B02C 4/02

Mlyn na mletie zrnitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287905

Dátum: 20.02.2012

Autori: Paramonov Peter, Pavlík Jan, Matyáš Jan, Kosina Ivan

MPK: B02C 4/44, B02C 4/02

Značky: materiálov, mletie, zrnitých

Zhrnutie / Anotácia:

Mlyn na mletie zrnitých materiálov tvorený mlecím valcom (2) a najmenej dvoma vzhľadom na mlecí valec (2) protibežne sa otáčajúcimi mlecími behúňmi (51, 52, 53), ktorých osi (511, 521, 531) sú rovnobežné s osou (20) mlecieho valca (2) a ktoré sú jednak vybavené prostriedkami na zaistenie prítlaku k mleciemu valcu (2) a jednak sú vzhľadom na mlecí valec (2) posuvne uložené tak, že medzi ich povrchom a privráteným povrchom mlecieho valca (2) sú...

Stredotlakový viacvalcový lis na mletie zrnitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284707

Dátum: 24.08.2005

Autori: Podzimný Stanislav, Skařupa Jiří, Zegzulka Jiří, Voit Karel, Paramonov Peter, Konečný Zdeněk

MPK: B02C 4/02

Značky: materiálov, viacvalcový, mletie, zrnitých, stredotlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Lis podľa vynálezu je tvorený jediným poháňaným valcom (4) a aspoň trojicou nepoháňaných mlecích valcov (1, 2, 3), z ktorých každý je vybavený prostriedkami na ich prítlak smerom k osi (40) poháňaného valca (4). Ich priemery (d) sú ďalej podľa vynálezu rovnajúce sa najviac polovici priemeru (D) poháňaného valca (4) a sú uložené tak, že medzi ich povrchom a k nemu privráteným povrchom poháňaného valca (4) sú vytvorené štrbiny (11, 21, 31), z...

Spôsob mletia materiálu s veľkým rozsahom meliteľnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 284706

Dátum: 24.08.2005

Autori: Zegzulka Jiří, Voit Karel

MPK: B02C 21/00, B02C 4/02

Značky: rozsahom, velkým, materiálů, meliteľnosti, mletia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob mletia materiálov s rozdielnou zrnitosťou a/alebo s rozdielnym rozsahom meliteľnosti v oblasti 30 až 90 Hg (Hardgrowe) vo viacerých po sebe nasledujúcich mlecích krokoch a s použitím stredotlakových valcových lisov. Podľa vynálezu sa mletý materiál postupne zaformuje, predmelie, výškovo skalibruje a nakoniec domelie, pričom prítlak mlecích valcov sa v jednotlivých mlecích krokoch zväčšuje a veľkosť pokojových...

Zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3474

Dátum: 01.04.2003

Autor: Borko Ján

MPK: B02C 4/02, B02C 4/00

Značky: zariadenie, produktů, výbušného, drvenie, kusového

Text:

...rozmerom telesovej uhlopriečky dvoch od seba najvzdialenejšich bodov 50 mm vyplývajúcich z rozmerov kocky o dĺžke strany 30 mm s obsahom časti menších až prachových častíc, pri maximálnej hmotnosti najväčšej častice 0,05 kg.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku l je schematický znázornené zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu.Zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu vyrobené z chrómovej a chrómniklovej ocele...

Zariadenie na dynamické mliaždenie a drvenie poľnohospodárskych plodín, najmä obilnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1102

Dátum: 06.03.1996

Autori: Sajdl Václav, Háze Karel

MPK: B02C 4/02

Značky: plodin, mliaždenie, zariadenie, obilnin, dynamické, najmä, poľnohospodárských, drvenie

Text:

...a ktoré sa otáčajú okolo vodorovnej osi v zhodnom zmysle otáčania. Medzi horný a spodný valec dalej čiastočne zasahuje svojím povrchom stredný valec,ktorý sa otáča v opačnom zmysle než horný a spodný valec,a síce taktiež okolo svojej vodorovnej stredovej osi. Medzi horným a stredným a súčasne medzi stredným a spodným valcom je vytvorená medzera na prechod zrniny. Medzera medzi horným a stredným valcom je väčšia než medzera medzi stredným a...

Zariadenie na výrobu anorganických teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 265787

Dátum: 14.11.1989

Autor: Červinka Peter

MPK: B02C 4/02

Značky: anorganických, zariadenie, výrobu, teliesok

Text:

...aj lišta s prívodným kanálem.A zariadenie je výhodné v tom, že vyrobené telieska majú tvar presne definovaný tvarom dierky bubna, že iný tvar sa dosiahne výmenou bubna. súčiastky prichádzajuce do styku s pracovnou látkou, obyčajne abrazivnou, majú jednoduchý tvar. Princíp zariadenia umožňuje vyrábať telieska s rozmerom aj menším ako 1 mm, pri vysokej produkcii.Na výkrese je schematicky naznačený princip zariadenia na výrobu ancrganických...

Válcový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232170

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ružička Jaroslav

MPK: B02C 4/02

Značky: mlýn, válcový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcového mlýna k drcení přírodních materiálů. Účelem vynálezu je řešit uložení mlecích válců, aby bylo rovnoměrné rozdělení drticích sil a jejich působení pouze na rám stroje, čímž se sníží hmotnost stroje. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že pevný mlecí válec (2) je pevně uchycen na rám (l) stroje a druhý stavitelný mlecí válec (3) je kyvně uložen přes vzpěry (4, 5) a dvouramennou páku (6) na rám (l) stroje v úchytných bodech...

Drticí nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 234062

Dátum: 01.10.1986

Autori: Janota Jiří, Šunda Josef, Karásek František, Vocel Milan

MPK: B02C 4/02

Značky: nůž, drticí

Zhrnutie / Anotácia:

Drticí nůž sestávající z dříku vybíhajícího na činném konci v ostří břitu, je určen ke vsazení do ozubeného drtícího kotouče válcových drtičů ke zdrobňování jílovitých hornin, jejichž činné ozuby jsou tvořeny drtícími noži. Jeho podstatou je, že dřík je vytvořen jako nesouměrně kosý komolý hranol opatřený oboustranně vydutou opěrnou plochou klínovitého průřezu v čelech dříku, příčným osazením na konci dříku protilehlém břitu a alespoň v jednom...

Stavebnicový válcový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 234052

Dátum: 01.10.1986

Autori: Řehůřek Karel, Mourek Drahoslav

MPK: B02C 4/02

Značky: stavebnicový, válcový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká stavebnicového válcového mlýna s dvojicí vodorovně uložených mlecích válců v každém stupni, přičemž v každé dvojici jsou oba mlecí válce navzájem spojeny převodovkou a jsou uspořádány v pracovním prostoru mlýna pod sebou se vstupní stranou spodní dvojice ležící pod výstupní stranou horní dvojice, vstupní stranou nejhořejší dvojice ležící pod násypkou mlýna a výstupní stranou nejspodnější dvojice ležící nad výsypkou mlýna. Účelem...

Ozubený drticí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231484

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vocel Milan, Janota Jiří, Karásek František, Špunda Josef

MPK: B02C 4/02

Značky: ozubený, kotouč, drticí

Zhrnutie / Anotácia:

Z ozubených drticích kotoučů ve tvaru rovnoplochého mezikruží členěného po vnějším obvodu dvojicemi střídajících se řezných a opěrných ozubů jsou sestaveny válce ozubených válcových drtičů ke zdrobňování jílovitých hornin. Podstatou vynálezu je, že řezný ozub je tvořen tvarovým drticím nožem, ukotveným v dostředné drážce kotouče, jejíž průřez je vypukle klínovitě tvarován. Drticí nůž je v dostředné drážce ustaven příložkou a pojištěn průchozím...