B01J 20/34

Regeneračné čistenie prúdu predupravenej biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20422

Dátum: 11.12.2009

Autori: Bonanni Andrea, Mule' Mariella

MPK: B01D 15/20, C07H 3/00, B01J 20/34...

Značky: predupravenej, čistenie, regeneračné, biomasy, prúdu

Text:

...lisov alebo membránových filtrov, alebo akéhokoľvek iného postupu schopného separovat a zbierať tekutý prúd so sušinou tvorenou rozpustnými a rozpustenými pevnými časticami a vodou. Toto je príklad prúdu tekutej predupravenej biomasy.0013 Prúd predupravenej biomasy aprúd predupravenej tekutej biomasy obsahuje niektoré zlúčeniny, ktoré sú hydrolyzovatelné na vodou rozpustné druhy zhydrolýzy suchého podielu biomasy.0014 Príklady...

Spôsob čistenia adsorbčného prostriedku obsahujúceho uhlík a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279348

Dátum: 18.03.1992

Autor: Brüggendick Hermann

MPK: B01D 53/08, B01J 20/34

Značky: zariadenie, spôsobu, spôsob, čistenia, tohto, prostriedku, realizáciu, adsorbčného, obsahujúceho, uhlík

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia adsorpčného prostriedku obsahujúceho uhlík, ktorý sa používa v reaktore na čistenie spalín, pri ktorom sa adsorpčný prostriedok z reaktora vynáša a podrobuje sa vo zvláštnom tepelnom regeneračnom prístroji desorpčnému procesu na oddelenie a rozklad škodlivín a desorpčný plyn bohatý na škodliviny sa ďalej spracúva. Pri desorpčnom procese sa bez priameho prívodu vykurovacieho plynu pri teplote 350 až 650 °C odparia ťažké kovy a...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259469

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rosenthal Jakub, Křemenák Lubomír, Janáček Leoš, Oháňka Vlastimil, Vašina Jan, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: látek, sorbovaných, hlinitého, přítomnosti, oxidů, způsob, hydroxidů, organických, reaktivace, aktivace

Text:

...organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných...

Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257975

Dátum: 15.07.1988

Autori: Křemenák Lubomír, Vašina Jan, Rosenthal Jakub, Oháňka Vlastimil, Janáček Leoš, Kubíček Karel

MPK: B01J 20/34

Značky: sorbovaných, oxidů, organických, látek, přítomnosti, způsob, reaktivace, aktivace, hlinitého, hydroxidů

Text:

...organické látky zvyšují tedy energetickou účinnost aktivačního a reaktivačního procesu a zvolené podmínky včetně lokálního krátkodobého přehřátí podmiňují rozklad přítomného hohmitu 2 dehydratace a zvýšení adsorpční účinnosti aktivovanéhc a reaktivovaného oxidu hlinitého v oblasti nízkych parciálních tlaku vodníDruhým významným důsledkem krátkodobého přehřátí oxidu hlinitého s adsorbovanýmił organickými látkami při žíháni v oxidační...

Způsob regenerace adsorbentů a katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247417

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lopata Václav, Tolman Jioí, Novák Jan, Floriánek Jioí

MPK: B01J 38/02, B01J 20/34

Značky: regenerace, katalyzátoru, způsob, adsorbentu

Text:

...a složení reaktivačního média a teplotního režimu ve vsádkové regenerační komoře, případně rozlolení teplot podél tunelové regenerační pece.Vvnález je blíže vysvětlen dvěma následujícími příklady regenerace reformovacího katakuzátoru a adsorbentu pro sušení uhlovodíků. Uvedené příklady regenerace byly realizoványv zařízení vsádkového typu. Časový průběh teplot, kterým je vystaven regenerovaný materiál ve vsádkovém zařízení, lze docílit i...

Způsob regenerace sorbentů alkalickým vodným roztokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241479

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lavé Daniel

MPK: B01J 20/34

Značky: roztokem, vodným, sorbentu, regenerace, alkalickým, způsob

Text:

...například Vnesením silně kyse-lých skupin, jako jsou skupiny sulfonové kyseliny, nebo slabe kyselý-ch skupin, jako jsou skupiny fosfonové .kyseliny, skupiny karboxylové kyseliny, skupiny aminokaurborxylovtí kyseliny nebo skupiny iminoclikarboxylové kyseliny, do matrice V podobě polymeru nebo- korodenzzační-ho produktu.Má-li matricí být polymer, může monomerem, který se použije k přípravě toho-to polymeru, být například monnovinylová...

Způsob regenerace expandovaného perlitu nasyceného ropnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249676

Dátum: 15.04.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Lošťák Alois, Müller Josef, Kačín Jan

MPK: B01J 20/34, C02F 1/28

Značky: látkami, regenerace, perlitu, způsob, expandovaného, nasyceného, ropnými

Text:

...například ropné látky.« 249 575 Uvedené nedostatky s vyšší účinností řeší předmět vynálezu, který vychází ze skutečnosti, že ropná látka je expandovaným perlitem vázána převážně kapiiárními silami. Při nasycení sorbentu do» chází k rovnováze mezi gravitačními a kapilárními silami půeobícími na absorbovanou ropnou látku. Při působení větší síly, než je gravitační síla, například síly.odstředivé, dochází k rychlému uvolňoa vání a odlučování...

Způsob obnovování hydrofobních a adsorbčních schopností expandovaného perlitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234388

Dátum: 15.10.1986

Autori: Kuna Lubomír, Langer Gejza, Lošťák Alois, Švigar Ladislav, Stockert Miroslav, Engelthaler Zdeněk

MPK: B01J 20/34

Značky: obnovování, perlitu, adsorbčních, způsob, hydrofobních, schopnosti, expandovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do odvětví keramiky a keramických surovin s použitím pro čištění vod, znečištěných ropnými produkty. Řeší se jím způsob opakovatelné regenerace hydrofobních a adsorpčních schopností expandovaného perlitu a podobných zrnitých lehčených substrátů, jako expandované břidlice, vermiculitu či křemeliny po vyčerpání jejich schopnosti adsorbovat ropné produkty. Tepelným procesem se nejprve odstraní ropný adsorbát, načež se, za využití...