B01J 31/16

Spôsob elektrochemickej výroby fosfitových alebo difosfitových komplexov Ni (0) a spôsob hydrokyanácie olefínu alebo izomerizácie alkénového nitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286309

Dátum: 27.06.2008

Autori: Lundgren Cynthia Anne, Kulova Taťjana Ľvovna, Grinberg Vitali Arjadevich, Jackson Scott Christopher, Stepanov Andrei Aleksandrovich

MPK: B01J 37/00, C07C 253/00, B01J 31/16...

Značky: alkénového, izomerizácie, hydrokyanácie, komplexov, olefinu, spôsob, nitrilu, výroby, elektrochemickej, fosfitových, difosfitových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrochemickej výroby fosfitových alebo difosfitových komplexov Ni (0), ktorý zahŕňa: (a) rozpúšťanie kovového niklu z anódy v aprotickom rozpúšťadle v elektrolyzéri bez diafragmy, ktorý obsahuje anódu a katódu pre tvorbu nikelnatých iónov Ni2+, a (b) elektroredukciu nikelnatých iónov na katóde v prítomnosti jedného alebo viacerých fosforových ligandov pomocou jednosmerného alebo striedavého prúdu za vzniku týchto komplexov. Fosfitové...

Polyizokyanurátová tvrdá pena a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6992

Dátum: 21.08.2006

Autori: Malotki Peter, Hensiek Rainer, Peden Gillian, Lehmann Pit, Tomasi Gianpaolo

MPK: B01J 31/02, B01J 31/16

Značky: polyizokyanurátová, spôsob, tvrdá, výroby

Text:

...kyselinou mravčou vdiskontinuálnych ako aj v kontinuálnych spôsoboch. Pri týchto je možné použit jeden alebo viaceré katalyzátory, napríklad amínové katalyzátory, ako je pentametyldietyléntriamín acinové katalyzátory, ako sú soli cínu odvodené odIzokyanurátové tvrdé penové materiály sa výhodnejšie vyrábajú kontinuálnym spôsobom, napríklad spôsobom s dvojitým pásom. Použitie vody ako chemického hnacieho prostriedku pri výrobe...

C1-symetrické bisfosfínové ligandy a ich použitie pri asymetrickej syntéze pregabalínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2504

Dátum: 09.03.2005

Autori: Kissel William Scott, Bao Jian, Wu He-ping, Marlatt Mark Eugene, Greene Derek Joseph, Pflum Derek Andrew, Hoge Garrett, Beylin Vladimir Genukh

MPK: B01J 31/16

Značky: bisfosfínové, c1-symetrické, syntéze, ligandy, asymetrickej, pregabalínu, použitie

Text:

...17. apríla 2003. Ako je zrejmé z vyobrazenia na priloženom obrázku č. 2, tieto ligandy, reprezentované napriklad (t-butyI-metyI-fosfanyl)-(di-t-butyl-fosfanyl)etánom, predstavujú pri naviazaní na prechodný kov, ktorým je napríklad Rh,priestor sa stérickým usporiadaním troch bránených kvadrantov. Ovšem súdržnosť modelov C 1-symetrických bisfosfínových Iigandov a zodpovedajúcich katalyzátorov, ktorých stérické usporiadanie súvisí s...

Způsob výroby katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244403

Dátum: 15.07.1987

Autori: Ležatka Stanislav, Smolík Josef, Smutný Eduard

MPK: B01J 31/16

Značky: způsob, katalyzátoru, výroby

Text:

...tax-cum amonioví skupina obsahující uhlovodíkovýkbytek (Raľłł), kvsrterr ní aaoniova skupina obsahující uhlovoaíkový sbytek (B 413) nebo pyridinlová skupina nc 5 u 4 ua,.sloučmine tvořicí vasbu nie obsahovat. vice než jednu iontovou ćast, přičemž můło být polyfuukční, například v karbovlltovćm iontu, fosfitovőm iontu, íultonatovén iontu,v kvartsmía noniovća iontu nebo pm-idiniu. łřitom poiyrunkćní skupiny nohou být otsjne nebo...