B01J 23/74

Katalyzátor na selektívnu oxidáciu sírnych zlúčenín na elementárnu síru a spôsob selektívnej oxidácie sírnych zlúčenín na elementárnu síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280795

Dátum: 11.07.2000

Autori: Van Den Brink Peter John, Geus John Wilhelm

MPK: B01J 23/74, B01D 53/52, B01J 35/10...

Značky: síru, selektívnej, selektívnu, elementárnu, sirných, katalyzátor, zlúčenín, spôsob, oxidácie, oxidáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor obsahuje aspoň jeden katalyticky aktívny materiál a prípadne nosič, pričom katalyzátor má špecifický povrch väčší ako 20 m2/g a stredný polomer pórov aspoň 25 nm a za reakčných podmienok v podstate neprejavuje aktivitu na Clausovu reakciu.

Prekurzor katalyzátora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279145

Dátum: 08.07.1998

Autori: Williams Alan, Komodromos Costa, Wragg Roger Derek, Jones Stephen David, Reynolds Timothy John, Wilson John David

MPK: B01J 21/16, B01J 23/74, B01J 23/86...

Značky: výroby, prekurzor, spôsob, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Prekurzor katalyzátora na použitie pri metanizácii plynov obsahujúcich vodík a oxidy uhlíka, obsahujúci kalcinovaný reakčný produkt zmesi a) nekalcinovaného hlinitokremičitanového ílovitého minerálu, b) aspoň jednej stabilizačnej prísady na zníženie úniku kremíka, kde táto prísada je zlúčenina kovu alkalických zemín a/alebo kovu vzácnych zemín a c) Feitknechtovej zlúčeniny, Ni2+x Me3+y (OH-)2x + 3y - 2z(A2-)z . nH2O, kde Me3+ je tvorený Al3+...

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dvořák Bohumír, Grapl Jiří, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Pašek Josef

MPK: B01J 37/18, C07C 87/36, B01J 23/74...

Značky: způsob, kobaltového, katalyzátoru, redukce, hydrogenačního

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob regenerace kobaltnatého katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269236

Dátum: 11.04.1990

Autori: Suchomel Milan, Sádlo Luboš, Seitl Jaromír, Ševčík Jaroslav, Pech Ladislav, Pilný Miroslav

MPK: B01J 38/04, B01J 23/74, C07C 69/82...

Značky: regenerace, kobaltnatého, katalyzátoru, způsob

Text:

...látky, která působí vzâjemnou mísitelnost dosud nemísitelné vodné o esterové fáze se vytvoří jednofázový systém,při jehož destilaci přechàzí kobaltnatà sůl postupně do esteru. Množství kobaltnate soli, které je schopna přejít do esterové fáze, závisí na její rozpustnosti v esteru,která je tim vyšší, čím má ester vyšší číslo kyselostí. Proto je výhodné používatesteru z paty kolony předběžne destiiace metanolu, který má číslo kyselostí S 0...

Způsob přípravy niklového katalyzátoru na inertním nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 267728

Dátum: 12.02.1990

Autori: Haruda František, Zapletal Vladimír, Kudová Jaroslava, Šedivý František

MPK: C10G 49/04, B01J 23/74

Značky: přípravy, niklového, způsob, nosiči, inertním, katalyzátoru

Text:

...výhodou pH 9,6 až 10,5 po dobu 60 až 240 min. uhličitanem nebo /n hydroxídem alkalickěho kovu, s výhodou sodným, v množství 0,3 až 1,5 molu, 9 výhodou 0,5 až 1,0 molu, na 1 mol prekurzoru. Původní složení hydroxid-uhlíčitanu nikelnatěho obecného vzozee x Ni 0.C 02.y E 20, kde x je 2 až 4 8 y je 2 až 11, se kontrolovenou hydrolýzou mění na prekurzor o složení, kde x je 4 až 14 a y větší než 3. Současně dochází k uspořádání struktury tak, že...

Katalyzátor pre oxidáciu amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 266106

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šimeček Antonín, Matzenauer Tomáš, Vondrák Pavel, Kondrát Emanuel, Gebelová Alžbeta, Sabadoš Július

MPK: B01J 23/74, C01C 1/02, B01J 35/04...

Značky: amoniaku, katalyzátor, oxidáciu, dusnatý

Text:

...na čtverečky velikosti.5 x 5 mm. Aktivní vrstva na nosiči vytváří nanesením roztoku vhodné soli a následným tepelným rozkladem. Tak například při nanášení aktivní vrstvy oxidu kobaltu se nosič ponoří do roztoku dusičnanu nebo octanu kobaltnatého. Po vyjmutí z roztoku se nosič zahřeje na teplotu 300 až 900 °C, čímž se vytvoří aktivní vrstva. Tento postup lze podle potřeby opakovat.Aktivní vrstva může obsahovat jeden nebo několik...

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kontra Andrej, Matzenauer Tomáš, Šimeček Antonín, Kondrát Emanuel, Miškovič Tibor, Vondrák Pavel, Čollák Mikuláš, Sabadoš Július

MPK: C01B 21/24, B01J 23/74

Značky: oxidů, výroby, spôsob, dusnatého

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lubojacký Jaromír, Grapl Jiří, Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: hydrogenaci, aktivace, kobaltového, anilinu, způsob, selektivní, katalyzátoru

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Spôsob výroby katalyzátora oxidácie amoniaku na oxid dusnatý na báze oxidov kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261408

Dátum: 10.02.1989

Autori: Berežný Viktor, Bernauer Bohumil, Horochonič Jozef, Jurovčák Ondrej

MPK: B01J 23/74

Značky: spôsob, báze, oxidov, výroby, kobaltu, amoniaku, dusnatý, oxidácie, katalyzátora

Text:

...roztoku dusičnanu kobaltnatéh-o pri teplote 15 až 30 °C zohriateho na teplotu nosiča, za. nasledovného vypalovania pri. teplote 300 až 900 °C a namáčanie a vypaľovanie sa (ipakuje 2- až S-krát. Katalyticky aktívna vrstva oxidov kobaltu sa ďalej tvorí namáčaním takto pripravených častíc v tavenine hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého pri teplote nosiča a taveniny 60 až 150 °C za nasledovného vypalovvania v počte uvedených cyklov 1 až...

Způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255624

Dátum: 15.03.1988

Autori: Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří, Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Sychra Václav

MPK: G01N 21/31, B01J 23/34, B01J 23/74...

Značky: způsob, rtuti, výroby, termooxidační, stanovení, metodu, katalyzátoru

Text:

...množství vyrobeného katalyzátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209, jehož podstatou je, že produkt spalování směsi paliva a okysličovadla je žihán na teplotu 1 100 až 1 200 °C po dobu nejméně 20 minut.Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209 vyrobený způsobem podle vynálezu má menší vnitřní povrch a větší pevnost, pamětový efekt je...

Nosič oxidačného katalyzátora na báze kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245175

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Jan, Palík František, Malina Josef, Šacillo Anton Adamovie

MPK: B01J 32/00, B01J 23/74

Značky: katalyzátora, nosič, oxidačného, báze, kobaltu

Text:

...katalyzátora, ako suroviny na výrobu nosiča pre oxidačný katalyzátor na báze kobaltu.Výhodou použitia podľa tohto vynálezu sú technicky jednoduchšie operácie smerujúce k bezodpadovému využitiu znehodnoteného kobaltu vo forme oxidu C 0304.opotrebovaný oxidačný katalyzátor na báze kobaltu v závislosti od počtu impregnáciiK výrobe nosiča pre oxidačný katalyzátor sa používa jemne rozomletý opotrebovaný oxi dačný katalyzátor v množstve od 48 do...

Způsob přípravy oxidu železitého pro dehydrogenační železitý katalyzátor s vysokou selektivitou a aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241713

Dátum: 15.09.1987

Autori: Baxa Karel, Jagoš František, Novák Alois

MPK: B01J 23/74

Značky: železitý, dehydrogenační, aktivitou, katalyzátor, vysokou, oxidů, selektivitou, způsob, přípravy, železitého

Text:

...onirdu železiteho byla dokončena V převážně míře až při výstupu horkého oxidu z pece do sudů. Podle mikrostrukturální rentgenové analýzy byl obsah gama modifikace Fe 3 O 4 61 hmotnostních, zbytek tvořila převážně alfa mod 1 fikaceFe 403. Z takto připraveneho oxidu železítého byl připraven kattalyzá-.tor o konečném složení 78,5 °/o hmellnostních Kxzüą, 2. O/(i hmotnostní Crzůz. z 0/0 hmotnostní V 405, 2 hmotnostní T 102 a 0,5 °/o...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zubek Vlastimil, Klimeš Milan, Addejsek Lubomír, Troják František, Bloch Petr

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 23/94...

Značky: selektivní, kobaltového, hydrogenaci, katalyzátoru, stabilizovaného, anilinu, způsob, reaktivace, cyklohexylamin

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob přípravy selektivního niklového katalyzátoru na nosiči pro hydrogenace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241216

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vontor Tomáš, Glaser Vladimír, Palát Karel, Jašek Petr, Sládek Milan, Vídenský Jan, Odlerová Želmíra

MPK: C07C 5/05, B01J 23/74

Značky: způsob, nosiči, niklového, hydrogenace, přípravy, selektivního, katalyzátoru

Text:

...a amoníaku a/ľiebo sl.oučeniny odvozenê od amoniaku, s výhodou amonné soli, V molárním poměru 11 v takovém množství, že výsledná koncentrace těchto látek V 1 litru suspenze obsahující 2 až 5 hmot. pevných částic sraženiny je v rozmezí 0,002 až 0,3 mol.V důsledku působení alkalickêho metaboritanu za uvedených podmínek na prekurzor katalyzátoru dojde k substituci některých hydroxylových nebo uhličitanových iontů boritanovými a výsledný...

Způsob aktivace katalyzátoru pro hydroformylaci alkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239682

Dátum: 13.03.1987

Autori: Fehrer Ernst, Torenb Reinder, Fettweis Ewald, Verhelst Willem Franciscus

MPK: B01J 23/74, C07C 47/00

Značky: aktivace, alkenů, způsob, hydroformylaci, katalyzátoru

Text:

...výrazná zkrácení indukční periody aktivace.Postup podle tohoto vynálezu lze aplikovat zejména při zahejování výroby nldehydů hydroformylací. Lze jaj využít při kontinuálním i diskontinuálhím provedení ektivace a hydroformylace. Při kontinuálním provedení aktivece je vhodným zařízením k aplikaci postupu podle tohoto vynálezu průtočný míchený reaktor, napŕ. probublávaný, který lze opatřit ještě mechanickým míchadlem. Předaktivace malého...

Způsob získávání kovového niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249548

Dátum: 12.03.1987

Autori: Báthory József, Nagy Ferenc, Farkas István, Csikós Rezsoe, Panyor László

MPK: B01J 23/094, B01J 23/74

Značky: niklu, způsob, získavání, kovového

Text:

...se rozumí následující pracovní operace odmašťovaní, odstředování,precipitace, extrakce rozpouštědlem, v přípodě nepyroiorních materiálů sušení. Pyroforní materiály se plní do reaktoru mokré.Podle vynálezu se odpady, obsahující nikl,zpracovávají dvoustupñově, avšak v témže zařízení. V prvém stupni způsobu se odpad aktivuje, ve druhém stupni se aktivovaný materiál karbonylizuje. Obě pracovní operace se mohou provádět v práškovém reaktoru...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Harmaniak Ivan, Jurovčák Ondrej, Čollák Mikuláš, Švergo Ján, Sabadoš Július, Vosolsobě Ján, Kondrát Emanuel, Bernauer Bohumil, Šimeček Antonín

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26, B01J 23/74...

Značky: amoniaku, dusnatého, oxidáciou, spôsob, oxidů, katalytickou, výroby

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Způsob stabilizace aktivovaného hydrogeneračního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234642

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pavlas Pavel, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Neuvirt Ivo, Dvořák Bohumír

MPK: C07C 85/24, B01J 23/74

Značky: katalyzátoru, aktivovaného, stabilizace, kobaltového, způsob, hydrogeneračního

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivovaný katalyzátor, promotovaný jedním uhličitanem ze skupiny uhličitanů alkalických kovů a obsahující 25 až 60 hmot. % kobaltu, se nejprve proudem vodíku ochladí na teplotu nižší než 55 °C a po propláchnutí proudem inertního plynu se stabilizuje při počáteční teplotě 15 °C až 55 °C proudem plynné směsi inertní plyn-kyslík, jejíž vstupní počáteční koncentrace kyslíku 0,3 obj. 0 se postupně zvyšuje až na 21 obj. %, přičemž maximální teplota...

Způsob přípravy heterogenního katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230634

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zajíc Jiří, Filip Vladimír, Bareš Milan, Čmolík Jiří

MPK: B01J 23/86, C07C 51/36, B01J 23/74...

Značky: katalyzátoru, přípravy, způsob, heterogenního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy heterogenního katalyzátoru, zejména ke katalýze hydrogenace volných nenasycených mastných kyselin, při němž se heterogenní katalyzátor připravuje kalcinací uhličitanu nikelnatého nebo chromitého, případně jejich směsí, na oxid tohoto kovu a jeho redukcí na katalyzátor, vyznačující se tím, že se oxid kovu případně směsi kovů redukuje při 380 až 460 °C na 50 až 80 % vyredukovaného kovu a po redukci se získaný katalyzátor pasivuje...

Spôsob získavania kobaltu z odpadových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228623

Dátum: 01.01.1986

Autori: Rabatín Ľudovít, Cempa Štefan, Tomášek Karel

MPK: C01G 51/00, B01J 23/74

Značky: spôsob, kobaltu, odpadových, získavania, katalyzátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Postupuje sa tak, že katalyzátor na báze oxid hlinitý-oxid kobaltnato-kobaltitý sa taví s prídavkom uhličitanu sodného v pomere l:l,5 až 5 pri teplotách 800 až 1200°C, tavenina po stuhnutí a drvení sa lúhuje vodou o teplotě 40 až 100°C pri pomere kvapalnej ku pevnej fáze vo vzniklom rmute k:p = 5 až 15:1 po dobu 0,5 až 3 hodin, vzniklý rmut sa filtruje a filtračný koláč sa redukuje vodíkom alebo pevným uhlikatým redukovadlem, ktorým je koks,...