B01J 23/46

Použitie katalyzátora na rozklad oxidu dusného (N2O) pri Ostwaldovom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14424

Dátum: 24.02.2005

Autori: Kraus Marcus, Gorywoda Marek, Jantsch Uwe, Lund Jonathan

MPK: B01J 23/46, B01D 53/86, C01B 21/26...

Značky: dusného, katalyzátora, použitie, procese, ostwaldovom, n2o, oxidů, rozklad

Text:

...a smie spôsobovať len mimoriadne nízky pokles tlaku pozdĺž výšky pevného lôžka katalyzátora. Zvýšený pokles tlaku môže taktiež viest k strate účinnosti pri wrobe HN 03, predovšetkým vtedy, ak nie je následné zvýšenie tlaku v existujúcom technickom zariadení možné.- Katalyzátor nemá vyžadovať žiadne zmeny dimenzovania existujúcich konvertorov.0025 Podľa vynálezu sa použije katalyzátor obsahujúci ródium prípadne oxid ródia v spojení s...

Hydrogenačné katalyzátory, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283777

Dátum: 11.12.2003

Autori: Malentacchi Marinella, Rubini Carlo, Cavalli Luigi

MPK: B01J 23/72, B01J 23/46, B01J 23/44...

Značky: výroby, použitie, spôsob, hydrogenačně, katalyzátory

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačné katalyzátory s obsahom paládiového kovu na aktívnom uhlí ako nosiči, kde menej ako 50 hmotn. % paládia sa nachádza v povrchovej vrstve do hrúbky 50 mikrometrov, zvyšok je lokalizovaný vo vrstve s hrúbkou od 50 do 400 mikrometrov. Katalyzátory možno použiť najmä pri purifikácii kyseliny tereftálovej získanej oxidáciou p-xylénu.

Spôsob oxidácie delta-5-steroidného alkénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282278

Dátum: 09.11.2001

Autori: Bakshi Raman, Corley Edward, Thompson Andrew, Miller Ross

MPK: B01J 23/30, B01J 21/06, B01J 23/02...

Značky: delta-5-steroidného, oxidácie, alkenů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob oxidácie delta-5-steroidných alkénov na zodpovedajúce delta-5-7-ketosteroidné alkény spočívajúci v tom, že sa na delta-5-steroidný alkén v rozpúšťadle pôsobí hydroperoxidom v prítomnosti katalyzátora na báze ruténia. Výsledné produkty je možné použiť ako inhibítory 5-alfa-reduktázy.

Spôsob výroby karbazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281961

Dátum: 19.07.2001

Autori: Notheis Ulrich, Buysch Hans-josef, Langer Reinhard, Klausener Alexander

MPK: B01J 23/46, C07D 209/86, B01J 23/40...

Značky: karbazolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby karbazolu dehydrogenáciou zlúčenín vzorcov (I), (II) a (III), prípadne aminačnou dehydrogenáciou zlúčenín vzorcov (IV), (IVa), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX) a (X) za prítomnosti irídiových katalyzátorov alebo irídium obsahujúcich katalyzátorov na nosičoch pri teplote v rozmedzí 300 °C až 600 °C za prítomnosti vodíka.

Spôsob hydroxykarbonylácie laktónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281749

Dátum: 25.05.2001

Autori: Perron Robert, Denis Philippe, Patois Carl

MPK: B01J 23/46, C07B 41/08, B01J 27/06...

Značky: laktónov, hydroxykarbonylácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydroxykarbonylácie laktónov, konkrétne rôznych valerolaktónov a ich izomérov, a to reakciou s oxidom uhoľnatým a s vodou za vzniku zodpovedajúcej kyseliny dikarboxylovej. Spôsob spočíva v reakcii oxidu uhoľnatého a vody najmenej s jedným laktónom obsahujúcim 5 atómov uhlíka pracuje sa za prítomnosti účinného množstva irídiového katalyzátora a jódovaného alebo brómovaného promótora, pričom molárny pomer promótor/irídium je v...

Spôsob prípravy kyseliny adipovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279905

Dátum: 08.02.1995

Autori: Denis Philippe, Grosselin Jean-michel, Metz François

MPK: B01J 27/13, B01J 27/06, B01J 23/46...

Značky: kyseliny, přípravy, adipovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kyseliny adipovej reakciou vody a oxidu uhoľnatého s aspoň jednou penténovou kyselinou v prítomnosti katalyzátora na báze irídia a aspoň jedného jódovaného promótora, pri zvýšenej teplote a pri tlaku vyššom ako je atmosférický tlak, v aspoň jednom rozpúšťadle vybranom zo skupiny zahrnujúcej nasýtené alifatické alebo cykloalifatické uhľovodíky a ich halogénované deriváty, aromatické uhľovodíky a ich halogénované...

Spôsob karbonylácie alylických butenolov a ich esterov s karboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281592

Dátum: 05.10.1994

Autori: Denis Philippe, Patois Carl, Metz François, Perron Robert

MPK: C01B 31/18, B01J 23/46, B01J 27/06...

Značky: spôsob, karboxylovými, karbonylácie, kyselinami, butenolov, alylických, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbonylácia alylických butenolov a/alebo ich esterov s karboxylovými kyselinami, a to pomocou oxidu uhoľnatého, ktorého podstata spočíva hlavne v tom, že sa nechá reagovať oxid uhoľnatý najmenej s jedným z uvedených alylických butenolov a esterov s karboxylovými kyselinami pri zvýšenej teplote, za tlaku vyššieho, ako je tlak atmosférický a v prítomnosti irídiového katalyzátora a promótora obsahujúceho jód alebo bróm, pričom molárny...

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 239045

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zbirovský Vladimír, Čapka Martin

MPK: B01J 23/46, C07B 35/00

Značky: kationtově, rhodné, nosičům, anorganickým, komplexy, vázané

Zhrnutie / Anotácia:

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům koordinační vazbou mezi atomy fosforu a rhodia obecného vzorce /LnRh(diolefin)mHy /+A-, kde představuje A- chloristanový, toluensulfátový, tetrafenylboritanový, tetrafluoroboritanový nebo hexafluorofosforečný anion, diolefin dien o čtyřech až osmi atomech uhlíku, L skupinu -Si(CH2)rP(C6 H 5)2 (kde r = 1 až 6) chemicky vázanou k anorganickému nosiči vazbou X-O-Si, kde X představuje povrch...

Způsob přípravy katalyzátoru vhodného pro výrobu amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244442

Dátum: 15.07.1987

Autori: Koyš Viktor, Dimun Milan, Illeková Zlata

MPK: B01J 23/46, B01J 23/58

Značky: katalyzátoru, vhodného, amoniaku, výrobu, způsob, přípravy

Text:

...způsob nanääoní ve vodě stálych aloučenin na uhiíkatý nosič je napouätění nosiče vodnými roztoky těchto aloučenin, a proto se dává pŕadnoat poułívání ve vod rozpuatných solí. Roapuatnoat těchto alouěonin va vodě má být. přsdnoatnl dostatočné pro to, aby aa doaáhlo požadovaného obsahu alkaliokého kovu nebo barya v jednom napouitlcím stupni. Přodnoatnä aa banyum a alkalicld kov nanáäedí společně v dediném stupni.Koncentraca roztoku ve...

Hydrogenační katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231113

Dátum: 01.06.1986

Autori: Reiss Jiří, Hetflejš Jiří

MPK: C07B 1/00, B01J 23/46

Značky: hydrogenační, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenační katalyzátor obecného vzorce Rh(olefin)mL2(O3SR), kde olefin představuje alken s C2 až C8, cykloalken s C5 až C8, výhodně etylen, cyklookten a dále alkadien s C4 až C12, výhodně 1,5-hexadien, 1,5-cyklooktadien a norbornadien, index m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě C=C vazby a hodnotu 0 až 2 v případě alkenů, index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordinačních vazeb centrálního kovu k olefinu a ligandu L2 je...

Zakotvené hydrogenační katalyzátory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242004

Dátum: 14.05.1984

Autori: Yellin Tobias Oregon, Gilman David John

MPK: C07B 31/00, B01J 23/46

Značky: hydrogenační, katalyzátory, jejich, zakotvené, výroby, způsob

Text:

...m má hodnotu 0 až 1 v případě dienů obsahujících dvě CC vazby a hodnotu 0 až 2 V případě alkenü,index p je roven 1 až 2, přičemž počet koordlnačních vazeb centrálního kovu k olefinu a lígandu L 2 je roven čtyřem.Katalyzátory výše uvedené struktury lze výhodné připravit reakcí olefin pentadionátorjrhodných komplexů s lígandem L 2 a sulfoprlopylovaným glycidylmetakrylátovým kuopolymerem, tj. postupem analogickým přípravě rozpustných...