B01J 8/00

Spôsob separácie viaczložkových syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288062

Dátum: 11.03.2013

Autor: Berek Dušan

MPK: B01J 8/00, C08F 6/00, B01D 15/00...

Značky: separácie, syntetických, viaczložkových, spôsob, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob separácie viaczložkových syntetických polymérov pomocou bariérového postupu. Ako mobilná fáza je použitá zmes silného a slabého rozpúšťadla v zložení 70/30 hmotn./hmotn. dimetylformamid/toluén, pričom na vzorku zmesi makromolekúl sa pôsobí bariérami, najskôr so zvýšenou koncentráciou slabého rozpúšťadla a potom s bariérou samotného slabého rozpúšťadla.

Zariadenie na plnenie rúr časticami katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12270

Dátum: 21.09.2010

Autori: Colin Jérôme, Sanz Elena, Beaumont Robert, Giroudiere Fabrice

MPK: B01J 8/00, B01J 8/06

Značky: časticami, katalyzátora, plnenie, zariadenie

Text:

...plnenia katalyzátora do vnútra rúr, ktoré predstavujú kruhovú zónu vymedzenú medzi vonkajšou rúrou avnútornou rúrou, ide o typ rúr, ktorýodborníci nazývajú rúra bajonet.0014 Dostupný priestor v kruhovej zóne bajonetovej rúry je typicky rádovo 50 mm, t. j. ide približne o polovicu rozmeru jednoduchej rúry s priemerom 100 mm. Navyše, potreba zachovať konštantný kruhový priestor, t. j. správnu sústrednosť medzi vnútornou a vonkajšou rúrou, núti...

Spôsob a zariadenie na vykonávanie reakcií v reaktore so štrbinovými reakčnými priestormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287336

Dátum: 16.06.2010

Autori: Hemme Ina, Balduf Torsten, Wildner Werner, Markowz Georg, Becker Catrin, Schütte Rüdiger, Rollmann Jürgen, Bertsch-frank Birgit

MPK: B01J 19/24, B01J 19/00, B01J 3/04...

Značky: reaktore, vykonávanie, reakčnými, spôsob, zariadenie, priestormi, štrbinovými, reakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Reakcia medzi aspoň dvomi tekutými reakčnými činidlami sa uskutočňuje v reaktore zahrnujúcom priehradkové prvky (1), štrbinové reakčné priestory (3) a dutiny (5) na vedenie tekutého nosiča tepla cez nich. V závislosti od spôsobu výrobnej kapacity sa volí konštrukčné uskutočnenie, keď sa zostaví ľubovoľný počet priehradkových prvkov (1) do pravouhlého rovnobežného bloku (24), reakčné priestory (3) sú vytvorené medzi bočnými povrchmi (2)...

Zariadenie na úpravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13564

Dátum: 15.05.2008

Autori: Seeley Andrew James, Wakefield Andrew James

MPK: B01J 8/00, B01D 47/14, B01D 47/00...

Značky: plynů, úpravu, zariadenie

Text:

...odlučovača 12.0008 Elektrostatický odlučovač 12 obsahuje dve elektrostatické komory 34, 36, ktoré sú obe spojené na svojom dolnom konci s medzilahlou komorou 38, ktorá vedie plyn od dna jednej elektrostatickej komory 34 na dno druhej elektrostatickej komory 36. Každá elektrostatická komora 34, 36 obsahuje stredovo umiestnenú vnútornú elektródu 40 a vonkajšiu elektródu 42, ktorá obklopuje vnútornú elektródu 40 a ktorá môže byť...

Reaktor a spôsob výroby sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9311

Dátum: 14.01.2008

Autori: Jachow Harald, Woelfert Andreas, Driess Heinz

MPK: B01J 10/00, B01J 19/24, B01J 19/00...

Značky: výroby, sírovodíka, spôsob, reaktor

Text:

...vo fáze nábehu procesu, a tampri zodpovedajúcej teplote stuhnúť tak, že vznikne blokovanie alebo upchatie.Výsledkom tohto je nedostatočné zásobovanie vodíkom, takže množstvo síry uvolňovanej stripovaním vodíkom zo sirnej taveniny je príliš nízke na požadovaný mólový pomer katalyzovanej reakcie.Všeobecný problém pre konštrukciu a výber materiálov reaktora na realizáciu spôsobu výroby sírovodíka predstavuje tepelné dĺžkové zmeny použitých...

Spôsob spracovania viaczložkových, kompozitných a kombinovaných materiálov tvorených prevažne odpadmi elektronických a elektrických zariadení a použitie takto oddelených zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286010

Dátum: 19.12.2007

Autori: Juriga Martin, Maďar Ivan

MPK: B03B 9/00, B01J 8/00, B02C 17/00...

Značky: zložiek, spracovania, takto, viaczložkových, odpadmi, kombinovaných, tvořených, elektronických, zariadení, spôsob, elektrických, převážně, použitie, materiálov, oddělených, kompozitných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania spočíva v tom, že sa spracúvané materiály upravia odstránením kontaminujúcich komponentov obsahujúcich toxické ťažké kovy a polychlórované bifenyly pomletím odpadu na častice s veľkosťou najviac 5 až 25 mm a v inertnom alebo redukčnom prostredí sa podrobia pri teplote 350 °C až 600 °C a pri tlaku 100 kPa až 10 MPa pôsobeniu lopatiek rotačného mechanizmu počas 10 sekúnd až 10 minút a pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc...

Spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285956

Dátum: 05.11.2007

Autor: Zmuda Henryk

MPK: B01D 3/00, B01J 8/00, B01J 8/08...

Značky: přeměny, odpadov, uhlovodíky, zariadenie, uskutočnenie, polyolefínových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie. Podľa tohto spôsobu sa dezintegrovaná polyolefínová surovina v reaktore podrobí progresívnemu zahrievaniu na teplotu pod 600 oC spolu s katalyzátorom vybraným zo skupiny pozostávajúcej z cementov, kremičitanov a rezinátov ťažkých kovov a ich zmesí, kde sa katalyzátor používa v množstve pod 30 % hmotnostných, s výhodou v množstve 5 až 10...

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 35/00, B01J 12/00, B01J 15/00...

Značky: médiu, spôsob, vysokej, plynnom, uskutočnenie, zariadenie, výroby, katalytické, reakčný, zariadenia, teplotě, reakcie, katalytického, proces, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie polymerizovateľného monoméru alebo jeho zmesi v parnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 285537

Dátum: 19.02.2007

Autori: Lee Kwok-fu, Lee James, Aubuchon Joseph Michael, Hung Scott Ching- Sheng, Webster Daryl Henry

MPK: B01J 8/00, B01J 8/24, C08F 10/00...

Značky: fáze, kontinuálnej, zmesí, polymerizovateľného, spôsob, parnej, polymerizácie, monomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kontinuálny spôsob na prenos častíc polyméru medzi vysokotlakovými reaktormi na polymerizáciu v parnej fáze, plnenými reaktívnym plynom, za udržiavania nezávisle zvolených pracovných podmienok v každom z nich.

Zariadenie na úpravu materiálu v tvare častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3966

Dátum: 23.09.2005

Autor: Hüttlin Herbert

MPK: B01J 8/18, B01J 2/16, B01J 8/00...

Značky: částic, zariadenie, úpravu, tvare, materiálů

Text:

...sa dá zvládnuť len technicky nákladným integrovaným ćístiacimsystémom. Hovorí sa pritom o zariadeniach. Cleaning in placealebo Wasching in place.0015 Rozčlenené systémy zariadenia vyžadujú aj relatívne veľké náklady na zvukovú a tepelnú izoláciu, z čoho rezultujú značné náklady na vybudovanie a prevádzku takejto aparatúry. 0016 Z dokumentu US 4,557,904 je známy reaktor na uskutočňovanie exotermických chemických reakcií, v ktorom je...

Zariadenie na plnenie nádoby tuhými časticami a proces využívajúci toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7873

Dátum: 05.08.2005

Autori: Dromard Nicolas, Cottard Bernard, Patureaux Thierry

MPK: B65G 69/00, B01J 8/00, B65G 11/00...

Značky: zariadenie, proces, plnenie, nádoby, využívajúci, tuhými, časticami

Text:

...závitnicovou rampou, ktorá je pripojená k hornej časti reaktora závesnýmzariadením, ktoré je nezávislé od rukáva. Riziko roztrhnutia alebo uvoľnenia elastického rukáva je teda0018 Centrálna os nesúca závitnicovú rampu môže byť z pevného materiálu, ako je kovový materiál alebo termoplastická alebo termosetova živica, alebo z relatívne pružného materiálu, ako sú mäkčené živice alebo elastoméry, alebo z kompozitného materiálu, ako sú...

Spôsob a zariadenie pre kontinuálne regulované vynášanie pevných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14007

Dátum: 01.04.2005

Autori: Adelmann Dieter, Gerl Stefan

MPK: H05B 3/60, B01J 8/00

Značky: zariadenie, kontinuálně, pevných, regulované, látok, vynášanie, spôsob

Text:

...materiálu alebo veľkostného rozdelenia častíc dosiaľ neexistovala možnosť ovplyvnenia z toho vyplývajúcichlokálne rozdielnych odvádzacich rýchlostí zo sila na pevné látky.Spis US 2,865,848 opisuje spôsob kontinuálneho kontaktovania zrnitého kontaktného materiálu fluidnými uhľovodíkmi na účely jeho chemickej premeny. Procesy premeny sa pritom odohrávajú vo vnútrisila, v ktorom je zrnitý kontaktný materiál nasypaný.Spis US 5,694,413 opisuje...

Spôsob hydrogenácie nitrilových zlúčenín zahŕňajúci filtráciu trojfázovej reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283673

Dátum: 27.10.2003

Autori: Sever Lionel, Perrona Philippe

MPK: B01D 61/14, B01J 8/00, B01J 38/00...

Značky: nitrilových, zlúčenín, zmesí, hydrogenácie, spôsob, trojfázovej, zahŕňajúci, reakčnej, filtráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob filtrácie trojfázovej reakčnej zmesi, obsahujúcej kvapalnú fázu, nerozpustnú pevnú katalytickú fázu a plynnú fázu. Hlavne vynález spočíva v tom, že sa vykoná tangenciálna filtrácia na membránovom filtri aspoň časti trojfázovej reakčnej zmesi obsahujúcej kvapalnú fázu, v ktorej sa nachádzajú nitrilové funkcie, plynnú fázu obsahujúcu vodík a katalytickú pevnú fázu obsahujúcu Raneyov nikel a/alebo kobalt alebo kovový katalyzátor...

Pevná – kvapalná reakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 73

Dátum: 29.08.2002

Autori: Munzinger Manfred, Bogenstätter Thomas, Klopp Ingo, Franke Dirk

MPK: B01J 8/00, B01J 19/00, B01J 8/06...

Značky: kvapalná, reakcia, pevná

Text:

...reakčnej teplote. Prúdenie reakčnej suspenzie cez reakčnú zónu sa vyznačuje Reynoldovým číslom menej ako 20 000, výhodne menej ako 10000, predovšetkým výhodne menej ako 5000, to znamená, že ide hlavne olaminárne alebo slabé turbulentné prúdenie. Reakčná suspenzia bude vdôsledku toho vedená cez reakčnú zónu pri podmienkach nízkeho strihu. Výraz predĺžená reakčná zóna znamená, že pomer dĺžky k (najdlhšíemu) priemeru reakčnej zóny predstavuje...

Zariadenie na polymerizáciu olefínu(ov) a spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov)

Načítavanie...

Číslo patentu: 281885

Dátum: 25.06.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: C08F 110/00, B01J 8/00, B01J 3/02...

Značky: olefínu(ov, polymerizáciu, polymerizácie, zariadenie, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a zariadenie na kontinuálnu polymerizáciu olefínov v plynnej fáze vo valcovom reaktore so skvapalňujúcou vrstvou, odkiaľ je polymér odsávaný do uzavretého zásobníka odsávacím potrubím, ktoré je vedené stále smerom nadol, takže nedochádza k upchatiu potrubia. Výťažok polymerizácie uvedeným spôsobom a zariadením je vyšší ako pri doteraz známych výrobných postupoch.

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281758

Dátum: 25.05.2001

Autor: Chinh Jean-claude

MPK: B01J 3/02, B01J 8/00, C08F 10/00...

Značky: kontinuálnej, olefínov, spôsob, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej polymerizácie olefínu(ov) v reaktore obsahujúcom skvapalňujúcu a/alebo mechanicky miešanú vrstvu vrátane pevného polyméru, katalyzátora a reakčnej plynnej zmesi obsahujúcej olefín(y), ktorá prechádza reaktorom pri vyššom tlaku ako je tlak atmosférický a zahŕňa fázu odsávania polyméru z reaktora, pri ktorej je časť skvapalňovanej a/alebo mechanicky miešanej vrstvy prenášaná do uzavretého zásobníka spojením reaktora s týmto...

Zariadenie na kontinuálnu esterifikáciu mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2252

Dátum: 06.08.1999

Autor: Molnár Štefan

MPK: B01J 8/00

Značky: esterifikáciu, kontinuálnu, kyselin, mastných, zariadenie

Text:

...zariadení na konci technologického zariadenia. Je to gravitačný ustaľovač, odstredivá čistička a filtračné zariadenie a to všetko zaradené za desopčnou čpavkovou kolónou.Výhody riešenia spočívajú predovšetkým v kontinuálnom proĚ cese esterifikácie mastných kyselín pri dopredu nastavených podmienkach teploty, dávke katalyzátora a to pri atmosferickom alebo mierne zvýšenom tlaku. Kontinuálne zariadenie v porovnaní s diskontinuálnym...

Kolona pro kontaktování zrnitých hmot s kapalinami nebo plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260520

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horčička Pavel

MPK: B01J 8/00

Značky: zrnitých, plyny, kontaktování, kolona, kapalinami

Text:

...čerpací komunikace v podélné ose kolony, což je podmínkou pro tento způsob jejího celkového řešení. Při cirkulaci kapalin nedochází k poruchám oběhu v důsledku zavzdušňování čerpacích cest.což vede k vyšší spolehlivosti a stabílitě vnitřního režimu kolony.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení kolony podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen její půdorys, kdežto na obr. 2 je V řezu zobrazen nárys kolony.Kolona pro...

Odlučovač častíc vnútorného nárazového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279577

Dátum: 13.08.1991

Autori: Walker David, Belin Felix, James David

MPK: F23J 3/04, B01J 8/00, B01D 45/08...

Značky: vnútorného, odlučovač, částic, nárazového

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač častíc vnútorného nárazového typu je umiestnený v spaľovacom zariadení s cirkulujúcim fluidným lôžkom. Odlučovač častíc má konkávne nárazové články (12) upevnené v kryte (16) pece, pričom tieto nárazové články (12) sa rozkladajú rovnomerne v aspoň dvoch posunutých radoch naprieč celým výstupným otvorom (18) z pece tesne pred ním, pričom sa tieto nárazové články (12) rovnako rozkladajú po dĺžke výstupného otvoru (18) a končia v mieste...

Způsob aglomerace uhličitanů vápníku a hořčíku pro hnojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260909

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaroš Stanislav, Havránek Josef

MPK: B01J 8/00, C05D 3/02

Značky: hořčíku, vápníku, hnojení, uhličitanu, aglomerace, způsob

Text:

...na jejich dostupném zdroji a rovněž na požadované složení výrobku. kdy například pro zvýšení hnojivého účinku se s výhodou použije soli dusičnanu vápenatěho nebo hołečnatáho. Lze s výhodou použít například dusiěnanu vápenatěho, odpadejícího při výrobě kombinovaného hnojiva. NPIČ vymražovací technologií, nebo také roztoku dusičnanu hořečnatého, pripravovaného pro výrobu kapalných hnojiv.Prâškové uhličitany se mísí se uásaditou složkou a...

Zařízení pro styk pevné a kapalné fáze v odstředivém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 255257

Dátum: 15.02.1988

Autori: Běhůnek Vladimír, Hasal Pavel, Salvet Miroslav, Křovák Přemysl, Vojtíšek Vladimír

MPK: B01J 8/00

Značky: odstředivém, fáze, zařízení, kapalné, pevně

Text:

...v pravidelných cyklech mnohokrát za sebou a vlivem odstředivého zrychlení je prosazeni několikrát vyšší než u-gravitačního zrychlení. iPrůtok média skrz pevnou fázi lze zvýšit a regulovat počtem otáček rotoru. Tim se zvýši i odstředivý tlak a dojde i.ke zvýšení průtoku kapalné fáze pevnou fází. To umožňuje úsporukatalyzátoru co do množství, zvýšení reakční rychlosti, snížení reakční doby a celkové zvýšení produktivity práce, úsporu provozních...

Sposob hodnotenia povrchových vlastností práškového polyolefínu vhodného na prípravu koncentrovaných farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 254218

Dátum: 15.01.1988

Autori: Marcinčin Antón, Harmaniaková Pavla, Ondrejmiška Koloman

MPK: B01J 8/00, C08J 3/20, C08J 3/08...

Značky: vlastností, disperzií, koncentrovaných, přípravu, povrchových, spôsob, hodnotenia, práškového, vhodného, polyolefinů, farebných

Text:

...filtráciou. Táto hodnota Zn - zmačateľnost olejom) vyjadrená v 0/) na množstvo polyměru zohladňuje »nielen vonkajší ale tiež vnútorný povrch agregovaných častíc, jeho členitost a adsorpčnú schopnosť. .Výhodou spôsobu hodnotenia povrchových vlastností práškového polypropylénu podľa vynälezu je jednoduchosť vykonania metódy, bez nároku na investície, technická nenáročnosť umožňujúca využitie spôsobu ako prevádzkovej metódy a velmi dobrá...