B01J 31/02

Spôsob opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286726

Dátum: 12.03.2009

Autori: Horák Jaroslav, Vrbovský Peter, Takáčová Adriana, Uhlár Ján, Mrllák Jozef, Protuš Roman

MPK: B01J 31/02, B01J 27/00, C07B 61/00...

Značky: opätovného, výroby, použitia, fluoroboritého, katalyzátora, anilinu, difenylaminu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opätovného použitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu spočíva v tom, že časť katalyzátora, pozostávajúca z použitého katalyzátora vyextrahovaného z reakčnej zmesi a prípadne zahusteného na obsah vody 95 až 35 % hmotn., sa zhomogenizuje s čerstvým katalyzátorom pri teplote 20 až 60 °C v pomere použitý katalyzátor : čerstvý katalyzátor 1 : 0,001 až 100, pričom sa v prípade potreby doplní voda na hodnotu 95 až 35...

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286681

Dátum: 23.02.2009

Autori: Králik Milan, Horák Jaroslav, Vrbovský Peter, Mrllák Jozef, Peterka Miroslav, Mačák Ivan, Uhlár Ján

MPK: C07C 209/00, B01J 31/02, B01J 27/00...

Značky: výroby, difenylaminu, recyklácie, spôsob, fluoroboritého, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu spočívajúci v tom, že použitý katalyzátor sa separuje z reakčnej zmesi alkalickou vodou v pomere k reakčnej zmesi 1 : 1 až 1 : 100 jedno- až štvornásobnou extrakciou za sebou pri teplote 5 až 100 oC a následne sa vo forme vodného a/alebo anilínového roztoku, a/alebo suspenzie katalyzátora dávkuje do reakčného priestoru.

Polyizokyanurátová tvrdá pena a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6992

Dátum: 21.08.2006

Autori: Tomasi Gianpaolo, Hensiek Rainer, Malotki Peter, Peden Gillian, Lehmann Pit

MPK: B01J 31/16, B01J 31/02

Značky: tvrdá, spôsob, výroby, polyizokyanurátová

Text:

...kyselinou mravčou vdiskontinuálnych ako aj v kontinuálnych spôsoboch. Pri týchto je možné použit jeden alebo viaceré katalyzátory, napríklad amínové katalyzátory, ako je pentametyldietyléntriamín acinové katalyzátory, ako sú soli cínu odvodené odIzokyanurátové tvrdé penové materiály sa výhodnejšie vyrábajú kontinuálnym spôsobom, napríklad spôsobom s dvojitým pásom. Použitie vody ako chemického hnacieho prostriedku pri výrobe...

Spôsob výroby hydroxyalkylglukozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281635

Dátum: 13.04.2001

Autori: Borsotti Giampietro, Ciali Massimo, Agnes Giovanni, Pellizzon Tullio

MPK: C07C 309/30, B01J 31/02, C07C 309/36...

Značky: spôsob, výroby, hydroxyalkylglukozidov

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrábané zlúčeniny majú všeobecný vzorec (I), v ktorom R je zvyšok vybraný z -CH2- alebo -CH2- CH2- alebo -CH2-CHOH-, R1 a R2 sú alkylové radikály obsahujúce 1 až 18 atómov uhlíka, alebo R1 alebo R2 sú atómami vodíka, ale nie súčasne, pričom celkový počet atómov uhlíka v R1 + R2 je najviac 18, G znamená radiál vznikajúci odstránením molekuly vody z monosacharidu, všeobecne označovaného ako "redukčný cukor", n je celé číslo v rozsahu 1 až 5, pri...

Katalytický systém na hydrochloráciu a jeho použitie na výrobu vinylchloridu z acetylénu a chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280563

Dátum: 08.03.1995

Autori: Devos André, Strebelle Michel

MPK: B01J 31/30, B01J 31/02, B01J 31/28...

Značky: systém, katalytický, chlorovodíka, použitie, hydrochloráciu, acetylénu, výrobu, vinylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém obsahuje aspoň jednu zlúčeninu kovu skupiny VIII, zvolenú medzi zlúčeninami paládia a zlúčeninami platiny, a hydrochlorid silne stericky chráneného amínu, ktorého teplota topenia je nižšia alebo rovná 25 °C, všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 predstavujú atómy vodíka alebo rovnaké, alebo rôzne alkylové alebo arylové skupiny a R3 je alkylová alebo arylová skupina, pričom uvedený hydrochlorid amínu obsahuje 8 až 30...

Alkylačný katalytický systém a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280340

Dátum: 08.06.1994

Autori: Abbott Ronald Gordon, Randolph Bruce

MPK: B01J 31/02, C07C 2/62

Značky: katalytický, alkylačný, použitie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém obsahuje halogénovodík, sulfónovú zlúčeninu všeobecného vzorca R-SO2-R', v ktorom symboly R a R' predstavujú jednoväzbový uhľovodíkový alkylový alebo arylový substituent obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka alebo R a R' spolu tvoria rozvetvený alebo nerozvetvený uhľovodíkový dvojväzbový zvyšok obsahujúci 3 až 12 atómov uhlíka, takže skupina SO2 je zapojená do uhľovodíkového kruhu, pričom sulfónová zlúčenina prípadne obsahuje jeden...

Způsob syntézy a-chlorovaných chlormravenčanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233713

Dátum: 15.08.1986

Autori: Senet Jean-pierre, Martz Jonathan Thomas, Olofson Roy Arne, Piteau Marc, (francie), Cagnon Guy

MPK: C07C 69/96, B01J 31/02

Značky: syntézy, a-chlorovaných, způsob, chlormravenčanů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob syntézy alfa-chlorovaných chlormravenčanů působením fosgenu na příslušný aldehyd, vyznačující se tím, že se uvedená reakce provádí v přítomnosti katalyzátoru, jímž je organická nebo minerální látka schopná v prostředí obsahujícím aldehyd, fosgen a popřípadě rozpouštědlo vytvořit dvojici iontů, z nichž jeden je halogenidovým aniontem a druhý je kationtem dostatečně odděleným od halogenidového aniontu pro udělení tomuto aniontu nukleofilní...