B02C 18/06

Uloženie rotora dezintegračného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 288172

Dátum: 03.03.2014

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B02C 18/06

Značky: rotora, dezintegračného, uloženie, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Uloženie rotora dezintegračného stroja sa vzťahuje na konštrukciu rotora pozostávajúceho z n-hranného telesa, na ktorom je nasunutý súbor dezintegračných kotúčov, alebo na konštrukciu rotora pozostávajúceho z monolitického valcového telesa s dezintegračnými klinmi. Valcové alebo n-hranné teleso (1) rotora je duté, pričom jeho dutinou prechádza hnací alebo hnaný hriadeľ (2) tak, že na časti vonkajšie ozubenie (3) zapadá do vnútorného ozubenia...

Spôsob prípravy kvapalného extraktu z obilných zŕn a zariadenie vhodné na použitie pri takomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13700

Dátum: 05.02.2010

Autori: Van Rijn Cornelis, Mulder Hendrikus

MPK: B02C 18/06, B02C 18/10, B02C 17/16...

Značky: obilných, kvapalného, spôsobe, takomto, zariadenie, přípravy, použitie, vhodné, extraktu, spôsob

Text:

...zahŕňa mlecí prístroj a separačné zariadenie na separáciu mláta a kvapalného extraktu, pripojené v smere po prúde od mlecieho prístroja, kde mlecí prístroj obsahuje vstup pre kvapalinu spojený s mlecou komorou na zadržanie mletej suspenzie, kdev mlecej komore je uložený rotor, pričom rotor obsahuje jednu alebo viac čepelí ubiehajúcichod osi otáčania rotoru, pričom čepeľ je uložená vmlecej komore, kde vzdialenosť medzi hrotom uvedenej...

Usporiadanie ramena rotačného drviča

Načítavanie...

Číslo patentu: 286713

Dátum: 11.03.2009

Autor: Doppstadt Werner

MPK: B02C 13/00, B02C 18/06

Značky: usporiadanie, rotačného, drviča, ramena

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie ramena na rotačný drvič pozostávajúce zo základného telesa (12), ktoré je okolo osi (20) otočne uložené, a z rezacieho telesa (16), ktoré je na výstupku (50) základného telesa (12) oddeliteľne upevnené. V smere otáčania prednej plochy je tvarovaný výstupok (50), na ktorom tvarovým uzáverom leží rezacie teleso (16). Rezacie teleso (16) môže mať dve ostria (30, 32) zrkadlovo symetricky uložené k jednej ploche, ktoré sú tangenciálne k...

Zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4468

Dátum: 04.05.2006

Autor: Guba Milan

MPK: B26D 3/00, A23N 1/00, B02C 18/06...

Značky: zariadenie, jemné, rezanie, drvenie, surovin

Text:

...ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23, podľa obr. 6, je tvorený na jednej strane druhostupňovým statorovým nožovým ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23 je na druhej strane tvorený druhostupňovou statorovou upínacou časťou 232. Medzi prvostupňovými statorovými nožovými ostriami 221, podľa obr. č. 8, je vytvorená prvostupňová rezná štrbina 223, ktorej veľkost je závislá od polohovania a aretácie...

Nožový mlyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4305

Dátum: 03.11.2005

Autor: Dočár Milan

MPK: B02C 18/06

Značky: nožový

Text:

...podľa technického riešenia, je že na mletie materiálu sa používajú tuhé hrubé ploché statorové nože, z ktorých všetky štyri hrany vhodným upevnením pod sklonom v držiaku statorovýchnožov a v radiálnych výstupkoch rotora tvoria rezné hrany bez nutnosti brúsenia a zoslabovania ich povrchu. Výmena rezných hrán je pritom veľmi jednoduchá a časovo nenáročná. Taktiež použitý veľký uhol na hrote nožov výrazne zvyšuje ich životnosť, znižuje...

Zariadenie na spracovanie plastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5147

Dátum: 02.02.2005

Autori: Bacher Helmut, Feichtinger Klaus, Schulz Helmuth, Wendelin Georg

MPK: B29B 13/10, B02C 13/00, B02C 18/06...

Značky: zariadenie, spracovanie, materiálov, plastických

Text:

...9, pričom prstencovitá štrbina ll je vytvorená medzi obvodom nosného kotúča 9 a bočnou stenou 2 zásobníka l. Touto voľnou prstencovitou štrbinou ll sa môže spracovávaný plastový materiál bez prekážky dostávať z priestoru 26 do prstencovitého priestoru 10. Nosný kotúč 9 nesie na svojej homej ploche pevne usporiadané nástroje 21, ktoré materiál nachádzajúci sa vpriestore 26 zásobníka 1 miešajú a/alebo rozdrobujú a/alebo ohrievajú. Pre...

Nôž rozdrobovacieho a miešacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3806

Dátum: 02.02.2005

Autori: Jakobi Norbert, Bernhardt Jürgen

MPK: B02C 18/06

Značky: stroja, rozdrobovacieho, nôž, miešacieho

Text:

...sú iba príkladné. neobmedzujúce všeobecnú vynálezcovskú myšlienku a platia rovnako pre nôž podľa vynálezu, hlavovú dosku nožov podľa vynálezu, hlavu noža podľa vynálezu, ako aj pre kontrolné zariadenie podľavynálezu. Obrázok 1 ukazuje nôž podľa vynálezuObrázok 2 ukazuje dva originálne nože, ktoré sú umiestnené na hlavovej doskeObrázok 3 ukazuje kombináciu z nožov a hlavovej dosky nožov podľa obrázku 2, pričom sa ale v predloženom prípade...

Drviace zariadenie nekovových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2287

Dátum: 29.04.2004

Autor: Diaz Richard

MPK: B02C 18/06, B02C 23/00

Značky: drviace, částí, zariadenie, nekovových

Text:

...zhodný. V skutočnosti je vzdialenosť medzi týmito dvoma prvky minimálna a rozdiel potenciálov obidvoch týchto prvkov by mohol byť iniciátorom vzniku elektrického oblúka. Tým by sa uzatvoril elektrický obvod a detekcia kovových častí by sa porušila.Prakücky sa to rieši tak, že elektrický potenciál základne hrebeňa a zubov rotačného motorového hriadeľa je nulový.Podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu je elektricky vodivý povrch tvorený...

Zariadenie na drtenie výrobkov z plastu a/alebo polotovarov z plastu, najmä za účelom ich recyklácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2415

Dátum: 16.02.2004

Autori: Appeltauer Jiří, Lipenský Miroslav, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 19/00, B02C 18/06

Značky: recyklácie, drtenie, najmä, plastů, výrobkov, účelom, zariadenie, polotovarov

Text:

...časti dopravníka 16 je priradena výsypka u pod ktorou je usporiadaný uzavretý zásobník 18 rozdrteného substrátu.0017 Skriňa 13 je prepojená sfiltračným zariadením 19, ktoré obsahuje včasti vstupu vzduchu ñltraćnú komom E, nad ktorou je usporiadaná ventilátorová komora 19 g. Filtračné komora 1 je usporiadaná na vyklepávacom ráme 33 g, vktorého dolnej časti je vytvorená výsypka m. Pod výsypkou m je usporiadaný prachový kontajner Ě. Vzhľadom...

Samoplniace drviace zariadenie pre obrábacie stroje na odstraňovanie hoblín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 970

Dátum: 15.12.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B23Q 11/00, B02C 18/06

Značky: stroje, obrábacie, zariadenie, drviace, samoplniace, odstraňovanie, hoblín

Text:

...rýchlu axiálnu párovacíu zostavu pre závitovkový dopravník, ktorá výhodne umožňuje jeho rozobratie a opätovné zloženie na účelom údržby zariadenia.Výstupný druhý koniec Z hriadele i závitovkového dopravníka A vychádza za kanálový prvok 1 cez otvor 12 koncovej steny 13 uvedeného kanálověho prvku 1 avedie súosovo cez valcovite telo (14) podobné rukávu, pripevnené najednom konci pomocou prstencovitej príruby l k stene Q. Telo M podobné mkávu...

Zariadenie na spracovanie plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4347

Dátum: 28.05.2003

Autori: Helmuth Schulz, Helmut Bacher, Georg Wendelin

MPK: B01F 15/00, B02C 18/06, B01F 13/00...

Značky: zariadenie, spracovanie, plášťového, materiálů

Text:

...JQ, do ktorého sa materiál, ktorý sa má spracovať, vkladá po dávkach alebo kontinuálne cez neznázornené dodávacie zariadenie, napríklad dopravný pás. Na prechodovú komoru Q je napojené vákuovacíe vedenie u, ktoré vedie k vákuovaciemu zariadeniu lg. Ďalšie vákuovacie vedenie 13 vedie od nádoby 1 k vákuovaciemu zariadeniu 12.Nádoba 1 má zvislé bočné steny g a vodorovné dno 1 §. Blízko dna 15 je usporiadaný nosič 1 Q nástrojov, ktorý tvori...

Spôsob a zariadenie na spracovanie zmrazeného bloku surovín a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1640

Dátum: 22.05.2003

Autori: Jonsson Sveinbjoern, Asgeirsson Karl Johann

MPK: A23L 1/326, A22C 25/00, B02C 18/06...

Značky: spôsob, spôsobom, týmto, zmrazeného, spracovanie, zariadenie, vyrobený, bloků, surovin, výrobok

Text:

...centrálnej osi podávacieho zariadenia alebo paralelne k centrálnej osi podávacieho príslušenstva, kde rezací nástroj rotuje nad rezacím otvorom podávacieho príslušenstva a kde rezacia čepeľ je taká dlhá,aby rezací okraj zakrýval rezací otvor.Ďalšie známe riešenie je uvedené v zverejnenom nemeckom patentovomspise DE 382 7767 A 1, kde je opisané zariadenie, ktoré je tvorené rezacím3 bubnom na rezanie zmrazeného materiálu, ktoré sa skladá...

Rezacie zariadenie na rozomieľanie odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1539

Dátum: 28.02.2003

Autor: Lietaer Frederic

MPK: B02C 18/06, A01G 3/00

Značky: rozomieľanie, materiálů, odpadového, rezacie, zariadenie

Text:

...druhemu, takže výbežkyrezacích čiel na nákove sa vzájomne prekrývajú alebo zachádzajú jeden do druhého.0012 Aj keď je možné rozdrviť odpadový materiál po celej šírke dodávky pomocou takéhoto zariadenia, a poloha nožov dovoľuje lepšiu rezaciu účinnosť, rezacie zariadenie opísané V EP O 785 026 nie je vždy schopné prerezať odpadový materiál optimálnym spôsobom (zvlášť V prípade tvrdého a vláknitého zeleného odpadového materiálu).0013...

Miešač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 576

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01F 29/02, B01F 5/00, B02C 18/06...

Značky: miešač

Text:

...na miešač obr. 3 - detail drviaceho zariadenia v čiastočnom reze skri ňou drviča rovinou A-A 2 obr. 2Príklady uskutočnenia technického riešeniaMiešač g fermentačných zmesi (obr. 1,2) pozostáva z rámu,zhotoveného z oceľových profilov, na ktorom je uložená skriňa 1 miešača 2, vybavená na jednom konci vstupným otvorom g a na druhom konci výstupným otvorom 5. Výstupný otvor 5 je vybavený uzavieracim zariadením. Bočné steny skrine l miešača g sú...

Drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 570

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01F 12/40, A01F 29/02, B02C 18/06...

Značky: drvič

Text:

...na výkreseRiešenie bude bližšie opisané pomocou výkresu. na ktorom obr. 1 znázorňuje drvič podľa riešenia v bočnom pohľadea obr. 2 čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDrvič (viď. obr. 1) pozostáva z rámu 2. ktorý je zvarený s oceľových profilov a nesie jednak pohonné zariadenie à. v tomto prípade elektromotor. ktorý je remeňovým prevodom prepojený s drviacim zariadením 3 a jednak skriňu L...

Nožová hlava mäsového mlynčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277882

Dátum: 12.11.1991

Autor: Steffens Michael

MPK: B02C 18/06, B02C 18/20

Značky: hlava, mlynčeka, nožová, mäsového

Zhrnutie / Anotácia:

Pre radiálne nastavenie nožov (A, B, C) sú v pozdĺžnom otvore (7) v pätke (6) noža na protiľahlých vnútorných rovnobežných pozdĺžnych okrajoch vytvorené vnútorné ozubenia (10) pre záber s vonkajším ozubením (11) vytvoreným na protiľahlých vonkajších rovnobežných pozdĺžnych okrajoch upínacej vložky (8) vybavenej osovým otvorom (9), ktorého tvar zodpovedá profilu hnacieho hriadeľa (9). Hrúbka upínacej vložky (8) je menšia ako dĺžka pozdĺžneho...

Zařízení na kypření, čištění a drcení lehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262050

Dátum: 10.02.1989

Autori: Plášil Jaroslav, Bělohoubek Bohuslav, Pátek Zdeněk, Šorna Václav, Srbek Jaroslav, Šíp Josef, Hippman Zdeněk

MPK: B02C 18/06

Značky: zařízení, materiálů, drcení, čištění, lehkých, kypření

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je znízornän ne výkreau, kde znaů l obr. 1 podélný řez zařízení a obr. 2 řez příčný.Základ celého zařízení podle vynálezu tvoří jeho těleso,přibližně ve tvaru kolena. Toto těleso je dvojdílné a tvoří jej horní a dolní komora ł, g, které jsou spolu spojeny. Horní komore ł epočívá na horních dosedacích patkách 5 e dolní komore 3 na dolních došedacícp petkćch 2, Q. V podstatě v dělícím prosto-Áru obou...

Drtič zejména k drcení krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 261862

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dugovich Pál, Bobek József, Dugovich Éva, Szeifer János

MPK: B02C 18/06

Značky: drcení, drtič, krmiv, zejména

Text:

...energie navíc.-Zkoušký ukázaly, že stroj podle vynálezuV je vhodný nejen k drcení krmív, ale i jinýchPříkla-dné provedení vynálezu je znázorněn-o na výkresech, kde obr. 1 představuje schematícký osový řez drtíčem, obr. 2 pohled na drtíč v bokorrysu v částečném řezu.a obr. 3 částečný osový řez drtlčem v provedení s hřebenovitýmí noži.Drtíč podle vynálezu obsahuje drticí prostor 2, jemuž je předřazen přiváděcí trychtýř 1 pro přivádění...

Sekací rotor diskových sekaček na měnitelnou délku štěpky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230648

Dátum: 15.05.1986

Autor: Traxler Jan

MPK: B02C 18/06

Značky: měnitelnou, rotor, sekaček, štěpky, diskových, délku, sekací

Zhrnutie / Anotácia:

Sekací rotor diskových sekaček na měnitelnou délku štěpky s přesně opracovanými okénky pro uložení sekacích nožů, vyznačený tím, že má ve svých vybráních (6) nebo uvnitř okének (2) uloženy výměnné rotorové lišty (3) obdélníkového nebo stupňovitě tvarovaného průřezu, uchycené šrouby (5), případně maticemi (7).