B01J 8/06

Výmenníkový reaktor na výrobu vodíka so zabudovaným zväzkom na tvorbu pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16815

Dátum: 02.08.2012

Autori: Giroudiere Fabrice, Boyer Christophe

MPK: B01J 8/06, C01B 3/34

Značky: vodíka, výmenníkový, reaktor, zväzkom, zabudovaným, výrobu, tvorbu

Text:

...alebo expandér alebo parný kotol). Toto horúce klesajúce vedenie spalín je teda takisto nutné vnútorne izolovať, čo spôsobuje, že je objemné a drahé.Navyše je zdrojom tepelných strát, ktoré znižujú celkovú účinnosť systému.0013 Tento vynález umožňuje vylúčiť toto klesajúce vedenie spalín, pričom sa zlepší tepelná účinnosť výmenníkového reaktora.SÚHRNNÝ OPIS OBRÁZKOV 0014Obrázok 1 predstavuje schematický pohľad na výmenníkový reaktor...

Výmenný reaktor s bajonetovými rúrami zavesenými na hornej klenbe reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13734

Dátum: 21.04.2011

Autori: Fischer Béatrice, Leroux Jean-noël, Pavone, Nastoll Willi, Gonnet Daniel, Giroudiere Fabrice, Lavieu Hervé

MPK: B01J 8/06

Značky: výměnný, reaktora, klenbe, hornej, zavěšenými, bajonetovými, reaktor, rúrami

Text:

...500 mm v pripade nosníka umiestneného na priemere reaktora).0011 Zavedenie týchto vystužených nosnikov na miesto si ďalej vyžaduje montážne prostriedky na plášti reaktora. Taká montáž je tiež velmi nákladná.0012 Nosná rúrková doska sa, podobne ako nosnlky, dilatuje typicky o 8 cm v prípade reaktora s priemerom 10 metrov, čo vedie ku komplikáciám so zarovnanim bajonetových rúr zavesených z vrchnej klenby.0013 Ďalším problémom doterajšieho...

Zariadenie na plnenie rúr časticami katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12270

Dátum: 21.09.2010

Autori: Giroudiere Fabrice, Sanz Elena, Beaumont Robert, Colin Jérôme

MPK: B01J 8/06, B01J 8/00

Značky: zariadenie, katalyzátora, plnenie, časticami

Text:

...plnenia katalyzátora do vnútra rúr, ktoré predstavujú kruhovú zónu vymedzenú medzi vonkajšou rúrou avnútornou rúrou, ide o typ rúr, ktorýodborníci nazývajú rúra bajonet.0014 Dostupný priestor v kruhovej zóne bajonetovej rúry je typicky rádovo 50 mm, t. j. ide približne o polovicu rozmeru jednoduchej rúry s priemerom 100 mm. Navyše, potreba zachovať konštantný kruhový priestor, t. j. správnu sústrednosť medzi vnútornou a vonkajšou rúrou, núti...

Reaktor a spôsob výroby sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9311

Dátum: 14.01.2008

Autori: Driess Heinz, Jachow Harald, Woelfert Andreas

MPK: B01J 19/24, B01J 10/00, B01J 19/00...

Značky: reaktor, výroby, spôsob, sírovodíka

Text:

...vo fáze nábehu procesu, a tampri zodpovedajúcej teplote stuhnúť tak, že vznikne blokovanie alebo upchatie.Výsledkom tohto je nedostatočné zásobovanie vodíkom, takže množstvo síry uvolňovanej stripovaním vodíkom zo sirnej taveniny je príliš nízke na požadovaný mólový pomer katalyzovanej reakcie.Všeobecný problém pre konštrukciu a výber materiálov reaktora na realizáciu spôsobu výroby sírovodíka predstavuje tepelné dĺžkové zmeny použitých...

Spôsob a zariadenie na katalytickú oxidáciu plynov obsahujúcich SO2 kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13121

Dátum: 13.10.2007

Autori: Haverkamp Verena, Kürten Martin, Erkes Bernd

MPK: C01B 17/765, C01B 17/80, B01J 8/06...

Značky: obsahujúcich, katalytickú, spôsob, plynov, zariadenie, kyslíkom, oxidáciu

Text:

...strane dať k dispozícii ekonomicko-ekologický spôsob pre odpadne plyny obsahujúce oxid siričitý (S 02 5 obj.) z rôznych chemických procesov.V predloženom vynáleze bola riešená úloha kvázi-izoterrnickým vedením procesu pri prívádzaní alebo odvádzaní energie, výhodne pomocou vloženej cirkulácie a pri použitírúrkového kontaktného prístroja. Pre východiskové plyny s SO 5 obj. sa vznikajúcereakčné teplo kontinuálne odvádza vloženou...

Zariadenie na katalytickú oxidáciu plynov obsahujúcich SO2 kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9760

Dátum: 13.10.2007

Autori: Kürten Martin, Erkes Bernd, Haverkamp Verena

MPK: C01B 17/80, C01B 17/765, B01J 8/06...

Značky: kyslíkom, plynov, oxidáciu, zariadenie, katalytickú, obsahujúcich

Text:

...zariadení na kyselinu sírovou so spaľovaním síry vychádza potreba úspornejšieho spôsobu spracovania východiskových plynov s koncentráciou S 02l 3.5 °/o obj. pri zachovaní objemových prúdov a tým hydrauliky.V značnom počte chemických procesov, v ktorých sa používajú zlúčeniny síry. sa vyžaduje okrem ekonomického a ekologického spôsobu spracovania východiskových plynov s S 025 obj. tiež spracovanie so silne premcnlívými...

Pevná – kvapalná reakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 73

Dátum: 29.08.2002

Autori: Franke Dirk, Bogenstätter Thomas, Munzinger Manfred, Klopp Ingo

MPK: B01J 8/06, B01J 19/00, B01J 8/00...

Značky: pevná, kvapalná, reakcia

Text:

...reakčnej teplote. Prúdenie reakčnej suspenzie cez reakčnú zónu sa vyznačuje Reynoldovým číslom menej ako 20 000, výhodne menej ako 10000, predovšetkým výhodne menej ako 5000, to znamená, že ide hlavne olaminárne alebo slabé turbulentné prúdenie. Reakčná suspenzia bude vdôsledku toho vedená cez reakčnú zónu pri podmienkach nízkeho strihu. Výraz predĺžená reakčná zóna znamená, že pomer dĺžky k (najdlhšíemu) priemeru reakčnej zóny predstavuje...

Pec katalytické konverze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267681

Dátum: 12.02.1990

Autori: Burmistrova Natalja, Charičko Michail, Smurov Sergej, Gorlov Vladimir, Sorokin Alexandr

MPK: B01J 8/06

Značky: katalytické, konverze

Text:

...wnauuann 14. mTyuup 15 KmnmuKTupu B, cnaameuuunn ruaxnn ameuenrou 16. K mmauuy 14 urnonuoro TPyñüHPUBÚHa 9. C 0 nuracMüMy c eauunounañ Tpyaaü 2. npunapnnaercn craxau 17 c ueuwpannuoň raaooreonmeň Tpyaxoü NL Karamnsarupnan pemerxa 19 pacnonomena B Konbueaon navy. oapaaoaannou ynopuu-onopumuu amenenraun peakunonuoä Tpyau 2.YHÚPHO-OÍXÚPIIHB ČMTBHGHTH PGHKHHOHHOŘ Tllyťibł 2 COCTÚSXT H 3 ÚľPalłHHHTEEJIIIHOFCI KÚJI bili(wnr.3) M onopuux ameneuron...