B01J 37/02

Systém úpravy výfukových plynov zážihových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17054

Dátum: 05.08.2010

Autori: Siemund Stephan, Punke Alfred Helmut, Neubauer Torsten, Grubert Gerd, Hilgendorff Marcus

MPK: B01J 23/63, B01J 29/12, B01D 53/94...

Značky: motorov, plynov, úpravy, výfukových, systém, zážihových

Text:

...redukciu oxidov dusíka na dusík.V súvislosti s úpravou výfukových plynov a pevných častíc pochádzajúcich zo vznetových motorov doterajší stav techniky vo všeobecnosti poskytuje oxidačný katalyzátor pred filtrom pevných častíc. Kombináciu čistiaceho katalyzátora za oxidačným katalyzátorom atiltrom pevných častíc poskytuje patentová prihláška USA č. 2007/0137187. Medzi vhodné čistiace katalyzátory za filtrom patrí ďalší oxidačný katalyzátor...

Katalyzátory a spôsob hydroaminácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16160

Dátum: 19.04.2010

Autori: Heidemann Thomas, Kehrer Jens

MPK: C07C 209/60, B01J 29/70, B01J 37/02...

Značky: hydroaminácie, katalyzátory, spôsob, olefínov

Text:

...tablety alebo drvina.Bežnými spôsobmi výroby tvarovaných telies sú napríklad extrúzia,tabletovanie, t.j. mechanické zlisovanie alebo peletovanie, t.j. kompaktovanie krúživými alalebo rotačnými pohybmi asú opísané napríklad v Ertl, Knözinger,Weitkamp Handbook of heterogenoeous catalysis, VCH Weinheim, 1997, od strany 98 alebo v US 4,388,288.Na výrobu tvarovaných telies (vytvarovanie) je možné pridať od 2 do 60 hmotn. (vztiahnuté na...

Spôsob výroby zliatin alkalických kovov a zliatin kovov alkalických zemín a použitie alkalických kovov a kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15256

Dátum: 09.02.2010

Autori: Hüfner Stefan, Müller Frank, Frenzer Gerald, Sepeur Stefan

MPK: B01J 21/06, B01J 23/04, B01J 23/02...

Značky: alkalických, kovov, použitie, spôsob, zliatin, zemin, výroby

Text:

...metal on acidbase characteristics of V 505/MO-TiO 2 (M Ca, Sr and Ba) Catalysts- Vplyv kovov alkalických zemín na kyslé-zásadité vlastnosti katalyzátorov V 205/MO-TiO 2 (M Ca, Sr and Ba), Journal of Molecular Catalysis - Magazín nwlekulárnej katalýzy, ChemicalCieľom súčasného vynálezu je poskytnúť nový spôsob preparáciezliatin alkalických kovov a zliatin kovov alkalických zemín.Tohto cieľa je v rámci súčasného vynálezu dosiahnuté takým0...

Polohovacie zariadenie a spôsob s otočným polohovacím stolom pre monolitné automobilové a chemické katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16824

Dátum: 31.07.2009

Autori: Schulz Andreas, Schmitz Kai

MPK: B01J 37/02, B05C 3/09, B05C 13/02...

Značky: otočným, katalyzátory, chemické, monolitné, automobilové, spôsob, stolom, zariadenie, polohovacie, polohovacím

Text:

...vlnovca, ktorý pôsobí ako upínacie zariadenie pre nosné telesá katalyzátorov.Vyššie uvedený cieľ sa dosahuje koncepciou, na ktorej je založený vynález,podľa ktorej sa nosné teleso katalyzátora, ktoré sa má spracúvať, presúva medzi rôznymi spracovacími pozíciami pomocou úplného rotačného pohybu alebo rotačného pohybu siahajúceho len vrámci jednej obvodovej časti. Transportný pohyb prebiehajúci vmedzikruží medzi pevnými spracovacími...

Paládiový katalyzátor na nosiči a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14486

Dátum: 10.03.2008

Autori: Möbus Konrad, Chen Baoshu, Dunn Tracy

MPK: B01J 23/44, B01J 37/02, B01J 35/00...

Značky: spôsob, výroby, paládiový, katalyzátor, nosiči

Text:

...aktivovanom uhlíku (spôsob opísaný Pearlmanom) je taktiež známe (S. Nishimura, Handbook of Heterogeneous CatalyticHydrogenation for Organíc Synthesis, published by John Wiley Sons, Inc. 2001).0014 Ďalšie známe spôsoby používajú preneutralizovaný roztok chloridu paládia, ktorý sa následne aplikuje na aktivovaný uhlík (US 3,804,779).0015 Počas preneutralizácie sa tvoria koloidy paládia. 0016 Katalyzátor na báze paládia na aktivovanom uhlíku,...

Spôsob výroby katalyzátora používaného pri hydrospracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17581

Dátum: 11.12.2006

Autori: Malick Gill, Miedona Colleen, Radlowski Cecelia

MPK: B01J 27/19, B01J 37/02, B01J 23/882...

Značky: hydrospracovaní, používaného, katalyzátora, spôsob, výroby

Text:

...povrchovej ploche nosiča. Tieto spôsoby väčšinou zahŕňajú použitie vysoko koncentrovanej kyseliny fosforečnej. Nosič sa väčšinou impregnuje zriedeným roztokom obsahujúcim fosforovú zložku, (hoci niektoré aplikácie nepoužívajú fosforovú zložku), a kovové komponenty z oboch skupín VIB a VIII. Tento roztok sa aplikuje na kalcinovaný perforovaný materiál nosiča a následne sa tento kompozit suší a kalcinuje, aby sa katalyticky aktívny materiál...

Spôsob na spracovanie emisií a spôsob použitia SCR filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19633

Dátum: 30.07.2004

Autori: Patchett Joseph Allan, Dettling Joseph Charles, Przybylski Elizabeth Alina

MPK: B01J 35/04, B01D 53/94, B01J 29/76...

Značky: filtra, spôsob, spracovanie, emisií, použitia

Text:

...filtre, vinuté alebo balené vláknové filtre, peny s otvorenými bunkami, spekané kovové filtre, atď. Predsa však, keramickým stenovým prietokovým filtrom, opísaných nižšie, sadostane najviac pozornosti. Tieto filtre sú schopné odstrániť viac ako 90 materiálu vo forme častíc z výfukových plynov vznetového motora. Filter je fyzikálna štruktúra na odstraňovanie častíc 2 výfukových plynov, a nahromadené častice zvýšia spätný tlak z filtra na...

Spôsob prípravy katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 270530

Dátum: 12.07.1990

Autori: Morávek Štefan, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B01J 37/02, B01J 27/02, B01J 27/053...

Značky: katalyzátora, přípravy, spôsob

Text:

...dsnzáciou se uvoľňuje tiež oxid uholnstý a oxid uhličitý. V procese polykondenzácie mononérov (ftalanhydridu, ealeinanhydridu ap.) prebieha eiełovanie polynernych reťazcov a časticaei ich deštrukoia . Produkty datrukcia , tvorená nizkonolekulárnyni i polymérnyai fragesntaei as obvykle oddeľujů e použijú v čalčich ayntezach polynérov ako rsoykel. Tieto polyeéry nsnesené na teplostabilne nosiče sa dalej využijú ako matrioe pre vytvorenie...

Způsob výroby katalyzátoru pro dehydrogenaci parafínů C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 268793

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michajlov Ruslan, Patanov Viktor, Buonomo Franko, Kotelnikov Georgij, Notari Bruno, Iezzi Rodolfo

MPK: B01J 37/02

Značky: způsob, katalyzátoru, výroby, parafinů, dehydrogenaci

Text:

...no a Icaueovrse coenuaauma IVCpBMHMX ôepyw wewpaóexsuzcman CCGHSCHQMSi .11 p u u e p 5. Rawaxnsawop rowonm ananornuno upuuepy 1, omiaxo uuxpocqaepomaaxsayn 9- M 203 npoxanuaam a -reuenue 24 v na ąoanyxe npu 1000 °C.II p u u e p 6. Rawmnsamop rowoaxm auaxoruuuo npuuepy 1, omxaxo unxpoctbepounansxyn ya- X 1203 npolcamxaanw a wevenue 24 u na aoamxe upu 11.50.II p u M e p 7. Kawamasamop romoasm anaaxoruuno npuuepy l, no a xauecmae...

Způsob zlepšení účinnosti stříbrných katalyzátorů na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 251793

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kaulich Herbert, Schaffelhofer Iwo, Rebsdat Siegfried, Mayer Sigmund, Alfranseder Josef

MPK: B01J 23/96, B01J 23/66, B01J 37/02...

Značky: nosiči, stříbrných, účinnosti, způsob, katalyzátoru, zlepšení

Text:

...a ve shora uvedených publikacích se jako takové podrobně popisují.V impregnačním roztoku se může koncentrace sloučeniny cesia měnit v širokém rozmezí. Rozhodující je pouze ta skutečnost, aby s impregnaci podle vynálezu vysráželo na upravovaný stříbrný katalyzátor na nosiči shora uvedené množství cesia, tj. 1 až 1 000 mg, výhodné 50 až 500 mg cesia na 1 kg katalyzátoru. Výhodné impregnační roztoky seatávajic) z 0,005 až 0,2 3 hmotnostního...

Způsob nanášení povlaku nebo filmu z katalyticky aktivních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251054

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hensel Joerg, Koberstein Edgar, Bozon Alfred, Lakatos Eduard

MPK: B01J 37/02

Značky: katalytický, prvků, aktivních, způsob, povlaků, nanášení, filmu

Text:

...ethylenglykolu,moinomethylether ethyleinglykiolu,monomethyiethenacetát ethylenglykolu,moinopnopylether ethylenglyldolu,ethylformiát, ethylhexianol, ethylpropiionát, amylacetát, amylalkoihol, amylbutyrát, emylfłormiát, benzen, benzylacetát, beinzylalkollol, nrbutanol, n-butylacetát, n-butylbutyrát,1,3-butylenglykol-B-moinomethyletlíer,butylenglylnol-B-mon-omethylether-1jako rlozpouštědla, v nichž jsou rozpuštěny katalyticky aktivní...

Způsob výroby katalyzátoru na bázi chromu, železa a molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedova Larisa, Nisičenko Faina, Popov Boris, Mozgovaja Valentina, Nakrochin Viktor

MPK: B01J 23/85, B01J 37/02

Značky: bázi, katalyzátoru, způsob, chromu, molybdenu, železa, výroby

Text:

...cuécb co cxopocwhm 2 n/Mna npñ 400 °C,To eCTb B 3 KCTpeMaHbHHX ycnoŕnnx B Teqenne nayx qacos, saTeM TeMnepąTypy cnnmamw no 350 °C H onpenennmw aKTHBHOCTbKaTaHHSaT 0 pa. B KOHTaKTHOŘ Tpyóxe Temneparypy BHOBB nonmuamr o 400 °C H nponycxamw cnupronoanymnyw cmecb sanąnnoe Bpena, a saTeM BHOBh onpenennmT aKTHBHOCTh npn 350 °C. HçnuTaHna Kawannsaropa nponsnonaw B sKcTpeManbHx ycnonnnx no TOPO MoMeHTa, Kora Haunnaew naawb aKTHBHocTL.BpeMH B qacax,...