B03B 5/48

Zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizácie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3259

Dátum: 02.07.2002

Autori: Džupinka Vladimír, Kollárik Imrich, Čepeľ Ján

MPK: B03B 5/48, B03B 5/28

Značky: živočišného, zhutnených, prírodných, železobetonových, betonových, mikroorganizmov, minerálnych, rozrušovanie, monolitov, povodu, devitalizácie, zariadenie, látok

Text:

...zhorenýchtiel. Ďalším negatívnym dôsledkom je nepríjemný zápach. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizáciu mikroorganizmov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z pracovnej zóny vytvorenej z vane s plášťom naplnenou...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žůrek František, Josífek Miroslav, Havlíček Tomáš, Kašpar Jiří

MPK: B03B 5/48

Značky: vibrační, jemné, mokra, soustava, třídění

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Rozdružovadlo na plavicí a prací vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263320

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hubka Miloš

MPK: B03B 5/48

Značky: prací, rozdružovadlo, plavicí

Text:

...pohonu. Kinematika hrebic rozdružovadle je tvořene eoućtem těchto dvou rotačnich pohybů na vodoroypé a šikné dráze a výsledná trajektorie hrebic je podobné také elipee.Nevýhody dosud známých řešeni odstraňuje rozdružovadlo podle vynálezu s mechanisnem na poeouváni a vynášeni usazených částic řešenýn jako přimovod e ojnici ovládanou rotační» pohybem páky, jehož podstata spočivá v tom, že na ojnici je otočné upevněna kladka odvalujici ee po...

Kontrolný triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: 240460

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sajó István, Sipos Barbara, Vámos György

MPK: B03B 5/48

Značky: triedič, kontrolný

Text:

...v tom prípade pod sebou umiestnených šikmých alebo oblých sitových pásov, ktoré vo svojej spodnej časti vytvárajú koryto, ďalej z výlevky, prípadne aj zo zberného žlabu nečistôt, podstata ktorého spočíva v tom, že oblé, alebošikmé sitové pásy v zo-stupnej časti spočívajú na priečnych lamelách, výhodne tvarovaných v tvare písmena S.Vyšší účinok kontrolného triediča podľa vynálezu spočíva v tom, že priečne lamely oddelia od sitovej plochy spodný...