B02C 17/00

Chumáčovina ako konštrukčný materiál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6673

Dátum: 04.03.2014

Autori: Plesník Juraj, Zlámala Jozef

MPK: D01G 1/04, D01G 25/00, B02C 17/00...

Značky: konštrukčný, spôsob, výrobu, stavebníctvo, zariadenie, výroby, chumáčovina, materiál, najmä

Text:

...krivkách vedľa seba ležiacich obvodových kružníc. Nože 2 L majú V smere od vstupného otvoru 2 Ll po Výstupný otvor Q postupne sa zmenšujúce tvarové vyhotovenie hrotov í a postupne zvyšujúcu sa ich početnosť a hustotu ich uloženia.Skriňa g má vnútomú plochu g tiež vyhotovenú v tvare zrezaného kužeľa so zrkadlovým obrazom vonkajšej plochy m bubna 21. Na povrchu vnútomej plochy Q sú rozmiestnene hranaté výstupky 22 §,ktoré majú v smere od...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20633

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B02C 17/00, B02C 18/08, B01F 15/02...

Značky: úpravu, materiálů, zariadenie, plášťového

Text:

...vločiek a/alebo rozličná teplota plastového materiálu vzhľadomna nerovnorodosť na výstupe závitovky ziskaného plastovéhomateriálu. Aby sa táto nerovnorodosť vyrovnala, V praxi sa zvyšuje teplotný profil extrudéra, čo znamená, že sa plastu musí privádzať doplnková energia, čo má za následok uvedené tepelne poškodenie plastového materiálu a zvýšenú spotrebu energie. Okrem toho sa tým redukuje viskozita na výstupe extrudera získaného...

Spôsob spracovania viaczložkových, kompozitných a kombinovaných materiálov tvorených prevažne odpadmi elektronických a elektrických zariadení a použitie takto oddelených zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286010

Dátum: 19.12.2007

Autori: Maďar Ivan, Juriga Martin

MPK: B02C 17/00, B01J 8/00, B03B 9/00...

Značky: tvořených, spracovania, materiálov, převážně, viaczložkových, zložiek, elektrických, odpadmi, takto, zariadení, kombinovaných, oddělených, kompozitných, spôsob, elektronických, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania spočíva v tom, že sa spracúvané materiály upravia odstránením kontaminujúcich komponentov obsahujúcich toxické ťažké kovy a polychlórované bifenyly pomletím odpadu na častice s veľkosťou najviac 5 až 25 mm a v inertnom alebo redukčnom prostredí sa podrobia pri teplote 350 °C až 600 °C a pri tlaku 100 kPa až 10 MPa pôsobeniu lopatiek rotačného mechanizmu počas 10 sekúnd až 10 minút a pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc...

Linka na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3648

Dátum: 04.11.2003

Autori: Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír

MPK: B02C 17/00

Značky: spracovanie, linka, odpadového

Text:

...15 pripojené na zásobník 14 vody. Pod miešačkou 11 je situovaný zásobník 16 zmiešanej zmesi, ktorý je vyústený nad granulačné zariadenie 17. Nad posledný stupeň 18 granulačného zariadenia 17 je situované dávkovacie zariadenie 20 antispekavej prísady spojene so zásobníkom 19 antispekavej prísady. Pod posledným stupňom 18 granulačného zariadenia 17 je lokalizovaný dopravník 21 granulátu, vyúsťujúci nad dávkovacie zariadenie 22 granulátu,...

Drviace a triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2039

Dátum: 02.12.1998

Autor: Hronský Dušan

MPK: B07C 5/04, B02C 17/00

Značky: triediace, zariadenie, drviace

Text:

...zariadenia je zobrazené na výkrese kde na obr. č.1 je pohonná jednotka, drviaci bubon so sitami. drviace ramena. nosná oceľová konštrukcia s násypkou, big bagy na Triedený material, na obr. č. 2 sú pod krytmi v drviacom bubni vynóšacie lopaty, drviace ramená. po stranách sú plošiny a rebrñçPríklady uskutočnenia technického riešeniaDrviace a triediace zariadenie s kapacitou i.óT sterov za hodinu pozostáva z mlecieho bubna opriemere i,ó...

Boční stěna rotujících zásobníků, zvláště bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266354

Dátum: 13.12.1989

Autori: Van Der Seylberg Hans-peter, Fiedler Gunter

MPK: B02C 17/00

Značky: zvláště, boční, stěna, zásobníku, rotujících, mlýnů, bubnových

Text:

...K npyry c paccrnanuen pacnonoxennux nna. coennHeuHu× na ueuTpy Hepwä unmnyn nryky M npmcoanmnennux Ha oopTosoň cTop 0 He K Koxyxy peaepnyapa Henan Koabum.370 Pemeume mcKnnHaeT B OCHUBHUM BumeyKa 3 aHHue HenocTaT×m M co 3 xaeT ynoouue ycnmuun nan peseuyapun naneruenoñ KoHcTpyKumu.Buaaano nucoxcñ crenennn npensapmrennnoro maroTo 3 nenMn aoxnnux crenox pcsepuyaa. sxannnmuecxue maruroaaeume Boannxno nmub npu oTHocmTenuHo DNCUKMX umcnax npenneroe....

Způsob výroby rotačních nádrží uložených v ose otáčení, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248256

Dátum: 12.02.1987

Autori: Steffens Eberhard, Van Der Seylberg Hans-peter, Hein Horst, Ribke Helmut, Kothe Jost, Thiers Eberhard, Scharon Dieter, Schmidt Kurt, Tausche Frank, Zibebart Siegfried

MPK: B02C 17/00

Značky: výroby, rotačních, otáčení, nádrží, bubnových, uložených, mlýnů, zejména, způsob

Text:

...nsoöperemum. . VCooraercwaenno naoöperenm cnapnnaeŕcs cuepaaogna na oöenà őoxonux qacTeň 1, cnaőxeanx nenrpanbmuu uocanounu ornepcrueu, nnoünoüvcrenm C onopHoñ nrynxoü 2 n na ôopre c onopuu KOHBĽOM 3, nocne nero aropan óoxosaa uacwa 1 Haenaerca na onopnym nrynKy 2 H càuum oôpason coennnewcn csroň nwynxoů, a wamme c onopnm xonbnou-3. Hpn srou Moxno BH 6 paTh, Kax Lnsoöpamaewcn 5 mHr.l, nam pasnouepnoe paccrozue őokoaux uacweä l Vpyr K...