B01J 23/44

Kompozity vrstevného oxidačného katalyzátora vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21000

Dátum: 15.01.2010

Autori: Punke Helmut Alfred, Sung Shiang, Grubert Gerd, Mueller-stach Wolfgang Torsten, Hoke Barmont Jeffrey, Deeba Michel, Kazi Shahjahan, Neubauer Torsten, We Xinyi, Wan Chung-zong, Roth Stanley, Li Yuejin

MPK: B01D 53/94, B01J 29/12, B01J 23/44...

Značky: vrstevného, katalyzátora, vznětového, oxidačného, kompozity, motora

Text:

...výkon,napríklad výkon pri pracovnej (light-off) teplote. Cieľom je taktiež čo najefektívnejšie využitie zložiek oxidačných katalyzátorov vznetových motorov, ako sú napríklad zeolity a paládium.Sú ustanovené výfukové systémy a zložky a spôsoby ich použitia, ktoré využívajú oxidačný katalytický materiál, pre vznetové motory, na nejakom podklade. Podklad môže byt prietokovou konštrukciou, používanou pre oxidačný katalyzátor vznetového motora...

Paládiový katalyzátor na nosiči a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14486

Dátum: 10.03.2008

Autori: Dunn Tracy, Chen Baoshu, Möbus Konrad

MPK: B01J 35/00, B01J 37/02, B01J 23/44...

Značky: paládiový, výroby, katalyzátor, nosiči, spôsob

Text:

...aktivovanom uhlíku (spôsob opísaný Pearlmanom) je taktiež známe (S. Nishimura, Handbook of Heterogeneous CatalyticHydrogenation for Organíc Synthesis, published by John Wiley Sons, Inc. 2001).0014 Ďalšie známe spôsoby používajú preneutralizovaný roztok chloridu paládia, ktorý sa následne aplikuje na aktivovaný uhlík (US 3,804,779).0015 Počas preneutralizácie sa tvoria koloidy paládia. 0016 Katalyzátor na báze paládia na aktivovanom uhlíku,...

Katalyzátor na báze paládia na selektívnu hydrogenáciu acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3036

Dátum: 26.03.2004

Autori: Moon Sang, Ahn In Young, Kang Jung Hwa, Kim Woo Jae

MPK: C07C 5/00, B01J 23/44

Značky: báze, paládia, hydrogenáciu, selektívnu, katalyzátor, acetylénu

Text:

...vyriešenie problému deaktivácie katalyzátora pri hydrogenácii acetylénu bol navrhnutý titánový promótor ako prísada a podrobnosti sú uvedené v kórejskom patente č. 2000-0059743. Keď sa paládiový katalyzátor modifikuje titánovými časticami a redukuje sa pri vysokých teplotách, napríklad 500 °C, častice oxidu titaničitého sa čiastočne redukujú a migrujú na povrch Pd a z oxidu titaničitého sa do paládia prenesie elektrón, čím na paládiu...

Hydrogenačné katalyzátory, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283777

Dátum: 11.12.2003

Autori: Malentacchi Marinella, Cavalli Luigi, Rubini Carlo

MPK: B01J 23/46, B01J 23/72, B01J 23/44...

Značky: spôsob, katalyzátory, hydrogenačně, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogenačné katalyzátory s obsahom paládiového kovu na aktívnom uhlí ako nosiči, kde menej ako 50 hmotn. % paládia sa nachádza v povrchovej vrstve do hrúbky 50 mikrometrov, zvyšok je lokalizovaný vo vrstve s hrúbkou od 50 do 400 mikrometrov. Katalyzátory možno použiť najmä pri purifikácii kyseliny tereftálovej získanej oxidáciou p-xylénu.

Spôsob prípravy hydroxylamóniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282192

Dátum: 08.10.2001

Autori: Lefferts Leonardus, Van Lieshout Lambertus Hubertus Wilhelmus Maria, Schevelier Peter Arnold Ceciliaan

MPK: C01B 21/14, B01J 23/44

Značky: spôsob, solí, přípravy, hydroxylamóniových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje katalytickou redukciou dusičnanových iónov v kyslom prostredí a v prítomnosti aktivovaného katalyzátora, pričom tento katalyzátor zahrnuje častice nosiča spolu s kovovými časticami obsahujúcimi paládium a platinu s tým, že relatívna koncentrácia paládia a platiny v každej kovovej častici sú prakticky rovnaké. Koncentrácia platiny v každej kovovej častici vykazuje smerodajnú odchýlku, vyjadrenú v hmotnostných percentách a...

Spôsob výroby peroxidu vodíka a katalyzátor na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 281953

Dátum: 12.07.2001

Autori: Chuang Karl, Zhou Bing

MPK: B01J 23/40, B01J 23/58, B01J 23/44...

Značky: spôsob, výroby, vodíka, peroxidu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje priamou oxidáciou vodíka kyslíkom v kyslom vodnom prostredí, pri ktorom sa a) kyslé vodné prostredie, obsahujúce vodík a kyslík, privádza v tlakovej nádobe do styku s katalyzátorom, ktorý sa skladá z najmenej jedného kovu zo skupiny VIII periodického systému, výhodne paládia, naneseného na čiastočne hydrofóbnom a čiastočne hydrofilnom nosiči, výhodne fluorovanom uhlíku alebo uhlíku Vulcan, b) do kyslého vodného prostredia...

Obaľovaný impregnovaný katalyzátor na použitie pri príprave vinylacetátu a spôsob prípravy vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279574

Dátum: 11.07.1995

Autori: Jobson Simon, Bartley William, Lemanski Michael Francis, Kitson Melanie, Harkreader Gordon Gene

MPK: B01J 23/44, B01J 23/52, B01J 23/38...

Značky: spôsob, přípravě, přípravy, katalyzátor, vinylacetátu, obalovaný, použitie, impregnovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Obaľovaný impregnovaný katalyzátor na použitie pri príprave vinylacetátu z etylénu, kyseliny octovej a plynu, ktorý obsahuje kyslík, obsahujúci: a) katalyzátorový nosič, ktorý má priemer častíc od 3 do 7 mm a objem pórov 0,2 až 1,5 ml na gram, b) paládium a zlato distribuované vo vonkajšej 1,0 mm silnej vrstve častíc katalyzátorového nosiča a c) od 3,5 do 9,5 % hmotn. octanu draselného, pričom hmotnostný pomer zlata k paládiu v uvedenom...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Vlastimil, Švajgl Oldřich, Grosser Vojtěch, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Rubáš Vlastimil

MPK: C07C 5/02, B01J 23/44

Značky: dienů, hydrogenaci, včetně, katalyzátor, způsob, selektivní, uhlovodíku, přípravy, vinylaromatických, aktivace, konjugovaných

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...