B01J 23/86

Výroba oxidu dusnatého oxidáciou čpavku v prítomnosti katalyzátora zmesných oxidov kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13838

Dátum: 22.08.2008

Autor: Waller David

MPK: B01J 23/86, B01J 23/00, B01J 23/889...

Značky: oxidov, zmesných, kovov, výroba, dusnatého, oxidů, katalyzátora, oxidáciou, přítomnosti, čpavku

Text:

...do jestvujúcich procesných zariadení.0021 Výsledkom spôsobu podľa predloženého vynálezu je čistejší oxid dusnatý, keďže úroveň neželaného oxidu dusného je nízka. Vysoká selektivita zvyšuje účinnosť spôsobu a znižuje potrebunásledného čistenia. Preto môže oxid dusnatý nájsť nové oblasti uplatnenia, kde sa požaduje čistý oxid dusnatý za nízku cenu.gtrugny ogis obrázkov 0022Obrázok 1 ukazuje experimentálne vlastnosti Co.5 Cr,504. ktorý je jedným...

Prekurzor katalyzátora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279145

Dátum: 08.07.1998

Autori: Reynolds Timothy John, Wragg Roger Derek, Jones Stephen David, Williams Alan, Komodromos Costa, Wilson John David

MPK: B01J 23/74, B01J 23/86, B01J 21/16...

Značky: výroby, prekurzor, spôsob, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Prekurzor katalyzátora na použitie pri metanizácii plynov obsahujúcich vodík a oxidy uhlíka, obsahujúci kalcinovaný reakčný produkt zmesi a) nekalcinovaného hlinitokremičitanového ílovitého minerálu, b) aspoň jednej stabilizačnej prísady na zníženie úniku kremíka, kde táto prísada je zlúčenina kovu alkalických zemín a/alebo kovu vzácnych zemín a c) Feitknechtovej zlúčeniny, Ni2+x Me3+y (OH-)2x + 3y - 2z(A2-)z . nH2O, kde Me3+ je tvorený Al3+...

Chromito-meďnatý hydrogenačno-alkylačný katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247582

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plesch Gustav, Horváth Ivan, Ovečková Jana, Havlica Jaromír, Ambúz Vladimír, Daležel Pavel, Hanic František

MPK: B01J 23/86

Značky: chromito-meďnatý, katalyzátor, hydrogenačno-alkylačný

Text:

...Určenie rozhodujúceho vplyvu kryštálinity fáz kstalyzátora na jeho aktivitu umožňuje operatívne kontrolovat proces žíhsnis pomocou práškových räntgenových difrakčných metód.Roztok pentahydrátu síranu mednatého /50 g v 300 cm 3 destilovanej vody/ sa zahreje na teplotu 60 °C a do tohoto roztoku sa zamiešania pridáva roztok dvojchromanu amónneho/25,2 g v 200 cm destilovanej vody/, obsahujúci 34 cm 3 koncentrovaného vodného roztoku čpàvku...

Způsob přípravy heterogenního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230634

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bareš Milan, Čmolík Jiří, Filip Vladimír, Zajíc Jiří

MPK: C07C 51/36, B01J 23/86, B01J 23/74...

Značky: způsob, přípravy, katalyzátoru, heterogenního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heterogenního katalyzátoru, zejména ke katalýze hydrogenace volných nenasycených mastných kyselin, při němž se heterogenní katalyzátor připravuje kalcinací uhličitanu nikelnatého nebo chromitého, případně jejich směsí, na oxid tohoto kovu a jeho redukcí na katalyzátor, vyznačující se tím, že se oxid kovu případně směsi kovů redukuje při 380 až 460 °C na 50 až 80 % vyredukovaného kovu a po redukci se získaný katalyzátor pasivuje...