B01J 35/10

Proces hydrospracovania surového oleja s využitím fluidnej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17038

Dátum: 13.10.2011

Autori: Sun Suhua, Cai Li, Fang Xiangchen, Liu Jie, Zhu Huihong, Yuan Shenghua, Wang Gang, Yang Guang

MPK: B01J 35/02, B01J 23/882, B01J 23/883...

Značky: oleja, hydrospracovania, surového, využitím, vrstvy, proces, fluidnej

Text:

...rozkladuasfalténu V hydrogenačnom procese je závislá od veľkosti pórov použitého katalyzátora. Ak je veľkosť pórov katalyzátora väčšia než 10 nm tento katalyzátor je vhodný na difúziu asfalténu do pórov katalyzátora. Katalyzátor by mal mať veľký pórový objem na zvýšenie difúzie a uskladnenia väčšiny nečistôt. Potom, na spracovanie makromolekulových zlúčenín, má pórovitá štruktúra katalyzátora kritickú dôležitosť katalyzátor by mal mať určité...

Zlepšený spôsob dehydrogenácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19793

Dátum: 19.07.2006

Autori: Fridman Vladimir, Urbancic Michael, Rokicki Andrzej

MPK: B01J 23/89, B01J 23/26, B01J 35/00...

Značky: spôsob, dehydrogenácie, zlepšený

Text:

...je menšia ako 90 mZ/g a výhodne od 50 mz/g do menej ako3 90 mZ/g. Tieto rozdiely v povrchovej ploche je možné dosiahnuť rôznymi výrobnými krokmi,ako je napríklad kalcinácia v meniacich sa percentách pary.0010 Spôsob podľa predloženého vynálezu je určený na použitie v dehydrogenačných reakciách alifatických uhľovodíkov, špeciálne na výrobu olefínov. Tieto zlepšenia platia najmä pre HOUDRY® dehydrogenačné procesy, ako je opísané napríklad v...

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281745

Dátum: 25.05.2001

Autori: Cavalli Luigi, Rubini Carlo

MPK: B01J 23/28, B01J 21/04, B01J 23/881...

Značky: katalyzátory, nosiče, spôsob, katalyzátorové, formě, výroby, granúl

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory a katalyzátorové nosiče vo forme granúl majú pravidelný geometrický tvar a také hodnoty poréznosti, že najmenej 70 % objemových pórov má polomer zodpovedajúci hodnotám vrcholu na distribučnej krivke poréznosti. Katalyzátory a nosiče sa získajú tvarovaním stlačením, pri ktorom sa použité mastivo aplikuje na povrch lisovacej komory (vonkajšie mastenie).

Katalyzátor na selektívnu oxidáciu sírnych zlúčenín na elementárnu síru a spôsob selektívnej oxidácie sírnych zlúčenín na elementárnu síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280795

Dátum: 11.07.2000

Autori: Geus John Wilhelm, Van Den Brink Peter John

MPK: B01J 35/10, B01J 23/74, B01D 53/52...

Značky: selektívnej, síru, selektívnu, katalyzátor, zlúčenín, elementárnu, sirných, oxidácie, spôsob, oxidáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor obsahuje aspoň jeden katalyticky aktívny materiál a prípadne nosič, pričom katalyzátor má špecifický povrch väčší ako 20 m2/g a stredný polomer pórov aspoň 25 nm a za reakčných podmienok v podstate neprejavuje aktivitu na Clausovu reakciu.

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej a spôsob konverzie uhľovodíkov pri jeho použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 279857

Dátum: 15.10.1991

Autori: Wilcher Fiona Place, Chao Tai-hsiang

MPK: C07B 37/00, B01J 35/10, B01J 27/16...

Značky: kyseliny, fosforečnej, použití, konverzie, uhľovodíkov, spôsob, pórovitej, katalyzátor, pevnej, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny fosforečnej, obsahujúci kyselinu fosforečnú a spojivo na báze anorganického oxidu, pričom nanajvýš 17,5 % celkového objemu pórov katalyzátora je tvorených pórmi s priemerom väčším alebo rovnajúcim sa 1000 nm a celkový objem pórov katalyzátora je nanajvýš 0,28 ml/g. Spojivo v tomto katalyzátore je prednostne zvolené zo skupiny zahŕňajúcej rozsievkovú zeminu, kremelinu, umelo pripravenú pórovitú...

Způsob hydrogenační izomerace směsí alkanaroamatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248289

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lippold Felix, Klempin Jürgen, Doms Hans-georg, Franke Hermann, Weber Manfred, Schraf Peter, Neubauer Hans Dieter, John Heino, Schütter Hartmut, Berrouschot Hans-dieter, Schreiber Erhard, Becker Karl

MPK: B01J 35/10, B01J 29/22, C07C 15/08...

Značky: hydrogenační, směsi, způsob, alkanaroamatických, uhlovodíku, izomerace

Text:

...o uerupex pyxaso, KOTODHG B ocHOBHOM orpaunqeuu aornywo uaornywunu nonepxnocrnnn H nmemr HaMeTp OT1,3 no 8 MM. Coornomenne qącrnu Káwannaaropa Memy aornywo H BHHYKHO n 3 orHyTuMnoBepxHOCTHMH nemnr B npenenax 11 H 100 l, npn arom panycm nsrnőoa nornyro HBmnyxno nsoruymmx nQBepxHocTeů HMemT cooTHomeHue Mexny 0,5 l H 201.Cneunànqecxuň no cBoeňopMe Karannaawop npouno ycwanannnnáewca B peaKTo pe, uepea KoTopmň npoTeKaeT nónorperax H...