B01J 23/72

Hydrogenačné katalyzátory, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283777

Dátum: 11.12.2003

Autori: Malentacchi Marinella, Rubini Carlo, Cavalli Luigi

MPK: B01J 23/72, B01J 23/46, B01J 23/44...

Značky: výroby, katalyzátory, spôsob, hydrogenačně, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačné katalyzátory s obsahom paládiového kovu na aktívnom uhlí ako nosiči, kde menej ako 50 hmotn. % paládia sa nachádza v povrchovej vrstve do hrúbky 50 mikrometrov, zvyšok je lokalizovaný vo vrstve s hrúbkou od 50 do 400 mikrometrov. Katalyzátory možno použiť najmä pri purifikácii kyseliny tereftálovej získanej oxidáciou p-xylénu.

Meďnatý katalyzátor na alkylačnú hydrogenáciu aromatických amínov ketónmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281728

Dátum: 21.05.2001

Autori: Uhlár Ján, Lehocký Peter, Gabarík Milan

MPK: B01J 23/78, B01J 23/72

Značky: spôsob, meďnatý, hydrogenáciu, výroby, amínov, alkylačnú, ketónmi, katalyzátor, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnatý katalyzátor s prímesou horčíka určený na alkylačnú hydrogenáciu amínov ketónmi nanesený na nosiči pozostávajúcom z prírodných hlinitokremičitanov, ktorý je kvôli zvýšeniu rýchlosti kondenzácie amínu s ketónom zmiešaný s kyslo upraveným prírodným hlinitokremičitanom. Katalyzátor sa pripravuje zrážaním zmesového roztoku síranu meďnatého a horečnatého roztokom uhličitanov sodíka a/alebo draslíka a lúhu sodného alebo draselného.

Spôsob odstraňovania oxidu siričitého z plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278772

Dátum: 04.02.1998

Autori: Geus John Wilhelm, Kuijpers Eugene Gérard Marie, Jacob Van Der Wal Willem Johan

MPK: B01J 23/72, C01B 17/60, B01D 53/50...

Značky: plynov, spôsob, siřičitého, odstraňovania, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu odstraňovania oxidu siričitého z plynov obsahujúcich oxid siričitý a kyslík, pri ktorom sa tieto plyny uvádzajú do styku s absorbentom obsahujúcim meď na tepelne stálom inertnom nosiči, pričom obsah medi v absorbente vyjadrený ako obsah kovovej medi je vyšší ako 8 % hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť absorbentu, a meď je v ňom prítomná v takej jemne rozptýlenej forme, že má v redukovanej forme na nosiči...

Selektívny medený katalyzátor pre reduktívnu alkyláciu 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 924

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kořen Ján, Koreň Martin

MPK: B01J 23/72

Značky: měděný, alkyláciu, selektívny, 4-aminodifenylaminu, katalyzátor, reduktívnu

Text:

...nežiadúcej vedľajšej hydrogenácie ketónu. častým javom,hlavne pri alkylácii acetónom, je zvýšená tvorba nežiadúceho dialkylderivátu. Naproti tomu pri alkylácii ketónmi s väčšou molekulou, akým je napr. metylizobutylketón, je nutné pridávať do reakčnej zmesi dalšiu zložku (kokatalyzátor),ktorá katalyzuje tvorbu ketimínu a tak vytvára priaznivejšie podmienky pre následnú hydrogenáciu.Ďalším nedostatkom uvedeného typu zmesných medhatých...

Spôsob kontinuálnej výroby N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278629

Dátum: 08.02.1995

Autori: Pašek Josef, Volf Jiří, Kukučka Ľubomír, Jaroš Alois, Škrada Dušan, Mrázová Cecylia

MPK: B01J 23/72, C07C 209/26, C07C 211/51...

Značky: kontinuálnej, spôsob, výroby, n-(1,3-dimetylbutyl)-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na reduktívnej alkylácii 4-aminodifenylamínu 4-metyl-2-pentanónom v prítomnosti medeného katalyzátora a prípadne kyslého kokatalyzátora pri teplote 18 až 210 °C a tlaku vodíka 4 až 10 MPa v kaskáde dvoch až štyroch v sérii zapojených reakčných priestorov, v ktorých sa reakčná zmes prebubláva cirkulujúcim a pridávaným vodíkom. Ochladením cirkulujúceho vodíka sa vylúčená kvapalina rozdelí na vodnú a organickú fázu, pričom vodná...

Spôsob zvýšenia selektivity katalytickej redukčnej alkylácie aromatických amínov alifatickými ketónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278068

Dátum: 14.10.1992

Autori: Grüner Alexander, Pašek Josef, Mlynár Jaromír, Volf Jiří, Doležel Pavel

MPK: B01J 23/72, C07C 209/26, C07C 211/48...

Značky: selektivity, katalytickej, alkylácie, zvýšenia, aromatických, spôsob, ketónmi, amínov, alifatickými, redukčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Z východiskovej zmesi reagujúcich látok sa pred redukčnou alkyláciou, ktorá sa uskutočňuje v prítomnosti vhodného medeného a kyslého heterogénneho katalyzátora, separuje reakčná voda a potom sa táto reakčná zmes, vrátane použitého heterogénneho katalyzátora hydrogenuje. Pri hydrogenácii takto získanej reakčnej zmesi sa potlačuje paralelná hydrogenácia ketónu na zodpovedajúci alkohol.

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pašek Josef, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Rozinek Radovan, Neuwirth Ivo, Dvořák Bohumír

MPK: B01J 23/72

Značky: reaktorem, adiabatickém, dokonalejšího, katalyzátoru, sérií, odvodem, reaktoru, zapojeném, způsob, využití, tepla

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Novák Miroslav, Čermák Ján, Hájek Milan, Šilhavý Přemysl

MPK: C07B 39/00, B01J 23/72

Značky: sloučenin, organických, způsob, halogenovaných, výroby

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Způsob přípravy 1-amino-4-alkylamino-resp.arylaminoantrachinon-2-sulfokyselin a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 256876

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šlosar Petr, Popová Eva, Znamenáček Milan, Horyna Jaroslav

MPK: C09B 1/30, C09B 1/34, B01J 23/72...

Značky: způsob, jejich, přípravy, 1-amino-4-alkylamino-resp.arylaminoantrachinon-2-sulfokyselin

Text:

...vysoce účinného Cu-katalyzátoru, sestávajíciho z porézního křemičitého nosiče s uchycenou mědĺ a oxidem mědným, připraveného dle A.O. 249 378, příkladu 1. 5,4 g sody, načež se směs zahřeje - v uzavřené nádobě na 80 °Ca na této teplotě udržuje po dobu 2 h. Reakční směs obsahuje 84 th 1 ~amino-4-mety 1 amino-anthrachinon-2-sulfokyseliny. Produkt se izoluje některým známým způsobem např. vykyselenim kyselinou solnou a odfiltrováním ziská se tak...

Sposob prípravy vysokoaktívného a selektívneho katalyzátora pre výrobu akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254217

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chripková Naděžda, Lojka Jaromír, Balák Jiří, Polievka Milan

MPK: B01J 25/04, B01J 23/72, B01J 23/94...

Značky: výrobu, spôsob, akrylamidu, selektívneho, katalyzátora, přípravy, vysokoaktívného

Text:

...aditíva D~Glukózy na množstvo zliatiny. Roztok sa dävkuje do re~ aktora počas 4 hodín v množstve 200 ml/h na 60 g katalyžátora, pričom je možné roztok stale vracať. V reaktore sa udržuje teplota 20 až 70 °C, s výhodou 50 až 85 °C, ako pri vlastnej aktivácii. Uvolnený vodík sa odvádza z reaktora odplynom. Uvedený spôsob reaktivácie je možné uplatnit v 5 až 10 cykloch. Reaktivovaný katalyzátor je opäť v-yso» ko aktívny a výťažky akrylamidu sa...

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Stanek József, Eifert Gyula, Halász Edit, Bohus Péter, Wohl László, Küronya István

MPK: B01J 23/72, C07C 87/58

Značky: selektivity, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, přípravu, spôsob, meďnatochromitých, katalyzátorov, zvýšenia

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Vysoce účinné Cu-katalyzátory urychlující některé nukleofilní substituce aromatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249378

Dátum: 12.03.1987

Autori: Král Tomáš, Šlosar Petr, Horyna Jaroslav

MPK: B01J 23/72

Značky: vysoce, účinné, některé, substituce, cu-katalyzátory, aromatických, sloučenin, nukleofilní, urychlující

Text:

...nebo Sandmayerovy. S výhodou lze připravovat nové katalyzátory například z odpadních kataly 3 249378zátorů dehydrogenační výroby acetaldehydu.Cu-katalyzátory podle tohoto vynálezu mají významné přednosti V porovnání s dosud používanou elementární mědí, jejími slitinami a sloučeninami mědi. Hlavní výhody jsouměč a její sloučeniny jsou u nových katalyzátorů rozptýleny na rozměrném povrchu porézníhokřemičitého nosiče, přičemž i povrch vnitřních...

Katalytický systém pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236697

Dátum: 15.02.1987

Autori: Fattore Vittorio, Paggini Alberto, Laganá Vincenzo, Notari Bruno

MPK: B01J 23/72, C07C 31/04

Značky: vyšších, výrobu, plynů, alkoholů, syntézního, methanolu, katalytický, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je katalytický systém podle vynálezu pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu, složený z prvků zinku, chrómu, mědi a alkalickéno kovu A, s výhodou draslíku nebo sodíku, příp. jiných kovů Me, s výhodou manganu, hliníku nebo ceru, přičemž prvky mohou být celkově nebo pouze částečně chemicky spojené s kyslíkem a/nebo navzájem, odpovídá empirickému vzorci ZnCrwCuxAyMezOt. Při použití uvedeného katalytického systému se...

Způsob zvyšování selektivity měděných katalyzátorů používaných při reduktívní alkylaci aromatických aminů ketony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235833

Dátum: 01.12.1986

Autori: Uhlár Ján, Pašek Josef, Jarkovský Lubor

MPK: C07C 85/08, B01J 23/72

Značky: reduktívní, katalyzátoru, měděných, ketony, používaných, zvyšování, alkylaci, aminu, aromatických, selektivity, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování selektivity měděných katalyzátorů aktivních pro hydrogenaci ketimínů při reduktivní alkylaci primárních aromatických aminů ketony v kapalné fázi při 130 až 220 °C a tlaku 2 až 10 MPa. Podstata vynálezu spočívá v tom, žese k reakční směsi přidá 0,3 až 2 % hmot. organické kyseliny s počtem atomů uhlíku 1 až 4, vztaženo na katalyzátor.