B01J 23/00

Výroba oxidu dusnatého oxidáciou čpavku v prítomnosti katalyzátora zmesných oxidov kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13838

Dátum: 22.08.2008

Autor: Waller David

MPK: B01J 23/00, B01J 23/86, B01J 23/889...

Značky: čpavku, oxidáciou, oxidů, dusnatého, kovov, katalyzátora, přítomnosti, zmesných, výroba, oxidov

Text:

...do jestvujúcich procesných zariadení.0021 Výsledkom spôsobu podľa predloženého vynálezu je čistejší oxid dusnatý, keďže úroveň neželaného oxidu dusného je nízka. Vysoká selektivita zvyšuje účinnosť spôsobu a znižuje potrebunásledného čistenia. Preto môže oxid dusnatý nájsť nové oblasti uplatnenia, kde sa požaduje čistý oxid dusnatý za nízku cenu.gtrugny ogis obrázkov 0022Obrázok 1 ukazuje experimentálne vlastnosti Co.5 Cr,504. ktorý je jedným...

Spôsob prípravy rovnorodých tuhých nano-časticových materiálov pomocou kontinuálneho zrážania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11895

Dátum: 22.06.2007

Autori: Santiago Redondo Marta, Pérez Ramírez Javier, Waller David, Abelló Cros Sonia, Schelver Morten

MPK: B01J 23/00

Značky: kontinuálneho, spôsob, pomocou, zrážania, rovnorodých, nano-časticových, tuhých, přípravy, materiálov

Text:

...sú jednoduchosť, reprodukovateľnosť,univerzálnosť a škálovateľnosť. Výhodne je vďaka homogenite získaných materiálov spôsob podľa tohto vynálezu veľmi vhodný pre priemyselnú aplikáciu.0022 Pred diskusiou detailných uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu, sa poskytuje deñnlcia špecifických pojmov týkajúcich sa hlavných aspektoch podľa tohto vynálezu.0023 Mikroreaktor sa v tomto vynáleze používa tak, že označuje malú reakčnú komoru s...

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Komorová Eva, Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Dérer Tibor, Komora Ladislav, Jureček Ľudovít

MPK: B01J 23/00, B01J 21/00

Značky: kyselinami, procesov, katalyzovaných, katalyzátor, heterogénny, reakcií, chemickotechnologických

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Katalyzátory s vysoko disperzným rozdelením aktívnej zložky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280464

Dátum: 14.09.1995

Autori: Buechele Wolfgang, Wistuba Hermann, Irgang Matthias, Otto Bernhard, Fetzer Thomas, Buerger Gert

MPK: B01J 23/00, C07C 29/154

Značky: výroby, aktívnej, katalyzátory, disperzným, spôsob, zložky, rozdělením, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

M-Al2O4, kde M predstavuje prvok z I., VII. alebo VIII. vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov sa uvedie do styku s cínom, olovom alebo prvkom z II. hlavnej alebo vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov, ktoré sú vo forme oxidu, soli alebo v elementárnej forme, a uskutoční sa kalcinácia pri teplote od 300 do 1300 °C a tlaku do 10 kPa do 2 MPa.

Katalyzátor pre dehydrogenáciu alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247576

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maťaš Michal, Skolák Pavol, Krempaský Bohdan

MPK: B01J 23/00, B01J 21/12

Značky: alkánov, katalyzátor, dehydrogenáciu

Text:

...komplexných zlúčenín.organické látky, s výhodou soli karboxymetyĺcelulózy sa vnášajú do katalyzátorovej sústavy bud s katiónmi alkaiických kovov alebo alkalických zemín, alebo ako amónne soli neutralizujúce kyslá anióny a umožňujúce vznik ľahko prchavých chloridov alebo dusičnanových solí. Tieto látky zabezpečujú dostatočný vznik sekundárnych párov katalyzatorovejKatalyzátorová sústava sa z uvedených látok pripravuje buâ postupným zmiešavaním...