosti. hladkosti a tvrdosti povrchu.Uvedené nevýhody odstraňuje separátor něferomagnetických kovových předmětů ze směsi kovových a nekovových předmětů podle vynálezu, tvořený žlabem a nejměně jedním lineárním elektromotorem, jehož podstata spočívá v tom, že ve dně žlabu je Vytvořeno vybrání pro umístění lineárního elektromotoru, jehož výsledný směr trakční síly svírá s podélnou osou žlabu ostrý úhel, přičemž...

Ferohydrostatický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247137

Dátum: 28.09.1987

Autor: Hano Alexander

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, ferohydrostatický

Text:

...na nuo Kamépu H pasrpyxammcx 3 npnemnux«Ha ocnonauuu pesynbwaroa 3 xcnpećc-aHanH 3 ánponyKToB päsnenenun, npn pasuux,nonoxeHnnx aneueuwa OTHOCHTEHBHO aneuenra 1 onpeennnr bnrnuanbaoe ñonoxenue aneueuwos nonmcnoro uaxonequuxa ornocnwennao npyr npyra, ycraHannunamr sneMeH 7.2 n nonomenue, oóecnequnammeą Maxcmuannnym açůąxwushocrb npouecca paseneuua, H Quxcnpymr nocpecwnou raäxn 9.Honopowou eneueura 2 ornocnrennno snenenwa 1 perynnpymm...

Magnetický obvod separátora s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242493

Dátum: 15.09.1987

Autori: Korenjak Nikolaj Kalistratovie, Surovikin Vitalij Fedorovie, Vološin Gennadij Addejevie, Biljajev Georgij Aleksaddovie

MPK: B03C 1/02

Značky: obvod, separátora, magnetický, magnetmi, permanentnými

Text:

...obvodu podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že medzi pevnými permanentnými magnetmi, ktoré sú uložené na lištách, sú uložené pólové nástavce, ktoré sú súčasťou bubna separatora, pričom permanentné magnety v smere osi bubna separátora ako aj v smere naň kolmom sú orientované k sebe súblasnýmipölmi a pólové nastavce sú od seba oddelené magnetický nevodivými vložkami, ktoré tvoria súčasť povrchu bubna separátora.Usporiadanim...

Magnetický separátor s radiálním průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236115

Dátum: 01.08.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: průtokem, magnetický, separátor, radiálním

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělení sousedních sekcí magnetického separátoru s radiálním průtokem a rozdílným průtočným množstvím suspenze jednotlivými sekcemi. V délce celé sekce je vytvořen meziprostor (7) omezený vnitřní trubkou (1) rozváděcí trubkou (4) a těsnicími pásky (5)· Rozváděcí trubka 4) je opatřena rozváděcími otvory (8) a nákružky (10) s drážkami, (11), v nichž je těsnicí pásek (5) uchycený svěracím prvkem (6), přičemž šířka těsnicího...

Způsob vymývání matrice magnetického separátoru a magnetický separátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251348

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chrz Vladimír, Fojtek Jiří, Víšek Miroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: matrice, magnetického, separátor, provádění, separátoru, vymývání, magnetický, způsob, způsobu, tohoto

Text:

...takže po přesunu je toto lože regenerováno a bezprostředně připraveno pro opětné zachy 251 348cování zmagnetovatelných částic ze suspenze v následující aktivní fázi separačniho cyklu. Podstata magnetického separátoru, umožňujiciho provedení způsobu podle vynálezu spočívav tom, že rozdíl objemů vnějších nátokových soustav separečních nádob v jedné krajní poloze oproti druhé krajni poloze je stejný nebo větší než volný objem jednoho ze...

Stínicí plášť vymývacího zařízení matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239099

Dátum: 01.06.1987

Autori: Fojtek Jiří, Blažek Zdeněk, Žížek František

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetického, separačních, separátoru, plášť, stínicí, vysokogradientního, komor, matric, zařízení, vymývacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká vysokogradientních magnetických separátorů pro separaci kaolinového rmutu. Řeší problém magnetiského odstinění vymývacího zařízení tím, že používá stínicího pláště jehož vnější průměr je o třetinu větši než průměr každé z komor a axiálně ji přesahuje o třetinu její délky na každou stranu. Na straně přivrácené k elektromagnetické cívce je ukončen zesílenou části, jejíž vnitřní průměr je o 10 % větší než vnější průměr každé z...

Magnetický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 235336

Dátum: 15.01.1987

Autori: Muszczak Wieslaw, Mendrela Ernest, Lisowski Tadeusz

MPK: B03C 1/02

Značky: magnetický, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický odlučovač obsahující feromagnetický válec, na jehož povrchu je podél šroubovice vytvořeno ozubení, přičemž válec je umístěn mezi magnetickými póly, se vyznačuje tím, že na válec je nasazen nemagnetický ochranný kryt, který s deskami plnícími úlohu magnetických pólů, vymezuje pracovní mezeru. Kromě toho válec může vykazovat přídavná vybrání, která protínají šroubovici zubů. V zóně průtoku prachu pracovní mezery obsahuje odlučovač...

Vícezónový rotorový vysokogradientní elektromagnetický rozdružovač s uzavřeným magnetickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234624

Dátum: 01.01.1987

Autori: Horáček Miroslav, Kolář Otto, Žůrek František, Cibulka Jaroslav, Hudik Jozef

MPK: B03C 1/02

Značky: uzavřeným, magnetickým, systémem, rotorový, rozdružovač, elektromagnetický, vícezónový, vysokogradientní

Zhrnutie / Anotácia:

Tento rozdružovač je opatřen vodorovným diskovým rotorem a je určen pro opravu slabě magnetických minerálů za mokra. Jeho magnetický systém je společný pro všechny zóny a sestává z jediného středového jádra (l), kolem kterého jsou navinuty středové cívky (2). Toto jádro (1) má horní hlavu (11) a spodní hlavu (6), ze kterých vybíhají do jednotlivých rozdružovacích zón spojky (7, 12), z nichž každá přechází jednak v horní pól (13) se svislými...

Obvod pro řízení separačních cyklů magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233148

Dátum: 01.01.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B03C 1/02

Značky: obvod, cyklu, magnetického, řízení, separátoru, separačních

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem vynálezu je dosažení nejvyšší využitelnosti separační kapacity matrice spolu s nejmenšími ztrátami vyběleného produktu. Uvedeného účelu se dosáhne vzorkováním okamžité hodnoty bělosti v závislosti na průtoku média, z nichž je vyhodnocena průměrná bělost, od počátku cyklu porovnávaná s předvolenou bělostí. Výstupní signál je zpracováván v systému ovládání separátoru. Podle předvolby úrovně bělosti a hodnot bělosti jsou ovládány výstupní...

Prietokový čistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 232127

Dátum: 15.12.1986

Autori: Žiška Jozef, Masník František

MPK: B03C 1/02

Značky: prietokový, čistič

Zhrnutie / Anotácia:

Prietokový čistič podľa vynálezu slúži na odlučovanie ferromagnetických častíc a iných druhov nečistôt z vodných pár, vzdušnín a kvapalín, najmä kondenzátu pary, ktorý vzniká pri žehlení a naparovaní v konfekčnej výrobe. U známych prietokových čističov, založených na magnetickom princípe, magnety sú usporiadané po obvode telesa, alebo na dne, čo má tú nevýhodu, že pri zvýšených nárazoch tlaku v potrubí, vplyvom polohy magnetu, rýchlosti...

Bubnový magnetický rozdružovač se stálými magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 228894

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stříšovský Miroslav, Kolář Otto

MPK: B03C 1/02

Značky: rozdružovač, magnetický, magnety, bubnový, stálými

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový magnetický rozdružovač se stálými magnety vyznačující se tím, že jednotlivé kladné a záporné póly magnetického systému navazují na sebe v horizontální a/nebo vertikální ose magnetického systému nesymetricky.

Magnetický rozdružovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230593

Dátum: 15.05.1986

Autori: Barsev Georgi Iliev, Antonov Venzislav Michajlov, Dontschev Rajtscho Vladimír, Klissuranov Georgi Stojanov, Ivanov Ivan Michajlov

MPK: B03C 1/02

Značky: rozdružovač, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká magnetického rozdružovače pro obohacování zejména nízkomagnetických rud. Magnetický rozdružovač obsahuje vícegradientové magnetické sloupce, upevněná ve skříni mezi pólovými nástavci magnetu. Podle vynálezu sestávají vícegradientové magnetické sloupce z členů z magnetického materiálu ve tvaru elipsoidu, přičemž vícegradientové magnetické sloupce jsou uspořádány ve skříni ve vodorovných vrstvách se zmenšujícími se mezerami mezi...

Regulátor průtoku magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229195

Dátum: 01.01.1986

Autori: Fojtek Jiří, Galaš Jiří, Máša Jaroslav, Chrz Vladimír

MPK: B03C 1/02

Značky: separátoru, průtoku, magnetického, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor průtoku magnetického separátoru s průtokem médií radiálním směrem separační komorou vyplněnou ferromagnetickou matrici ve vrstvách mezi oddělovacími stěnami a soustřednými husté děrovanými vstupními stěnami separační komory, vyznačený tím, že k vnitřní vstupní stěně /20/ přiléhá alespoň jeden přestavitelný regulační systém sestávající z navzájem přiléhající základní trubky /1/ a krycí trubky /2/, na něž při léhá závěrná trubka /3/,...