B01J 20/30

Pevný nanokompozitný materiál na báze hexa- a oktakyanometalátov, spôsob prípravy materiálu a spôsob uskutočňovania fixácie minerálnych polutantov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14103

Dátum: 20.05.2010

Autori: Barre Yves, Guerin Christian, Grandjean Agnés, Larionova Joulia, Guari Yannick

MPK: B01J 20/02, B01J 20/30, B01J 20/06...

Značky: materiál, materiálů, přípravy, polutantov, oktakyanometalátov, fixácie, báze, spôsob, uskutočňovania, minerálnych, hexa, nanokompozitný, pevný

Text:

...ñxátorom a eventuelne vzhľadom k možnosti zanášania, čo obmedzuje počet priechodov roztokov v kolóne.Ked majú hexakyanoferáty formu prachu, vytvárajú mechanicky nestabilné zrná, ktoré sú mechanicky krehké, zatiaľ čo v kompaktnej tuhej forme vedie ich nízky špecifický povrch často k pomalej reakčnej kinetike, čo značne obmedzuje ich účinnosť.Je teda všeobecne obťažné použiť kompaktnú formu pre vysokú reakčnú rýchlosť.Harjula et al. vo...

Spôsob dekapovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6861

Dátum: 21.03.2006

Autori: Grigg Julian, Osborn Nigel John

MPK: B01J 20/30

Značky: dekapovania, spôsob

Text:

...poskytovaný spôsobdekapovania s cieľom odňatia Ffluoridu z oxidu hlinitého, 3obsahujúcon premývanie uvedeného oxidu hlinitého pomocou vodnej kyseliny alebo zásady, ako je vodný roztok kovového hydroxidu, a pri zvýšenej teplote. Odpad z oxidu hlinitého môže byt potom transferovaný do odpadovej nádoby s krytom, kde môže rádioaktivitaklesat a operátor nedostane dávku radiácie.Vodné kyseliny vhodné pre použitie pri dekapovaní zahrnujú vodné...

Sorpčná kompozícia, spôsob jej výroby a použitie na odstránenie síry z prúdu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284080

Dátum: 06.08.2004

Autori: Kubicek Donald, Khare Gyanesh

MPK: B01J 20/06, B01J 20/30

Značky: sorpčná, spôsob, odstránenie, použitie, síry, výroby, tekutiny, kompozícia, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpčná kompozícia sa pripraví tak, že sa (a) zinková zložka uvedie do styku s koloidnou oxidovou zložkou a so zložkou na báze oxidu kovu následne sa suší pri teplote 50 °C až 300 °C, čím sa odstráni v podstate všetko kvapalné médium koloidnej oxidovej zložky a následne (b) sa kompozícia získaná v kroku (a) podrobí pôsobeniu pary, pričom toto pôsobenie sa uskutočňuje pri teplote 200 °C až 900 °C počas 1 hodiny až 24 hodín. Opísaná je aj...

Spôsob úpravy adsorbenta na báze aktívneho uhlia znehodnoteného chlorovodíkom, elementárnou ortuťou a jej zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283305

Dátum: 22.04.2003

Autori: Antal Michal, Fučík Vladimír, Ilka Peter

MPK: B01J 20/30, C01B 31/08, B01J 20/20...

Značky: spôsob, elementárnou, ortuťou, aktívneho, adsorbenta, zlúčeninami, báze, znehodnoteného, chlorovodíkom, uhlia, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je založený na tom, že na aktívnom uhlí ortuťou znečisteného adsorbenta prebieha desorpcia chlorovodíka z aktívneho uhlia adsorbenta pri teplote 100 °C až 150 °C za atmosférického tlaku v inertnej atmosfére dusíka. Podstatné je, že ďalej prebieha suchá destilácia pri teplote 250 °C a tlaku 300 °C a tlaku 0,02 Mpa až 0,035 Mpa v inertnej atmosfére dusíka s následnou kondenzáciou demerkurizáciou vzniknutých pár ortuti a chloridu ortutnatého. Na...

Častice, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1936

Dátum: 02.12.2002

Autor: Brandner Alexander

MPK: B01J 20/28, C08J 3/12, B01J 20/30...

Značky: částice, spôsob, výroby, použitie

Text:

...otáčok v rozmedzí od 600 do 3600 min. Týmto spôsobom sa dosiahne dostatočne vysoke strihové zaťaženie pri súčasne optimálnej prevádzke rañnéra.Ďalej je výhodné prevádzkovať rafrnér pri zvýšenej teplote, napríklad od 40 do 90 °C,výhodnejšie od 60 do 80 °C.Zmes kationizovaných častíc, rozpúšťadla a vody opúšťajúca rafinér sa za účelom odstránenia rozpúšťadla z častíc premýva zvyčajným spôsobom vodou v protiprúde.Výhodnejšie je použitie...

Použitie látky, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280638

Dátum: 10.05.1995

Autori: Hamm Reiner, Schneider Valentin

MPK: B01J 20/02, B01D 53/28, B01D 53/26...

Značky: ktorá, aktívneho, komponentu, použitie, pozostáva, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Látka, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu obsahujúca železo, nikel, rénium, titán, mangán, vanád, molybdén a/alebo chróm na tepelne odolnom oxidickom nosiči s veľkým povrchom a aktivuje sa pri teplote 300 až 600 °C molekulárnym kyslíkom a následne bola ošetrená redukčným plynom pri teplote medzi 200 °C až pod teplotu aktivácie, sa používa ako farebný indikátor na zobrazenie pri pokrytí vlhkosti pri odstraňovaní vlhkosti z inertných plynov.

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278047

Dátum: 14.10.1992

Autori: Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Trýzna Pavel, Maloch Jan, Petříková Vlasta

MPK: B01J 20/30, B01J 20/28, B01J 20/22...

Značky: toxických, znečisťujúcich, rádioaktívnych, látok, sorbent, fixáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbent na fixáciu toxických, rádioaktívnych a znečisťujúcich látok, je tvorený popolom vzniknutým spaľovaním tuhých palív pri teplote vyššej ako 1 000°C, ktorý obsahuje aspoň 30 % hmotnostných častíc s veľkosťou menšou ako 3 mm a maximálne 10 % hmotnostných častíc menších ako 0,01 mm. Obsah vodou vylúhovateľných toxických prvkov má nižší ako 1 mg.1-1 a aktivitu rádia nižšiu ako 100 Bq.kg-1. Okrem toho obsahuje od stopového množstva až do 20 %...

Spôsob prípravy granulačnej zmesi adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267065

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gálfy Koloman, Klucho Pavol, Fančovič Karol, Akubžanov Vladimír, Maťaš Michal

MPK: B01J 20/30, B01J 37/00

Značky: spôsob, zmesí, katalyzátorov, přípravy, adsorbentov, granulačnej

Text:

...20 hmot. polyvinylalkoholu, 20 hmot. polyetylénglykolu, 20 hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom a 20 hmot. dipentaerytritolu. Po hnetení 4 hodiny pri 80 OC sa získa granulačná zmes vhodná pre formovanie vytláčanĺm. získajú sa valčeky o priemere 3 mm, ktoré po oxidačnej kalcinácii pri 640 OC po dobu 5 hodin majú mechanickú pevnosť 40 N a sú vhodné ako adsorbent pre izoláciu n-alkánov z ropnýchZmes 75 hmot. dielov...

Způsob čištění porézních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264761

Dátum: 12.09.1989

Autori: Víška Jarmil, Daněk Josef

MPK: C08J 9/28, B01J 20/30, C08J 9/26...

Značky: polymerů, porézních, čištění, způsob

Text:

...postupu čištění suspenzního polymeru.Obsah zbytkových organických látek ve vyčištěném polymeru byl kontrolován extrahováním pětigramové dávky polymeru acetonem v Soxhletově extraktoru po dobu 1 hodiny, odpařením acetonu při 105 °C, vážením hmotnosti odparku a jejím vyjádřením v procentech hmotnosti polymeru. K některých případech byla extrakce provedena ve zvětšenémměřítku a chemické- složení odparku bylo zjištováno plynovou chromatografií....

Spôsob formovania adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263172

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skalák Pavol, Gálfy Koloman, Maťaš Michal

MPK: B01J 20/30, B01J 37/00

Značky: katalyzátorov, spôsob, formovania, adsorbentov

Text:

...potrebná na lámanie a zaoblovanie valčekov v zmiešavači je 3 sekundy až 15 minút,a to v závislosti na počte otáčok miešadla, priemeru valčekov a obsahu vody v nich.Výhoda spôsobu podľa tohoto vynálezu spočíva v tom, že sa granuly adsorhenta, alebo katalyzátora získavajú s výtažkom až 80 hmotnostných požadovaných rozmerov, že sa zvýši pevnosť granúl voči oderu a tým sa zníži tvorba prachu pri manipulácíi s granulami V procese sušenia,...

Způsob přípravy mikroporézního sorbentu z polyetylentereftalátu a jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262095

Dátum: 10.02.1989

Autori: Podhora Karel, Šrůta František, Kvízová Milena, Macháčková Anna, Pejčoch Miroslav

MPK: B01J 20/30, B01J 20/26

Značky: přípravy, mikroporézního, polyetyléntereftalátu, sorbentu, kopolymerů, způsob

Text:

...1 až 100 hodin ve statíckém i dynapolymeru je nejméně 25 ml.g 1 a stupeň porózity je nejvýše 50 0/0.Výhodou přípravy sorbentů dle vynálezuje jednoduchý technologický postup, běžné adltivum i ostatní potřebné chemikálie. Výrobu je možno provést na stávajicích strojích .a zařĺzeních. Řízením vztahů mezi množstvím uhličitanu vápenatého v polymeru, viskozity a tvaru polymeru, druhem kyseliny,její koncentrací, dobou a teplotou působení, lze...

Makroporezní polymerní sorbenty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260852

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vozka Stanislav, Šmigol Vladimír, Frydrychová Anna, Čoupek Jiří

MPK: B01J 20/26, B01J 20/30, B01J 20/28...

Značky: jejich, sorbenty, makroporézní, výroby, polymerní, způsob

Text:

...1 1SEPARON BD ~ makroporézní kopolymer butylmethakrylátu s divinylbenzenem s měrným povrchem 120 mÝ/gK suspenzi 10 Separonu HEMA 300 30-40 m v 50 m 1 dest. acetonu byl přidán rcztok 1 g HEMA v 5 m ciest. acetonu a 1 ml 1 roztoku ABIBN v dest. acetonu. Vše bylo odpařeno do sucha na rotačním Vakuovém oclparováku při teplote pod 30 stupňů Celsia. Takto upravený sorbent, obsahující rovnoměrně nanesený monomer s iniciážorem byl potom za sucha...

Způsob aktivace bentonitu ve vodné suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 252080

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ottová Miloslava, Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk, Duchek Petr

MPK: C02F 1/28, B01J 20/30

Značky: vodné, suspenzí, bentonitu, způsob, aktivace

Text:

...mokrám mleti výšší. než při suchém. V ñaděípřípadů je dodávka bentonitavá suspsnze eko mnomičtějěí než aplikace sušeného mletého bentonitu z důvodu nižpäích energetických nároků s snsžši připrsvy materiálu e manipu lsce e ním.-L Přiklady , 1/ 100 g přirodniho bentonitu bylo společně s 950 m 1 vody a 5 g bezvodného uhličitanu sodného třeno v kulovém mlýně tak dlouho, až zbytek na sítě 63/um byl menší než 1 (3 hodiny). . Ziskaná viskőzni...

Selektivní sorbenty s organortuťnatými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235143

Dátum: 15.02.1987

Autori: Štamberk Jiří, Lenfeld Jiří

MPK: B01J 20/26, B01J 20/30

Značky: selektivní, organortuťnatými, skupinami, sorbenty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového typu selektivních sorbentů s organortuťnatými skupinami v perlové formě, které je možno použít k sorpci halogenidů, rhodanidu, thiolů apod. Chemickým složením to jsou dvousložkové systémy sestávající z merkurovaného fenolformaldehydového polykondenzátu a z regenerované celulózy. Odlišují se od dosud známých sorbentů podobného typu dokonalým promíšením obou složek jsou pevnými roztoky celulózové a syntetické složky....

Polymerní materiál s navázanými alkyldithiokarbamátovými skupinami a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241859

Dátum: 22.08.1985

Autori: Endel Adrián, Berecová Elena

MPK: B01J 20/30, B01J 20/22

Značky: způsob, materiál, polymerní, navázanými, alkyldithiokarbamátovými, skupinami, přípravy

Text:

...50 °C pone chá reagovat až 2 h hodin.Kromě již zmíněné výhody snadné přípravy i manipulace s produkty je třeba vyzvednout skutečnost, že alkyldithiokarbamátová skue pina je součástí nikoliv hlavního, nýbrž bočního řetězce, čímž se významě zlepšuje její přístupnost. Tomu nasvědčuje i vysoká sorpčníkapacita pro ionty kovů jak~ dokumentují příklady. Obecnost synthe 3 A 241 859sy tak umožňuje získat polymery také ve formě sesĺtěné, ař již...