B01J 47/00

Spôsob čistenia roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279382

Dátum: 07.10.1998

Autori: Bradbury David, Elder George Richard, Tucker Philip Martin

MPK: B01J 47/06, B01J 39/16, B01J 47/00...

Značky: roztokov, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Čistený roztok je privádzaný do styku s kompozitnými magnetickými živičnými časticami obsahujúcimi magnetické častice zabudované v organickej polymérnej základnej hmote, ktorá na seba viaže častice selektívnych absorbentov na selekciu znečisťujúcich iónov v prítomnosti ďalších iónov, ktorých odstránenie sa nevyžaduje, nasleduje oddelenie kompozitných magnetických živičných častíc z roztoku magnetickou filtráciou, pričom oddelené kompozitné...

Kompozitní ionex pro selektivní sorpci kovových iontů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269984

Dátum: 14.05.1990

Autori: Szeglowski Zdzislaw, Narbutt Jerzy, Bartoś Barbara, Bilewicz Aleksander

MPK: B01J 47/00

Značky: způsob, sorpci, selektivní, kompozitní, kovových, iontů, přípravy, ionex

Text:

...ze substrátů nebo k reakční směsi při polykondensaci sloučenin vybraných ze skupiny fenolů, s výhodou sulfonuvaných fenolů, a ze skupiny aldehydü, s výhodou formaldehydu, v prítomnosti minerální kyseliny, s výhodou kyseliny sírová, v množství zajištujícím pH reakční směsi pod hodnotu l. Anorganický ionex se pŕidává ve formě jemných zrn lineárních rozměrú do 1 mm, s výhodou do 0,03 mm, tedy ve formě suspenze, v množství mezi l až B 0 k...

Způsob provádění iontové výměny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262355

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kadlec Václav, Hűbner Pavel

MPK: B01J 47/00

Značky: provádění, způsob, iontově, výměny

Text:

...přídavně externí koloně. Lze tedy shrnout, že dosavadní postupy změkčovaní vody s protiproudou regeneraoí katexu mají širší průmyslové využití některá zásadní nedostatky, takže se až dosud změkčovaoích systémů s protiproudou regenerací používá pouze ojediněle e to zejména u velkých zařízení a na vody s mimořádně vysokou tvrdostí a velkým obsahem solí.Výše uvedená nedostatky řeší podle predloženého vynálezu způsob provádění iontová výměny s...

Zařízení pro úpravu vody iontoměniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 245576

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nováeek Alois Ing, Faekovec Viktor, Koranda Jioí

MPK: B01J 47/00, C02F 1/42

Značky: zařízení, úpravu, iontoměniči

Text:

...3. Kuželová přepážka lg je v horní části perforovaná,ve spodní části na ni navazuje difuzor ll. Tryska 2, kuželová přepážka lg a difuzor ll vytvářejí ejektor.V horní části pracovní kolony l je umístěn uklidňovací perforovaný disk łg s trubkovými přepady. Přívod upravované vody do ionexové kolony zprostředkují dvě potrubní větve s možností regulace průtoků. Hlavní přívodní potrubí lg upravované vody je zaústěno do horní části pracovní...