B02C 15/00

Proces čistenia pre trosky z ušľachtilej ocele a trosky oceliarní na spätné získavanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16876

Dátum: 11.11.2010

Autori: Wulfert Holger, Dardemann Frank, Langel Jörg, Gerold Carsten

MPK: C21B 3/04, C04B 5/00, B02C 15/00...

Značky: ušľachtilej, špatně, ocele, získavanie, trosky, proces, oceliarni, čistenia

Text:

...horizontálnym mlecim taníerom a s kónickými mlecími valcami odvaľujúcimi sa na mleoej dráhe mlecieho taniera, ktorým plocha plášta prebieha takmer rovnobežne k mlecej dráhe, je mimoriadne vhodné na suchý proces čistenia podľa vynálezu, pretože sa dá použit tlakové drvenie so strižným podielom ako aj čisté tlakové drvenie, ktoré sa dá nastaviť cez polohu osi mlecieho valca k bodu otáčania mlecieho taniera.0021 Zistilo sa, že sa dosiahne účinné...

Prevodovka s čelným ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13235

Dátum: 21.11.2008

Autori: Meyer Thomas, Uebbing Dietmar

MPK: F16H 57/025, F16H 57/033, B02C 15/00...

Značky: ozubením, čelným, převodovka

Text:

...je mechanické rozdelenie výkonu v predsadenom prevode v dôsledku neexistujúcej kompenzácie nadmerného počtu reakčných síl. Na tento účel nepostačuje sklopne pohyblivéspis JP 2005052799 A obsahuje hnacie zariadenie pre zvislý drvič, ktorý je poháňaný buď prostredníctvom ozubeného venca na otočnom dnovom kotúči stroja alebo prostredníctvom normálnej viacstupňovej prevodovky s kužeľovými kolesami,pričom hnací hriadeľ prevodovky lícuje s...

Bezpečnostný systém pre valcové mlyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11957

Dátum: 18.10.2007

Autori: Hoffmann Dirk, Jung Otto, Schütte Karl-heinz

MPK: B02C 15/00

Značky: válcové, bezpečnostný, mlýny, systém

Text:

...uložené pohony, pozostávajúca každý z hnacieho motora a redukčného prevodu. Každý redukčný prevod obsahuje dva pastorky, ktoré sú v zábere s ozubeným vencom mlecieho taniera.0009 Z DE 76 20 223 U je známy valcový mlyn, pod ktorého mlecím tanierom je upevnený ozubený kruh. S ozubeným kruhom sú v zábere pastorkyštyroch hydraulických motorov, ktoré sú upevnené na dne skrine mlyna.0010 Napriek teoretickým výhodám týchto viacmotorových...

Viacvrstvový zákryv a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280983

Dátum: 10.05.1995

Autori: Smith Paul, Price Michael

MPK: C04B 18/06, B02C 15/00

Značky: viacvrstvový, výroby, zákryv, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvový zákryv, hlavne na skládky, cestné podložky a zemné úpravy, tvorený aspoň jednou sadou výplňovej vrstvy a na nej uloženým oddeľovacím zákryvom, pričom výplňová vrstva je zakrytá oddeľovacím zákryvom, tvoreným stavebnou a demolačnou sutinou s definovanou priemernou veľkosťou častíc a definovaným obsahom vlhkosti. Spôsob výroby denného zákryvu na skládky zahrňuje tieto fázy: prísun stavebnej a demolačnej sutiny, pridávanie vody do...

Drvič s kruhovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281419

Dátum: 09.11.1994

Autori: Lagache Philippe, Boussekey Bernard

MPK: B02C 17/22, B02C 15/00

Značky: kruhovou, drvič, dráhou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka drviča s kruhovou dráhou (12) vytvorenou vložkovými doskami (14, 14'), na ktorých vnútornej ploche sa valí jeden alebo niekoľko valčekov (16), ktoré sú pritláčané na dráhu svojou hmotnosťou alebo odstredivou silou, prípadne externými prostriedkami, akými sú hydraulické valce alebo pružiny. Na účely zníženia rizík zlomov vložkových dosiek v dôsledku pôsobenia valčekov, ktoré vytvárajú zvýšený tlak, majú vložkové dosky (14, 14')...

Spôsob mletia surového hnedého uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279856

Dátum: 02.02.1994

Autori: Kasseck Klaus, Karpus Werner, Salewski Gerhard

MPK: B02C 15/00, C10F 7/02

Značky: mletia, surového, hnědého, spôsob, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa najskôr vykonáva sušenie surového hnedého uhlia (23) s výstupnou teplotou surového hnedého uhlia (23) po vysušení s hodnotou zhruba 70 až 85 °C. Potom sa vysušené hnedé uhlie (23) melie. Teraz sa privádza vysušené surové hnedé uhlie (23) do valcového mlynu (1) so vzduchovým prúdením, v ktorom sa melie a ochladzovaním častíc hnedého uhlia prostredníctvom privádzaného studeného a/alebo okolitého vzduchu sa privádza do oblasti...

Podavač koulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259988

Dátum: 15.11.1988

Autori: Konečný Zdeněk, Smelík Jaroslav

MPK: B02C 15/00

Značky: koulí, podávač

Text:

...osou 1 v ložiskách ąg, 31 na konstrukčním základu zařízéní. K oàe 2 sklopného žlabu Q jsou připevněna nájezdoŕá ramena 24, 25. Náběhová strana sklopného žlabu QQ je obdobně jako vběžný žlab AQ opatřena výřezy Já pro lopatky gł dávkovacího válce gg. Odtoková stra~,na sklopného žlabu ąg je eituována nad přepravní nádobou Ag, kte~ rá je suvně uspořádána Ve vertikální dopravní dráze 5. Přepravá ní nádoba AQ je ve své spodní části opatřena...

Rychloběžný kolový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 244295

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kaminský Róbert

MPK: B02C 15/00

Značky: mlýn, rychloběžný, kolový

Text:

...a vlestnostem mleté suroviny. Běhouny 1 kolového mlýna je možno seřídít také k požadované jemnosti mletí,a to jejich výškovým nastavením nad mlecí drahou ll. Toto nestavení se provádí stavěcím zařízením, sestávajícím z konzoly lg,ve které je umístěne tlumící vložka li. Do konzoly lg je vlože na též-opěrná vložka lg. Mezi ní a tlumící vložkou lg se podlepotň.eby výěkového nastavení běhounu 1 vkládají distanční rozpěrné podložky lg....

Válečkový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 239333

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mich Štipán, Bárta František

MPK: B02C 15/00

Značky: válečkový, mlýn

Text:

...CMOHTMpOBH Ha MGCTB GTp 0 ET 8 HbGTBB.Hans ocTmraeTcgTeM,qTo Hmmnss qacTL MGĽBHMHH GOCTOHT M 3 KOMBuesoñ paMu,oKpymammeñ Menmmym Tapenky M mMemmym,HanpmMep,npo mmnb amnKa.Ha eê Bepxaeü 0 T 0 p 0 He bacnonoxenm cToñKm mna ycTaHoBneHMH Ravammerocn puqara B nonmmnamxe M Ha eä oöpaćomauuoü HnxneücTopoHe Hanpowms CTOGK nna nonmmnHnKa ycranonnenu onopnýnocnennne0 HMDaDTCH Ha oómym Hmxnmm paMy.KOHBH 6 BH paMa coopyxena npn 3 TOM TaKmM-o 0 pa...

Pulzační perlový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 233757

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 15/00

Značky: perlový, pulzační, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Pulzační perlový mlýn se používá při dispergaci suspensí až na koloidní jemnost při výrobě nátěrových hmot a jiných substrátů. Pulzační perlový mlýn řeší problematiku intenzivní dispergace nátěrových hmot. Podstata řešení spočívá v tom, že mlýn je tvořen nádrží s kolečky, do které je vložená mlecí nádrž, která tvoří mezikruží a je na vnitřním obvodě opatřena dutými tyčemi a do které je vložen rotor tvořený trubkou, která je po vnitřním i...