B03B 5/28

Spôsob oddeľovania rozdielne aditivovaných polymérnych zložiek ako aj použitie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12654

Dátum: 08.06.2006

Autori: Schlummer Martin, Mäurer Andreas

MPK: B29B 17/02, B03B 5/28, B03B 5/44...

Značky: spôsobu, oddeľovania, tohto, použitie, rozdielne, aditivovaných, spôsob, zložiek, polymérnych

Text:

...ktoré okrem toho vyžadujú bezvodé použitie, t.j. jepotrebné veľmi dôkladné, energeticky náročné sušenie odpadov.V porovnani s týmito vykazujú vyššie uvedené fyzikálne spôsoby, ktoré pracujú na princípe rôznej rozpustnosti polyméru a aditíva retardácie horenia, slabiny pri oddeľovaní ťažko rozpustných aditív, predovšetkým dekabrómdifenyléteru, (DBDE) a 1,2-bistribrómfenoxyetánu (TBPE), Okrem toho sú potrebné väčšie množstvá rozpúšťadiel,...

Zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizácie mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3259

Dátum: 02.07.2002

Autori: Čepeľ Ján, Kollárik Imrich, Džupinka Vladimír

MPK: B03B 5/28, B03B 5/48

Značky: rozrušovanie, monolitov, povodu, látok, prírodných, zariadenie, minerálnych, devitalizácie, mikroorganizmov, železobetonových, živočišného, zhutnených, betonových

Text:

...zhorenýchtiel. Ďalším negatívnym dôsledkom je nepríjemný zápach. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na rozrušovanie prírodných zhutnených minerálnych látok, betónových, železobetónových monolitov, tiel živočíšneho pôvodu, devitalizáciu mikroorganizmov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z pracovnej zóny vytvorenej z vane s plášťom naplnenou...

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278245

Dátum: 12.01.1995

Autori: Minarovič Rudolf, Blaško Anton, Ďurčo Peter, Baláž Peter, Jančeková Ľubica, Matyašovský Ján, Kopný Ján

MPK: B03B 5/28, C14C 1/02

Značky: odpadovej, regenerácie, konzervačnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli z presáľania a vyklepávania surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 % hmotn. s teplotou 15 až 95°C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 % hmotn., vzťahované na množstvo soľanky. Výhodné je tiež pridanie hydroxidu...

Spôsob oddeľovania viacerých komponentov zo zmesi plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279756

Dátum: 11.08.1993

Autori: Stahl Ingo, Hollstein Axel, Kleine-klefmann Ulrich, Geisler Iring, Neitzel Ulrich

MPK: B29B 17/02, B03C 7/00, B03B 5/28...

Značky: plastických, hmot, zmesí, spôsob, komponentov, viacerých, oddeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa zmes oddeľuje v dvoch krokoch, pričom v prvom kroku sa pôsobením oddeľovacej tekutiny navzájom oddelia častice plastickej hmoty, ktoré majú rozdielnu hustotu, a v druhom kroku sa častice plastickej hmoty z prvého kroku oddeľovaním so zhodnou hustotou povrchovo spracujú, triboelektricky sa nabijú a nasledovne sa elektrostaticky oddelia pri voľnom páde.

Spôsob rozdružovania odpadového izolačného materiálu vznikajúceho pri mechanickom spracovaní elektrických vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278081

Dátum: 15.01.1992

Autori: Hrabák Václav, Vejnar Pavel, Stybal František, Krejčí Vladimír, Lukášová Jana

MPK: B03B 5/00, B03B 5/30, B03B 5/28...

Značky: elektrických, mechanickom, materiálů, vznikajúceho, odpadového, rozdružovania, spracování, izolačného, vodičov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový izolačný materiál obsahujúci polyetylén, polyvinylchloridy a kaučuky rôznej mernej hmotnosti sa po oddelení kovového vodiča v prvom stupni gravitačne rozdruží vo vode za vzniku ľahkej frakcie obsahujúcej polyetylén a ťažkej frakcie obsahujúcej zvyšné zložky odpadového izolačného materiálu. V nasledujúcich stupňoch sa ťažká frakcia rozdelí na polyvinylchloridy s rôznou mernou hmotnosťou a kaučuky s rôznou mernou hmotnosťou...

Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fiala Petr, Polanský Milan, Baloun Stanislav

MPK: B03B 5/28

Značky: způsob, kontinuálního, kyselého, loužení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Způsob kontinuálního tlakového loužení rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 234228

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Polanský Milan

MPK: B03B 5/28

Značky: loužení, tlakového, způsob, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontinuálního tlakového loužení rud a jemných podílů z fyzikální úpravy rud s obsahem jílovitých složek při tlaku vyšším než je tlak okolní atmosféry. Ve směšovacím zařízení se na suspenzi působí anorganickou kyselinou, například kyselinou sírovou, při teplotě 105 °C až 250 °C. Vzniklá směs se pak louží v autoklávu bez prováděného míchání.

Vyplavovacie zariadenie na frakčné triedenie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235242

Dátum: 15.02.1987

Autor: Makovník Ján

MPK: B03B 5/28

Značky: vyplavovacie, sypkého, zariadenie, frakčné, triedenie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vyplavovacie zariadenie na frakčné triedenie sypkého materiálu je tvorené najmenej dvoma do série zapojenými frakčnými nádobami, pričom podstata vynálezu spočíva v tom, že plocha vstupného otvoru v dne prvej frakčnej nádoby je 0,04 až 0,08 násobok jej maximálnej prietokovej plochy a plocha vstupných otvorov v dne za ňou zariadených frakčných nádob je 0,12 až 0,28 násobok maximálnej prietokovej plochy príslušnej frakčnej nádoby a prvá frakčná...